Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skive 24 september master

SKIVE 24 september 2012
by

casper danø

on 24 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skive 24 september master

Casper Bo Danø diskuterer betydningen af de aktuelle ændringstendenser i det frivillige arbejde
Regeringens 2020 plan indvarsler - set med et civilsamfundsperspektiv - et meget interessant nybrud, idet de frivillige organisationer løftes fra at være det klassiske supplement til at være samskaber af velfærd. Ovenstående udmelding står ikke alene, men markerer måske kulminationen på den veritable eksplosion i interessen for frivillige arbejde, vi har set gennem de seneste år. Frivilligheden er under forandring, og det er i dag blevet legitimt at sætte lighedstegn mellem frivillighed og flere frivillige, uagtet at flere frivillige nødvendigvis ikke behøves at være et ubetinget gode. Denne tendens er ikke ny, og det er ikke et specielt dansk fænomen. Men den økonomiske krise har medvirket til en ekstrem accelerering af udviklingen nationalt som internationalt, der kan få væsentlige konsekvenser for, hvordan det frivillige arbejde organiseres i fremtiden.
Aktuelle tendenser i det frivillige arbejde
I regeringens 2020-plan hedder det bl.a.:

”Mens den offentlige sektor har ansvaret for at levere kerneydelserne, kan en stærk og engageret frivillig
sektor medvirke til at supplere og
løfte kvaliteten
af den offentlige service. ”
Danmark er et godt og trygt samfund. Overalt har vi engagerede mennesker, som yder et stort og professionelt arbejde på sygehuse, på plejeinstitutioner, i skoler og i børnehaver. De påtager sig et stort ansvar og forvalter det dygtigt og medmenneskeligt. Men vi kan ikke parkere hele ansvaret på rådhuset eller forvente, at alle problemer kan løses gennem lovgivningen. Vi har alle et medansvar.
Mange har taget et sådant medansvar på sig og yder en stor frivillig indsats. Det sker såvel gennem landsdækkende organisationer, som ved små lokale initiativer eller blot ved en opmærksom, hjælpende hånd i det helt nære og konkrete. Det er en hjælp, som betyder mere end vi ofte forstår. Dem vil jeg gerne sende min tak og min nytårshilsen
Er det frivillige arbejde vigtigt og legitimt, fordi frivillige organisationer varetager interesser for udsatte grupper i samfundet og kanaliserer deres stemme ind i den offentlige debat. Eller er det vigtigt, fordi man her finder hjælpsomme hænder, der kan varetage omsorg og service, der hvor der findes udækkede behov?

Lars Skov Henriksen
Uden for Nummer 23/2011
Den brændende platform / Den stille velfærdsrevolution

Kommunerne er voldsomt presset økonomisk - der skal prioriteres!
Den offentlige sektor har aldrig været så stor som idag
Idag er der flere danskere på offentlig forsøgelse end i arbejde.
Der bliver færre og færre til at finansiere velfærdstaten
Danskernes forventninger til velfærd har aldrig været højere
63% af danskerne mener, at den danske velfærdsmodel er krise eller nedslidt

Mandag Morgen 16/1 2012
Der eksperimenteres med nye, smarte, bedre og ikke mindst billigere måder at løse velfærdsopgaverne på.

Inddragelse af frivillige i de kommunale institutioner
Den aktive medborger
Samproduktion mellem borgerne og det offentlige
Flere frivillige hænder
"Det er nødvendigt at nytænke velfærdssamfundet - for at bevare det.

