Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Поделба на литературата по родови-вежби

Презентацијата е изработена според програмата за шесто одделение
by

Розе Китроз

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Поделба на литературата по родови-вежби

Дополни!
1.Основно изразно средство на литературата е_________.
2.Трите литературни рода се:_______, _______, _________.
3.Стиховите и строфите се одлика на ___________.
4.Раскажувањето како главен белег е карактеристика на родот ___________ .
5.Дијалогот меѓу ликовите кој може да биде изведен и на сцена пред гледачи е особеност на литературниот род
________________ .
Прочитај го текстот и откриј на кој литературен род припаѓа.
Силата на зборовите

Денот со убав збор
нека ти почне,
на прозорец нека ти дојде
в бело утро да ти шепне:

Животот е убав знај
со збор што се раѓа од цвет,
што извира од чист извор
и доаѓа со сила на ветрот.
-Славка Арсова
Прочитај го текстот и откриј на кој литературен род припаѓа
Дрвото на животот
Велат, си бил некој султан, кој бил мошне богат. Имал толку пари, што можел да ги наполни ќесињата, не само на жителите на целата империја, ами и подалеку. Но, султанот бил толку скржав и маѓепсан од богатството, што не го наполнил ни ќесето на својот син-престолонаследникот Ќемал.
-Ристо Давчевски
Прочитај го текстот и откриј на кој литературен род припаѓа
Прва појава
Ленче, Донка, Досе, Трипко, девојки, народ, свирачи
ПРВИОТ МОМОК: (на својот другар) и-и, што рачиче има онаа Васка, меко, меко како памук.
ВТОРИОТ МОМОК: Ја па образите.... и’ ce расцутиле како трендафили.
ПРВАТА ДЕВОЈКА: (на својата другарка). Гледај гo Миланче, сo мустачиња. Само што му нажегнале.
ВТОРАТА ДЕВОЈКА: A види, види како ја исчешлал Дане косата, како крава да го лижела.
ТРЕТАТА ДЕВОЈКА: Стодрам шарлаган турил на неа. Се` за Перса. (Ја имитира). Дане, сакам да си ми убав како писан, му вели.
ТРЕТИОТ МОМОК: Е-е, на Гена и се см’кнал чорапот.
ЧЕТВРТИОТ МОМОК: Влечивлечка.
ПЕТТИОТ МОМОК: А, Симке мори! (и намигнува).
ТРЕТАТА ДЕВОЈКА: Eгa ти испрснало тоа око, a!
ПЕТТИОТ МОМОК: Окото не, туку срцето ќе ми се распрсне како печен костен од мерак за тебе. А, костенче бре!

„Бегалка“-Васил Иљоски

Браво!
Успешно ја завршивте задачата.
Литературата се дели на три рода:
лирика, епика и драма.
1.Главен белег на лириката е чувството кое поетот го искажува на сликовит начин преку стихови и строфи, употребувајќи стилски фигури, како и рима и ритам.
2.Во епиката се раскажуваат настани во кои учествуваат ликови(луѓе, животни, растенија, предмети...) како носители на идеите на авторот.
3.Драмата претставува настани преку дијалози, движења...Ликовите се носители на драмското дејство.

Вежби
Поделба на литературата по родови
Литературата е уметност чие изразно средство е зборот.
Littera(лат.)-буква

чувства
Ликови
драмско дејство
настани
поет
сцена
ликови
движење
ЛИРИКА
ЕПИКА
ДРАМА
Работа во групи:
Со помош на техниката прозорец дополнете ги дадените текстови според ваша замисла(наставникот дава дополнително објаснување
Прва група-Лирика(Силата на зборовите)
Втора група-Епика(Дрвото на живото)
Трета група-Драма(Бегалка)
Презентација на групите
Full transcript