Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Iba't ibang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng Wika -Takdang Aralin

Please do not download. Do not plagiarize. Make your own presentation :) Thank you.
by

Reyeen C

on 29 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Iba't ibang mga teorya tungkol sa pinagmulan ng Wika -Takdang Aralin

Ang Pagkakaiba ng (4) na Teorya
Mga Kinilalang Tao sa mga Teorya ng Wika
B.F. Skinner [Burrhus Frederic Skinner]
• Marso 20, 1904- Agosto 18, 1990
• American Psychologist
• Behaviorist- Pag- unlad ng Teoryang Behaviorism
• “Kailangang alagaan ang pag- unlad ng intelektwal sa pamamagitan ng pagganyak at pagbibigay- sigla at pagpapatibay ng mabuting kilos o gawi.”- Skinner (1968)

Noam Chomsky
• Disyembre 7, 1928-
• Importanteng bahagi sa linggwistik at malaking ambag sa pagkatuto ng wika
• Teoryang Innative
• Transformational Grammar
• Teoryang Innative: “Ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkapanganak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag- interaksyon sa kanyang mga kapaligiran.”- Chomsky

Stephen D. Krashen
• 1941-
• Theory of Second Language Acquisition
• Monitor Model- 5 hypotheses of his theory:
-Acquisition-Learning hypothesis
-Monitor hypothesis
-Input hypothesis
-Natural Order hypothesis
-Affective Filter hypothesis
• “The best methods are therefore those that supply 'comprehensible input' in low anxiety situations, containing messages that students really want to hear. These methods do not force early production in the second language, but allow students to produce when they are 'ready', recognizing that improvement comes from supplying communicative and comprehensible input, and not from forcing and correcting production." Stephen Krashen

Katangian
Mayroong mga batas at halimbawa ng mga istruktura ng wika na ginagamit sa pag- aaral at pagkatuto nito.
Kahinaan
 Nalilimitahan ang pagkatuto ng isang tao ng wika sa kadahilanang may sinusunod siyang mga batas.
Kahinaan
 Malaki rin ang nagiging epekto ng paglilimita ng prescriptivists na dapat kung ano lang yung sa tingin nilang tama ang dapat mong sundin at huwag gawin ang hindi tamang paggamit ng wika.
Prescriptive Grammar
Descriptive
Grammar
Katangian
Masistemang pag- aaral at pagbibigay- kahulugan sa pagkatuto ng wika.
Kahinaan
 Walang kasiguraduhan kung tama o mali ang paggamit ng wika
Katangian
Tumutukoy ito sa istruktura ng wika na kalimitang gamit ng mga gumagamit nito.
Kahinaan
 Walang dumidikta o humuhusga sa isang tao kung paano ang pamamaraan niya ng paggamit at pagkatuto ng wika.
Teoryang Behaviorism
Katangian
Ipinanganak ang isang bata na may kakayahan sa pagkatuto at ang kanilang kilos at gawi ay maaring hubugin sa pamamagitan ng pagkontrol ng kanilang kapaligiran.
Kahinaan
Hindi pagkatuto ng isang bata kung walang nagtuturo at nagbibigay- pansin upang mapaunlad sana ang kakayahang intelektwal ng mga bata.
Katangian
Pagkatuto batay sa paniniwalang ang lahat ng bata ay ipinanganak na may likas na kakayahan upang matutunan ang wika.
Kahinaan
Posibleng hindi lahat ng impormasyon na nakukuha ng isang bata sa pakikipag- interaksyon sa ibang tao ay mabuti para sa kanya.
Katangian
Ayon kay Chomsky, “Ang kakayahan sa wika ay kasama na pagkaaanak at likas itong nalilinang habang ang mga bata ay nakikipag- interaksyon sa kanyang mga kapaligiran.”
Kahinaan
Kung hindi wasto ang mga natatanggap na impormasyon o yung patuloy na paggamit ng (LAD) ay maaaring makaapekto sa tinatawag natin na “maturation”
Katangian
Sa proseso ng pananaw na ito ay may tinatawag tayong language- acquisition device (LAD) na kung saan ay tumatanggap ng mga impormasyon mula sa kanyang kapaligiran.
Teoryang Innatism
Ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat ng teoryang pinag- aaralan sapagkat klaro yung pananaw na gustong ipabatid. Ang isang tao ay may kakayahan sa pagkatuto ng wika simula pa lang nang ipinanganak at mahuhubog ito sa paglaki at malaki ang nagiging epekto ng kanyang kapaligiran. Mahalaga na habang bata pa lang ay dapat binibigyang- pansin na ng mga mas nakatatanda upang maging mabilis ang pagkatuto.
Teoryang
Behaviorism
References:
Badayos, Paquito B. Metodolohiya sa Pagtuturo ng Wika- Mga Teorya, Simulain at Istratehiya. Grandwater Publications and Research Corporation, 1999. Print.


