Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJECT IN AP

Maykroekonomiks
by

Alexander Dave Erat

on 21 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJECT IN AP

Ang Pangkabuuang Ekonomiks Layunin ng Ekonomiks Pigura 3.0
Paikot na Daloy ng Ekonomiya Pag-iimpok at Pamuhunan Paikot na Daloy ng Ekonomiya Pigura 3.1
Pag-iimpok at Pamumuhunan Ang pag-aaral ng Makroekonomiks ang sumasaklaw sa kabuuang paggalaw ng ekonomiya ng isang bansa. May dalawang pangunahing layunin ang makroekonomiks sa pangkabuuan na nagpapakita ng pagpapahalaga sa balanseng pag-unlad ng mga bagay sa lipunan - ang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at ang katatagan o estabilidad ng mga presyo sa ekonomiya. Ang pag-unlad ng ekonomiya ay isa sa pangunahing layunin ng pag-aaral ng makroekonomiks. Dahil dito, ang pangunahing paksa ng pag-aaral nito ay ang mga panukat sa paglago ng Gross National Product (GNP), Gross Domestic Product (GDP), at ng mga ginawa ng pamahalaan at pribadong sektor upang maisulong at mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Mahalaga din sa ekonomiks ang matatag o stable na mga presyo. Kung umuunlad ang ekonomiya, kadalasan nito ang maraming pagbabago gaya ng pagtaas ng presyo, lalo na kung napakabilis ng proseso ng paglago na nararanasan ng isang ekonomiya. Ang mga presyo ng bilihin, sahod, tubo at interes ng salapi, at palitan ng piso at dolyar o exchange rate ay maaaring magbago nang labis sa kayang tanggapin ng ekonomiya . Ang ekonomiya ay binubuo ng milyong tao na may kaniya-kaniyang papel na ginagampanan. Maaari kang maging mamimili, nagbibili, employer, manggagawa, at marami pang iba. Ang pag-iimbok ay pagpapaliban ng paggastos ng sambahayan ng bahagi ng kanilang mga pangangailangan sa kinabakusan. Ang bahay-kalakal naman ay palaging may layuning palakihin o paunlarin ang kanilang produksiyon kung kaya't madalas silang nangangailangan ng karagdagang puhunan. Bahay-Kalakal Pagsalik ng Salik ng Produksyon Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo Sambahayan Produkto at Serbisyo Kita ng Bahay-kalakal Pagkonsumo Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship Kita ng Sambahayan Mga Salik ng produksiyon Upa, sahod, tubo, at interes Bahay-Kalakal Pagsalik ng Salik ng Produksiyon Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo Sambahayan BANGKO Kita ng bahay-kalakal Produkto at Serbisyo Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship Mga Salik ng Produksiyon Pagkonsumo Kita ng Sambahayan Upa, sahod, tubo at interes Pangangapital Pag-iimpok Paikot na Daloy Kasama ang Pamahalaan Ang pamahalaan ay isa ring mahalagang sektor ng ekonomiya. Isa sa mga mahalang kapangyarihan ng pamahalaan ay ang pangongolekta ng buwis sa mga kinikita ng sambahayan at bahay-kalakal. Mahalagang makita din natin ang pamahalaan ay natural na kabahagi ng pambasang ekonomiya, sapagka't hindi biro ang salaping napupunta sa pamahalaan sa pag-ikot ng ekonomiya. Bahay-kalakal Pagsalik ng Salik ng Produksiyon Sambahayan Pamilihan ng mga Produkto at Serbisyo PAMAHALAAN Produkto at Serbisyo Buwis Pagkonsumo Buwis Sahod, upa, interes Lupa, paggawa, kapital at entrepreneurship Pagkonsumo Kita ng bahay-kalakal Upa, sahod, tubo at interes Kita ng Sambahayan BANKO Panlabas na Sektor Luwas Pangangapital Pag-iimpok Angkat Pigura 3.2
Paikot na Daloy ng Ekonomiya Kasama ang Pamahalaan Panlabas na Sektor Ang panlabas na sektor ay samga gawain na pag-aangkat at pagluluwas ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa. Ang pag-aangkat o pag-i-import ay pagbili ng mga produkto at serbisyo mulasa ibang bansa, samantalang ang paluluwaso pag-i-export ay pagbebenta ng mga produkto at serbisiyong gawa ng ating bansa sa ibang mga bansa sa mundo.
Full transcript