Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vejle FFUK

No description
by

Christa Amhoj

on 26 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vejle FFUK

Ledelse af muligheder
ledelse af en organisation,
'der går ud af sig selv'
Agenda

De velfærdsudfordringer vi står overfor kalder på, at ledelse
bliver et spørgsmål om at lede på muligheden for nye muligheder.

I stedet for at lede fremtiden "derude" gennenm planlægning, må vi lede fremtiden nu. Fremtiden bliver et langt NU af muligheder.

Ledelse kommer til at handle om at lede affekter - eller det man i entrepreneurship studier kalder SOCIAL ENERGI og ILD (Hjorth 2006), fordi det giver adgang til det nye nu nu og nu. (# store forkromede ideer, der aldrig bliver realiseret)

Vi ved ikke længere, hvad der er udenfor og indefor organisationen. Organisationen bliver serier af EVENTS/SPACES OF POTENTIALITIES/AFFEKTIVE FÆLLESSKABER, hvor vi bliver en Anden sammen, når vi intensiverer næste skridt.

Behov for nye styringsteknologier!! Eksperimenterende hubs som intensiveringer/multipliceringer af praksis (strategisk ledelse af det taktiske)

Fra kompetenceuvdikling til fokus på kapacitet og radikal åbenhed. Styrken til at samskabe og være sensitiv over for muligheder NU fx gennem ILD og SOCIAL ENERGI

Skellet mellem teori og praksis opløses. Viden bliver både abstrakt og pragmatisk (kreativ praktisk).


Hvor ser vi behovet for at lede muligheder for mere velfærd ?
Skolereform fx Åben Skole
Socialrådgiverens nye rolle
Sundhed i bevægelse (rehabilitering) Klyngeledelse
Levende og lærende byer
Nye demokratiseringsprocesser
Gentænkning af borgermøder - og Digitalisering
Møder om måltid
Styrk deltagelsesprocessen
gennem skabelse
1) Sig dit navn - tag den andens med og sig det navn. Sig ja, når du fejler.
2)Lag på lag
3) Nærvær og processer der løber afsted
4) Hvordan vil du deltage i netværket og hvad kan du lægge til?

Læs mere på
www.newmovements.org
www.facebook.dk/intensewelfare

Strategisk ledelse af velfærd i bevægelse gennem eksperimenterende læringsaktioner
Kontekst
Forskningsprogrammet
NEW MOVEMENTS er blevet til gennem en serie af aktioner, der udspringer af SLIP-programmet....og
Kronikken: Undskyld vi tog fejl - Målstyringen tog overhånd

www.newmovements.orgHvordan lede muligheder
hvordan lede fremtiden nu?
Men hvordan lede fremtiden nu uden at fiksere i midler og mål der skal forbindes
lineært og sikre fremtiden?
Paradoks: Fremtiden bliver et langt nu.

Et centralt element i Sloterdijks skumteori er, at ingen bobler udgøres af blot et enkelt individ. Sagt med andre ord - vi er ikke individer, men er kun noget i relation med andre.

På mikroniveau giver filosoffen som eksempel fosteret, der via moderkagen er uløseligt forbundet med moderen. Et andet eksempel er hypnotisøren og den hypnotiserede. Den ene er kun noget i kraft af den anden.

Dermed gør Sloterdijk op med tanken om selvberoende individer. Vi er altid i boble-fællesskab med andre; vævet sammen med andre bobler i det store skumbad.


Forskningsprogrammet NEW MOVEMENT
research as series of actions

Gevinstrealisering gennem transformativ ledelse
Hvordan skal offentlige organisationer lede velfærd alle steder, her og nu?

Hvordan lede på multipliciteter af velfærd?