B.F. Skinner. (2015). The Biography.com website. Retrieved 09:24, Jan 30, 2015, from http://www.biography.com/people/bf-skinner-9485671.

Richard Nordquist. (2015). The About.com website. What Is the Difference Between Descriptive and Prescriptive Grammar?. Retrieved Jan. 30, 2015, from http://grammar.about.com/od/basicsentencegrammar/f/descpresgrammar.htm.

John R. Searle. (1972). Chomsky.info website. Chomsky's Revolution in Linguistics. Retrieved from http://www.chomsky.info/onchomsky/19720629.htm.


Ricardo Schütz. Stephen Krashen's Theory of Second Language Acquisition. Retrieved Jan. 30, 2015, from http://www.sk.com.br/sk-krash.html.
Batay sa ginawang pag- unawa, ano ang naging kulang sa presentasyon ng pangkat tungkol sa Teoryang Behaviorism
Marahil ay nagkulang kami sa malalim pa na pagpapaliwanag tungkol sa Teoryang Behaviorism. Hindi masyadong maliwanag ang mga naibigay namin na halimbawa. Hindi namin nabanggit yung makukuhang kapakinabangan ng isang tao kapag naunawaan at natutunan niya ang pananaw na ito.
Katangian
Kahinaan
- Ang teoryang innative at kognitib ay may pagkakatulad sa maraming pagpapaliwanag. Ang dalawang teroya ay parehong naniniwala na ang tao ay may likas na kakayahan upang matutuhan ang isang wika.
 -Ang pinagkaiba lamang ng dalawa ay sa implikasyon ng pagtuturo. Sa teoryang kognitib ay nangangailangan ng pagtuturo at mga kaligiran sa pagkatuto na magpapabilis sa pagkatuto ng wika.

Kognitib
 Napakahalaga ang implikasyon at pamamaraan ng pagtuturo kaya maaaring maging sanhi kung magkukulang sa bahaging ito.
Makatao
 Sa teoryang ito ay sensitibo ang isang guro sa kanyang estudyante. Kailangan isaalang- alang ang positibong nararamdaman ng mag- aaral at interes sa mabilis na pagkatuto. -KATANGIAN
 Magiging suliranin ang kawalan ng interes ng mga mag- aaral at kawalan ng pagpapahalaga ng mga guro na siyang magiging dahilan upang mabalewala ang anumang paraan o kagamitang pampagtuturo. -KAHINAAN
Transformation Grammar ni N. Chomsky
Katangian: Ginagamit ang native speaker’s oral language at kaalaman sa gramatika.
 Naiintindihan at naisasagawa ang pagbabago ng istilo ng isang pangungusap at maging ang tinatawag na ‘ambiguity.’

 Kahinaan- Hindi natututo ng wika dahil sa kakulangan ng kaalaman sa gramatika.
 Kumplikado ang ilan sa mga paliwanag ni Chomsky sa transformational grammar rules.

Monitor Model ni S. Krashen
 Ang mga bata ay magtatagumpay sa pag- aaral at pagkatuto ng ikalawang wika kung nabibigyang- pansin ang paglinang at pagkatuto sa una at nakasanayang wika.
 Hindi napapaunlad ang kakayahan sa unang wika kung kaya’t nahihirapan sa pagtatamo at pagkatuto ng ikalawang wika.
<- Katangian
Kahinaan ->
Full transcript