"Der skal blandes blod mellem frivillig og fagprofessionel arbejdskraft. På alle områder skal det overvejes, om og hvordan frivillige kan bidrage til eller ligefrem løse dele af velfærdssamfundets kernefunktioner. De frivillige skal ikke blot være et supplement til lærere, sygeplejersker og pædagoger, de skal erstatte de fagprofessionelle for at frigive mere tid og flere ressourcer i det offentlige"
Knud Aarup 2010
At frivillige løser opgaver i det offentlige er grundlæggende en rigtig god ting. Det offentlige er os selv, og en del af vores historiske forståelse af et fælles ansvar for hinanden. Når man idag ser frivillige begynde at være en del af dagligdagen på kommunale plejehjem og daginstitutioner, så er det først og sidst en bekræftelse af, at vi mener det alvorligt - det fælles ansvar for hinanden.
David Cameron
Kynisk politisk manøvre vs. fundamentalt nytænkning af de måder, borgerne inddrages på?

Eller sagt mere blidt: Er den offentlige sektor klar?

Samarbejde mellem frivillige (med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet) og Børnehuset Bulderby
Formålet er at frivillige med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet genvinder deres tro på egen formåen samtidig med, at de bidrager til ekstra aktiviteter for børnene. Undervejs er projektet udvidet til også at omfatte en systematisk inddragelse af forældre i temadage. 3 frivillige kommer fast, 8 forældre er tilmeldt temadage via projektet og 1 frivillig koordinator er på vej (udover forældreforening m.fl.).

Skoleonkel
Projektet har til formål at integrere frivillige på Brorsonsskolen med henblik på at støtte børn, der har behov for almen omsorg. Fokus har været på den sociale kontakt for de små elever i form af voksne, der har den fornødne tid til at lytte og tale med barnet, og som eventuelt også kan fungere som rollemodel. Der er tilknyttet 10 frivillige skoleonkler og –tanter.

Kend din skole
Formålet er at højne generationsforståelsen og forståelse for Lunde–Kvong skole som en del af lokalsamfundet. Der har været afholdt forskellige arrangementer på skolen, som har involveret frivillige, der også af og til er med i klassens liv sammen med læreren. Udover ekstra aktiviteter har projektet betydet, at lærere er blevet mere synlige, og
børnene kender flere voksne. Der er 20 frivillige involveret.

Borgere og Taarbæk Bibliotek
Formålet er at give borgerne i lokalområdet mulighed for at benytte bibliotekets lokaler uden for åbningstiden. Projektet har været kørt af en gruppe af frivillige i samarbejde med biblioteket og har bl.a. resulteret i indretning af en café, afholdelse af en række velbesøgte kulturarrangementer samt etablering af læsekredse, lektiehjælp mv.
Der eksperimenteres med nye, smarte, bedre og ikke mindst billigere måder at løse velfærdsopgaverne på.

Inddragelse af frivillige i de kommunale institutioner
Den aktive medborger
Samproduktion mellem borgerne og det offentlige
Stort potentiale for mere frivilligt arbejde
45 procent af danskerne har udført frivilligt arbejde
inden for de seneste 12 måneder
42 procent af de nuværende frivillige vil gerne gøre mere
55 procent af de ikke-frivillige er åbne for at komme i gang
Momentum 17/9 2012
»Økonomisk kan man få løst nogle opgaver, som man ellers skulle have betalt for i offentligt regi eller få lavet nogle ting, som man ikke ellers ville have fået lavet"
»Men jeg forestiller mig nu mere, at frivillige kommer til at indgå i innovative samspil med den offentlige sektor, så frivillige for eksempel kommer ind og er patientvejledere på offentlige hospitaler eller laver lektiecafeer på skoler. Altså ikke de tunge social- og sundhedsopgaver, men de mere perifere, og noget af det, som kan gøre det mere behageligt at være i kontakt med systemet,«
".....der er nogle udfordringer i forhold til de fastansatte, når vi kommer til at bruge de frivillige mere i den offentlige sektor. Eksempelvis i forhold til besøgsvenner på plejehjem er det en vanskelig balance, man skal finde som kommune eller plejehjemsleder, i forhold til, at den frivillige indsats ikke bare bliver gratis arbejdskraft. Og det er svært at lave den meget fine sondring, så vi ikke får sammenhæng mellem, at vi sparer, og at der er flere frivillige"

