Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Aralin 14 : Ang Pagkontrol ng Presyo ng Pamahalaan

No description
by

Avy Clamonte

on 26 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Aralin 14 : Ang Pagkontrol ng Presyo ng Pamahalaan

Aralin 14 : Ang Pagkontrol ng Presyo ng Pamahalaan
Ang pamahalaan ay may mahalagang gampanin upang mabigyang suporta ang mga konsyumer at prodyuser.
Pangunahing Pangunawa
Ang pagkakasundo ng ng konsyumer at prodyuser ay mahalaga sa pamilihan. Ang ekilibriyong presyo ay nakakamit sa pamamagitan ng interaksiyon ng konsyumer at prodyuser. Ngunit may mga pagkakataon na ang presyo ay itinatakda ng pamahalaan upang protektahan ang mga konsyumer o prodyuser.
Mahalagang Terminolohiya

Price Control
Price Ceiling
Price Support
Floor Price
Black Market

Ang pamahalan ay nagtatandhana ng pinakamababa at pinakamataas na presyong maaring itakda sa mga produkto at serbisyo. Kahit noong unang panahon ay umiral na ang price control sa iba't ibang bansa. Sa Babylonia ay may kautusan na ang sino man na mahuling lumabag sa price control ay lulunurin. Sa Roma ay kinontrol ang presyo ng karneng baka,itlog,damit at palay. Ang Amerika ay ipinatupad ang malawakang
price contol
noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ito ay nangangahulugan na noon pa man ay naglalayon na ang pamahalaan na sugpuin ang mga mapagsamantalang mga negosyante at bigyang proteksyon ang mga konsyumer.
Price Control
Ang
Republic Act 7581
na kilala sa tawag na
Price Control Act
ipinatupad upang maisagawa ng pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng mga bilihin. Ang
National Price Coordinating Council
ay nabuo sa tulong ng Price Control Act. Ito ay may layunin na mabantayan ang presyo ng mga produkto pagkatapos magpalabas ng price ceiling ang pamahalaan.
Ang
price ceiling
ay ang pinaka mataas na presyong itinakda ng pamahalaan upang ipagbili ang mga produkto. Ito ay naaayon sa pagpapatupad ng price control ng pamahalaan. Ang mga pangunahing bilihin tulad ng asukal,bigas,mantika,isda,manok,karne at iba pa ay ipinapasailalim sa price control. Ipinapatupad ito kapag nahaharap sa matinding krisis at kalamidad ang maraming lalawigan sa bansa, tulad ng pagkakaroon ng oil spill, pagguho ng lupa, bagyo,lindol, at kapag naideklarang nasa state of calamity ang bansa. Ito ay isinasagawa ng pamahalaan upang tulungan at bigyang proteksyon ang mga konsyumer laban sa mga abusado at mapagsamantalang mga tindera at negosyante.
Price Ceiling
Ang
price ceiling
ay bunga ng pagkontrol sa presyo. Itinakda ito na mas mababa sa presyong ekilibriyo na umiiral sa pamilihan . Ito ay isang pamamaraan ng pamahalaan upang ang mga pangunahing produkto ay mabili nang mas mura. Ang pagtatakda ng pinakamataas na presyo sa pagbili ng mga produkto ay may epekto sa supply at sa demand sa pamilihan.
Presyo ng Bigas ( Bawat Kilo)
P
Q
Dami ng Bigas (Kilo)
O
10
44
100
300
500
.
Shortage
500-100=400
.
D
S
.
E