Hvordan lede kvaliteten af velfærd?
- et bud på strategisk ledelse af det taktiske (social energy/ILD)

Møder om en opgave der samler folk på tværs af roller, siloer og organisationer

Møder der ikke kun handler om formelle beslutninger og meningskonstruktion, men om kreativ samskabelse (Social energi/ILD)

Vi lægger hele tiden nye lag på

Møder der handler om at åbne nye muligheder ved at affekte/blive affektet
Velfærd bliver alt det, der overflyder styringsteknologiernes løfter om at styre planmæssigt fra A-B.
Paradoks: Mere og mere fremtidsplanlægning
Hvordan styre velfærd uden primært at reflektere over det, der der lige var og dermed skabe fremtiden ved at se tilbage? Paradoks: Mere og mere refleksion
Den levende og lærende by


#1 Eksperimenterende hub. Herlev Kommune
Måske opdagede I også at dette fællesskab sætter nogle nye betingelser for ledelse...

Man kan ikke tale til ballonerne eller flytte dem med refleksionskraften.

Bevægelserne bevæger bevægelserne, der bevæger bevægelserne....
Måltidet

skole
vej og park
Socialrådgiveren i bevægelse
Reformulering:
1: fra at tale om HVORFOR (social arv/mentalisering) til HVORDAN (beskrivelse af borgerens situation)

2: fra at tale om SNITFLADER mellem teams og omverden til at tale om tiltrækning af bevægelser og katalysering af nye bevægelser

3: fra at tale om MANGLER/BEKYMRING til at tale om muligheder for at lægge mere
velfærd til*Tænk strategisk ledelse som 'strategi er praksis' (de små affektive skridt i hverdagen). Se de skridt i hverdagen, der allerede er fremtiden. Forstør dem op. Gør mere.

*Inviter til en eksperimenterende hub (folk på tværs af roller og grænser)

*Afvisning af én måde at gøre det på. Åbninger gennem eksperimenter

*Fra 'ejerskab' og 'territorier' til fællesskab om at skabe begivenheder sammen ikke harmoni og konsensus, men eksplosioner af muligheder og små nye skridt (lag på lag)

*Benspænd, der kan nedtone 'ejerskab' og formelle roller og muliggøre møder, der berører os. Drop dagsordenen. Eksperimenter. Inspirer andre til at knytte an til hinanden.

*Animationer af møder, der ansporer til at tage energien fra mødet med til at skabe nye livskraftige og møder, der bliver til gennem entrepreneurship processer
The public organization


Object for management of welfare

The Citizen…

The Politician…


The Manager…


The employee…


Criteria for
success

A formal organization


Jura

A minion

Concerned about single cases

Knows the juridical discursive system

Concerned with the single citizens juridical rights

Justice


Service

A client asking for service

Govern the organization

Manage other to manage themselves

Knows the clients’ needs

That the client gets the ‘right’ welfare service

Life Processes

Active resources able to create welfare

To manage the local community


Is able to withdraw the organization and invest in spaces of intensities

Working with how to mobilize resources and bring them together

To create passage to new possible and intense worlds/communities

A Local Community

Christa Breum Amhøj & Thorbjørn Kristiansen
Ph.D. ass. professor og Ph.D. studerende,
CBS

Det før-industrielle samfund
Ingen territorier
Egalisme
Ingen ejere
Intuition
Bevægelse, rytme, non-lineære forbindelser
Forbundet gennem ritualer
Tid er uendelig (kosmos)
Det industrielle samfund
Det post-moderne samfund
Territorier
Elitær
Ejere
Roller der
repræsenterer enheden
Kausalitet
Kontrol
Fortid, nutid fremtid bliver til
gennem planlægning på distance.
Multiple vidensformer
Zigzag mellem temporaliteter
Intense, rytmiske og non-sekvenstielle
bevægelser og flows
Forbundethed og mod til at skabe nye
territorier sammen
Fremtiden bliver til nu
Kan I huske den grønne tavle, der smeltede væk i farver, optegninger og sprælske forbindelseslinjer og skabte byens rum? En grøn tavle som pludselig stod frem og katalyserede 'den intense, levende og transformative by' i mellem os. Linjer og små bevægelser af virkelig følt tanke om byen udfoldet og gået frem sammen med os. Gennem hvert et skridt i byen, ved tavlen og rundt om den skabte vi den levende og lærende by nu og nu og nu.

