Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING)

No description
by

Vũ Đình Thành

on 28 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TINH GỌN (LEAN MANUFACTURING)


Notes
Ideas
Ideas
Ideas
TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TINH GỌN
(LEAN MANUFACTURING)

Introduction
Dánh sách Nhóm:
1. Nguyễn Thị Quỳnh
2. Đỗ Thị Kim Phượng
3. Đỗ Thị Ngọc Trầm
4. Tăng Thị Thanh Thảo
5. Lê Văn Tới
6. Nguyễn Văn Luân
7. Lê Minh Trường
8. Trần Huy Toàn
2. CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
1. Nhận thức về sự lãng phí
2. Chuẩn hoá quy trình
3. Quy trình liên tục
4. Sản xuất “Pull”
5. Chất lượng từ gốc
6. Liên tục cải tiến

4. TRỌNG TÂM CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
5. NHỮNG DOANH NGHIỆP HƯỞNG LỢI TỪ SẢN XUẤT TINH GỌN
1.2 MỤC TIÊU
Triệt tiêu các lãng phí để tối thiểu hóa chi phí sản xuất.

Tạo quy trình làm việc an toàn,
hiệu quả trong quá trình sản xuất.

1.3 NHẬN DIỆN VÀ LOẠI BỎ CÁC CHI PHÍ LÃNG PHÍ
Sản xuất dư thừa

Tồn kho

Chờ đợi
Thao tác
Di chuyển
Gia công thừa
Khuyết tật
1.4 LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
- Giảm lãng phí bằng 80%.
- Giảm chi phí sản xuất bằng 50%.
- Thời gian chu kỳ sản xuất giảm 50%.
- Giảm lao động bằng 50% trong khi duy trì hoặc gia tăng thông lượng (số lượng vật liệu đưa vào quá trình).
- Giảm hàng tồn kho bằng 80% trong khi gia tăng mức dịch vụ khách hàng.
- Khả năng trong các tiện ích hiện thời tăng 50%.
- Chất lượng cao hơn.

LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
- Linh hoạt hệ thống cao trong phản ứng lại thay đổi yêu cầu cải thiện.
- Diện tích cần để bố trí sản xuất giảm 33%.
- Tập trung chiến lược hơn.
- Thời gian giao hàng giảm 26%.
- Phế phẩm giảm 26%
- Sản lượng tăng 25%.
- Lợi nhuận cao hơn 33%.

LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
2.1 NHẬN THỨC VỀ SỰ LÃNG PHÍ
NHẬN THỨC VỀ SỰ LÃNG PHÍ
Bước đầu tiên là nhận thức về những gì có và những gì không làm tăng thêm giá trị từ góc độ khách hàng. Bất kỳ vật liệu, quy trình hay tính năng nào không tạo thêm giá trị theo quan điểm của khách hàng được xem là thừa và nên loại bỏ

NHẬN THỨC VỀ SỰ LÃNG PHÍ
Các lãng phí có thể bao gồm:
- Lãng phí do sản xuất thừa
- Lãng phí do tồn kho
- Lãng phí do sửa chữa;
- Lãng phí do chờ đợi;
- Lãng phí do thao tác/ di chuyển thừa;
- Lãng phí do quy trình, công đoạn thừa;
- Lãng phí do vận chuyển thừa.;
- Lãng phí do không tận dụng sáng kiến cải tiến của công nhân viên;
- Lãng phí do không sử dụng năng lực công nhân viên đúng chỗ.
- Lãng phí do không có quy trình tiêu chuẩn thông tin treo tại nơi làm việc.

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
- Sản xuất tinh gọn đòi hỏi việc triển khai các hướng dẫn chi tiết cho sản xuất, gọi là Quy Trình Chuẩn, trong đó ghi rõ nội dung, trình tự, thời gian và kết quả cho tất các thao tác do công nhân thực hiện.
- Mục tiêu: các hoạt động sản xuất luôn được thực hiện theo một cách thống nhất.

2.2 CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
LỢI ÍCH TIÊU CHUẨN HÓA CÔNG VIỆC
- Tránh được thao tác và việc làm không cần thiết.
- Ngăn chặn sản xuất thừa.
- Đảm bảo an toàn.
- Ổn định chất lượng.
- Ngăn ngừa hư hỏng thiết bị máymóc.
- Nền tảng cho công tác cải tiến.
- Giảm giá thành.
- Giúp người trực tiếp sản xuất xác định được công việc của họ là gì.
- Tạo ra sự ổ định giữa những người trực tiếp sản xuất & giữa các ca sản xuất

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH
2.3 QUY TRÌNH LIÊN TỤC
Sản xuất tinh gọn thường nhắm tới việc triển khai một quy trình sản xuất liên tục, không bị ùn tắc, gián đoạn, đi vòng lại, trả về hay phải chờ đợi. Khi được triển khai thành công, thời gian chu kỳ sản xuất sẽ được giảm.

QUY TRÌNH LIÊN TỤC
QUY TRÌNH LIÊN TỤC
2.4 SẢN XUẤT “PULL”
- Chủ trương chỉ sản xuất những gì cần và vào lúc cần đến. Sản xuất được diễn ra dưới tác động của các công đoạn sau, nên mỗi phân xưởng chỉ sản xuất theo yêu cầu của công đoạn kế tiếp.
- JIT tạo ra các lợi điểm sau:
+ Giảm các cấp độ tồn kho bán thành phẩm, thành phẩm và hàng hoá.
+ Giảm không gian sử dụng.
+ Tăng chất lượng sản phẩm, giảm phế liệu và sản phẩm lỗi.
+ Giảm tổng thời gian sản xuất.
+ Linh hoạt hơn trong việc thay đổi phức hệ sản xuất.
+Tận dụng sự tham gia của nhân công trong giải quyết vấn đề.
+ Áp lực về quan hệ với khách hàng.
+ Tăng năng suất và sử dụng thiết bị.
+Giảm nhu cầu về lao động gián tiếp.

