Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

นักศึกษา Gen Y กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21_UTCC

No description
by

Narakate Yimsook

on 18 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of นักศึกษา Gen Y กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21_UTCC

นักศึกษา
Gen Y
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Generation ใน USA
เศรษฐกิจ
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ
การเมือง
จำนวนการเกิดจำแนกตามปีเกิด
Q&A
Gen จึงต่างกัน ?
Smith, J.W. & Clurman, A. (1997). Rocking the Ages: The Yankelovich Report on Generational Marketing. New York: Harper Business.
7 อิทธิพลสำคัญต่อ
พฤติกรรมGen-Y
1.คนติดลบ
(Toxic people)

2.ทำงานแบบไม่เกิดการเรียนรู้และพัฒนา
(No professional development)

3.ทำงานแบบไร้วิสัยทัศน์
(Lack of vision)

4.เสียเวลากับเรื่องที่ใม่เป็นเรื่อง
(wasted time)

5.สื่อสารแบบล้มเหลว
(Inadequate communication)

6. จัดการแบบเผด็จการ
(Vertical management)

7.ทำดีไม่มีชม
(Lack of appreciation)

8.ผู้นำห่วย
(Bad leadership)

สังคม
เทคโนโลยี
"คนรุ่นใหม่นั้น ขี้เกียจ หลงตัวเอง ยังอยู่กับพ่อแม่"
The Next Generation | July 16, 1990
"ทำไมคนหนุ่มสาวถึงขี้สงสัย ?"
เพราะอะไรคนแต่ละ
Life Stage
Current
Conditions
Cohort
Experience
Preferences
Values
Behavior
Life Stage
Life Stage หมายถึง ช่วงชีวิตแต่ละจังหวะที่ผู้นั้นได้เดินทางมาถึง ช่วงชีวิตมีความสำคัญ เพราะช่วงชีวิตแต่ช่วงหมายถึง
การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โอกาสเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ
Current
Conditions
Current Conditions หมายถึง สภาพแวดล้อมปัจจุบันทางเศรษฐกิจ
เทคโนโลยี สังคม การเมือง เป็นสภาพแวดล้อมในเชิง Macro ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึกโดยรวมของคนแต่ละ Gen
Cohort
Experience
Cohort Experience หมายถึง การนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงของคนแต่ละเจนเนอเรชั่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อ
สรุปตัวตนแต่ละGen นักสังคมวิทยาที่ศึกษาความแตกต่างแต่ละGen มีความเชื่อว่า Cohort Experience เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้แต่ละGenคิดและมีพฤติกรรมต่างกันต่างกัน

January 6, 1967 | Vol. 89 No. 1
"Man of the Year"
แรกเกิด

มี Gen อะไรบ้าง ?
8 แนวทางทำลายแรงจูงใจคนรุ่นใหม่
http://vennli.com/8-ways-companies-kill-employee-motivation/
6 แนวทางแรงจูงใจ Generation Y
โจเอล สไตน์.

May 20, 2013
Reality Show
Internet
ป๋าอวย ป๋าดัน

Little Emperor Syndrome

วัฒนธรรมบริโภคนิยม
No Role Models
อุตสาหกรรม “ถ้วยรางวัล”
อิทธิพลสื่อ
มุมมอง ต่อ Gen Y
1.ที่ทำงานมีเทคโนโลยีโดนใจ
(Facilitate technology into the
workplace)

2.มีอะไรต้องแจ้งให้เสมอ
(Keep them informed)

3. ร่วมกันเดินสู่เป้าหมาย
(Shared goal management)

4.ให้ feedback อย่างต่อเนื่อง
(Provide continuous feedback)

5.จงยืดหยุ่นกับพวกเขา
(Be flexible)

6. งานต้องเป็นรูปธรรมและสามารถใส่ใน
portfolio ได้
(Professional portfolio)

http://www.businessinsider.com/6-ways-to-motivate-gen-y-in-the-workplace-2014-6
คน Gen อื่นมอง Gen Y
นศ. คณะเศรษฐศาสตร์ UTCC ส่วนเล็กๆ คิดว่า Gen อื่น มองตน
นศ. คณะเศรษฐศาสตร์ UTCC ส่วนเล็กๆ มอง Gen ตน
ทำไม Gen Y จะช่วยเหลือพวกเรา

ทุกคนไว้ทั้งหมดได้
ความมั่นใจ
เรียนรู้ได้เร็ว
พร้อมปรับตัวเข้ากับโลก
มองโลกในแง่ดี
คิดสร้างสรรค์
เป็นนักปฏิบัติ
โจเอล สไตน์.
“แม้ว่าจะเสียเวลาไปกับโทรศัพท์มากไปหน่อยก็ตาม”
โลกการทำงานของบัณฑิต Gen Y
ถึง Cisco Connected World Technology Report (CCWTR) ประจำปี 2557 ที่ได้สำรวจบุคลากรอายุ 18 ถึง 50 ปีใน 15 ประเทศ
นศ. Gen ใหม่เป็นอย่างไรบ้าง
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
39 %
รักชีวิตอิสระ
ไม่ตามใคร
มีความเป็นตัวตน
เก็บตัว
26 %
ชีวิคเรียบง่าย
ค่อนข้างอายเปิดรับสิ่งใหม่
ติดเพื่อน เชื่อเพื่อน
18%
นำเทรนด์
แปลกใหม่
ชอบดารา
ชอบคนดัง
17%
มั่นใจดี
รักษา
ภาพลักษณ์
รักการแข่งขัน
ชอบการลงทุน
จะรับมือกับ นศ.Gen ใหม่ อย่างไรดี
Motivating Gen Y Students
1.ให้พวกเขารู้ว่าต้องเผชิญอะไรใน
โลกการทำงาน และเราเตรียม
ความพร้อมให้เค้า

2.ชี้แนะพวกเขาอย่างสร้างสรรค์
และจริงใจ

3.อธิบายสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีความหมาย
และเชื่อมโยง

4.เรียนรู้ภาษารุ่นเขา
หาเวลาคุยกับลูกศิษย์
เข้าใจในสิ่งที่เค้าหวังและสนใจ
5.ชื่นชมเมื่อพวกเขาได้นำข้อชี้แนะ
ไปปรับปรุงจนเห็นพัฒนาการ

6.ชมเชยเมื่อพวกเขาได้แสดงศักย
ภาพออกมาแก่สาธารณะชน

7.ทำห้องเรียนให้สนุก มีอารมณ์ขัน
ผ่อนคลาย และปลอดภัย(ทางใจ)

8.เป็นแบบอย่างที่ดีนำมาซึ่ง
ความเคารพนับถืออย่างรวดเร็ว
http://faculty.academyart.edu/export/sites/faculty/assets/faculty/3_GenYStudents.pdf
Cohort Experience ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง
สภาพ นร. & นศ. ในปัจจุบัน
Full transcript