Kortet voksede ud af tavlen og blev til tunneller, linier, skoler og endelig til en packman, der igen blev kastet konkret og fysisk mellem os som en bold og som igen transformerede kortet, campingvognen og skolerne til nye organiseringsformer. Eksperimenterende hubs på tværs af institutioner, der skaber nye begivenheder med børnelivet for øje "Du kan gøre det imorgen, Flemming!", sagde Tim.

Et levende kort af bevægelser på vej. Bliver vi et kort øjeblik i den avatarfigur - forestilling om at vi var børn - som vi benyttede os af, da vi gik turen på Kulturaksen, kan vi se, hvordan det er packmanden på tavlen, der genererer og transformerer velfærd imellem os. Og ja ikke bare på kortet - men også fysisk imellem os, mens vi står og kaster bolden, og lægger nye lag til kortet. Vi bliver den levende by med dette levende og virtuelle kort.

Den lærende by er der allerede - på mødet forsøgte vi at gøre den til en reel og virkelig by.
Nye lag til den lærende og levende by ..
Eksperimenterende hub
Øvelse
Den levende
og den lærende by
Kulturcampingvognen
Kulturaksen

Folkeskole

Socialt bolig byggeri
Kulturaksen
Herlev
Hospital
Svar: Ledelse af serier af begivenheder
der overskrider institutionsgrænser og slipper læring fri fra skolen og skaber begær til deltagelse i nye begivenheder


We are all artists!
Hvordan tiltrække social kapital?
Hvordan fastholde unge børnefamilier?
Fra planlægning af den lærende og levende by til en sensitiv skabelse af den lærende og levende by som en kollektiv proces, der også bliver til NU

I det øjeblik deltager vi alle i skabelses-processen og vi bliver mere end vores formelle rolle. Vi bliver kreative deltagere.

Vi bliver en Anden sammen.

Vi skaber den levende og lærende by sammen nu (newness # new)


Animation af mødet
gennem benspænd

Intensiteten - skabelseskraften - intensiverer nye begivenheder

- det muliggør ledelse af fremtidens laaange nu
Reformulering:
Fra at tale om afdækning af borgeren behov (interviewundersøgelse)
til at skabe den middag, der kan skabe nye ideer om måltidet (det sansende møde)

Ny viden om borgeren

Sådan leder du serier af EVENTS, der skaber velfærd nuuuu
Lag på lag
Næste møde...
Ringkøbing Skjern Kommune
Nye lag:
Fra planlægning af byen - som et geografisk fikseret rum fra Rådhusets top til at medskabe liv på gaden gennem events/begivenheder.

Se animation på www.facebook.com/intensewelfare
A Service Organization
Tag oplevelsen med:
Tal om, hvad
'stemmingen' og 'fornemmelsen for den anden'
betyder for jeres møder
Poetiske mails om næste møde
Årsmøde FFUK. Vejle 2014

Transformativ ledelse -
"Ledelse af mulighedernes mulighed"

Playfulness
Radikal åbenhed
Entrepreneurship
r
Fra kompetenceudvikling til 'kapacitetsopbygning' gennem, emergerende læringsplatforme, affektive fællesskaber, hubs eller ecologies of urban intensities, der tager udgangspunkt i:

- At arbejde med FIRE/Social energy som det, der giver adgang til entrepreneurship processer

- At arbejde med FIRE/social energy alle steder

- At arbejde med ledelse som en serie af begivenheder, der konstant intensiverer og multiplicerer 'ledelsesrum' og velfærds-muligheder

- At arbejde med ledelse som et potentielt ’skabelsesfelt’ med multiple retninger

- At arbejde med at få øje på 'social energi' i egen ledelsespraksis

- At arbejde med, hvordan man kan træne 'kapacitet' her forstået som ILD/SOCIAL ENERGI
At "se" og lede social energi/ILD
At "se" og lede muligheder
At "se" og lede forbundenhed

Øvelser til at se 'det nye' i det nye man gør som nyt (Muphie 2008) og dermed radialt opgør med gentagelse/rutine.

