Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examentraining door Marskamp - Maatschappijleer Politiek

No description
by

Jelle Marskamp

on 28 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examentraining door Marskamp - Maatschappijleer Politiek

EXamentraining
"Politiek"
Politiek Inhoudsopgave
1. Stukje geschiedenis
2. Onze democratie en onze rechtsstaat
(* Even het koningshuis onder de loep...)
3. Politieke besluitvorming
4. Politieke stromingen
5. Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land
6. Nederland in Europa
6. Boodschappenbegrippenlijstje
Mooi! Gaan we door!
Politieke Stromingen
LINKS VS RECHTS
De kiezers denken dat de politiek de geschiedenis maakt, in plaats van omgekeerd.
VRAGEN?
In dit college krijg je in een snel tempo de leerstof die nodig is voor het behalen van het examen "Maatschappijkunde".
Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land (3)
Stukje geschiedenis
Onze democratie en onze rechtsstaat - (1)
Politieke besluitvorming (1)
Politieke besluitvorming (5)
Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land (1)
Koning Willem I (1813) (Willem VI)

1848 - De grondwet van Thorbecke

De eerste wereldoorlog (tot 1918)

Pieter Jelles Troelstra

Bezettingstijd (1940 tot 1945)
Politieke stromingen
Boodschappenbegrippenlijstje
Democratie
- "Démos" (volk) en "Krateo" (heersen).
"Het volk heerst."
Indirecte democratie
- Wij kiezen de volksvertegenwoordigers die namens ons de keuzes maken/stemmen.
Rechtsstaat
- Burgers worden tegen de macht van de staat beschermd met wetten. (Een rechtsstaat is niet per se een democratie of vica versa).
Bedreigingen van de rechtsstaat:
Inbreuk op privacy
Censuur of beperking van vrije pers
Onze democratie en onze rechtsstaat (2)
Parlementaire democratie
- Ons parlement (volksvertegenwoordigers + 2e kamer + 1e kamer + Staten Generaal = parlement) heeft de wetgevende macht en neemt de belangrijke beslissingen.
1e kamer:
Ook wel bekend als
"senaat"

Onze democratie en onze rechtsstaat (3)
7 kenmerken
van een
parlementaire democratie:
1.
Politieke macht ligt bij het parlement.
2.
Volksvertegenwoordiging kan kabinet ter verantwoording roepen.
3.
Parlement neemt uiteindelijk de beslissing over wetsvoorstellen.
4.
Vrije en geheime verkiezingen en algemeent
kiesrecht

(kiesrecht = Actief en passief kiesrecht)
5.
Besluiten worden democratisch tot stand gekomen (meeste stemmen gelden).
6.
Er zijn grondrechten (Vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, godsdienstvrijheid)
7.
Discriminatie is verboden.
Even een uitstapje naar het koningshuis!
Willem alexander:
Nederland is ook een
constitutionele Monarchie.


Alles wat hij doet staat in de
grondwet
. Ook staat zijn macht hierin. Ander woord voor grondwet = constitutie. Koning is onschendbaar en hij heeft vooral een ceremoniële functie.
Wanneer is iets een politiek probleem?
Een
politiek probleem
is een probleem die de burgers als
"ongewenst"
zien. Ook moet dit probleem
op te lossen
zijn ook al zijn er
veel meningen
. De overheid moet dan ook
samenwerken
met verschillende burgers en organisaties aangezien deze problemen vaak veel
media aandacht
krijgen
omdat veel mensen met dit probleem te maken hebben.
Voorbeelden:
- Voetbalhooligans
- Criminaliteit
- Vluchtelingenopvang
Boodschappenbegrippenlijstje
Politieke besluitvorming (2)
Hoe kun je als burger invloed uitoefenen op de politiek?
1. Stemrecht
2. Lid worden van een politieke partij
3. Handtekening actie
4. Petitie aanbieden
5. Klacht indienen
6. Media inschakelen
7. Rechtszaak aanspannen.
Politieke besluitvorming (3)
Politieke besluitvorming verloopt in
4 fasen:
1.
Uiten van wensen en erkennen van wensen
als politieke problemen (publieke opinie vormen).
2.
Bedenken en vergelijken van oplossingen
voor een bepaald politiek probleem.
3.
Beslissingen over politieke problemen
4.
Uitvoeren van de besluiten.
Politieke besluitvorming (4)
Uit het Algemeen Dagblad:
Schooluitval is een groot probleem in Nederland. Per jaar stoppen veel studenten met hun studie. Zij gaan zonder diploma van school. De politiek heeft inmiddels een aantal acties ondernomen. Er is nu een kwalificatieplicht. Dit houdt in dat alle jongeren tot op de dag dat zij 18 worden kwalificatieplichtig zijn, tenzij de jongere al een startkwalificatie heeft behaald. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op tenminste niveau 2. Ook kun je tot je 27ste geen beroep doen op de bijstanduitkering.
Pas de 4 fasen van politieke besluitvorming toe op het maatschappelijke probleem van schooluitval.
Taken van
politieke partijen:

1. Via verkiezingen
politieke macht
te verwerven
2. Keuzes maken tussen
verschillende belangen
bij het maken van
standpunten.
3. Maken
verkiezingsprogramma's
dat past bij hun ideeën.
4. Beslissen wie er op de
verkiezingslijsten
komen (en
leveren mensen voor politieke functies
)
KAHOOT MOMENT
Wat weten jullie nog?
Progressief VS Conservatief
Links: Sociaal

