Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proiect din disciplina "Scheme de amenajări hidrotehnice"

No description
by

Zsombor Kisfaludi-Bak

on 19 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proiect din disciplina "Scheme de amenajări hidrotehnice"

Schemă de amenajari hidrotehnice
Proiect Anul IV,Grupa 3741
Specialitatea Amenajări și Construcții Hidrotehnice Îndrumător: Dr.ing. C. Sofronie
Student: Kisfaludi-Bak Zsombor Introducere Comuna Cămărzana se află situată în partea de nord-vest a judeţului Satu Mare, la o distanţă de 23 km de oraşul Negreşti-Oaş. Intrarea în comună se face printr-un defileu de o rară frumuseţe, defileu ce are înfăţişarea unei porţi maramureşene. De la prima vedere aspectul general este acela al unui sat singuratic, aşezat parcă într-un găvan şi străjuit de culmile înalte ale dealurilor: Piatra Cornii, Gemenele, Cele trei Holmuri, Cetăţuia şi Coparcea.

Scurt istoric
Satul Cămărzana apare în arhiva județului Satu Mare încă din anul 1490 cu denumirea "Camarzan". În legătură cu numele localității și cu apariția primelor așezări, circulă mai multe legende dintre care cea mai celebră spune că trei haiduci având numele de Pașca, Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților, se refugiază în această zonă păduroasă și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit "Fântâna Păștenilor", iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește "Pășteni" până în ziua de azi.
Acești haiduci, odată cu venirea lor, au adus câteva fete, care datorită frumuseții lor deosebite au fost denumite drept "zâne". Locul în care s-au stabilit având o înfățișare de cămară (loc ascuns și greu de pătruns) a fost numit "Cămara Zânelor" de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzana. In judetul Satu Mare in perioada 18.06.2008 – 22.06.2008 datorită precipitaţiilor torenţiale inregistrate pe valea Bârloagele şi pe valea Lechincioara, s-a produs o viitura de amploare mare, care a afectat 4 localitati atat din revarsarea vaii Barloagele, din ape interne precum si din scurgeri de pe versanti.Au fost inregistrate urmatoarele pagube : 79 locuinţe afectate, 101 gospodării şi anexe (inundată curtea), 435 ha teren arabil, 570 ha păşuni şi fâneţe, 493 fântâni afectate, 26 km DC 13 poduri afectate, 8 podeţe afectate, 8 animale moarte, 260 păsări moarte, 450 ml ziduri de sprijin, 7,7 km colmatări de albii, 1150 ml eroziuni de maluri. Studii necesare pentru schema de amenajare hidrotehnică 196 BOINESTI LECHINCIOARA SATUMARE SATU MARE 320 400 450 Studiu hidrologic