At "se" affekt kommer fra Michael Hardt introduktion i Clough. P "The affective turn" (2009)
"Then one last point needs to be noted; in each approach affect is understood as a form of thinking, often indirect and nonreflective,
it is true, but thinking all the same. And,
similarly, all manner of the spaces which they generate
must be thought of in the same way, as means
of thinking and as thought in action.
Affect is a different kind of intelligence about the world, but it is intelligence none-the-less
, and previous attempts
which have either relegated affect to the irrational
or raised it up to the level of the sublime are both
equally wrong-headed"

Nigel Thrift: Geografiska Annaler: Series B, Human GeographyVolume 86, Issue 1, Article first published online: 5 MAY 2004
Hvad er de dominerende narrativer om de offentlige organisationer I arbejder i?

Hvad er de mindre narrativer om de offentlige organisationer I arbejder i?

Hvilke narrativer gør modstand mod de dominerende narrativer?

Hvad holder gang i ILDEN og DEN SOCIALE ENERGI?

Hvis der er tid tilbage tegner vi tilsidst et landkort sammen over muligheder - spaces of potentialities - i den offentlige sektor
At se resourcer i det mikro-skopiske liv.

10 min. planlægning 2 min iscenesættelse

Tag udgangspunkt i et møde fra virkeligheden (eksempelvis en konflikt)

Mødet skal ende forløsende

Tænk i at alle skal deltage

Bespænd gør brug af et væsen/en stemning
Affekt - tanker i bevægelse, der berører os
Potentialitet - at "stå i det åbne"
Det virtuelle - det felt, der endnu ikke er muligt
Det potentielle - det, der kan gøres muligt
Det aktuelle - det, der er
Det reelle det potentielle, der bliver aktualiseret
Udvælg et "drama" fra jeres praksis

Forsøg at reformulere det til et "social entrepreneurship spørgsmål, der handler om at skabe serier af events (brug gerne den intuitive og lyttende tilgang i prøvede)

Gå fra at tænke 'løsninger' til at tænke i,
hvad kan jeg/vi også skabe?
Øvelse
Narrativ tilgang til event og entrepreneurship som sociale processer/Affektive fællesskaber
Et transformativt perspektiv, der er optaget af liv, passion, affekter, visdom, sensitivitet og ikke kun økonomi, videnskabelig rationalitet og strategisk beslutningstagen (Hjorth 2008)

Velkendte begreber som: Identitet, organisation, ressourcer, kontrol og ledelse transformeres..

Alt i alt: Entrepreneurship som social skabelse decentrerer 'det nye' og gør det til noget, der kan finde sted alle steder og i stilhed.......Det udfordrer vores 'strategiske management tænkning' og kalder på et blik for det narrative, der kan få øje på - og mærke - passion (ILDEN) - alle steder og det kalder på nye sociale teknikker til at tænde den ild og få den til at vokse og forgrene sig ....
Det nye er de små skridt i hverdagen, hvor vi bliver
en Anden sammen. Vi skal få øje på det nye i det nye vi gør.....
Narrativ adgang til EVENT
#identitet


Fra væren (being) til tilblivelsesprocesser (intense and nomadic becoming) - A real rebellious spontaneity - der overskrider 'strukturer' og 'identitet'

Fra involvering af den enkelte hele person i forhold til organisationen til entrepreneurship som intensivering af kollektive og sociale processer

Fra at angive rollen gennem regler og rutiner til at lure/tillokke til deltagelse gennem lyst/ begær (Deleuze)

At skabe nye verdener og at blive en Anden sammen med andre
Narrativ tilgang til EVENT
#ledelse af mere værdi
Fra ressourcer, der er derude og der kan findes gennem videnskabelige metoder til fokus på de sociale processer, der skaber ILD og SOCIAL ENERGI (Hjorth 2006) og som dermed skaber EVENTS.

Fra effekt (målbare mål) til affekter.
Affekter, er ikke bare 'stemning'. Det er også mikro-processer, der skaber 'virkelige følte tanker'.

