Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sem 2013/2014

No description
by

Hyla arborea

on 30 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sem 2013/2014

Gimnazjum w Zespole Szkół Licealno - Gimnazjalnych
KLASA III A
KLASY I
KLASY II
KLASY III
KLASA III B
KLASA II A
KLASA I A
KLASA I B
Analiza wyników nauczania
semestr I
rok szkolny 2013/2014

KLASA I C
KLASA II B
KLASA III C
ŚREDNIA KLAS
KLASA II C
ZACHOWANIE - KLASA I A
ZACHOWANIE - KLASA I C
ZACHOWANIE - KLASA I B
ZACHOWANIE - KLASA II A
ZACHOWANIE - KLASA II B
ZACHOWANIE - KLASA II C
ZACHOWANIE - KLASA III A
ZACHOWANIE - KLASA III B
ZACHOWANIE - KLASA III C
LICZBA OCEN W SZKOLE
LICZBA OCEN W KLASACH
ZACHOWANIE W SZKOLE
ZACHOWANIE W KLASACH
LICZBA OCEN - KLASA III A
LICZBA OCEN - KLASA III B
LICZBA OCEN - KLASA III C
LICZBA OCEN - KLASA II A
LICZBA OCEN - KLASA II B
LICZBA OCEN - KLASA II C
LICZBA OCEN - KLASA I A
LICZBA OCEN - KLASA I B
LICZBA OCEN - KLASA I C
ZESTAWIENIE FREKWENCJI ZE ŚREDNIA KLAS
FREKWENCJA W KLASACH
WYNIKI
FREKWENCJA - KLASA I A
FREKWENCJA - KLASA I B
FREKWENCJA - KLASA I C
FREKWENCJA - KLASA II A
FREKWENCJA - KLASA II B
FREKWENCJA - KLASA II C
FREKWENCJA - KLASA III A
FREKWENCJA - KLASA III B
FREKWENCJA - KLASA III C
FREKWENCJA W MIESIACACH
Najwyższą średnią uzyskała klasa II A - 3,92
Najniższa średnia należy do klasy I C - 2,96
Najwyższa i najniższa średnia
Liczba ocen
celujące - 1,5 %
bardzo dobre - 13,63
niedostateczne - 2,81
oceny dopuszczające
35,05 %
oceny dostataeczne
26,54 %
oceny dobre
20,43 %
Frekwencja
Najwyższa frekencja w szkole
Klasa II B
93,20 %
Najniższa frekwencja w szkole
Klasa III A
84,80 %
Średnia frekwencja w szkole
90,22 %
Zachowanie
zachowanie dobre
31,94 %
zachowanie
bardzo dobre
31,01 %
zachowanie poprawne
20,83 %
zachowanie wzorowe
12,50 %
zachowanie nieodpowiednie
3,24 %
zachowanie naganne
0,46 %
Wnioski
Średnia ocen
Średnia ocen klasyfikacyjnych uległa podwyższeniu w stosunku do I okresu z lat ubiegłych.
Frekwencja
Zachowanie
Postawy i zachowania uczniów są zgodne z przyjetym programem wychowawczym. Zaledwie 3,7 % uczniów nie respektuje regulaminu szkoły. Należy kontynuować procedurę szczegółowej i wielokierunkowej diagnozy postaw i zachowań uczniowskich, aby zidentyfikować indywidualne przyczyny negatywnego zjawiska i skutecznie im przeciwdziałać.
Dziekujemy
za uwagę

Ewelina Domańska
Beata Zdunek
Paweł Stefaniak
Śrenia szkoły
3,28
Średnia klas I
3,18
Średnia klas II
3,37
Średnia klas III
3,3
Rok szkolny 2010/2011
Średnia ocen 3,1 (+0,18)
Rok szkolny 2011/2012
Średnia ocen 3,12 (+0,16)
Rok szkolny 2012/2013
Średnia ocen 3,21 (+0,07)
Rok szkolny 2012/2013
Średnia ocen 3,28
Kontynuowanie działań nad podnoszeniem frekwencji uczniów w szkole.
Przeprowadzenie wnikliwej analizy indywidualnych sytuacji uczniów i zastosowanie odpowiednich środków zaradczych
Frekwencja szkoły jest na poziomie zadowalającym, jednak sporą część godzin stanowią godziny nieusprawiedliwione:


ŚREDNIE OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
Najniższą frekwencję odnotowano w miesiącu grudniu 87,86 %
Najwyższą frekwencje odnotowano w miesiącu październiku
91,62 %
Frekwencja nie odzwierciedla wyników w nauce
klasa III A 84,8 % - 3,28
klasa III C 89,95 % - 3,39
klasa I C 91,89 % - 2,96
Niskie wskaźniki frekwencji klas w miesiącu grudniu cześciowo tłumaczy sprawozdanie WSSE za rok 2013 dot. epidemii grypy.
Full transcript