Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klaszter

Klaszter ismertetés a bajai főiskola részére
by

Peter Fejes

on 13 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klaszter

A klaszter célja A főiskola részvétele Szerepe Tagok és feladatok a klaszter célja olyan víztisztítási technológia kifejlesztése, mely olcsón, egyszerűen, öko módszerrel megvalósítható, és üzemeltethető terméket eredményez, mely a nemzetközi porondon is értékesíthető.

a cél olyan pilot projektek megvalósítása, melyek megvalósítása és üzemeltetése során a szükséges tapasztalatok összegyűjthetők, és ezeknek a termékbe integrálásával a hosszú távú cél elérhető.

az értéklánc pontos feltérképezése, a szükséges új résztvevők felkutatása, a klaszteren belüli együttműködés kereteinek kialakítása, bizalom erősítés, ismeret terjesztés. Hosszútávon

Középtávon

Rövidtávon Technológia fejlesztés( Tudományos műhely, technológia tulajdonos, mérnökirodák)
Gépgyártás, gépészeti megoldások (Tudományos műhely, technológia tulajdonos, gépészeti vállalkozások, mérnökirodák)
Ipari alkalmazás (Tudományos műhely, gépészeti vállalkozások, mérnökirodák, szolgáltatók)
Szolgáltatás, szolgáltatási alternatívák (Tudományos műhely, szolgáltatók, mérnökirodák, fogyasztók)
Fogyasztói igények (Tudományos műhely, szolgáltatók, mérnökirodák, önkormányzatok) A tudományos műhely vagy tudásközpont nem része az értékláncnak, de feladata valamennyi elem fejlesztéseihez kapcsolódik, így részvétele a klaszterben elengedhetetlen.
Várható előnyök A főiskola az ivóvíz minőség szakterületén tudományos "nagyhatalommá" válik. Hosszútávon

Középtávon

Rövidtávon A megvalósuló projektek tudományos eredményeinek hasznosítása,
publikációk, szakdolgozatok, kiadványok, konferenciák formájában A tervezett projektek tudományos megalapozása publikációk, szakdolgozatok, kiadványok, konferenciák formájában. Az előkészítés lehetőséget ad a fenti tevékenységek rész-finanszírozására Tudományos igényű megalapozás
A klasztertagok ötleteinek, elképzeléseinek tesztelése, elméleti alátámasztása
Projekt ötletek vizsgálata, projekt kiválasztás szempontrendszerének kialakítása
Közreműködés a pályázat elkészítésében
Mérési, ellenőrzési rendszer kialakítása
Az eredmények statisztikai rendszerbe foglalása, értékelése, általános érvényű megfogalmazása
Az ivóvízminőségjavító klaszter Horizontális
Vertikális
Diagonális Általában a Klaszterről • Horizontálisan szerveződő klaszterekről beszélünk, ha egy adott ágazat ugyanazon szegmensében tevékenykedő vállalatok
valamilyen versenyelőny megszerzése érdekében együttműködnek. (Pl. turisztikai vállalkozások térségi marketingjének összehangolása).
Versenyelőnyök A klaszterek kialakulása: A klaszter típusai: A klaszterek kialakulása visszavezethető a vállalatközi együttműködésre. Ezen együttműködések vagy ezek kezdeményeinek kialakulása a fejlett gazdasági környezettel rendelkező államokban a leggyakoribbak. A vállalkozások tevékenységük
során különböző típusú és mélységű kapcsolatokat alakítanak ki beszállítóikkal, versenytársaikkal, illetve innovációs tevékenységüket
elősegítő szervezetekkel.
Az együttműködő partnerek közötti hálózaton belüli bizalom csökkenti a kapcsolat fenntartásával, a folyamatos információáramlás biztosításával kapcsolatos bürokratikus akadályokat, könnyebbé, gyorsabbá és olcsóbbá válik az együttműködés (nem kell bonyolult szerződéseket kötni és nem kell külön biztosítani a szerződés betartásának ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos lehetőségeket).
A klaszterbe szerveződő vállalatok nem adják fel egyéni célkitűzéseiket, csupán élnek azzal a lehetőséggel, hogy együttesen fellépve, a helyi adottságokat kihasználva (költségcsökkentés, innováció serkentés, a legjobb gyakorlatok gyors megismerése, a tranzakciós költségek minimalizálása, stb.) előnyökre tegyenek szert a globális versenyben. Tehát a vállalkozások, amelyek helyi viszonyok között egymással versengenek olyan együttműködési területeket találnak, amelyeket kihasználva mindannyian előnyre tehetnek szert a globalizálódó piaci versenyben (vagy legalábbis csökkenthetik versenyhátrányukat).