•Studiul hidrologic pentru pârîul Bârloagele:
L = 9 km
H¬amonte = 420 m
Haval = 164 m
Imedie = 2,8 %
C¬s = 1,19
F = 33 km2
Hmedie = 333 m
SFF = 547 hectare •Studiul hidrologic pentru Lechincioara amonte de confluent cu Bârloagele:L = 8 kmH¬amonte = 650 mHaval = 164 mImedie = 6,1 %C¬s = 1,31F = 12 km2Hmedie = 364 mSFF = 58 hectare Studiul Hidrologic FBH = 45 km2
α = 0,5 - coefficient global de scurgere
i60,1% = 115 mm/oră - intensitatea maxima orară a ploii cu probabilitatea de depășire a 1%
n = 0.55 - coefficient de reducere
Debitele caracteristice:
PT 0,010 0,100 0,500 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000
Qp%T 215,23 151,72 107,62 88,21 69,69 47,63 32,64 20,29 Necesitatea lucrării, posibilități și soluții de amenajare In judetul Satu Mare in perioada 18.06.2008 – 22.06.2008 datorită precipitaţiilor torenţiale inregistrate pe valea Bârloagele şi pe valea Lechincioara, s-a produs o viitura de amploare mare, care a afectat 4 localitati atat din revarsarea vaii Barloagele, din ape interne precum si din scurgeri de pe versanti.
Au fost inregistrate urmatoarele pagube : 79 locuinţe afectate, 101 gospodării şi anexe (inundată curtea), 435 ha teren arabil, 570 ha păşuni şi fâneţe, 493 fântâni afectate, 26 km DC 13 poduri afectate, 8 podeţe afectate, 8 animale moarte, 260 păsări moarte, 450 ml ziduri de sprijin, 7,7 km colmatări de albii, 1150 ml eroziuni de maluri. Am proiectat o schemă de amenajare bazată pe o acumulare. Acumularea are scopuri multiple: atenuarea undelor de viitură, realizarea unui luciu de apă pentru piscicultură, agrement, sport, limitarea vitezei cursului de apă pentru a reduce capacitatea de erodare și de transport al aluviuniilor și realizarea unei adâncimi minime pentru navigație. Pornind din directiva localității Cămârzana:
”În prezent, strategia de dezvoltare a localității are în vedere dezvoltarea unei zone agro-turistice, pentru popularizarea acestei zone pitorești.” Acumularea după preselectarea variantelor optime Hidrograful viiturii de calcul Hidrograful viiturii de verificare Încadrarea în Schema Directoară de Amenajare al Bazinului Hidrografic •Primul Plan de Management al spațiului hidrografic Someș-Tisa:
-Este instrumental de planificare în domeniul apelor la nivel de bazin hidrografic,
-Stabilește obiectivele țintă pe o durată de 6 ani(2009-2015) pe baza cunoașterii stării inițiale a corpurilor de apă,
-Presupune măsuri pentru asigurarea surselor de apă și pentru atingerea stării bune a apelor în vederea utilizării durabile a acestora
-Este component de gospodărire calitativă a resurselor de apă din cadrul Schemei Directoare de Amenajare și Managementu a spațiului hidrografic Someș-Tisa
•Noul mod de evaluare a stării ecologice și a stării chimice pentru corpurile de apă conform cerințelor DCA(Directiva Cadru Apă) reprezintă o provocare majoră, deoarece pentru prima data a demarat procesul de utilizare la nivel european a unor metode de analiză și evaluare bazate pe principia commune. Derularea acestui process în conformitate cu cerințele DCA implică eforturi considerabile pentru asigurarea datelor de monitoring, pentru introducerea, aplicarea și testarea unor noi metode de analiză și de evaluare a stării apelor.
Deși au fost înregistrate progrese importante, în actualul Plan de Management există încă problem și incertitudini, legate în principal de asigurarea datelor de monitoring pentru micropoluanți organici, atât pentru apele de suprafață cât și pentru cele subterane.
•Corpurile de apă care actualmente au fost încadrate în categoria corpurilor puternic modificate, vor fi reevaluate în următoarele cicluri și funcție de îmbunătățirea stării, acestea vor putea trece în categoria corpurilor natural.
•Numărul corpurilor de apă pentru care se aplică excepții va scădea semnificativ în următoarele cicluri de planificare, urmând ca obiectivele de mediu să fie atinse pentru toate corpurile de apă până în 2027, aplicarea excepțiilor putând a fi adaptată în următoarele planuri de management. Conceperea unei schemă de amenajare pentru apărare înpotrica inundațiilor Cota creasta deversorului 185 m
