Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Isang Pagsusuri sa Epekto ng Elektronikong Babasahin sa Kasa

No description
by

jay andal

on 23 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Isang Pagsusuri sa Epekto ng Elektronikong Babasahin sa Kasa

Isang Pagsusuri sa Epekto ng Elektronikong Babasahin sa Kasanayan sa Pagsulat ng Sanaysay ng mga Mag-aaral sa PLMun BSE-2F A.T. 2013 - 2014
Kabanata 1
KALIGIRAN NG
PAG-AARAL
1.1 PANIMULA
Ang e-book ay isa sa masasabing may malaking impluwensya sa pagbabasa at pag-aaral sa kasalukuyang panahon.
ngunit ang ilan sa mga kaalamang nababatid nila sa pagbabasa ng e-book ay maaring magdulot ng positibo at negatibong epekto sa bawat
mag-aaral.
1.2 KALIGIRAN NG PAG-AARAL
ang pagsulat ay isang paraan ng pagpapahayag ng pag-iisip at damdamin.
Ang sanaysay ay isa sa mga paraan na ginagamit ng mga guro sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan upang masukat ang kakayahan sa pagsulat na komunikasyon.
1.3 BALANGKAS TEORITIKAL
Teoryang Kognitib
Teoryang Metakognisyon
1.4 BATAYANG KONSEPTWAL
1.5 PAGLALAHAD NG SULIRANIN
Layunin ng pananaliksik na pinamagatang “Isang Pagsusuri sa Epekto ng Elektronikong Babasahin sa Kasanayan sa Pagsulat ng Sanaysay ng mga Mag-aaral sa PLMUN BSE-2F A.T 2013-2014” ay ang masuri at malaman ang epekto ng pagbabasa ng elektronikong babasahin sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga mag- aaral.
Ito ay hahanap ng espisipikong tugon sa mga sumusunod na katanungan?
1. Ano ang demograpikong pagkakakilanlan ng mga respondante?
1.1 Edad
1.2 Kasarian
2. Ano ang kalagayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa ng E-book batay sa kanilang dalas ng pagbabasa?


3. Anu-anong E-book ang binabasa ng mga mag-aaral batay sa mga sumusunod na uri:
3.1 Romansa
3.2. Katatakutan
3.3 Misteryo
3.4. Drama
3.5 Komedya
3.6 Science Fiction
3.7 Historical Fiction
3.8 atbp?
4. Ano ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral na nagbabasa ng E-book sa pagsulat ng sanaysay?
5. May makabuluhang epekto ba ang pagbasa ng e-book sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay ng mga piling mag-aaral?
1.6 PAGLALAHAD NG HINUHA
Sa pananaliksik na ito ang mga mananaliksik ay nagkaroon ng kuro- kuro at ito ay:
1. walang kabuluhan ang epekto ng pagbabasa ng elektronikong babasahin sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay batay sa dalas ng pagbasa at sa mga mag-aaral ng na nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino sa ikalawang taon sa Kolehiyo ng Edukasyon.

1.7 MGA PALAGAY SA PAG-AARAL
Ang mga mananaliksik ay nagkaroon ng palagay sa sumusunod:
1. Ang pagbabasa ng elektonikong babasahin ay may epekto sa kasanayan sa pagsulat ng sanaysay sa mga mag aaral.
2. Ang mga mag-aaral ay lubusang naiimpluwensyan ng makabagong bersyon ng mga akda.
3. Ang mga elektronikong babasahin ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pagkatuto ng mga mag aaral.


