Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Medeltiden

No description
by

Jon Nyström

on 11 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Medeltiden

Mongolernas rike kommer att bestå fram till 1368 och dominerar större delen av Asien, mellanöstern och östeuropa.
Kvinnligt
- under medeltiden
Manligt -
under medeltiden
Manligt och kvinnligt

En enhet består
Temujin tar sig nu namnet
Djingis Khan
(havets härskare).
Snart har han enat flera mongoliska klaner och kan ta tillbaka sin rättmätiga ställning i Kerait klanen.
Kina har under den här perioden runt 80 miljoner invånare och är jordens största rike.

Medeltidens Kina

William I - Erövraren

Under århundraden som följer delar de germanska stammarna upp resterna av det romerska riket sinsemellan och grundar nya riken.

Franker
,
Saxare
,
Burgundier,

Visigoter
,
Ostrogoter
och
Vandaler
bildar nya rikena.

Nya riken

Det gamla riket faller sönder

Medeltidens start
Det
centraliserade styret
faller samman totalt när Roms sista kejsare avsätts.

Munkar
, både utsända att sprida läran och
eremiter
som vill bort från samhället bilder
kloster
.
Ett Europa i Kaos
?
476 erövras Rom av den germanska generalen
Odovakar
.
Han avsätter den sista kejsaren
Romulus - Augustulus
och utropar sig själv till kung över Italien
Europa slutar vara en politiskt och socialt säker enhet.

Alla delar av det forna riket kommer att bli självstyrande av olika kungar och klanherrar.
Ledare som inte har något intresse av att bevara en gemensam infrastruktur och institutioner.
Bibliotek, badhus, arenor och akvedukter som varit så typiska för det romerska imperiet förfaller.
Kulturellt och intellektuellt utbyte avstannar.
Det blir inte heller säkert att resa runt i riket längre.
Den framgångsrika export/importhandeln som fick romarriket att blomstra försvinner snabbt.
Det finns en kraft från det gamla romerska riket som inte låter sig falla i glömska.
Den kristna kyrkan
vann tillslut erkännande och spreds med tiden till alla hörn av Europa.
När det romerska riket faller består de kristna församlingarna och de kristna idealen befästs nu även bland de germanska folken.
Biskoparna
har länge varit en viktig politisk enhet i romarriket. De har agerat som rådgivare åt kejsare och vunnit stor respekt.
I klostren bevaras de gamla konsterna, skriften, musiken och mycket annat från romerska riket.
Hit kommer man både för att leva närmare Gud och för att få en utbildning.
Ett nytt imperium
Kalifatet
På 600-700-talet växer det arabiska riket sig stort.
Riket står enat bakom en gemensam ny religion -
Islam
.
Profeten
Muhammed
enade de arabiska stammarna och hans efterträdare
Kalif
Abu Bakr
utvidgar riket till ett imperium.
Riket präglas av religiös tollerans och ett starkt utvecklingsdriv och växer därför snabbt.
Astronomi och navigation

Läkekonst

Kalifatet tar lärdom av den vetenskap, filosofi och teknologi som de antika imperierna lämnat efter sig och bevarar / utveckar dem.
All vetenskap och filosofi från såväl Grekland, Persien och Rom tas till vara och hjälper Kalifatet att bli ett av världens stabilaste riken.
Poesi och filosofi
En helt ny samhällsstruktur
De nya småriken som bildas styrs genom
Feodalism.
Högst upp i rangordningen finns regionens
kung
.
För att kunna kalla sig kung och göra anspråk på ett landområde behöver man rik hjälp och soldater.
Dessa medhjälpares belöning blir att de får vissa fördelar om de lyckas hjälpa kungen att vinna mark.
De blir landets såkallade
Adel
.
Det "vanliga folket" som bor på området får beskydd av Adeln, deras soldaterna och kungen så länge som de betalar skatt för det.
Kung
Duktig och rik ledare med goda kontakter som vill styra ett område.
Adeln
Rika medhjälpare till kungen som ställer upp med soldater för att skydda riket.
Slipper betala skatt så länge som de hjälper kungen.
Präster och Biskopar
Erbjuder sig som rådgivare till kungen.
Försäkrar sig om att landet lever kristet.
Så länge kungen hjälper kyrkan så ser kyrkan till att Gud hjälper kungen.