Verkleinen van ongelijkheid tussen mensen
Opkomen voor de zwakkeren in de samenleving (ouderen, mensen met een laag inkomen)
Meer vrijheid voor het individu op het gebied van waarden en normen
Solidariteit (opkomen voor het gemeenschappelijk belang)
Veel bemoeienissen van de overheid
Rechts: Liberaal

Ruimte zijn voor het bedrijfsleven.
Liberalisme is voorstander van de
vrijemarkteconomie. (dit is een economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen).
Overheid zorgt voor alleen: openbare orde, defensie, onderwijs, infrastructuur en bescherming van de mensenrechten.
Meer vrijheid voor het individu op het gebied van abortus en euthanasie
Weinig bemoeienissen
van de overheid
Liberalisme
VS
Socialisme
VS
Christendemocraten
Gemeente bestuur - Provincie bestuur - Landelijke bestuur
Gemeente:
1. Burgermeester & wethouders (B&W)
2. Gemeenteraad controleert

Provincie:
1. Commissaris van de koningin en de gedeputeerden (C&G)
2. De statenleden controleren

Landelijk:
1. Kabinet
2. Parlement

Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land (2)
Kabinetsformatie
Direct na de
Tweede Kamerverkiezingen
wordt tijdens de
kabinetsformatie
een nieuw kabinet gevormd. De Tweede Kamer zet hierbij de eerste stap door een
informateur
te benoemen. Deze onderzoekt welke partijen de komende
4 jaar
gaan regeren. Daarna legt de informateur met vertegenwoordigers van die partijen het beleid van het nieuwe kabinet vast in het
regeerakkoord.
Vervolgens stelt de formateur het kabinet samen:
welke ministers en staatssecretarissen gaan het nieuwe kabinet vormen?
Vraag: Een nieuw kabinet wil nieuwe wetten uitvoeren. Kan een minister zomaar een nieuwe wet invoeren?
Nee, dat kan niet zomaar
Waarom niet dan?
Omdat het eerst goedgekeurd moet worden door de meerderheid van de tweede kamer. Daarna door de meerderheid van de eerste kamer en tot slot moet de koning en de ministers nog een handtekening zetten.
Oke, bedankt. Nu kan ik weer goed slapen.
Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land (4)
Tweede kamer
heeft
2 taken:
1. Wetgevende taak
= Wetten goed- of afkeuren.
Ook kunnen parlementsleden zelf wetsvoorstellen indienen:
RECHT VAN INITIATIEF.
Het recht om wijzigingen op een wetsvoorstel in te dienen:
RECHT VAN AMENDEMENT.
Begrotingen goed- of afkeuren:
BUDGETRECHT.
2. Controlerende taak
= Bestuurt de regering het land wel goed? Ook hebben parlementsleden nog meer rechten:
Ministers en staatssecretarissen ter verantwoording roepen in een debat:
RECHT VAN INTERPELLATIE.
Recht op vragen:
VRAGENRECHT.
Moties indienen:
MOTIERECHT.
Wetten, regels en verkiezingen in de gemeente, provincie en in het land (5)
Coalitie- en regeringspartijen

Regeringspartijen:
Zitten in de Tweede Kamer en in de regering. Iemand die in de regering zit kan niet in de Tweede Kamer zitten. Andere vertegenwoordigers van dezelfde partij steunen elkaar vaker in voorstellen.
Oppositiepartij:
(Betekent "verzet") steunen minder vaak tot nooit voorstellen van de regering.Door J. Marskamp
Nederland in Europa (1)
Samenwerking binnen de EU....
Waarom?

- Verbetering stabiliteit van EU landen
- Economische ontwikkeling/groei
- Vrij verkeer van diensten/producten
- Veiligheid (minder oorlog --> NAVO)

Nederland in Europa (2)
Samenwerking binnen de EU....
Negatieve invloeden?
- De "€" is ook ingevoerd bij economisch zwakke landen
Rijke landen moeten die soms helpen (Griekenland).
- Vrije verkeer van personen en goederen: Gastarbeiders zijn goedkoper. Gevolg: Nederland geen werk, Poolse mensen doen alle bouwvakkers klusjes.
- De EU heeft veel invloed op het Nederlands Beleid (Raad voor Ministers is niet democratisch gekozen).
- Meer bureaucratie: organisatiestructuur die veel regels heeft bij procedures. Er is een verdeling van verantwoordelijkheid, hiërarchie en onpersoonlijke relaties.
Nederland in Europa (3)
Europese Commissie =
Dagelijks bestuur (lijkt op kabinet Nederland).

Referendum =
Ook wel volksraadpleging genoemd, is het voorleggen van een vraag met betrekking tot wetgeving of een te nemen besluit aan de kiesgerechtigden in een land of een bepaald gebied. Dit in tegenstelling tot verkiezingen, waarbij we vertegenwoordigers kiezen en die voor een bepaalde periode machtigen om namens ons besluiten te nemen.


Actief kiesrecht
Actiegroep
Ambtenaar
Belangenorganisatie
Budgetrecht
Burgermeester
Christendemocratie
commissaris van de koningin
Compromis
Constitutionele monarchie
Democratie
Dictatuur
Discriminatie
Eerste kamer
Europees Parlement
Europese Commissie
Europese Raad
Europese Hof van Justitie
Fractie
Fractievoorzitter
Gedeputeerde
Gemeenteraad
Grondwet
Indirecte democratie
Kabinet
Kabinetsformatie
ETC.............
Geen
VRAGEN?
Bedankt voor jullie aandacht!

Succes met de laatste lootjes.

Groet, Marskamp
Full transcript