1.8 SAKLAW AT LIMITASYON
Ang nilalaman at hangganan ng pag-aaral ay makukuha sa mga mag-aaral na nasa Ikalawang Taon ng Dalubhasaan ng Edukasyon ng Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa.
apatnapu (40) na mag-aaral
1. 9 KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
1. Administrasyon
2. Sa mga guro
3. Librarian
4. Sa mga mag-aaral
5. Sa mga Magulang
6. Sa mga susunod na
mananaliksik
1.10 DEPINISYON NG MGA
TERMINOLOHIYA
1. Cyberwellness
2. E-book
3. Internet
4. Kasanayan sa pagsulat
5. Pagsusuri
6. Sanaysay
7. Wattpad
kabanata 2
KAUGNAY NA
LITERATURA
2.1 KASANAYAN SA PAGSULAT
NG SANAYSAY
“Mula sa Module 6.2, Curriculumn and Instruction: Ang Pagtuturo ng Filipino, Isang Module para sa Teacher Induction Program ng Teacher Education Council, Department Of Education sa Sekondarya, inaasahang nalilinang ang kakayahan ng mag aaral na gumamit ng mga pamamaraang panretorika sa malikhaing pagsulat ng paglalahad, pagpapaliwanag, pagsasalaysay at panghihikayat. Inaasaahan din nagagamit ang mga batayang kaalaman teknikal sa pagsulat sa mga liham pangangalakal, reaksyong papel, bibliograpi, rebyu at mga talang pananaliksik.”
BANYAGANG LITERATURA
‘Naisulong na din ang Cyberwellness na nagsusulong na maprotektahan ang mga batang mag-aaral sa anumang masamang pag-uugali na maibibigay ng Kompyuter at particular ang Internet’ (Ministry ng Edukasyon ng Singapore, 2012)
“Reading will not only make you more intelligent by exposing you to different ideas as well as fictional or real situations by vicariously using your imagination, but also it is the very act of reading that actually enhances the ability of your brain to even grasp these ideas and concepts that exist on the printed or the electronic page.”
LOKAL NA LITERATURA
“Kung ano ang naiisip ko, nasasabi ko, Kung ano ang nasasabi ko, naisususlat ko. Mababasa ko kung anuman ang naisusulat ko, at kung ano ang naisusulat ng tao para basahin ko” (Villafuerte et al.2008)
“Ang Epekto ng Wattpad.com“Anu-ano na ba ang mga nabasa ninyong kwento dito sa wattpad.com?-Diary ng Panget-My Prince-Voiceless-R13-My Amnesia Girl-Reaching You-11 Ways to Forget Your Ex-Boyfriend-25th hour-Ang Sikat at Liwanag ng Umaga-She's Dating a Gangster-Kiss in the Rain-Break the Cassanova's Heart Operation-Who Raped Who-Public V. Privateo kahit anu pa mang mga story na nakakaenganyo? Nabasa nyo na ang mga ito?
2.2 KAUGNAY NA PAG-AARAL
LOKAL NA PAG-AARAL
Ayon kay Bumatay “Di lang dapat bilang laruan ang tingin nila sa mga gadget,” “Sa pamamagitan ng mga e-book, mas mahihikayat ang mga bata ng mas masayang karanasan sa pagbabasa.”Binanggit din niya na mas napabubuti ng mga e-book at mga application sa mga gadget ang paglalahad ng kuwento dahil sa multimedia nitong aspeto. (Varsitarian 2012)
BANYAGANG PAG-AARAL
The proportion of Americans who read e-books is growing, but few have completely replaced print books for electronic versions.
The percentage of adults who read an e-book in the past year has risen to 28%, up from 23% at the end of 2012. At the same time, about seven in ten Americans reported reading a book in print, up four percentage points after a slight dip in 2012, and 14% of adults listened to an audiobook.
2.3 SINTESIS
kabanata 3
PAMAMARAAN NG
PANANALIKSIK
3.1 DISENYO NG PANANALIKSIK
Descriptive Method
nagsagawa ng
isang Sarbey
3.2 PINAGKUNAN NG DATOS
1. mga respondente na pawang mag-aaral sa Dalubhasaan ng Edukasyon sa PLMun na nasa ikalawang antas.
2. mga datos mula sa aklat, pahayagan, magasin, artikulo at internet.
3.3 PARAAN NG
PAGPILI NG
RESPONDENTE
3.4 INSTRUMENTASYON
AT BALIDASYON
3.5 PARAAN NG
PANGANGALAP
NG DATOS
3.6 ESTATISTIKANG
PAGLALAPAT
NG DATOS
Frequency and
Percentage Distribution
f
%= x 100
N

f= frequency
N= bilang ng respondent

Pearson r at T-test
r = n(∑xy) - (∑x)(∑y)
√‾[n∑x² -(∑x)²][n∑y² - (∑y)²]

t = r
1 - r²
√ √ n - 2

r = Pearson R
Σxy = kabuuang bilang ng baryabol x at y
Σx2 = kabuuan ng parisukat ng baryabol x
Σy2 = kabuaan ng parisukat ng baryabol ng y
Σx = kabuuan ng baryabol x
Σy = kabuuan ng baryabol y
n = Kabuuang bilang ng populasyon

Kabanata 4
PRESENTASYON,
ANALISIS at INTERPRETASYON
ng mga DATOS
Talahanayan Blg. 1.1
Frequency at Percentage Distribution ng Kasarian
ng mga Piling Ikalawang Taon na Mag-aaral
Talahanayan Blg. 1.2
Frequency at Percentage Distribution ng Kasarian ng mga Piling Ikalawang Taon na
Mag-aaral
Talahanayan blg. 2.1.1
Frequency at Percentage Distribution ng nakuhang Resulta ng Piling Mag-aaral ng Ikalawang Taon sa Dalas ng Pagbabasa nila ng e-book
Talahanayan Blg. 3
Distribution ng nakuhang Resulta ng Piling Mag-aaral ng Ikalawang Taon sa iba’t- ibang
uri ng Binabasa nilang E-book
Talahanayan Blg. 4
Distribution ng nakuhang Resulta ng Piling Mag-aaral ng Ikalawang Taon sa Antas ng Kakayahan ng mga Nagbabasa ng e-book sa Pagsulat ng Sanaysay
Talahanayan Blg. 5
Buod ng Pagtutuos ng Pearson r at T-test
5.1. Dalas ng Pagbasa vs. Epekto sa Mambabasa

5.2 Uri ng E-book (Weighted) vs. Kasanayan
sa Pagsulat ng Sanaysay
Kabanata 5
PAGLALAGOM
NG RESULTA,
KONKLUSYON AT
REKOMENDASYON
PAGLALAGOM
MGA
RESULTA
KONKLUSYON
REKOMENDASYON
MGA MANANALIKSIK
Jennifer V. Alarde
Rose Ann U. Asis
Jaynelyn A. Garcia
Leonisa P. Pastrana

SALAMAT
INPUT
PROSESO
AWTPUT
Pagbasa ng
E-book
-Edad / kasarian
-Dalas ng pagbabasa

Uri
-Drama
-Katatakutan
-Romansa
-Komedya
-Misteryo
. Pangangalap ng Datos
1.1. Pangangalap ng Datos galing sa Internet at Libro.
1.2 Pangangalap ng Datos mula sa Respondente

1. Pusuri sa epekto ng pagbabasa ng mga elektronikong babasahin sa kasanayan sa Pagsulat ng sanaysay ng mga mag-aaral sa BSE-2f
Feedback
Full transcript