Soldater
Adelsmän eller deras lojala som krigar för landet mot att de får vissa belöningar.
Bönder/ofrälse
Den stora befolkningen (95%) arbetar i jordbruket och förser hela landet med mat.
De "hyr" jorden som de brukar av kungen, adeln eller kyrkan.
"Påven"
och "
kejsaren"
Högst upp i Europas Hierarki finns
Påven
och
kejsaren.
Biskopen i Rom fortsätter att se sig själv som kristendomens överhuvud och Guds talesman på jorden.
En så rik och inflytelserik position att ingen av Europas små kungar vill göra sig till fiende med honom.
Påven vill fortsätta den romerska traditionen att utse kejsare. Men nu som "kristendomens försvarare".
Påvens och kejsarens allians blir det mäktigaste sammarbetet i hela Europa och alla kungar måste hålla sig på deras goda sida.
Påven
Kejsaren
Kungen
Biskop
Adeln
Bönder
Präst
Städerna börjar avbefolkas och folket återgår till självförsörjande jordbruk.
Till och med penninghandeln försvinner på många håll och övergår i byteshandel.
De kristna idealen genomsyrar hela samhället och stärker på många håll kvinnans ställning.
Män och kvinnor är lika mycket värda i Guds ögon.
Äktenskap är ett heligt förbund som ser till båda parter.
Otrohet är därför ett allvarligt brott.
Man får också bara ha en partner.
Det blir också viktigt att alla barn ska födas inom äktenskapet för att tas upp i den kristna gemenskapen.
"
Oäkta barn"
saknar därför många rättigheter.
Familjens överhuvud
. Det patriarkala systemet lever kvar även i medeltiden.
För familjens talan och är ytterst ansvarig för alla familjemedlemmar.
Ansiktet utåt.
Mannen har den mesta kontakten med omvärlden och kan arbeta mot betalning utanför hemmet.
Ansvar för att gifta bort sina döttrar och för den fru han själv fått.
Att bryta mot könsrollerna ses som högst skamfyllt och
tabubelagt
.
Mannen ska arbeta med fysiskt krävande uppgifter på gården samt arbeten som kräver häst.
Omyndig.
Kvinnan är alltid underställd den man som ansvarar för henne. (Sin pappa eller sin make.)
Får ej arbeta utanför hemmet eller tjäna egna pengar.
I rika familjer använder man giftemål för att bygga politiska allianser.
Endast fattiga kan gifta sig av kärlek.
Viktigt att föda många barn, särskilt i de rikare klasserna.
Skyddade mot våldtäkt av lagen.
Omöjligt att utbilda sig, sålänge de inte är väldigt rika.
Alla arbetsuppgifter är knutna till hemmet och barnen.
Karl den store
320 år efter det romerska rikets fall lyckas en kung erövra alla små kungariken i centraleuropa.
Katolska kyrkan ställer sig bakom Karl den store och utropar honom år 800 till
Kejsare
över det
nya romerska riket.
Karl den store blir den första i en lång rad av Kejsare och han sätter modeller för hur stort ett kungarike faktiskt kan bli.
På 1000-talet gör
William I
av
Normandie
anspråk på brittiska öarna.
1066 besegrar han
ango-saxarna
och erövrar storbrittanien.
Hans släkte kommer sedan bli de som bygger upp kungariket
England
.

