Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fattig & Rik på samme klode

No description
by

Jakob Gjellestad

on 16 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fattig & Rik på samme klode

Hva er Fattigdom?
Hvorfor er det slik?
Industriland
Utviklingsland
VS.
FN´s tusenårsmål
1. Utrydde all ekstrem fattigdom & sult
2. Sikre utdanning for alle
3. Styrke kvinners stilling
4. Redusere barnedødeligheten
5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
8. Bygge et gobalt partnerskap for utvikling
- Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn kroner 7,- per dag.
- Tilby en verdig jobb til alle.
- Halvere andelen av mennesker som lider av sult.
- Alle barn, både gutter og jenter, skal fullføre grunnskolen.
- Oppnå full likestilling i grunnskoleutdanning senest år 2005, og i alle nivåer av
utdanning senest år 2015.
- Redusere dødeligheten for barn under fem år med to tredeler.
- Redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre
firedeler.

- Alle skal ha tilgang til helsetjenester for å sikre mor og barn.
- Stoppe den høye spredning av hiv, og gi medisiner.

- Kunne tilby helsehjelp til de som trenger det.
- Halvere andelen av verdens befolkning uten tilgang til rent drikkevann innen 2015.

- Forbedring i levekår for minst 100 millioner mennesker som bor i slumområder innen
2020.

- Alle land skal rette sin politikk mot en bærekraftig utvikling.

- Redusere tap av biologisk mangfold.
- Et fast, ikke-diskriminerende handelssystem som skal kunne brukes av alle

- Ta hensyn til de spesielle behovene for de minst utviklede landene (MUL).

- Ta hensyn til de spesielle behovene for fattige øystater og stater uten kystlinje.

- Arbeide helhetlig for løsninger på gjeldsproblemet i fattige land.

- I samarbeid med legemiddelindustrien, gjøre medisiner tilgjengelig for utviklingsland til en rimelig pris.

- I samarbeid med privat sektor, gjøre moderne teknologi tilgjengelig.
" The choice is awesome and potentially eternal... a choice
to be mourned or celebrated through all the generations
that follow." - Al Gore

- Konstant uvisshet
- Relativ fattigdom
- Absolutt fattigdom
Fattig & rik på en klode
- Fattigdomsgrensa er en sammenligning med andre

- Nå er det snakk om levestandard

- I 2008 var fattigdomsgrensa i Norge på kr. 235 000,-

- Vi har 600 000 relativt fattige i Norge!
- Fattigdomsgrensa er å tilfredstille basiskrav

- Verdensbanken har satt grensa til kr. 7,- pr. dag

- Vi har 1,4 milliarder absolutt fattige i verden
- Tilbake til historien
- Ødeleggelser
- Korrupsjon
- Råvareproduksjon
- Handelsbarrierer
- Ofte fortid som koloni til en europeisk stat

- Fikk ikke ta del i bygging av industri i de vestlige

- 1500-2000 forskjellige språk i Afrika
- Godt
- Utviklet økonomi
- Arbeidsmarked
- Helsevesen
- Høye
- Utdannelsesnivåer
- Teknologiskenivåer
- Levealdre
- Ressurs muligheter
- Lav
- Barnedødlighet
Hva er bærekraftig utvikling?
Alle mennesker må stå sammen

1. Reduser vår avhengihet av fosilt brennstoff, og tungemetaller
4. Ikke stoppe folk på et globalt plan fra å møte sine basiskrav.
3. Reduser vår ødelegelse av naturen.
2. Redusere vår avhengihet av syntetiske kemikaliaer som slippes ut i naturen.
- Høy
- Dårlig
- Lav
- Befolkning
- Barnedødlighet
- Mangel på vann
- Utdanning
- Helsevesen
- Levestandard
- Teknologisk utvikling
Mohammed Yunus
Driver Grameen Bank
Innførte mikrokreditt
Har lånt ut til 5,3 millioner personer
De tilbyr nå huslån & sparekontoer
Norsk Bistand
Mål:
- Redusere fattigdom
- Fremme menneskerettigheter
- Likestilling
Bistand:
- Bærekraftig utvikling
- Fredsbygging
- Humanitær bistand
Takk For Oppmerksomheten
- Krig
- Naturkatastrofer
Full transcript