A sikeres együttműködés záloga: Tranzakciós költségek csökkenése


Versenyképesség növelése
A "Pólus Klaszter Kézikönyv 2009" alapján

A közgazdasági szakirodalom számos – többségében hasonló – defi níciót ad a klaszterekre vonatkozóan, amelyek a teljesség
igénye nélkül az alábbiak:
• Porter (1998): A klaszterek együttműködő és versenyző vállalatok, kapcsolódó és támogató iparágak, pénzügyi intézmények versenyen alapuló földrajzi koncentrációja
• UNIDO: A klaszterek ágazati és földrajzi értelemben koncentráltan elhelyezkedő vállalatok, amelyek egymáshoz kapcsolódó, vagy egymást kiegészítő termékeket állítanak elő, ami miatt közös kihívásokkal kell szembenézniük, ugyanakkor közös lehetőségei is adódhatnak.
• Európai Bizottság Vállalkozási Főigazgatóság: A klaszter olyan egymástól kölcsönösen függő vállalatok és kapcsolódó
intézmények csoportja, amelyek együttműködők és versenyzők; földrajzilag egy vagy több régióban koncentrálódnak;
meghatározott területre/ágazatra koncentrálnak, közös technológiák és képességek kötik őket össze; tudományos alapúak
vagy hagyományosak
• Vertikális szerveződésről beszélünk, ha azonos iparágban a termelési értéklánc mentén szerveződnek a vállalkozások. • a klasztertag vállalatok a saját céljaik megvalósítása érdekében képesek legyenek „együtt”-ben is gondolkodni,
• ismerjék fel az együttműködésben rejlő kölcsönös előnyöket,
• fogadják el, hogy a közös célok mellett fennmaradnak a tagok egyéni „szuverén” céljai, és fennmarad a tagok között
is a verseny, azzal együtt, hogy
• a tagok képesek egymással rendszeresen, vagy időszakosan, mély, tartalmi együttműködésre is,
• a fentiek megvalósítását olyan együttműködési szabályok biztosítják, amelyek védelmet nyújtanak az ellen, hogy:
– a klaszter valamely tagja „kisajátítsa” az előnyöket
– csak az előnyök megszerzésére törekvő, de együttműködésre nem kész tagok (potyautasok) maradjanak a klaszterben
– a klaszter együttműködés szétessen, „anarchia” alakuljon ki • Diagonális klaszterről beszélünk, ha valamely tevékenység komplex, több iparágat is átfogó értéklánca szerint szerveződik az együttműködés.
A konstrukció célja, hogy előmozdítsa:
· a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények, valamint helyi gazdasági szereplők
közötti, iparági klaszter formában megvalósuló együttműködést. Ezen belül
különösen lehetőséget biztosítson a régió kulcságazataiban működő klaszterek
versenyképességének jelentős növelésére, egyúttal különbséget téve a
o húzóágazati, szoros együttműködést felmutató klaszterek,
o a még kialakulóban lévő stratégiaivá fejlődő klaszter-kezdeményezések,
illetve nem húzóágazatban, de lokális fejlődési csomópontokban már
működő vállalati hálózatok;
· a térség felsőoktatási intézményei és a klaszter tagjai között partneri viszonyon
alapuló, hálózati szerveződésű együttműködést, amely kiszolgálja az adott ágazat
gazdasági szereplőinek igényeit és helyi válaszokat ad a gazdaság kihívásaira;
· a klaszterek szolgáltatási palettájának bővülését, és az összhang megteremtését a
közös szolgáltatások kínálata és kereslete között;
· a magas hozzáadott értékű, exportorientált, innovatív tevékenységet folytató
klaszter-kezdeményezések és működő klaszterek a Pólus Programban definiált
akkreditációs követelmények teljesítéséhez szükséges továbbfejlődését;
· a hálózatos és a klaszter együttműködések menedzsment szervezeteinek
létrehozását a támogatott projektek keretében;
· közös beruházások megvalósulását, amelyek növelik az adott klaszter tagjainak
versenyképességét.
A klaszterek tevékenységének és céljainak elsősorban az innováció orientált fejlesztéseket
és együttműködéseket kell szolgálniuk
Támogatási összeg Klaszter menedzsment,
Klaszter közös beruházása
Támogatás intenzitás A DAOP-ban 2010-re 1,6 Mrd Ft van elkülönítve. Forrás A jelenlegi kiírásról Elszámolható költségek A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása;
- A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása,
üzletember találkozók szervezése;
- A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és
technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és
továbbfejlesztése;
- A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi
tanulmányutakon, konferenciákon való részvétel;
- A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia,
termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok
alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára;
- A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása,
igényfeltáró kutatások
- A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés,
betanítás;
- A8. A projekthez közvetlenül kapcsolódó speciális célú oktatás, képzés,
betanítás;
- A9. Információs technológia-fejlesztés, beleértve közös informatikai platform
kialakítását vagy továbbfejlesztését, az online megjelenés, e-kereskedelem és
egyéb e-szolgáltatások támogatását is
Támogatható tevékenységek: DAOP 2010 -1.2.1
Full transcript