Ett nytt sätt att kriga
Den tidiga medeltiden är en tid med mycket
territoriella dispyter.
För att kunna hävda sitt område behöver man en effektiv armé.
En ny superuppfinning gör att man kan överge det gamla sättet att strida i
fallang
.
Nu kan man placera sina bästa kämpar, med den bästa utrustningen på en häst och sedan storma rakt in i motståndaren.
Dessa riddare och deras utrystning är dock mycket dyr och de som har möjlighet att ställa upp med riddare vinner hög social status.
Ett samhälle i snabb förändring
Högmedeltiden
1000-1300-tal
Tillbaka till städerna
Med tiden blir en del bönder så effektiva och rika att de producerar ett överskott.
Det här överskottet kan man så byta mot andra varor och tjänster.
Nya marknadsplatser för denna byteshandel växer snart fram vid tätbefolkade platser och snart växer dessa byar till städer.
Här växer också en ny samhällsklass fram -
Borgarna
.
Borgarna kommer från bondeklassen men lämnar det livet för att ägna sig enbart åt handel.
De specialiserar sig på en syssla och använder detta som sin valuta.
Till städerna kan man nu bege sig för att få skomakeri, apotek, skrädderi och krogar.
Byteshandeln växer sig så småningom så stor att man måste gå tillbaka till en penningekonomi.
Nya kungadömen
Under 1000-talet börjar den politiska kartan stabiliseras.
Vi kan nu börja ana några av de riken vi känner till idag.
Globaliserad handel
Några driftiga
entreprenörer
utnytjar denna byteshandel till max och beger så till "världen ände" för att hämta hem lyxvaror.
De färdas längst
sidenleden
till Indien och Kina för att erbjuda lyx som siden, kryddor, porslin hemma i Europa.
Längst sidenvägen växer nya samhällen fram och här sker viktiga kulturmöten mellan filosofier och religioner.
Marco Polo
Korståg
I början av 1000-talet har det muslimska kalifatet växt sig så stort och mäktigt att katolska kyrkan och kristna kungar börjar känna sig hotade.
Den heliga staden
Jerusalem
ligger under det muslimska riket och det sticker i ögonen på många i Europa.
1095 tar påve Urban II tag i saken och kallar till
heligt krig.
"Det heliga landet"
måste befrias och det finns rikedommar att vinna om man ställer upp.
Stridande i korståget erbjuds också befrielse från alla sina synder om de bara dödar "de otrogna".
Med kyrkans välsignelse drar därför många av Europas härskare iväg med stora härar.
När de kristna och muslimska arméerna möts resulterar detta i blodbad.
De kristna mördar och plundrar sig hela vägen till Jerusalem.
De utför fruktansvärda dåd i "Guds namn" mot såväl judar som muslimer (och andra kristna)
Muslimerna sätter in hårt motstånd och dödstalen växer på båda sidor.
Mer och mer resurser pumpas in i korstågen.
Riddarordnar som tempelriddarna bildas.
Fler och fler kungar reser till
det heliga landet
för att vinna ära.
Korstågen pågår i över 200 år och skördar miljoner liv.
Tillslut tvingas de kristna lämna området utan att ha vunnit någon egentlig mark
Här startar en fiendskap mellan kristna och mumer som kommer att leva kvar länge...
Senmedeltiden
Kris i Europa
1300-1500-tal
Handelsförbunden
Under senmedeltiden har handeln tagit fart ordentligt och en rad
handelsförbund
har vuxit fram.
Runt medelhavet förmedlas varor från sidenleden och kalifatet via handelsstäderna
Genua
och
Venedig
som båda växer sig mäktiga.
Runt Östersjön kontrollerar
Hansan
så gott som all handel i norra Europa.
Dessa handelsförbund växer sig så mäktiga att de kan konkurera med kungar.
Snart är det så mycket pengar i omlopp att man måste inrätta banker och krediter.
Svarta döden
Men det är inte bara varor och pengar som färdas längst handelsvägarna.
I Asien har en fruktansvärd pest frodats och härjat. Det är bara en tidsfråga innan den når Europas tätbefolkade handelscentrum.
Böldpesten sprider sig extremt snabbt i det smutsiga Europa.
Dödligheten hos smittade ligger på 80%.
Under de år då pesten sprider sig dör så mycket som 1/3 av hela Europa.
Pesten slår mot hela samhället och städer lämnas öde.
Hela det ekonomiska systemet hotas.
Pesten förklaras som Guds straff och enda sättet att undkomma är att leva gudfruktigt.