2.5 CHẤT LƯỢNG TỪ GỐC
Sản xuất tinh gọn nhắm tới việc loại trừ phế phẩm từ gốc và việc kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi các công nhân như một phần công việc trong quy trình sản xuất.

2.6 LIÊN TỤC CẢI TIẾN
Sản xuất tinh gọn đòi hỏi sự cố gắng đạt đến sự hoàn thiện bằng cách không ngừng loại bỏ những lãng phí khi phát hiện ra chúng. Điều này cũng đòi hỏi sự tham gia tích cực của công nhân trong quá trình cải tiến liên tục.

1. TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT TINH GỌN
1. KHÁI NIỆM
2. MỤC TIÊU
3. NHẬN DIỆN VÀ LOẠI BỎ CÁC CHI PHÍ LÃNG PHÍ
4. LỢI ÍCH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN


1.1 KHÁI NIỆM
Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing, Lean Production) là một hệ thống các công cụ và phương pháp nhằm sản xuất hàng hóa tối ưu thông qua việc loại bỏ các hao phí trong quá trình sản xuất, ngược lại với việc tạo ra lô và hàng đợi

3. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
Các quan niệm và kỹ thuật được sử dụng trong hệ thống này được gọi là hệ thống sản xuất Toyota và gần đây nó đã được giới thiệu và trở nên phổ biến ở Hoa Kỳ dưới tên mới là sản xuất tinh gọn (lean manufacturing).

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
Eiji Toyoda (công ty Toyota Motor) đã đi thực tế tại rất nhiều công ty sản xuất xe hơi của Hoa Kỳ để học hỏi họ và chuyển giao các công nghệ sản xuất xe ô tô của Mỹ sang các nhà máy của Toyota

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
Toyoda đã giới thiệu và thường xuyên tinh lọc hệ thống sản xuất với mục tiêu là giảm thiểu hoặc loại bỏ các công việc không gia tăng giá trị.

TRỌNG TÂM CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
TRỌNG TÂM CỦA SẢN XUẤT TINH GỌN
Điều kiện để triển khai Lean tại Doanh nghiệp
- Phải có một nền văn hóa mạnh, có bản sắc.
- Hiểu Lean theo cách tư duy về một triết lý sản xuất dài hạn.
- Lãnh đạo phải luôn luôn cam kết, luôn luôn ủng hộ (điều này vô cùng quan trọng, vô số DN thất bại trong cải cách vì lãnh đạo không làm được việc này).
- Truyền đạt được về mặt nhận thức cho toàn bộ hệ thống con người. Nếu không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ con người trong doanh nghiệp, việc tiến hành cải cách/cải tổ/thay đổi chắc chắn thất bại.
- Sau hết những thứ này rồi, chúng ta mới tính đến Công nghệ, quy trình, sản phẩm…
NHỮNG DOANH NGHIỆP HƯỞNG LỢI TỪ SẢN XUẤT TINH GỌN
- Lean Manufacturing được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp thiên về lắp ráp hoặc có quy trình nhân công lặp đi lặp lại.
- Lean Manufacturing đặc biệt thích hợp cho các công ty chưa có hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) hoặc chưa có hệ thống để hoạch định yêu cầu vật tư (MRP), lịch sản xuất hay điều phối sản xuất
- Lean Manufacturing cũng thích hợp cho các ngành có chiến lược ưu tiên việc rút ngắn thời gian chu kỳ sản xuất tới mức tối thiểu để tạo được thế mạnh trong cạnh tranh cho công ty.
6. NHỮNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM ÁP DỤNG THÀNH CÔNG SẢN XUẤT TINH GỌN
Nike là công ty áp dụng và triển khai Lean thành công nhất Việt Nam cho tới hiện tại.
Toyota là người tiên phong trong việc áp dụng Lean vào sản xuất
- Nghiên cứu lại việc sắp xếp chỗ đứng của công nhân trong thao tác
- Sắp đặt lại dụng cụ theo từng thao tác phù hợp
- Trang bị thêm các thiết bị chuyên dùng và huấn luyện công nhân sử dụng thành thạo các thiết bị này...
Rút ngắn thời gian bảo trì định kỳ cho một chiếc xe từ 240 phút xuống còn khoảng 50 phút
Tổng công ty may Việt Tiến đã áp dụng Lean từ năm 2007,bắt đầu với một số xí nghiệp trực thuộc, và đến nay đã nhân rộng ra toàn công ty
Nhờ áp dụng Lean, đến nay năng suất lao động ở Việt Tiến đã tăng 30% so với trước.
Cảm ơn Thầy và các bạn đã quan tâm theo dõi
xe máy có 2 kính chiếu hậu
Ví dụ
Sơ đồ thuật toán giải phương trình bậc 2
bảng hướng dẫn sử dụng bình chửa cháy bằng bột khô
Bảng hướng dẫ pha màu
Hình ảnh trụ sở chính của Toyota tại Mỹ
Full transcript