Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Y10: U4

No description
by

.d. .c.

on 30 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Y10: U4

Minkejja l-għeġubijiet kollha li Alla għamel magħhom, il-poplu ta' ulied Israel kien diġa beda jeħodha kontra Mosé u Alla.
Il-Mixja fid-Deżert
Alla bagħtilhom summien u manna għax meta rawha qalu "manhu" li tfisser "dan x'inhu"?
Il-Forma Letterarja tal-Ktieb tal-Eżodu -
Saga Reliġjuża
għax il-ġrajjiet huma mkabbrin biex joħorġu aħjar is-setgħa ta' Alla
still ta' panigierku
Isaħħaħ u Jiċċelbra l-Fidi
Mixja fid-Deżert
Ħelsien tal-Poplu
Qsim tal-Baħar l-Aħmar
Kif issawwar il-Ktieb:
seħħew 1250 sena Q.K.
nkitbu 600 sena wara
- Tradizzjoni ORALI -
Nsibu diversi:
Papiri
Pitturi fl-Oqbra
Sejbiet Arkeoloġiċi
ALLA
waħdu
hu l-AWTUR tal-ġrajjiet
Alla KBIR u GHOLI
Quddiem Alla - bħal Mosé - nagħrfu ċ-ċokon tagħna
"Qatra nida - traba f'Miżien" (Ġob)
"Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk, il-qamar u l-kwiekeb...
X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih?"
(Għerf 11, 22)
Mill-Jasar għall-Patt
kif il-bniedem
tilef il-libertá
meta
nfired minn Alla
, Alla għamel
Patt
ta' ħbiberija biex jerġa' jagħti lura lill-poplu tiegħu din il-Libertà. U biex din il-liberta' ma jerġgħux jitilfuha tahom
linji-gwida
ma x'hiex jimxu.
Mixja lejn Helsien Sħiħ
Helsien = Responsabbilità
Isir il-Patt bejn Alla u l-Poplu Lhudi
Nqatel għoġol, nġabar demmu u tqiegħed fi bwieqi; nofsu nxtered fuq l-artal u l-bqija fuq il-poplu.
Kif inħarsu lejn il-Kmandamenti - Liġi??
Proposta ta' Hbiberija Ntima
Fl-għaqda ma' Alla - tinkiseb il-Libertà Vera
Il-Liġi t'Alla = Garanzija tal-Liberta' - Kif??
(Salm 18)

Bħalma l-qalb għalina hi s-simbolu tal-imħabba - għal-Lhud id-demm kien is-simbolu tal-ħajja.
Alla qabel tajnieh xi ħaġa diġa' tana kollox = il-ħajja.

Punti ta' Diskussjoni
Il-Patt bejn Alla u l-Poplu
x'Kienet il-proposta li permezz ta' Mosè, Alla għamel lill-poplu hekk kif waslu fejn is-Sinaj? Favur min kienet din il-proposta?
Favur Alla jew favur il-poplu? Għaliex?
Din il-proposta x'tgħidilna dwar l-interess li Alla għandu fina?
Normalment, iż-żgħażagħ ta' żmienna kif iħarsu lejn il-kmandamenti ta' Alla, bħala xi ħaġa sabiħa jew ta' dwejjaq?
Għaliex?
Mingħajr il-kmandamenti ta' Alla taħseb li konna nkunu aħjar u aktar liberi? Għaliex?
Full transcript