Smittspridningen skylls på judarna och
anti-semitismen
växer.
När pesten äntligen ebbar ut lämnar den ett sargat Europa men de som överlevt får det nu rikare.
Fler resurser och land till ett mindre antal gör Europa rikare.
"Lilla istiden"
Som om inte pesten vore nog så drabbas Europa under den här tiden också av stora klimatförändringar.
Skördar slår fel, boskapen blir färre och svår hungersnöd drabbar folket.
Svält och bristsjukdommar skördar offer bland de fattiga bönderna.
100-års kriget
Senmedeltiden får också se ett av Europas mest destruktiva krig.
1328 lämnas den franska tronen utan klar arvinge och England ser deta som sin chans att hävda arvsrätt.
1337 landstiger engelska trupper i Frankrike och de två nationerna kommer sedan att ligga i öppet krig fram till 1453.
Enligt legenden så lyckas tillslut Fransmännen jaga bort britterna med hjälp av
Jean d Árc
.
Den heliga krigarflickan utvald av Gud att leda frankrike till seger.
100 års kriget introducerar också den uppfinning som kommer att göra slut på riddartiden.
- armborstet.
Östroms fall
Det bysantinska riket
har länge levt avskärmat från resten av Europa med egen kejsare och egen kristendom.
1450-talet startar ett nytt krig med det muslimska riket. Den här gången är det den
ottomanska
dynastin som gör en offensiv mot Europa.
De vill utvidga sitt välde och det enda som hindrar dem från att ge sig in i Europa är det bysantinska riket med
Konstantionpel
som huvudstad.
Konstantinopel har länge setts som en ointaglig stad men
sultan

Mehmed II
krossar stadens försvar med sina kanoner.
Ottomanska riket
Det ottomanska riket blir en viktig maktfaktor i Europa.
Konstantinopel konverteras till det muslimska rikets huvudstad och får namnet
Istanbul
.
Härifrån kommer ottomanerna sedan hota Europa militärt under lång tid och kontrollera all handel med Asien.
Det gamla kalifatet har tappat mycket makt och inflytande men ottomanska riket blir deras arvtagare.
En halv värld bort...
Kejsardömet Kina som
Shi Huang Di
grundar lever kvar ända in i medeltiden men under olika
dynastier
.

Under
Tang
och
Song
dynastierna (1000-talet) börjar man bryta guld och silver och kina blir ett väldigt rikt rike.
Man expanderar söderut och upprättar handelsförbindelser över haven med hela Indonesien.
Kina upplever under den här tiden en lång tid av fred.
Detta tas till vara på med att man fortsätter befästa kinesiska muren och börjar experimentera med krut.
Även
kartologi
,
astrologi
och
matematik
utvecklas mycket under medeltiden och Kina ses som ett av världens mest utvecklade samhällen.
Allt är frid och fröjd men nordväst på de Mongoliska stäpperna börjar det hända saker som kommer att lämna sitt avtryck på världen...
Mongolerna
Mongolerna var ett hästburet nomadfolk som levde av stepperna i nordöstra Kina och Mongoliet.

Kinesiska kejsare använde de ibland som legosoldater med var allmänt sedda som simpla barbarer.
1162 föds pojken
Temujin
i
Kerait klanen
. Hans pappa som är klanledare mördas av en pretendent och Temujin blir satt i exil.
Men Temujin visar sig vara av stark karaktär. Från denna låga ställning lyckas han vinna respekten hos en ny klan.
Men hela det mongoliska folket allierat under en ledare börjar Djingis göra räder mot andra folk som lever i trakterna runt Mongoliet.
Hans effektiva stridstaktik och brutala metoder visar sig vara ostoppbara.
1215 hade Djingis erövrat självaste Kina och gjort sig själv till dess nye kejsare.
Han vänder då blicken mot väst och erövrar alla länder hela vägen till det ottomanska riket.
När han dör, 65 år gammal, lämnar han riket till sina söner som fortsätter faderns erövringar. Året är nu 1227.
Världens största rike
För att kontrollera detta mäktiga rike delas det in i fyra
Khanat
.