Anne Baastrup SF
»Der er opgaver nok til frivillige at tage på sig, uden at det går ud over de fagprofessionelles arbejde. Frivillighed er rigtig godt til at udvikle vores sammenhængskraft i samfundet og give velfærdssamfundet nogle kvaliteter, vi ellers ikke er i stand til at give. Og hvis det også kan føre til, at man kan spare nogle kroner, så vil det for mig være ganske fortræffeligt,«
Bjarne Pedersen, formand for Kommunaldirektørforeningen
og kommunaldirektør i Rudersdal Kommune,
KL's administrerende direktør, Kristian Wendelboe, opfordrer i sin leder til at tænke kreativt og fordomsfrit i forhold til at inddrage de frivillige mere i det offentlige arbejde.
Vi skal bruge de frivillige mere aktivt
Frivilligt arbejde er derfor kommet i positivt fokus. Der har altid været ildsjæle, som har trukket et stort læs i alle dele af samfundet. Som fodboldtrænere, besøgsvenner, bestyrelsesmedlemmer eller noget helt fjerde. Men der er et stort potentiale for, at frivillige kan bruges langt
mere aktivt i det danske samfund.
Det gælder både i sportsklubber og foreninger, men det gælder også inden for de områder, der traditionelt primært har været varetaget af det offentlige.Forstå mig ret, der skal
ikke pilles ved, at samfundet har det overordnede ansvar for at sikre en ordentlig pleje til vores ældre og syge. Men der er afgjort plads til, at vi får et bedre samspil mellem det offentlige og den frivillige sektor.
Derfor er det vigtigt at holde fast i, at de ansatte medarbejdere er de faglige eksperter. Det er dem, der har uddannelsen, viden og erfaringen til at træffe afgørelser, vurdere, behandle eller pleje udsatte borgere. Det er dem, der skal bevare overblikket og tage stilling til en borgers behov på et professionelt grundlag. Det frivillige arbejde er ikke dette! Frivillige skal ikke konkurrere på denne faglighed.

De skal tilbyde noget andet: to hænder der kan skubbe en kørestol, et lyttende øre, en hånd at holde i, en ven at tage på tur med, en kontaktfamilie der støtter op, en igangsætter af en selvhjælpsgruppe – kort sagt et medmenneske, en pårørende eller en borger, der er til stede. De frivillige skal ikke erstatte ansatte, men kan tænkes som en erstatning for pårørende, der måske ikke findes
»I velfærdssamfundet er det en grundlæggende forudsætning, at alle har lige adgang til ydelserne. Det kan være svært at kombinere med det frivillige arbejdes vilkår. For man kan ikke stille de samme krav til en frivillig, som man kan til en offentligt ansat om kontinuerlighed, afrapportering og gennemsigtighed«
Frivilligt arbejde kan kun finde sted, når der er mennesker, der ønsker at modtage de frivilliges hjælp, og når der er mennesker, som vil udføre det frivillige arbejde. Det kan betyde, at en aktivitet, der baseres på frivillige, i perioder kan reduceres eller helt forsvinde. Det er en af grundene til, at frivillige ikke bør varetage lovbundne opgaver som pleje, pasning og behandling af den enkelte borger. Fordi det kan tilsidesætte borgerens retssikkerhed.
”Det, der er offentlige kerneydelser, kan man ikke slå op”
Ole Pass, socialchef i Rødovre kommune

”Hvis man ser på det i et historisk perspektiv, vil man hurtigt kunne konstatere, at grænserne mellem den frivillige og den offentlige sektor har en enorm dynamik,” - Lars Skov Henriksen, Aalborg Universitet.

SKAL og KAN opgaver...

I en kommune bliver der ikke længere købt ind for ældre, der ikke er visiteret
til kommunale indkøb. En gang imellem
kan familierne træde til, men ikke altid. En frivillig forening klager til kommunen, men svaret fra kommunen lyder, at der ikke er råd. En af de frivillige foreslår derefter at lave en indkøbsordning, der kan dække de ældres behov.

