Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KIELIKARHU 2

No description
by

Jenni Puhakka

on 7 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KIELIKARHU 2

Alakouluun luokka-asteille 3–4 S2-opetukseen
suunniteltu eurooppalaisen viitekehyksen asteikolle A1.2–A2.1 (A2.2)
Pohjautuu suomi vieraana kielenä -opetussuunnitelmaan (2004)

KENELLE?
laaja näkökulma kielen oppimiselle
ottaa huomioon erilaiset oppijat, hyödynnetään eri aistikanavia
ikäryhmälle mielekkäät tekstit (myös 5–6 luokille)
erilaisia tekstejä: sähköpostiviestejä, runoja, kirjeitä, tarinoita, tietotekstejä...
innostaa ja kannustaa lapsia lukemaan kirjoja
ihanat kuvitukset
sanavarasto karttuu
haastetta
Itsearviointi !!
Palvelee myös uutta opetussuunnitelmaa (laaja-alaisen oppimisen tavoitteet, *itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, *kulttuurinen vuorovaikutus, osaaminen ja ilmaisu, *monilukutaito, *tvt, *osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
leikin kautta oppiminen, yhteistyö- ja esiintymistaidot,
OPPIMISKÄSITYS
funktionaalinen kielenoppimiskäsitys (tekijät)
KIELIKARHU VS. OPETUSSUUNNITELMAT
KIRJA-ARVIO
KIELIKARHU 2
Kirjan fonttivalinta ei ole sopiva (A-kirjain)
Välillä kaunolla (hyvä vai huono?)
Liian vähän alaspäin eriyttäviä tehtäviä/tekstejä
Liian vähän toiminnallisia tehtäviä
HUONOA
HYVÄÄ
KIELIKARHU VS. EUROOPPALAISEN VIITEKEHYKSEN TAITOTASO

KUVAT JA TIEDOT:

http://www.edu.fi/kielikarhu

Opetushallitus, 2014.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. s. 155–158
LÄHTEET
AIHEET:

ystävyys, leikkiminen, perhe, koulumaailma, Suomen luonto, terveystieto ja kirjallisuus sekä tekstilajit
OPPISISÄLLÖT
LÄHESTYMISTAVAT KIELEN HARJOITTELUUN:

luetun ymmärtäminen
kuvan tulkinta
keskustelu (kerro ja kuuntele)
kirjoitustehtävät (luova kirjoittaminen)
ilmaisutaidot (eläytyvä kertominen, suullinen esittäminen ja esiintymiskokemuksen kartoittaminen)
sanavaraston kerryttäminen (luokittelu)
kuullun ymmärtäminen
Autenttista kieltä
Paljon erilaisia sanontoja.
Tekstikatkelmia lastenkirjoista: mm. Timo Parvelan Ella-kirjat, Tuula Kallioniemen Konsta-kirjat, Nopoloiden Risto Räppääjä...

Kirjassa lapset saavat lukuvuoden alussa uusia vaatteita ja uuden koulurepun. Yhdessä luvussa lapsi matkustaa vanhempiensa kanssa maailman ympäri. Kerro matkatarinasi. (eriarvoistaako?)

Kirjassa esitellään erilaisia perheitä.
Henkilöhahmot ovat eri maista
KIELI JA MAAILMA
3 LUOKALLA:
äänteet ja kirjaimet
lauseet
sanaluokat (verbin käyttö: myönteiset ja kielteiset muodot, milloin tapahtuu?, substantiivin käyttö: yleis- ja erisnimet, adjektiivin käyttö (+vertailumuodot), pronominien käyttö (persoona- ja osoituspronominit), numeraalit (perus- ja järjestysluvut), adverbit ja konjunktiot)
4 LUOKALLA:
lauseet (päälause, sivulause, kysymyslause)
sanojen taivuttamista (yksikkö, monikko, genetiivi, partitiivi, pronominien taivuttaminen)
partikkelit
verbin passiivi ja aktiivi, aikamuodot, kieltomuodot
konditionaali ja jos-lause
KIELIOPPI
EROT

Vipusessa käsialaharjoitteita, vierasperäisten sanojen harjoitteita
Ei sanavaraston kerryttämiseen tähtääviä tehtäviä
sisällöt: yhdyssanat, synonyymit

YHTÄLÄISYYDET

Paljon tarinoita
Paljon erilaisia tekstejä
luovan kirjoittamisen tehtäviä
alkaa aakkosista ja äänteistä, sanaluokat...
itsearviointi
VERTAILU
Full transcript