Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of RegSamCol

No description
by

Ad Burger

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of RegSamCol

Van de bomen... ...en het bos Regionale samenwerking Noodzaak of Zegen Algemene noties Slagkracht Expertise Bedrijfsvoering Dienstverlening Grensoverschrijdend Woningbouw Economie Infrastructuur Strategische
gesprekspartner Vergrijzing
arbeidsmarkt Bestuurskracht Gemeentelijke
herindeling Verbonden partijen: Informatievoorziening
Bestuurlijke verantwoordelijkheid en verantwoording
Actieve ondersteuning
Afwegingskader aangaan verbonden partijen
Financieel instrumentarium
Zienswijze begroting, kennisneming jaarrekening Uitgangspunten Oosterhouts gemeentebestuur Lokaal wat kan, (sub)-
regionaal wat nodig is Gedacht vanuit
Oosterhoutse burger Geen doel,
maar middel Geen exclusieve partners Geen exclusieve schaal Geen herschikking
bestuurlijk landschap Baaierd aan mogelijkheden Naar territorium Naar inhoud Naar grondslag Regio West-Brabant Structuur (AB - DB - Bestuurscommissies)
Vooral een strategische insteek
Dus: licht en kritisch op omvang
Aandacht voor financiële beheersbaarheid: taakstelling
Positief-kritische houding vanuit Oosterhout college Amerstreek en Dongemond Amerstreek: proces Al langer gesprekken over ambtelijke samenwerking
Eind juni 2012 collegebesluit over onderzoek op twee niveaus
In zomervakantie onderzoekvraag gedefinieerd
Besproken met secretarissen, directeuren en portefeuillehouders
Begin september gezamenlijke collegebijeenkomst
11 September besluitvorming in colleges
Informeren gemeenteraden
Vervolgens voor advies naar OR'en
Daarna aanbesteding en gunning
Uitslag onderzoek voor 1 april (streven)
Vervolgens standpuntbepaling gemeenten (colleges en raden) Amerstreek: inhoud Onderzoeksvraag: voor- en nadelen van samenwerking, op twee niveaus (taakvelden en één organisatie), zowel voor samenwerkingsverband als voor drie gemeenten

Deelvragen:

Voor - en nadelen op gebied van:
kwetsbaarheid organisaties
kwaliteitsniveau diensten en producten voor de burgers
bestuurlijke en organisatorische slagkracht
aantrekkelijkheid als werkgever

Indicatie financiële consequenties

Indicatie organisatorische en personele gevolgen

Gevolgen beleidsvrijheid individuele gemeenten

Welke vormen van aansturing zijn mogelijk (voor- en nadelen, rechtsvorm en opdrachtmanagement)

Bereikbaarheid gemeentelijke dienstverlening

Stroomlijnen bedrijfsvoeringsprocessen

Consequenties keuze groeimodel

Welke rechtsvorm ligt meest voor de hand

Indicatie doorlooptijd proces

Wat zijn kritische succesfactoren Samenwerking Dongemond En ten slotte: de gemeenteraad Altijd verlengd lokaal bestuur
Eigen college aanspreekpunt voor eigen raad
Mate van invloed raad hangt af van onderwerp
Rol raad bij aangaan samenwerkingsverbanden
Rol raad bij begroting GR'en
Rol raad bij vaststellen strategische documenten
Dilemma: art. 160 Gemeentewet
Raad regelmatig informeren Ontwikkelingen West-Brabant:

Nieuwe governancenstructuur:
- samenwerking strategische partners

Takendiscussie:
- meer focus (op strategie);
- kritisch kijken naar commissies
(cie. Zorg c.a. en cie. Middelen)
- aparte status voor commissie KCV
- andere positionering "uitvoering"
- flexibele inzet: niet alles voor iedereen
- verhouding AB-bestuurscommissies : Wijzigingsvoorstel WGR:
- wettelijke reactietermijn naar acht weken;
- conform lijn Verbonden Partijen;
- VNG: termijn oprekken naar 15 september
- behandeling in raden gelijk met
Voorjaarsnota
- instellen "gemeenschappelijk orgaan met
rechtspersoon" (PIOFAH-taken)
- VNG: voor alle uitvoerende taken gewenst Bestuurskrachtonderzoek provincie


Uitgangspunten:
- centraal: bestuurskracht gemeenten;
- gericht op samenwerkingskansen;
- bestuurlijke herindeling niet aan de orde;

Werkwijze:
- bureauonderzoek door BMC;
- digitale enquête (voor colleges,
beschikbaar voor de raad);
- afzonderlijk gesprek met
fractievoorziters en college (1november)

Insteek college:
- over de hele linie zaken op orde;
- samenwerking is kwestie van maatwerk;
- inhoud is belangrijker dan structuur

Eerste aanbevelingen cie. Huijbregts over situatie in Noordoost-Brabant
Full transcript