Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Burger centraal bij cliëntparticipatie

No description
by

Francisca Verheij

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Burger centraal bij cliëntparticipatie

Burger Centraal! Cliëntenparticipatie Opdracht
lokale overheid krijgt door transities meer verantwoordelijkheid voor sociale vraagstukken
participatie burger is kerngedachte transitie,s weg van het idee dat overheid alles regelt
mensen leven niet in domeinen
we leven in een netwerksamenleving
burgers zijn mondig en actief

hoe krijgt stem van de burger het beste gehoor? Achtergronden Wij zetten burger centraal ipv cliënt. Waarom?
Mens kent diverse rollen: als (tijdelijke) cliënt en/of cliënt bij meerdere zorgaanbieders, mantelzorger, betrokkene, etc.
Kanteling laat cliënt gebruik maken van netwerk; geef dat netwerk een stem
Rol en positie van zorgleveranciers verandert
Huidige cliëntparticipatie is verkokerd (per organisatie) geregeld.
Als burger centraal staat: burgerparticipatie ipv cliëntparticipatie
Er is veel denk- en doekracht bij burgers gevoed door hun eigen betrokkenheid Burgerparticipatie in plaats van cliëntparticipatie Professionals sluiten aan bij virtuele communities:
Gebruik maken van bestaande virtuele communities: facebook, Twitter, blogs en fora.

Door:
Thema's te ontdekken waar meerdere burgers verandering in willen zien.
Zelf actief zijn door vraagstukken voor te leggen of veranderingen mede te delen.

Voordelen:
Laagdrempelig en makkelijk voor burger om gehoord te worden
Instellingen en gemeenten krijgen een goed beeld van wat er speelt in de samenleving. Advies:
Professionals sluiten aan bij virtuele communities
Werken met Ontwikkelteams Voorstellen 9 ambtenaren
2 dagen aan de slag
buiten hun eigen werkgebied
op een prachtige locatie
samen met inspirerende mensen uit het veld
serious ambtenaar 2013: Austin, Joyce, Zizi,
Lotte, Marije, Joke, Fransje, Inge en Esther Werken met Ontwikkelteams
In een klein en overzichtelijk ontwikkelteam werken gemeente(s), instanties en burgers samen aan één concreet issue. Per onderwerp wordt bekeken of het om een lokaal of regionaal issue gaat. De genoemde partijen zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het issue.

Een ontwikkelteam is:
- Issuegericht
- Actiegericht
- Tijdelijk
- Eén van de partijen levert de projectleider.
- “Aanschuiven in plaats van doorschuiven”: alle partijen werken samen aan het issue.
- Team bestaat uit direct betrokkenen.
- De partijen committeren zich aan het hele traject.
- Het team heeft een brede blik en kijkt wat er nog meer gebeurt op dit gebied, binnen en buiten de eigen organisaties
-Als het niet loopt, trekt de gemeente het vlot Daarnaast:

Gebruik wat nu goed werkt
bijvoorbeeld via waarderend onderzoeken:
Deze methode gaat uit van onderzoek naar wat er goed gaat als basis van vernieuwing . Gebruik deze methode met leden van cliëntenraden en andere gebruikers en mantelzorgers.

Faciliteer een omslag in denken bij instanties, gemeentes, cliënten en bestuurders
- meer participatie van gebruikers kan leiden tot uitkomsten die van tevoren niet verwacht waren
- vergt goede afkadering van de opdracht
- bij start duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden
- intensieve vorm van samenwerking, kost meer tijd dan huidige vorm

Investeer in de mediawijsheid van professionals

Blijf altijd een relatie tussen virtuele en fysieke wereld leggen. Niet iedereen is online. Telengy wil de inzet van de ‘serious-ambtenaren’ benutten om een verkenning uit te voeren naar ‘toekomstige cliëntparticipatie in het sociale domein’ met als hoofdvraag; “Hoe kunnen we de cliëntparticipatie in de zorgsector vormgeven, mede als gevolg van de transities”. Telengy, bedankt voor deze prachtige opdracht en de geweldige verzorging! Work in progress 86 jaar, woont in dorp bij stad, alleen in bejaardenwoning met tuintje. Hobby’d: lezen, puzzelen, muziek en radio luisteren, journaal kijken,in tuin werken, blokje om. Soms bezoek buren of familie (minstens 1 keer per week). 2 keer erg ziek geweest, kan dan niet koken , probeert toch goed te eten en uit bed te komen. 10 cm gekrompen, botontkalking. Mager. Doet zoveel mogelijk mee met ochtendgym op tv. 3 dochters, druk. Regelmatig contact. Geniet van rustig bezoek en (klein)kinderen. Luistert goed, mensen komen graag bij haar. Aardig voor kleinkinderen. Soms kan ze zelf niet uit bed, koken en schoonmaken. Wil zelfstandig blijven wonen, weet niet of dat kan. Wil niet naar bejaardenhuis.


Ondersteuning nodig?
- Flexibele ondersteuning in tijd en inhoud
- niet structureel
- structurele afspraak dat iemand op haar “let” (kaart voor het raam)
- SWON (vrijwilligersorganisatie: af en toe kan ze zelf hulp vragen, misschien kan ze soms iets terug doen
- Vraag: wat zijn haar wensen en wat zijn haar angsten? Met haar samen kijken of het nog gaat, en of het goed is dat ze nog zo zelf blijft wonen, en wat haar beelden zijn (open verkenning)

Wie kan wat bieden?
- zo nu en dan huishoudelijk hulp: ?
- zo nu en dan tafeltje denkje
- dagelijks een check (iemand die even langs komt)

Hoe zelf invloed?
- kaart voor het raam
- zelftest: hoe voel ik me nu (dagelijks)
- iedere dag skypen met wijkverpleegkundige
- met kinderen bespreken wat voor behoeften ze heeft en hoe ze dat samen kunnen regelen Birgit Work in progress Dag 2 Dag 1
Full transcript