Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Agilt eller inte

description
by

Jonas Åkermark

on 11 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Agilt eller inte

Agilt eller inte
Agenda:

Intro
"Russinen"
Sammanfattning
Jonas Hermansson, Prolore, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

Roland Bäcklin, Jaybris, ” Ful agile – när rörlig utveckling inte fungerar”

Thomas Gustavsson, TUK, Författare av boken ”AGILE – konsten att slutföra projekt”

Pål Brattberg, Acando, Volvo, ”Från luddiga krav till leverans på 2 veckor?”

Ulrika Park, FrontIT, ”Modernisera arbetssätt - utan Scrum”

Ulf Eriksson & Helene Toomik, Konsultbolag1, ”Scrum – hur bra är det egentligen?”
Max 9 deltagare inkl. PL & kundrep.
Bildtext: Russin
Börja köra demon efter varje iteration!
Samma testprocess, strategi och metoder kan och bör användas i både agila och RUP projekt!
Fördelar med Scrum
• Korta, fokuserade iterationer
• Fokus på gruppen istället för individen
• Gemensam planering / estimering
• Varierande arbetsuppgifter
• Krav i form av userstories
• Leveranstider hålls
• Ståmöten
• Löpande visualisering av läget
• Inbyggd läroprocess: sprintutvärdering
• Mer effektivt arbete
Nackdelar med Scrum
• Mycket jobb för produktägare
–Dialog med specialister och kunder, kravarbete, …
• För lite dokumentation
• Kraven kan bli för kortfattade
• Svårt att planera testarbetet
• Inget stöd i modellen för långsiktig planering
• Uppgifter som inte direkt hör till sprinten
blir mindre synliga och prioriteras lätt bort
Kraven tidsuppskattas med planning poker
1. Deltagarna sätter sig in i uppgifterna som ska estimeras
–Visa kravlista med status
2.Varje deltagare i gruppen får en kortlek
3.Deltagarna väljer under tystnad ut ett kort
4.Alla deltagarna visar sina kort
5.Resonemang runt ytterligheter och lösningar
6.Ny tidsuppskattning med hjälp av korten
För-och nackdelar med planning poker
•Fördelar:
–Tidsuppskattningen tas fram i konsensus-form
–Alla kommer till tals
–Demokratisk process
–Iterativ
–Kort startsträcka
•Nackdelar:
–Onödigt om teamet består av få personer
–Kan bli tidskrävande
Användning av Scrum-tavlan
•Backlog
–Krav prioriterade av produktägaren och estimerade av teamet
•Nedbrutna i uppgifter
–Att utföra, påbörjade och klara
•Oförutsedda uppgifter
–T ex akuta buggar eller oväntade kravtillägg
•Kontinuerlig uppföljning av estimerad tid…
Sammanfattning:

• Inget entydigt svar eller rekommendation•
• Ingen kör agilt/scrum fullt ut
• För vissa projekt är inte scrum lämpligt

• Våga prova!
- Du kan alltid justera.
• Justera
-Återkommande återblickar som leder till förändringar regerar
• Minimera avlämningar
-Gemensamt ansvar frodas när man inte är delansvarig
• Klappa dig på axeln!
-Fokusera på de förbättringar ni faktiskt fixat!

lkjhasdlfjasdk
Full transcript