Cota coronament 187 m
Nivelul Maxim Extraordinar 186,49 m
Volum util piscicultură 443,085 m^3
Volum util navigație 5,308,500 m^3
Vatenuare 4,120,600 m^3
Vgardă 995,000 m^3
Vtotal = 9,872,185 m^3
Vglobal = 10,867,185 m^3 Conceperea unei schemă de amenajare pentru gospodărirea debitelor solide Cauzele formării debitelor solide sunt:
•Eroziuni ale patului albiei
•Eroziuni ale malurilor
•Eroziuni ale terenului din bazinul de receptie (lipsa masurilor antierozionale ale solulului)
•Executarea de lucrari in albie
•Lucrari care modifica nefavorabil caracteristicile hidraulice ale albiei
•Lucrari care afecteaza starea de echilibru a albiei
•Exploatarile de nisipuri si balast
•Lipsa lucrarilor de amenajare a torentilor
•Practici agricole defavorabile conservarii solului (araturi pe linia de cea mai mare panta) Valurile de pământ sunt cele mai ideale lucrări de interceptare a scurgerii de pe versanți. Prezintă avantaje: preț de cost redus, datorită secțiunii transversal specific cu taluze extreme de puțin înclinate orice mijloc de transport agricol poate trece valul fără necesitatea unui podeț, în cazul în care pe versantul respective există culture agricole valurile nu scot din lucru suprafața agricolă. Se aplică pe versați la pante I<=(12-15)%. Pentru pante mai mari eficiența lor scade. Canalele de pământ sunt lucrări hidrotehnice de regularizare a scurgerii de pe versanți și de prevenire și combatere a proceselor erozionale din cadrul bazinului hidrografic al cursului natural se apă. Se aplică acolo unde panta versantului I=12-20%. Comparativ cu valurile, canalele sunt lucrări cu durată de funcționare mai mare, deci sunt mai costisitoare, sunt mai pretențioase la întreținere, suprafața canalului nu mai poate fi folosită pentru lucrări agricole. Deoarece necesită zone de trecere, podețe, nu se utilizează în terenuri agricole. Conceperea unei schemă de amenajare complexă Schema de amenajare complexă cuprinde:
schema de amenajare pentru apărare înpotriva inundațiilor
schemă de amenajare pentru gospodărirea debitelor solide Cuprinde lucrări:
Baraj de greutate din anrocamente
Lucrări hidrotehnice pentru combaterea eroziuni suprafeței bazinului hidrografic Are scopuri multiple: atenuarea undelor de viitură, realizarea unui luciu de apă pentru piscicultură, agrement, sport, limitarea vitezei cursului de apă pentru a reduce capacitatea de erodare și de transport al aluviuniilor și realizarea unei adâncimi minime pentru navigație. Optimizarea schemei de amenajare Alegerea variantelor optime pentru schemele de amenajare necesită:
•Lucrari cu caracter complex
•Investitii cu valori mari
•Durate lungi de executie
•Necesita suprafete mari de teren
•Fiecare schema de amenajare este un unicat
•Impact mare asupra mediului
•Numeroase criterii de optimizare
•Compararea dificilă a variantelor La alegerea schemei de amenajare am luat în considerare mai multe variante, cum ar fii:
-Baraj de 17 metrii înălțime din material locale
-Baraj de 17 metrii înălțime din beton
-Baraje de mai mare înălțime(care ar afecta foarte grav localitatea Cămărzana)
Am ales după următoarele criterii:
-Costul estimative al lucrăriilor
-Durata execuției
-Factorul ecologic
-Locurile de muncă deschise pentru locuitorii din Cămărzana
-Beneficiile aduse pentru localitate
-Factorul estetic Cost Durata Ecologie L. mun. Beneficii Estetic
B.17m matl 8 8 9 9 8 7
B.17m bet 7 8 7 6 8 7
B. înalt 3 4 2 10 2 10 Bibliografie 1. Dr.ing.C.Sofronie - Cursul disciplinei Scheme de Amenajări Hidrotehnice

2. Andreescu-Cale I., Băloiu V., Boeru S. Și Mîndru R., Certousov M.D.,Chiselev P.G., Dan E., Grișin M.M., I.C.H., Lateș M și Zaharescu E., Lehr H., Maior N., Manoliu I., Mateescu C., Matușevici V.A., Moldovanu I., Pascenco B.V., Răileanu P., Athanasiu C., Grecu V., Mușat V., Stanciu A., Boți N., Chirică A., Rusu G., Stathi V., Pustelniac M., Schoklitsch A., Strungă V., Vladimirescu I. - Buletinul Construcțiilor, Volumul 4.

3. Dr.ing.C.Sofronie,Cristiana Bayer - Planul de management a apelor în bazinul hidrografic Someș-Tisa
Full transcript