Fra styringsteknologier der styrer ved at minimere forskelle til eksperimenter med samlinger af ('assemblages') af objekter, subjekter og affekter kan skabe events, der igen kan skabe nye events (Thrift)

Det er ikke en harmonisk samling af ting, men en intensivering og multiplicering.
Narrativ tilgang til EVENT
#tid
Fra ledelse af fastlåst og målbar tid til et fokus på ledelse af tiden før muligheden opstår ('newness')

"Events are not moments within time but what allows time to take off from a new path" (Deleuze 1990 in Hjorth 2006)...the chance that time seize.....

Intuition er ikke bare 'mystiske mavefornemmelser', men den mest præcise metode til at lede muligheder (Bergson, i Aijt 2008 "On the Way to Theory: A Processual Approach")
Narrativ tilgang til EVENT
#ledelse
Fra ledelse af organisationen gennem strategier (fx ressourcebaseret ledelse) , der vedligeholder orden på distance til taktikker i hverdagspraksis, der bidrager til nye kreative processer

Set fra et 'event' perspektiv er disse management strategier med til at 'tæmme' entrepreneurship

Ledelse handler istedet om at kunne lede 'rene deltagelsesformer' indefra processen

Narrativ tilgang til EVENT
#Vidensform
Fra vision (fx gennem tabeller, modeller, planlægning) til et "de-thingificating move" gennem
ear. Forstået som radikal åbenhed over for viden alle steder (Hazen 1993 in Amhøj & Pallesen 2014)
Fra VISION til
EAR (Hazen 1993 in Amhøj og Pallesen 2014)

Fra 'thinking of space' til 'space thinking' (C. Steyaert)

Fra ledelse af målbar og objektiv og lineær tid/sted til ledelse af tiden før muligheden bliver til...
Narrativ tilgang til EVENT
#Magt
Fra ledelse af potestas (den suveræne magt) til
Ledelse af potentia
Livet - og livskraften, der går på tværs af alt og som er konstituerende for magten

Fra magten over livet til
Livet som magt

Magtens højeste mål er ikke at udelukke livet, men fuldstændigt at gennemtrænge det.
Narrativ tilgang til EVENT
# Kritik
Fra refleksioner på 1.2. og 3. orden til:

Kritik indefra processen (Hjorth 2010)
Kritik som en positiv forståelse af filosofiens rolle i samfundet i dag:

Kritikken tager afsæt i Deleuzes 'conceptuelle kreativitet' og i hans kritik af filosofien:

"being a monumental, intimidating machine that makes us all feel inadequate" (Braidotti 2002:66)

Teori handler i det lys ikke om at finde mere
af det samme i 'det empiriske materiale', men gennem
bevægelser mellem det pragmatiske og det filosofiske og det reelle og det imaginære at skabe det nye (Massumi 2002)
Behov for at gentænke evalueringsmål
ALTERNATIV Øvelse
Talking. There is talking. And listening. We are all sitting at chairs. The director of culture for Herlev City is in the midst of talking.. about the city.. about the strategies and the people and the lives.. in the city.. in his city.. a city becoming a collective hybrid of signs and words and images and intonations.. we are listening.. sitting.. then the research project manager invites the director to stand up for a moment.. to move to the blackboard.. and to make use of the coloured chalks.. when rising up from his chair the spatial infrastructure changes.. a body rises.. other bodies slowly turn towards a new composition.. becoming-part-of-a-new-composition.. a director enters into micro movements.. taking up some of the coloured chalk from the blackboard.. beginning to map a city.. colouring a city.. with territorializations and coded spaces.. and also smooth spaces.. spaces resisting codifications.. spaces of potentialities.. his body enters a hybrid of talking-mapping-drawing-chalking-moving-pausing-gazing.. the room becomes a moving and living hybrid of micro-intensities and minor affects of microscopic molecularities of sounds from a piece of chalk.. of a body moving slightly back and forth-becoming-blackboard-becoming-city-becoming-newness-becoming.. an adventure of a collective mapping-a-city happens as an assemblage of micro movements.. chalking.. colouring.. bodies at chairs sensing.. becoming-a-minor-mapping-city.. yes.. we are all city-makers.. we have plunged into a thousand colours and pieces of microscopic chalks mapping a city..
Serier af events
Nye organisationsformer, grænser og roller
En organisation

