Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skräck

No description
by

Anna-Karin Andersson

on 22 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skräck

Skräck
Vad är skräck?
Övernaturliga inslag finns även i fantasy och
science fiction

Vad är skillnaden?
När började det?
Skräck och våld har varit en del av människans underhållning sedan långt tillbaka

Grekiska tragedin skulle bl.a. beröra genom att väcka fruktan och där finns mycket våld och övernaturliga inslag
Skräckgenren
Skräcken som genre kom till under romantiken på 1700-1800-talet.

Varför?
Många dramatiska händelser (Franska revolutionen, Amerikanska frihetskriget, Napoleonkrigen)
Behov att fly verkligheten
Romantikerna var främst intresserade att skildra det fantasifulla och känslor, natur och historia var också viktigt - något som också finns med i skräcken.
Stort intresse för människans "nattsida" - de dunkla, skrämmande och omedvetna delarna av jaget - psykologi var på modet
Skräckgotik
Den första skräcklitteraturen kallas skräckgotik.

Gotik = barbarisk, eg. en byggnads stil

Böckerna utspelar sig ofta i medeltida byggnader som kyrkor, slott
och ruiner eller borgar i denna byggnadsstil.

byggnaderna förknippades med en mörk och skrämmande tid full av tortyr och mystiska ritualer.

Skräckromantiken bygger på en kristen syn på världen - kamp mellan ont och gott.

Till en början hade texterna ofta ett slut som visade att dygden fick sin belöning och att de onda bestraffas. Sen kom en förändring och de onda och synden bestraffades inte alltid, som i det verkliga livet.
Första gotiska romanen
Horace warpole
The castle of Otranto
(1764)

Hävdade att den var en äkta medeltida text.

innehåller många av genrens viktiga element och har inspirerat
många ända fram till idag:

Det gotiska uråldriga slottet med dystra legender
Övergivna eller bortglömda korridorer och rum
lönndörrar
gravvalv
hemska släkthemligheter
den fagra och sårbara hjältinnan som utsätts för faror
den ädle och modige hjälten
rekvisita som: ljussken, blödande statyer, levande porträtt, undangömda manuskript, gnisslande gångjärn m.m.
Mary Shelly - "Frankensteins monster"
Boken kom till i en tävling mellan några författarvänner - bara Shellys bok är känd idag.

Handling: Viktor Frankenstein är besatt av tanken att kunna återuppväcka döda. Han sätter ihop en människa av olika likdelar och väcker den till liv med hjälp av electricitet. När varelsen vaknar blir han dock skräckslagen och överger sin skapelse.


Boken har inspirerat många efterföljare. det har gjorts flera filmer, tv-spel, serier mm där karaktären förekommer.

Man kan också se spår av honom i andra karaktärer som t ex Dath Vader och hulken (konstgjord, känsloutbrott stor, stark och fåordig)

Shellys monster är det klassiska exemplet på konstgjorda varelser som gör uppror mot sina skapare.
Redan i grekiska myter förekommer konstgjorda människor

I judiska myter förkommer en konstgjord människoliknande varelse - golem

Zombier är i västindisk tradition återuppväckta döda
Bakgrund
(1818)
Robert Louis Stevenson "Dr Jekyll och Mr Hyde" (1888)
Bram Stoker, "Dracula" (1897)
Boken hör till den skräcktradition där ondskan inte gestaltas som ett monster utan finns inom människan.

Handling: Dr Jekyll blir besatt av tanken att genom medicin kunna utplåna människans onda sida. Han Lyckas skilja sin onda sida från sin goda genom att dricka ett elexir. Den onda sidan kallar sig Mr Hyde. Tiillslut behöver han inte elexiret - Hyde tar över.

Romanen blev mycket populär, kanske för att Hyde levde ut de lustar och begär som ansågs vara tabu
under denna tid
Bakgrund

Man kan koppla historien till varulvsmyten och andra myter och sagor där människor och gudar ändrar gestalt.
Sagor
- lika gamla som vi

Många är grymma och fulla med våldsamheter.
Vanligt att barn dör


Flera sagoinsamlare som Grimm har gjort om och anpassat sagorna för barns öron när de från början varit mycket grymmare och inte alls menade för just barn.

