Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Judendom

No description
by

Victor Palm

on 29 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Judendom

Judendom

Aliyah och zionism (sionism)
Theodor Herzl - Zionism
Den moderna staten Israel bildas 1948 (efter andra världskriget)
David
Ben-Gurion – Den första premiärministern
Förföljelser av det judiska folket
Den som är född av en judisk mor.
Vem är jude?
Påsken (
Pesach
) – uttåget ur egypten
Veckohögtiden – lagen på sinai
Nyårsdagen – världens skapelse
Försoningsdagen – försoning
Lövhyddohögtiden – ökenvandringen
Purimfesten – räddning från förföljelser
Högtider
Talmud
Heliga skrifter
Jahve (Gud), de flesta säger Adonai (fadern) eller Elohim (herren)
Trossystem
Mellan 538 f.v.t och 70 e.v..t – kriser igen!
Sista gången till Jerusalem
Splittring och fångenskap
Moses och fångenskapen i Egypten
- 1700-1250 f.v.t
- Judarna blir förslavade av faraon
Moses i Egypten
Den Abrahamitiska släkten

Gud visar sig i historien,
den som lär känna historien, lär känna gud.

Religion och folk hänger samman.

Alla judar har samma ursprung.
Skapades av lera.
Eva och Adam...

Bakgrund
Sammanfattningsvis
Chassidier
- Ultraortodoxa, håller hårt på lagar.
Lever relativt isolerat från resten av samhället.
Inriktningar
Kung David, 900-talet f.v.t, ingick ett evigt förbund med Gud,
Davids ättlingar ska vara kungar i Israel i evig tid!
Messias
Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig ! ! !
Du ska inte göra någon avbild av någonting i himlen, jorden eller under vattnet!
Du ska inte missbruka herren, din guds namn!
Håll sabbatsdagen helig!
Visa aktning för din far och mor!
Du ska inte dräpa!
Du ska inte begå äktenskapsbrott!
Du ska inte stjäla!
Du ska inte vittna falskt!
Du ska inte ha begär till din nästas hus
Du ska inte ha begär till din nästas hustru, slav, oxe eller något annat som tillhör din nästa!
Budorden
Abraham – den första patriarken,
- 1800-1700 f.v.t
- Han var den första att följa Jahve (gud)
Abraham
Vad vet ni om Judendom?

Diskutera som ni sitter och försök att nämna tre grundläggande fakta om den judiska tron och judarnas historia.

Vad är er uppfattning om judendom och judar som folk?

Pogromer
Konflikter mellan Isreal och dess grannar

1948-1949 - Självstädighetskriget. Israel mot Egypten, Jordanien, Syrien, Libanon samt självstädiga arméer.
1956 - Sinaikonflikten. Israel, FN-styrkor från Frankirke och England mot Egypten.
1967 - Sexdagars-kriget. Israel mot Egypten, Syrien, Jordanien och Irak.
1973 - Yom Kippur-kriget. Israel mot Egypten, Syrien, Jordanien och Irak.
1982-1985 - Första Libanonkriget. Israel och Libanesiska grupper mot PLO och andra grupper.
2006 - Andra Libanonkriget. Israel mot Hizbollah.

Teodicéproblemet
Guds rättvisa/Onskans problem
Många Judar, speciellt efter Shoah, upplevde religiösa kriser med teodicéproblemet som gund.
Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill men inte kan är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och är alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det?
Lactanius, kristen teolog 240-320 e.v.t
- Gud visar Abraham till Kanaan.
- Förbund mellan Gud och Abraham,
- Gud valde Abrahams folk.
Flykten från egypten och de tio budorden
- 1250-1210 f.v.t
- Moses mottager de tio buden på berget sinai
- Budorden blir de grundläggande lagarna för den judiska tron
Det är här som Judendomen föds.
Guds andra förbund med det judiska folket.
63 f.v.t blir Juda en del av det romerska imperiet.
70 e.v.t Jerusalem belägras och templet förstörs, den stora diasporan inledsDiaspora = förskingring

Människan är guds avbild och medarbetare
- Fri vilja men stort ansvar
- Judar ska representera gud på jorden.
- Judendom är i sin natur positiv:
livet ska levas och vi klarar av det!
Gud är allsmäktig och svår att nå
men är samtidigt som en kärleksfull far,
Gud kan även vara hård!
Profeterna efter David menade att en ny och mäktig kung skulle komma, en
messias

När messias kommer upphör judarnas uppdrag som guds tjänare på jorden.
Vad kan ett sådant löfte bidra till för problem?
T – Toran = de fem Moseböckerna
N – Neviim = profeterna
Ch – CHetuvim = skrifterna

Teolog = lärd människa som studerar religion
Tanach = Bibeln (gamla testamentet)
Samlade lagar och traditioner.
består av ca
20 000 sidor
, skriven på hebreiska och arameiska.
Talmud är för många grundläggande för att förstå judendom
Talmud tolkas ständigt av judiska teologer.
eller
Den som konverterat.
Även om man som jude väljer att leva utanför gemenskapen
så kommer man inte ifrån sin uppgift.
Ortodoxa
Håller fast vid gamla regler och traditioner.
Konservativa
- emot de reformerta, håller kvar vid vissa regler.
Reformerta
- Liberala, Familjebänkar, musik, kvinnliga rabbiner.
Ortodox = sann / ren lära
Efter diasporan (70 e.v.t) sprids det judiska folket över stora delar av världen.
De blir periodvis förföljda
Spanien - ca 1490 e.v.t (När Morerna trängs bort och Spanien blir ett kristet land)
Europa - Otaliga från 1500-talet e.v.t (I sammband med pestepidemierna)
Ryssland/Sovjet - Flera under 1800-talet, även många mellan 1900-1945
Tredje riket - ca 7 miljoner mellan 1938-1945
Shoah
Om Gud är helt god och allsmäktig, varför finns onskan då?
Problemet finns i alla religioner som åberopar en allsmäktig och god gud. t. ex Judenom, Kristendom och Islam

Eftersom det Judiska folket har haft en extremt hård historia är detta problem väldigt omdiskuterat inom Judendom.

Zion - berg i Israel
Aliyah – att återvända till
Eretz Yisrael
(Vårt Israel)
En önskan att återvända till det ursprungliga landet. För att undvika förtryck.
Kadima och Yisrael Beiteinu är två partier med en zionistisk ideologi
Historien är central
Flera förbund mellan folket och gud (Adonai / Elohim)
Moses och budorden
Kung David och löftet om landet
Förslavandet under Babylonierna
Under romarrikets styre, diasporan
Tanach och Talmud
Inriktningarna
Högtider
Judendom idag och zionism
Jahve = ”jag är” på hebreiska
Efter en period av fred och välstånd Delas landet i en nordlig och en sydlig del,
inbördes strider.
Under denna tid är flera profeter aktiva.
597 f.v.t erövras sydriket av Babylonien
Stora delar av befolkningen förs till Babylonien (ung. dagens Irak)

I Babylonien lever judarna i relativ frihet och blandades upp
Hot mot religionen, därför började judarna leva avskilt och gå till synagogor

Synagoga = där man samlas
Vilka rimliga anledningar har funnits för antisemitism historiskt?
Pesach = ”gå förbi”
Full transcript