Kunder


At styre organisationen

Faglig kvalitet, effektivitet
og tilfredshed


Serviceminded, imødekommende
og kan sætte sig ind i borgerens behov

Er god til styring af andre gennem kontrol og på refleksiv distance

Et lokalsamfund

Aktive deltagende ressourcer, der kan se muligheder alle steder

At lede skabende og livgivende fællessakber
At alle resourcer sættes i spil og skaber nye muligheder


Kommunen er...
En myndighed

Undersåtter


At afgøre enkeltsager


RetsikkerhedOptaget af retfærdighed


Kender reglerne
Borgerne er...
Politikernes
opgave er...

Succeskriterier
Den gode
medarbejder er..
Optaget af at muliggøre velfærd gennem nye livgivende og skabende ledelsesrum og at mediere nye faktisk følte oplevelser med velfærd


Den gode leder...
Er god til at trække sig selv og organisationen tilbage og til at anspore andre til at skabe nye aktive og deltagende fællesskaber

13.12.2013

Kære Thorbjørn og Christa!
I dag har vi haft det første møde i den projektgruppe, der skal udfylde kasserne i det nye fælles organisationsdiagram for Herlev Kommune.
Direktionen offentliggjorde planen d.2.12. og jeg nyder det privilegium at være udpeget til opgaven.
Vi forlader fagforvaltningerne til fordel for en række centre. En udviklingsproces med det formål at styrke organisationens evne til at arbejde sammen på tværs, styrke helheden i opgaveløsningen og styrke evnen til innovation og nytænkning.
På mødet refererede jeg til vores møde i Herlev. Jeg fortalte om Flemming Olsen’s evne til at sætte tre streger på en tavle (kridttavle naturligvis) og få hele forsamlingen til at se sammenhænge og forbindelser, og lyst til at gå i gang med det samme! Lad os tage fat! Vi kan gøre det her fra i morgen!
Jeg fortalte om, hvordan jeg på vores møde havde fået den tanke, at vi skal kunne lave samme greb, når vi beskriver vores organisation. Vi skal kunne se sammenhænge, forbindelser, pladser og steder i vores organisation, som vi kan fortælle, opleve, erkende og udvikle gennem dialog, faglige input og daglig inddragelse.
Jeg formulerede ideen om at skabe et virtuelt dukkehus – et organisationsdiagram i 3D, som man kan ”gå på tur i”, som del af gruppens løbende opsamling på arbejdsprocessen (jeg må have mig et kursus i Prezi – og en licens!)
Tanken om et administrativt fokus på den interne beskrivelse af forvaltningens virke vandt inpas – og efter mødet har flere været forbi mit kontor for at sige, at de synes det var gode iagttagelser og vigtige pointer.
Jeg sætter Flemming Olsen på cc – for at holde mig selv fast på, at jeg har en pointe, som der trods stort arbejdspres og forventning om at holde en tidsplan – skal holdes fast i.

Bedste hilsner og på genhør

XXX
"The breakout of the entrepreneurical event is descibed in terms of fire and as the release of creative social energy. It is the desire to achieve this event, to be part of creating it, and to become part of this fire (to be lit) that attracts people in the entrepreneurical process" (Hjorth p2)

"Narratives can communicate the event, the break-out of fire; how the begining is always a result of precending beginnings flowing into a subsequent one......p11)
Ledelse af begæret til at deltage
i skabende og livgivende aktiviteter
Det fremtidsparate lederskab
Tiltrækningskraft (attractor)
Spredning/multiplicering
Transformationskraft: Kapaciteten til at blive noget andet
Intensiteten (kvaliteten af begivenheden)
Varigheden
Og evalueringen skal i sig selv skabe værdi
Full transcript