Varje Khanat styrs av en av Djingis söner.
Jochi, Ogodai, Chagatai
och
Toloi.

Kina kontroleras totalt och Djingis familj blir grundarna till
Yuan
-dynastin.
I väst når Mongolerna så långt som Moskva och Wien.
Endast Himalaya kan stoppa mongolerna från att erövra hela Indien.
Ottomanska riket blir kraftigt försvagat av mongolerna.
Riket är världens, genom tiderna, största imperium med sina 26 miljoner km². (Dubbelt så stort som Persiska riket och Romerska riket.)
MEN ett så stort rike är också svårt att hålla ihop.
Pesten ställer till enorma problem i riket.
Lokala härskare lyckas tillslut vinna självstyre.
Mongolerna blandas upp med de erövrade folken genom giftemål.
JAPAN
På de japanska öarna växer ett feodalt samhälle fram liknande det i Europa.
Riket styrs av en
Kejsare
och under honom finns en rad
Shoguns
och
Daimyos
som kontrollerar provinserna.
Varje provins försvaras av
Samuraier
(- Japans form av riddare), ytterst lojala krigare som håller extremt hårt på heder och ära. (
Bushido
)
Medeltida Japan är en orolig tid med många strider över provinser och ledarskap.
Här föds också myten om n
injan
, den osynliga lönnmördaren till salu.
Men Japan är också starkt nationalistiskt.
Deras egen religion
Shintoism
berättar att Japan är skyddat av gudarna.
Ett bevis på detta är
Kamikaze
- "den gudomliga vinden" som räddar japan från mongolerna.
På andra sidan stilla havet...
Amerikanska kontineterna har länge varit befolkade.
Men nästan alla lever fortfarande som jägare/samlare eller i enkla jordbrukssamhällen.
Amerikas Högkultur
Redan 1500 f.kr. växte de första högkulturerna fram i centralamerika. De så kallade
olmekerna
.
Under Europas medeltid har denna högkultur uteckltas till först det mäktiga
Maya-riket
och senare till
Aztekernas
imperium.
Mayariket
613 f.kr - 1437
Mäktiga prästkungar styr en teknologiskt avancerad högkultur.
Framstående inom såväl arkitektur, religion och astrologi.
Aztek-riket
1300-1521
Militärt överlägsna och teknologist utvecklade erövrar de stora delar av centralamerika.
Prästkungen för gudarnas talan och styr oinskränkt.
Afrikas imperier
Liten kontakt med resten av världen.
En del handel med
kalifatet
.

Särskilt mäktiga var de västafrikanska rikena på 1000-1500-talet.
Vikingarna
I början av 1000-talet börjar också skandinavien blanda sig i resten av kontineten.
Först som utforskare och handelsmän.
Men snart också som pirater och militära erövrare.
Med sina snabba
långskepp
kan de ta sig djupt in in Europa och anfalla stränder snabbt och hårt.
Med tiden slår sig vikingar ner i Europa och deras släkter blir på vissa håll en del av adeln och riddarklassen.
Amerika saknar helt hästar, hjulet och järn.
Inkariket
De sydamerikanska indianerna har länge bott i A
nderna
och brukat jorden genom
terassodlingar.
1438 enar
Pachacuti
"världsskakaren" alla stammar i bergsmassivet och skapar så
inkariket.
Inkariket blir en
teokratisk
supermakt med
Cusco
som ny huvudstad och
Machu Picchu
som religiöst centrum.
Högt stående kulturellt och teknologist men med uråldriga seder och traditioner.
När riket var som störst täkte det in 2 milj. kvadratkilometer av Anderna.
Ghana
,
Mali
och
Songhai
med handelsstaden
Timbuktu
.

Här startar "medeltiden"
Denna respekt och ställning behåller de även efter att riket fallit. De fortsätter äga land och blir nu viktiga medlemmar av de olika härskarnas hov.
Full transcript