Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OT2 introduction

kick off 2-de jaars module TA
by

Petra Esser

on 5 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OT2 introduction

Module kwantitatief onderzoek
@PetraEsser
(Naast module kwalitatief onderzoek!)

Periode 1 en 2
afwisselend hoorcolleges theorie kwantitatieve methoden (P. Esser) en
werkcolleges spss (P. Esser voor BSK/ES, T. de Winter voor IV)

Toetsing
tentamen Onderzoek en statistiek deel 2 (T2)
eindopdracht spss (2.7)
Programma kwantitatief onderzoek
Waarom onderzoek?

Onderzoek bepaalt ons wereldbeeld! >> continu aangepast

TA - Beleidscyclus:
hoe groot is een probleem (kosten, schade, regio)?
wat zijn mogelijke innovatieve oplossingen?
werkt een beleidsmaatregel wel?
wat heeft het beleid opgeleverd?
klopt de aanname / hypothese die de grondslag vormt voor het beleid?
wat kan beter?
jaar 1: groep
eenvoudig, standaardprocedure, begeleid

jaar 2: groep
keuze methodes en onderbouwen aanpak
praktijkonderzoek met begeleiding

jaar 3/4: individueel stage opdracht
complex, afbakenen onderwerp
bepalen aanpak, diverse methoden
check bestaande theorie/praktijken
ontwikkeling bijdrage beroepspraktijk
Competentie Onderzoek
2013 Jaar van Christiaan Huygens,
wiskundige en schrijver
> tijdmeting
Onderzoek is spannend en leuk!
De onderzoek cyclus:
Keuze kwantitatieve en / of
kwalitatieve methoden
Beschrijvend, explorerend, toetsend

Kwalitatief
:
beschrijven en verklaren, focus op hoe en waarom van gedrag

Kwantitatief:

cijfermatige onderbouwing, toepassen statistiek: kansverdelingen, schatten, betrouwbaarheidsintervallen,
aantonen verbanden en verschillen,
toetsen van theorie / stellingen
Hoofdtypen onderzoek
Doel: bepalen omvang, frequentie,etc.
puntschatting

frequentieverdeling van metingen: is vaak "normaal" verdeeld (zie grafiek)

beste schatter: gemiddelde waarde

95% betrouwbaarheidsinterval:
gemiddelde plus/minus 2x standaardafwijking
SCHATTEN
Variabele
:
kenmerk dat je gaat meten in een steekproef of populatie

Wat voor
soort uitkomst
meet je van de variabele?
Er zijn vier soorten meetniveau's:
categorie
, woorden
nominaal
- zonder rangorde
ordinaal
- met rangorde
cijfers,
numeriek
interval -
vaste meetpunten
ratio -
alle bewerkingen mogelijk

Belangrijk begrip, want:
het meetniveau bepaalt welke toetsen je wel/niet mag toepassen!
Variabelen en meetniveau
Vraag

of vermoeden
: is er een statistisch verband of verschil bij de gemeten variabelen in het onderzoek?

Formuleer een
basisstelling
(H0) en alternatieve stelling (Ha of H1)
Een van beiden is waar (sluiten elkaar uit)!
Kies een
passende toets
, voer de analyse uit (SPSS)
Check de waarde van de overschrijdingskans (p of Sig), dit is
"de kans dat de basisstelling waar is"
Bij gewenste zekerheid van 95% moet de overschrijdingskans groter zijn dan 5% om H0 aan te nemen
Is de
overschrijdingskans (p/Sig)
kleiner of gelijk aan 5%, dan verwerp je H0 en kies je H1!
TOETSEN, SYSTEMATIEK
Algemene vraag is: zijn twee variabelen afhankelijk van elkaar, hangen ze met elkaar samen, is er een verband?
Voorbeeld: de te toetsen stellingen / hypothesen zijn:
H0: Er is geen
verband
tussen geslacht en uitsluiting
H1: Er is wel verband tussen geslacht en uitsluiting
VOORBEELD: CHI-KWADRAAT TOETS of onafhankelijkheidstoets
Ontdekkingen ontstaan heelal, aarde, leven, DNA, planten, dieren, mensen....
Grootste probleem: opwarming aarde
Oplossing: gebruik duurzame energie ipv fossiele brandstoffen (olie, gas)
>
minor Global sustainability
Politiek:
gebaseerd op wetenschap of "meningen"?

trend: steeds meer op basis van onderzoek, maar....zie video!
Schat in:
Hoe oud de planeet aarde is?
Hoeveel zuurstof bevat buitenlucht?
Hoeveel Koolstofdioxide?
De gemiddelde lengte van de klas?
Kansrekening
Aantal goede uitkomsten /
Aantal mogelijke uitkomsten
zie kansregels stof jaar 1!
Normale verdeling
Normale verdeling, 3 sigmagebieden en IQ
95% betrouwbaarheidsinterval:
gem. +/- 2 sigma
S = standaardafwijking;
onbetrouwbaarheid
(1-0,95) = 5 %
Conclusie: mensen zien (te) snel patronen, zijn slecht in het inschatten van kansen!
http://www.wisebits-academy.nl/wat_is_de_invloed_van_wetenschap_op_politiek
of zie wiskundemeisjes.nl, PVV miep snapt statistiek niet
Full transcript