Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programacions didàctiques FP Bàsica

No description
by

Raúl Solbes i Monzó

on 4 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programacions didàctiques FP Bàsica

Nivells de referència
RD 1147/2011
LO 5/2002
RD 127/2014
Tipus de mòduls professionals
Un llarg camí fins arribar a l'FP Bàsica
Títol? Currículum?
Algú regula l'estructura duna programació didàctica?
FP Bàsica
Programacions didàctiques

Objectiu
Competències bàsiques
LO 2/2006 - 8/2013
RD 1147/2011
Raul Solbes i Monzó
http://raulsolbes.wordpress.com/

LO 8/2013 - LOMQE (9 desembre)
RD 127/2014 (28 febrer)
Decret 135/2014 (8 agost)
FP Bàsica
Títols i Currículums
http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/oferta_fpbasica.htm
Marc Europeu
Associats a unitats de competència
Associats a blocs comuns
FCT
llengües, socials, mates,...
Estructura del Títol
Identificació
Perfil professional
Competències
Relació de Qualificacions i Unitats de competència
Entorn professional
Prospectiva del sector
Objectius
Mòduls professionals
º
Estructura d'un mòdul
Resultats d'aprenentatge
Criteris d'avaluació
Continguts
Orientacions pedagògiques
Nivells de concreció curricular

Documents de Centre
Projecte Educatiu de Centre
Projecte Curricular de Centre (etapes educatives)
Programacions didàctiques
Estructura Programació Didàctica (Decret 234/1997)
Objectius.
Continguts.
Criteris d’avaluació.
Distribució temporal de continguts.
Metodologia didàctica a aplicar.
Materials i recursos didàctics a utilitzar per l’alumnat.
Concreció dels temes transversals del Currículum.
Activitats extraescolars.
Adaptacions curriculars i programes de diversificació
Estructura Programació Didàctica (Ordre 45/2011)
Introducció (justificació de la programació i contextualització).
Objectius. (generals i específics).
Competències bàsiques.
Continguts. Estructura i classificació.
Unitats didàctiques (organització i distribució temporal)
Metodologia (orientacions didàctiques).
Avaluació (criteris d’avaluació i qualificació, activitats de reforç)
Mesures d'atenció a l'alumnat amb NEE.
Foment de la lectura.
Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Recursos didàctics i organitzatius.
Activitats complementàries.
Particularitats de la
FP Bàsica
Decret 135/2014 (8 agost) -
Article 18 - Punt 3:

En les programacions didàctiques de cadascun dels mòduls professionals que formen part dels cicles de Formació Professional Bàsica, així com en la programació anual de l’acció tutorial, s’incorporaran de manera expressa les competències i continguts de caràcter transversal assenyalats en l’article 11 del Reial Decret 127/2014 de 28 de febrer.
Reial Decret 127/2014
(28 febrer)
Article 11

Incloure de forma transversal aspectes relatius al treball en equip, la prevenció de riscos, el emprendidurisme, l'activitat empresarial, l'orientació laboral, el respecte al medi ambient, la promoció de l'activitat física i la dieta saludable, la compressió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i l'Educació Cívica i Constitucional, la igualtat entre homens i dones, justicia, igualtat,...
Per a garantir la incorporació de les competències i continguts de caràcter transversal en aquests ensenyaments,
en la programació educativa dels mòduls professionals que configuren cadascuna de les titulacions de la Formació Professional Bàsica hauran d'identificar-se amb claredat el conjunt d'activitats d'aprenentatge i avaluació associades a aquestes competències i continguts.
La mateixa Programació Didàctica per a qualsevol Centre?
Proposta de Programació Didàctica
Serà precís?
La proposta de Raül!!!!
5. Continguts
5.1 Estructura general
1a reflexió
Deducció i verificació de continguts. 2a reflexió
http://prezi.com/9hsqomxnt1xr/deduccio-de-continguts-duna-unitat-de-treball/


5.2 Unitats de treball
5.3 Temporalització
5.4 Continguts actitudinals
RD 127/2014 (8 agost)
Treball en equip, prevenció de riscos, emprendidurisme, l'activitat empresarial, l'orientació laboral, el respecte al medi ambient, la promoció de l'activitat física i la dieta saludable, igualtat entre homens i dones, justicia,...
Importància de la coordinació de l'equip docent
5.5 Competències bàsiques
5.6 Recursos i materials didàctics
6. Orientacions metodològiques
Treball per projectes i competències,
Howard Gardner
...
7. Avaluació i qualificació
Avaluació com a ferramenta de millora
8. Mesures d'atenció a la diversitat
9. Foment de la lectura
10. AAEE
11. Qualitat i millora continua
Raül Solbes i Monzó
raulsolbes@gmail.com
www.raulsolbes.wordpress.com


Jornades FP Bàsica. Setembre 2014
Full transcript