Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Curriculum Vitae voor

No description
by

A Dijk

on 27 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Curriculum Vitae voor

Werkervaring
Persoonlijk profiel
Geïnteresseerd in
Projectleider, Project- Programma en Interimmanagement
, Gemeente Tilburg (2013- heden)
Bij de afdeling Dienstverlening,
projectleider doorontwikkeling Klanten Contact Centrum
het in beeld brengen van alle producten en onderzoeken welke producten van de backoffice overdraagbaar zijn naar de frontoffice inclusief kanaalsturing en implementatie
Bij de afdeling Economie en Arbeidsmarkt,
projectleider evenementensubsidies
het inrichten van proces- en projectorganisatie alsmede het uitvoeren inclusief verbetervoorstellen voor het evenementenbeleid ten aanzien van de inhoud, het proces en het management
Bij de afdeling Economie en Arbeidsmarkt,
projectleider evenementenketen op orde
aan de hand van intern en extern onderzoek een advies opstellen betreffende de verdere ontwikkeling van het evenementenbeleid en de organisatie die nodig is om het beleid te realiseren alsmede de implementatie hiervan
Projectleider Vastgoedontwikkeling, Gebiedsontwikkeling, team Projectmanagement Vastgoed
, Gemeente Tilburg (2000-2013)
verantwoordelijk om het beleid op diverse terreinen te formuleren naar doelen en kaders voor de projecten
verantwoordelijk voor het op projectmatige basis tot stand komen van een plan van aanpak
het managen van het gehele proces
verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van, plannen, sturen en integraal bewaken van de kwaliteit van complexe projecten
van woningbouw tot bedrijventerrein en winkelcentra en van complete gebiedsontwikkelingen tot herstructureringsprojecen met woningbouwcorporaties alsmede ook CPO projecten
het signaleren en oplossen van problemen
voeren van overleg met opdrachtgevers, bestuurders, interne en externe partijen inclusief onderzoek en afstemming behoefte klant
Planeconoom
, Gemeente Tilburg (1994-2000)
een financieel economisch adviserende rol van initiatief tot en met bouw/aanlegfase van stedelijke in- en uitbreidingsplannen bestaande uit:
financieel economische begeleiding en sturing in een multidisciplinair planproces
inbrengen van financieel economische randvoorwaarden t.a.v. programma en ruimtegebruik
opstellen van haalbaarheidsanalyses
het bewaken van de grondexploitaties tijdens voorbereidings- en uitvoeringsproces
het opstellen van exploitatie-overeenkomsten
Administratief management ondersteunster
, Bouw- en Woningtoezicht, Milieudienst Gemeente Tilburg (1991-1994)
Medewerkster inkoop
, T-Shoes Waalwijk (1990-1991)
Medewerkster verkoop binnendienst
, Panhuijsen Verpakkingen (1988-1990)
de medemens doch in het bijzonder mijn partner, twee stiefzonen, familie en vrienden
nieuws, nieuwswaarde, nieuwe ontwikkelingen
persoonlijke ontwikkeling
contact leggen en onderhouden
een goed, open en eerlijk gesprek
op onderzoek uitgaan
de wereld ontdekken
hardlopen, zwemmen, skiën, fietsen, skaten en tennis
terrasje pikken en uit eten gaan
Willem 2
maatschappelijk betrokken: stichting Stiefmoeders Nederland, coördinator Informatiemanagement gemeentelijke crisisorganisatie, coördinator en tevens lid van de stuurgroep vergroten (sociale) veiligheid en leefbaarheid in mijn buurt
positiviteit
Opleiding
Bestuursacademie opleiding Grondzaken (1994-1996) specialisaties planeconomie, vastgoedrecht, verwerving en uitgifte
HEAO commerciële economie,
avondstudie
Breda, 1992- 1994
HEAO commerciële economie, dagstudie 's- Hertogenbosch, 1986- 1988
MEAO administratief/commerciële richting, 1983-1986
MAVO, 1979- 1983
Persoonlijke gegevens
Naam : Angélique Antoinette van Dijk
Adres : Nispenstraat 42
Postcode : 5045 MR
Woonplaats : TILBURG
Telefoon : 013-5714565/ 06-53337716
Geboortedatum : 13 september 1967
Geboorteplaats : Tilburg
Nationaliteit : Nederlandse
Emailadres : adleonis@planet.nl


Overige diploma's, cursussen en/of certificaten
van Angélique van Dijk
Curriculum Vitae voor
Typediploma (1982)
Telemarketing (1989)
Elementaire bouwkunde A (1992)
Office management (1992)
Bedrijfshulpverlener en E.H.B.O (1995/1996)
Gemeentelijke grondpolitiek en -exploitatie (1999)
Potential training
Gemeente Tilburg onder begeleiding van GITP (2002/2003)
Cursus winnend onderhandelen bij Alex van Groningen (2007)
Lifo (Life Orientations) training (2011)
Goed waarnemen, juist interpreteren en effectief communiceren bij Schouten en Nelissen (2012/2013)
Projectmatig creëren van Phaos + insights discovery profiel (2013/2014)
Training procesbegeleider (2013)
Training werken met werkvormen (2013)
Bevolkingszorg-basisopleiding van Advante (2014)

verantwoordelijk, perfectionistisch en enthousiast
coördinerend, onderzoekend, ondernemend en verbindend
consciëntieus, humoristisch, gedreven, betrokken en loyaal
resultaat- en doelgericht met aandacht voor kwaliteit
gericht op samenwerken
doorzetter en vasthoudend
een bedachtzame efficiënte doener
een sociaal mensen mens met inlevingsvermogen
leergierig
wordt door anderen gezien als pragmatisch en betrouwbaar en iemand die de klus kan klaren
goede communicatieve vaardigheden
hecht belang aan open en directe communicatie
analyseren van problemen en situaties en creatief en pragmatisch in het zoeken naar oplossingen
uit een persoonlijkheidstypologie test is recent o.a. naar voren gekomen dat “ik uitmunt in onderhoud en kwaliteitsbeheer en dat ik met mijn organisatorische kwaliteiten orde en structuur aanbreng”.
Mijn leidinggevende noemt als een van mijn kwaliteiten mijn interne én externe gerichtheid, mijn inzet en mijn gedrevenheid
op zoek naar nieuwe energiebronnen en vernieuwing
Full transcript