Kilde: Ældre Sagen.

Fredericia Kommune indregner de frivillige i varetagelsen af opgaver på kommunens ældretilbud for eksempel omkring drift af cafeer og havearbejde i forbindelse med de huse, hvor der er dagstilbud. Det er områder, der tidligere har været varetaget af lønnet personale, som er fyret i forbindelse med sparerunder.
Et andet eksempel er Jytte Thomsen fra Tommerup på Fyn. Hun står for et af Ældre Sagens gymnastikhold. Hun blev ringet op af kommunen efter, at de havde sparet fysioterapeuten væk på et plejehjem og spurgt, om hun ikke ville påtage sig at overtage hendes arbejde uden løn.
Momentum NR. 8, 18. SEPTEMBER 2012
Momentum. NR. 8, 18. SEPTEMBER 2012
Leder i Momentum 17.09.12

Bjarne Pedersen, formand for Kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Rudersdal Kommune,
Strategisk inddragelse af frivillige i de offentlige institutioner.

Kommunerne rekrutterer selv

(især på ældreområdet, sundhed & sygdom, det boligsociale arbejde og idræt og kultur ift. integrationsindsatser)

8 ud af 10 FOA (plejecentre og
plejehjem) arbejder med frivillige)
9 ud af 10 FOA medlemmer mener, at frivillige i høj grad forbedrer hverdagen for borgerne.
8 ud af 10 siger, at samarbejdet mellem dem selv og de frivillige fungerer godt!
26% af FOAs medlemmer oplever, at de frivillige udfører opgaver, der burde løses af det offentlige
INTERESSE
Velfærdsreduktion
Velfærdsændring
Hvad kan frivillige bidrage med
Løfte de randopgaver som offentlige institutioner gerne vil, men ikke kan løfteBidrage til at løfte kerneopgavenSkabe en bedre kvalitet i opgaveløsningenFremme offentlig innovation
64% af kommunaldirektørerne mener, at det er nødvendigt at inddrage flere frivillige for at opretholde det nuværende niveau i den kommunale service.
89% mener, at de frivillige skal tænkes mere ind i den kommunale service.
84% er med på, at grænserne for, hvad de frivillige må lave, bør opblødes, dog uden at det skal ses som et angreb på det faglige personale
77% mener, at frivillige frem for kun at være et supplement til den kommunale velfærd, godt må varetage kerneopgaver.
87 % mener, at inddragelse af frivillige kan være med til at skabe innovative løsninger

- Undersøgelse fra KL´s nyhedsbrev Momentum
Samlet set et udtryk for en skepsis overfor den offentlige sektors muligheder for og evner til at løse alle sociale problemer og at indfri borgernes forventninger.

Ikke noget nye, men alligevel en forskel i Intensitet og i måden af snakke om løsninger eller velfærdsforandring:

Samskabelse
Ressourcer fremfor problemer – egne og netværk
Den aktive med kontra frivillig
Samskabelse
Forandre, udfordre og skabe nye indsatser. Snarere end at erstatte den offentlige velfærd handler det om at forny den. Forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi sammen kan skabe ved at kombinere vores forskellige ressourcer.

- Frivilligrådet
Paradigmeskift
Traditionel offentlig styring:
•Skarp grænse mellem offentligt og privat
•Staten lovstyrer frivillighed
•Borgere, foreninger og virksomheder er klienter

New Public Management:
•Opblødning af grænsen mellem offentligt og privat
•Staten indgår kontrakter og aftaler
•Borgere er kunder; virksomheder og foreninger er producenter

New Public Governance:
•Udviskning af grænsen mellem offentligt og privat
•Staten etablerer netværk (samstyring)
•Borgere, virksomheder og foreninger er partnere
Frivilligheden hidtidige rolle:
•Autonom selvstyring på afstand
•Supplement til offentlig velfærdsproduktion
•Det offentlige har overtaget opgaver fra det frivillige