Rödluvan, Askungen, Kapten Blåskägg


Handling: Greve Dracula vill flytta till England och advokaten Jonathan Harker får i uppdrag att resa till honom för att lösa det praktiska med husköpet. Harker beskriver i dagsboksform de fasor hjälten upplever i Draculas slott och hur greven far fram i London innan han drivs tillbaka till Transylvanien.
Bakgrund
Baserad på den verkliga personen Vlad Tepes Drakula, valakisk furste på 1400-talet. Drakula betyder djävul och det tillnamnet fick han under kriget mot turkarna. Tepes betyder spetsaren och det namnet fick han p g a vanan att spetsa fiender på pålar.

Han ska ha varit mycket grym och enligt en sägen ska han ha stått i förbund med djälvulen och han anklagades också för att vara vampyr.

Tron på vampyrer och skräcken för de dödas uppståndelse har funnits i många kulturer.
Många efterföjare
Vad är typiskt för vampyrberättelser när det gäller handling, miljö och karaktärer?
Vad skiljer sådana berättelser från annan skräck?
Hur kan man bekämpa vampyrer enligt era erfarenheter av vampyrberättelser?
Kommer ni på någon annan bok/film/serie än Dracula som handlar om vampyrer?
Påminner Frankensteins skapande av monstret om någon modern forskning/vetenskap?

Känner ni till någon nutida berättelse/film på samma tema: Vetenskapsman/män skapar liv och detta leder till katastrof?
Typiska drag för skräckgotiken

Plats/miljö: vanligt med gamla, mer eller mindre förfallna byggnader (slott, borgar eller kloster) med:
mörka gångar,
gravvalv,
vindlande trappor,
hemliga rum
grottor/källare

Platsen är ofta enslig/isolerad

Hotet kan komma utifrån eller inifrån

Utifrån - representeras ofta av ett övernaturligt väsen, ett sorts monster, som exempelvis Dracula, men det kan också vara en man/kvinna som är galen eller ond.

Det inre hotet kan vara det okontrollerbara i människan, ett psykologiskt hot

Ofta har den som står för ondskan stor makt/styrka, ibland påverad av en ond makt, och denne kan ibland även ha övernaturliga förmågor.

Ibland visar det sig dock att det som verkade övernaturligt har en naturlig förklaring.


Medea, Oidipus t ex
Karaktärerna
Offret/huvudpersonen är ofta instängd och/eller isolerad (psykiskt eller fysiskt).

Det är för det mesta en utsatt och förtryckt kvinna som befinner sig i en plågoandes våld.

Huvudpersonen kan också vara någon som likt en detektiv försöker förstå sig på och utreda mystiska/skrämmande händelser eller någon som går för långt i sin jakt på kunskap om dunkla kunskaper.

Moralisk aspekt

Inte sällan har skräcken ett moraliskt budskap eftersom den kan visa vad det blir för konsekvenser av olika företeelser/förändringar i samhället, som i exempelvis Frankensteins monster.
Vanliga skräckmotiv

• Mysterium – t ex ett försvinnande, som någon/
några försöker lösa
• Mystiska profetior/sägner/ärftliga förbannelser
• Visioner, förebådanden/omen
• Starka känslor (t.ex. skrik, gråt, panik)
• Invecklade intriger
• Mardrömmar
• Incestuösa situationer
• Dubbelgångare eller personlighetsklyvning
• Förföljelse
• Död och våld
• Instängda karaktärer

Skräckförhöjande element
Den mest kända vampyrberättelsen!

• Vinande vindar, regn och åska
• Gnisslande gångjärn
• Fotsteg som närmar sig
• Galet skratt, suckar, jämmer och tjut
• Rasslande kedjor
• Ljus som blåses ut av vindpustar
• Dörrar som plötsligt slår igen
• Ylande hundar eller vargar
• Mörker

Fantasy
Utspelas i vår värld eller i en annan parallell eller sekundär värld.
Allt som för oss är orimligt och onaturligt (magi, talande djur, häxor etc.) kan finnas i dessa världar och är helt normala och rimliga trots att de kan vara skrämmande
science fiction
Allt som sker ska vara möjligt i en framtid eller i ett alternativt då/nu om utvecklingen varit en annan, åtminstone i teorin.
Skräck
Det övernaturliga som sker i skräck är alltid onormalt och därför skrämmande.
"Monstret" blir ett monster först efter att det behandlats som ett och dödar människor av hämdbegär för att han övergivits.
Vad har ni för bild av monstret?
Full transcript