Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Twardość wody i sposoby jej usuwania

No description
by

Zuzanna Słotwińska

on 29 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Twardość wody i sposoby jej usuwania

Twardość wody i sposoby jej usuwania
Zmiękczanie wody
To procesy, które pozwalają na częściowe lub całkowite usunięcie rozpuszczalnych soli wapnia, magnezu oraz niektórych wielowartościowych metali i ułatwiają mycie oraz pranie.

Występują cztery metody zmiękczania wody:
Destylacja
To pełne odmineralizowanie wody, lecz w przemyśle
ze względu na wysokie koszty energii cieplnej
rzadko się ją stosuje.
Kiedy mówimy, że woda jest twarda?
Metody chemiczne
Polegają na wytrącaniu nierozpuszczalnych osadów lub na wiązaniu w związki kompleksowe jonów wapnia i magnezu. Do tego celu wykorzystuje się głównie wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 oraz węglan sodu Na2CO3 (soda). Dobre rezultaty przedstawia również fosforan (V) sodu Na3PO4.

Metody termiczne
Pod wpływem ogrzewania powyżej 37 stopni następuje termiczny rozpad kwaśnych węglanów wapnia i magnezu. Metodą tą można usunąć wyłącznie twardość węglanową. Stosuje się go poprzedzając inne metody.

Ca(HCO3)2 --> CaCO3 + H2O + CO2

2Mg(HCO3)2 --> Mg2CO3(OH)2 + H2O + 3CO2
Mg2CO3(OH)2 + H2O --> 2Mg(OH)2 + CO2
Podczas gdy woda zawiera jony wapnia i magnezu nazywamy ją twardą. Im więcej jonów, tym woda jest twardsza przez co mycie i pranie w niej jest trudniejsze.
Metoda sodowo-wapienna
Wodę zadaje się wapnem gaszonym i sodą. Wapno obniża twardość węglanową (przemijającą).
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 --> 2 CaCO3(osad) + 2H2O
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 --> MgCO3(osad) + CaCO3(osad) + 2H2O
MgCO3 + Ca(OH)2 --> Mg(OH)2(osad) + CaCO3(osad)
Powstające podczas zmiękczania nierozpuszczalne węglany wapnia i magnezu w postaci osadów zostają odfiltrowane lub osiadają na dnie zbiornika. Zmiękczanie sodowo-wapienne jest stosunkowo tanie, ale wymaga dużych zbiorników ze względu na powolne opadanie osadów CaCO3 i MgCO3.
Metoda fosforanowa.

Fosforan trójsodowy reaguje z jonami wapnia i magnezu tworząc nierozpuszczalne fosforany.

3Ca2+ + 2Na3PO4 --> Ca3(PO4)2(osad) + 6Na+
3Mg2+ + 2Na3PO4 --> Mg3(PO4)2(osad) + 6Na+
Metody fizykochemiczne
Są to metody oparte głównie na zastosowaniu jonitów. Jonity albo wymieniacze jonowe to ciała stałe nieorganiczne lub organiczne nierozpuszczalne w wodzie, które mają zdolność wymiany własnych jonów z jonami otaczającego je roztworu.
Jonity zdolne do wymiany kationów nazywamy
kationitami
, a jonity zdolne do wymiany anionów nazywamy
anionitami
.
Przygotowała:
Zuzanna Słotwińska
Full transcript