Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROCES NASTAJANJA VRSTA - SPECIJACIJA

No description
by

Aleksandra Rikic

on 27 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROCES NASTAJANJA VRSTA - SPECIJACIJA

Proces nastajanja vrste
Specijacija putem hibridizacije vrsta
Geografska specijacija
Simpatricka specijacija
Apomiktična specijacija
- je tip specijacije koji je karakterističan za rganizme koji se bespolno razmnožavaju: vegetativno razmnožavnje partenogeneza,smooplodnja.
Svaka promjena u nasljednom materijalu jedne jedinke se automatski prenosi na ostale pa se tako formiraju iste genetičke konstitucije koje se za kratko vrijeme mogu rasčlaniti na više novih oblika koji u krajnjem mogu pretvoriti u nove vrste.
Ovaj tip specijacije je utvrđen kod bakterija, gljiva i nekih drugih organizama.
Ovo je jednosmjerna evoluciona transformacija vrste . U procesu transformacije jedna vrsta se može postepeno mijenjati, evoluirati i u toku vremena stvoriti nove vrste. Stara se vrsta preobrazi u novu, kvalitetniju, vrstu.Vrsta A se pretvara u vrstu B, vrsta B u vrstu C itd. Vjeruje se da su na ovaj način nastale samo one vrste koje se sastoje od jedne populacije
- je način nastanka novih vrsta ukrštanjem dviju postojećih. Ovdje se radi o spajanju vrsta i formiranju novih. U prirodi ima malo vrsta za koje se moze reci da su nastale na ovaj način.
Proces evolucije
- to su procesi preobražaja neke populacije koja otpočinje njenom prostornom izolacijom. Ovaj proces je postepeni nastanak vrsta od teritorijalno izoliranih populacija iste vrste.
-odnosi se samo na biseksualne organizme
-veoma spor proces
- lat. sy = sa ; patria = domovina
- označava postanak novih vrsta bez geografske izolacije
- ova teorija govori kako od jedne homogene populacije, putem divergencije nastaje polimorfna populacija, čije se grupe jedinki daljom divergencijom pretvaraju u simpratičke vrste

Poliplodija je umnožavanje normalnog broja hromosoma. (primjer : ako je normalan diploidni broj hromosoma (2n) 12 , svi sadržaji broja 6 veći od 12 su poliploidni) . Razlikujemo dva tipa poliploida koji imaju veoma različit značaj : autopoliploidi i amfiploidi.
Poliplodija predstavlja jedan od važnih mehanizama specijacije u biljnom svijetu.
Citav tok evolucije se zapravo zasniva na nastajanju novih populacija, koje se odlikuju vecim adaptivnim osobinama od njihovih predaka. Osnovno pitanje koje se u vezi s tim postavlja je kako se stvorene razlike medju jedinkama i generacijama mogu pretvoriti u razlike izmedju grupa.Jedan od osnovnih problema i zadataka evolucije je zapravo pitanje kako nastaju vrste .
Beskrajna raznovrsnost živog svijeta mogla je jedino nastati u jednom neprekidnom procesu divergnentne evolucije (specijacije) u kome je iz jedne vrste istovremeno nastajalo više novih vrsta . Vrsta A se istovremeno raščlanuje na dvije linije, koje se dalje preobražavaju u nove vrste B, C, D, itd. Na ovaj način se stalno uvećava broj filogenetskih linija, što ima za posljedicu stvaranje novih vrsta. Postoji više načina sistematizacije .
Lat. Species = vrsta
Nastajanje novih vrsta počinje onog momenta kada neka populacija pri razmnožavanju počinje smanjivati učestalost reproduktivnih kontakata , tj. Kad se unutar matične populacije formiraju grupe u kojima su reproduktivne veze češće nego među pripadnicima drugih grupa. Razlikujemo dva osnovna tipa (1) filetička specijacija
(2) divergentna specijacija
Filetička specijacija
Divergentna specijacija
Poliplodija
Aneuploidna specijacija

- je tip specijacije u kojjoj su polazne osnove numeričke hromosomske aberacije, a koje ne obuhvataju čitavu hromosomsku garnituru. Takvi organizmi imaju jedan, dva, itd. hromosoma manje ili više od nekog osnovnog hromosomskog broja karakterističnog za tu vrstu
Izolacijski mehanizmi
Vrlo se često areali (područja rasprostiranja) pojedinih populacija dodiruju ili preklapaju pa moraju postojati mehanizmi koj sprečavaju križanje vrsta ili vrsta u nastanku.

Ti se mehanizmi, karakteristike jedniki koje ne dopuštaju križanje nazivaju IZOLACIJSKI MEHANIZMI.

Odnose se na reproduktivne izolacijske mehanizme.

*Prefertilizacijski
*Postfertilizacijski
Gradualizam
Nova vrsta najčešće nastaje postupno, tijekom nekoliko milijuna godina i takav se tempo specijacije naziva GRADUALIZAM.
Model isprekidane ravnoteže
Specijacije koje se dogode u mnogo kraćem vremenskom razdoblju (od svega nekoliko tisuća godina nazivamo modelom isprekidane ravnoteže.
Specijacija

Vjerovatnoća da se medjusobno razmnožavaju jedinke koje su bliže jedna drugoj dovode do stvaranja potpopulacija koje su kontinuirano raspoređene na određenom geografskom području. Nakon dužeg vremena mogu nastati da ili više genskih fondova izmedju kojih nema protoka gena. Tako nastanu nove vrste.
PARAPATRIČKA SPECIJACIJA
Full transcript