Mapapansin sa graph ang epekto ng pagtatakda ng price ceiling. Ang presyo ng ekilibriyo ng bigas ay P44.00 bawat kilo at ekilibriyong dami ay 300 kilos. Ito ang pinagkasunduan ng mga konsyumer at prodyuser. Ngunit ang presyong P44.00 ay itinuturing ng mga konsyumer na napakataas, lalo sa panahon ng krisis. Bunga nito, ang pamahalaan ay kumilos at nagsagawa ng pakontrol sa presyo. Itinakda ang presyong P22.00 bawat kilo ng bigas. Ang aksiyon ng pamahalaan ay ikinasa ng mga konsyumer ngunit sa pagbaba ng presyo mula sa P44.00 patungong P22.00, ang mga negosyante, tindera, at prodyuser ay nawalan ng gana at sigla na magnebta ng marami. Kaya binawasan nila ang supply ngbigas na mula 300 kilos ay naging 100 kilos na lamang. Samntalang ang mga konsyumer ay nagtaas ng demand bunga ng pagbaba ng presyo mula 300 kilos ng bigas na naging 500 kilos.
Price Ceiling
Sa ganitong kalagayan, sanhi ng pagkontrol sa presyo ng bigas ay nagkaroon ng kakulangan ng supply nito sa pamilihan. Ang kakulangank ay tumutukoy sa kulang na supply ng produkto batay sa demand sa pamilihan. Ang kulang na presyo sa P22.00 bawat kilo ng bigas ay 400 kilos. Ito ay sa dahilang ang demand ay 500 kilos samantalang ang supply ay 100 kilos lamang (500-100=400).
Shortage = Qd - Qs
= 500-100
= 400
Ang pagkakaroon ng kakulangan ay nagbubunga rin ng pag-usbong ng
black market
. Ito ay isang pamilihan na kung saan ang mga produkto ay mabibili sa presyo na higit sa price ceiling.
Price Support
Hindi lamang ang mga konsyumer ang dapat bigayan ng tulong at proteksyon ng pamahalaan kung hindi maging ang mga magsasaka at mangingisda. Ang mga nagtatanim ng palay, asukal, tabako, niyog, kape at iba pang produkto ay humiihingi ng garantiya na maipagbili nila ang kanilang produkto sa presyo kung saan mababayaran nila ang gastos ng produksyon at magkaroon ang kaunting tubo. Ito ang dahhilan kung bakit ipinatupad ng pamahalaan ang price support para sa mga prodyuser. Itinakda ng pamahalaan ang floor price,
o pinakamababang presyo na maaaring bilhin ang isang produkto.
Halimbawa, ang presyo ng tabako ay itinakda ng pamahalaan ayon sakahilingan ng mga magsasaka na nagtatani ng tabako. Ang pagkakaroon ng price support ay para sa kapakanan ng mga prodyuser upang makabawas sa mga gastusin sa produksyon at magkamit ng kita para sa kanilang pamumuhay. Ang pagtatakda ng floor price sa tabako ay maaaring bilhin ay bahagi ng pagbibigay tulong ng pamahalaan.
Presyo ng
Buko
P
44
10
0
200
400
600
Q
Dami ng Buko
.
.
.
D
E
Surplus
600 - 200 - 400
Floor Price
s
Ipinanapakita dito ang pagpapatupad ng price support. Batay sa graph, ang ekilibriyong presyo ay P15.00 bawat piraso ng buko na ipinagbibili at ang prodyuser ay magbebenta ng 400 piraso. Ngunit sa pagtaas ng gastusin, ang P15.00 bawat piraso ang buko ay napakaliit para makabawi sa gastusin.
Ang
surplus
ay ang labis na na supply ng produkto sa pamilihan . Ang labis o surplus na produkto na produkto ay 400 piraso ng buko (600-200=400) na kailangag maipagbili upang magkaroong ng balanseng pamilihan.
Kapag may surplus , maraming produkto ang hindi maibebenta. Maaring masira ang ilang produkto at liliit ang kita ng mga prodyuser dahil kailangag ibaba ang presyo ng produkto.
Dahil dito, kailangang bilhin ng pamahalaan ang surplus na produkto upang maging epektibo ang pagpapatupad ng price support. Ang pamahalaan ay gaganap bilang konsyumer ng labis na produkto sa pamilian upang ang pagtulong sa mga prodyuser ay maisakatuparan. Sa ganitong paraa, matatamo din ang layunin na mabigyan ng maayos at magandang pamumuhay ang mga prodyuser tulad ng ating magsasaka at mangingisda.
P
A
M
A
H
A
L
A
A
N
Price Control
Support
Prodyuser
Konsyumer
Full transcript