Frivillighed skal nu bidrage til offentlig styring
•Forh
andlet samstyring – inde i maskinrummet
•Element i offentlig velfærdsproduktion
•Det frivillige skal overtage opgaver fra det offentlige?
VEJE TIL RESSOURCEDANMARK - et mere socialt og økonomisk bæredygtigt velfærdssamfund
Der er uanset penge grundlæggende problemer
eller ”fejl” i vores nuværende samfundsmodel
Ressourcer skal ikke som nu reduceres til kommunalt ansatte eller kommunale udgifter. ”Der er ressourcer mange steder i vores land, og der kan opstå nye løsninger, bedre kvalitet og større tilfredshed ved at lade flere samarbejde.” Borgere, frivillige, offentlige medarbejdere, private virksomheder, bygninger, teknologi og meget mere.
Alle har ressourcer, som ikke er økonomiske, men i stedet udgøres af forskellige kompetencer, netværk og tid. Fokusere på ressourcer fremfor for problemer – hjælpe folk til at udnytte deres ressourcer. Ikke fordi det sparer penge, men fordi det giver mere stolthed og bedre livskvalitet. Polyfilla-tænkning: At gentænke velfærdsmodellen ved blot at erstatte en form for arbejdskraft med en anden er uholdbart og uambitiøst.Individuelle løsninger fremfor standardløsninger
Samskabelse og ressourcer

Er det ikke netop i et frivilliges interesse...
Velfærdsforandring
Den aktive medborger
Bredde: Gælder alle områder: Social, kultur og fritid, idræt, miljø og natur, biblioteker og kommunale institutioner såsom plejehjem, sygehuse, daginstitutioner og skoler.
Deltagelse: borgeren i stedet for den frivillige
MEN...
Frivilligcenteret står i frontlinjen
På den ene side: JA-HATTEN

På den anden side: Fokusere på, hvordan det gøres bedst muligt for alle parter
Hvordan undgår man at kvæle det engagement, som er grundlaget for frivillig deltagelse?
Hvordan sikres en vis grad af professionalisme?
Hvem kan borgerne holde ansvarlige for medproducerede ydelser – og hvordan?
Hvad sker der, hvis de frivillige alligevel ikke kan løfte opgaverne?
Hvad sker der med civilsamfundet, hvis det frivillige arbejde ikke organiseres?
Og hvad er så egentlig forskellen på frivillig arbejde og gratis arbejdskraft?
Hvordan får vi medarbejderne til at arbejde sammen med frivillige og tænke i frivillighed
En værdi i sig selv...
Strategi
Gå ind i udviklingen og opnå eftertragtede kompetencer og viden
Udarbejdet en strategi for jeres samarbejde med kommunen og hvordan I forholder jer til nye krav og forventninger?
Hvordan styrker I jeres ydelser, kvalitet og fortsatte udvikling?
Hvordan forholder I jer til den aktive medborger og bredden?
Hvordan kan I bedre dokumentere jeres værdi og kommunikere det?
Hvordan bliver I anerkendte og foretrukne samarbejdspartnere for kommunerne?
Hvordan udvikle samarbejdet mellem de kommunale institutioner, kommunen og de frivillige organisationer?

Hvordan hjælpe de kommunale institutioner med at sætte grænser!

Hvordan dialog med ledelse angående spilleregler og rammer?

Hvordan forholder I jer til frivillige på kommunale institutioner - skal de frivillige være organiseret!
Spørgsmål
Casper Bo Danø

Sekretariatsleder i FriSe

Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark er landsorganisation for 80 lokale frivilligcentre og selvhjælpsorganisationer.
Casper Bo Danø

Sekretariatsleder i FriSe
Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark
65 frivilligcentre
15 selvstændige selvhjælpsorganiseringer
Full transcript