Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multimodalitet

No description
by

Michael Jensen

on 24 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multimodalitet

Multimodalitet
Løvland: Multimodalitet og multimodale tekser
Multimodal teori
Multimodal teori handler om at analysere og forstå samspillet mellem kultur, situation og multimodale udtryk
’Mode’ – måde
Kort definition: Multimodale tekster kombinerer enheder som skaber mening på forskellig måde
En multimodal tekst er altså en tekst som skaber mening gennem kombination er forskellige modaliteter
Hvad der virker som modalitet, varierer ud fra kommunikationssituation og kulturel kontekst
Begrebsafklaring:
Repræsentationsformer er et begreb for de typiske måder at repræsentere på (ord, billede)
Modalitet er måden repræsentationen forholder sig til det repræsenterede indhold på
Materiale og kultur
Materiel form: de materialer vi bruger for at udtrykke os, fx kroppen
Den kulturskabte organiseringsmåde: forskellige former for meningsskabende systemer som er kendt inden for en kultur, fx gestik
Multimodal samspil
Multimodal redundans: de forskellige modaliteter formidler mere eller mindre den samme informaton, men på forskellige måder
Funktionel specialisering: de forskellige modaliteter har specialiserede opgaver og funktioner i kommunikationshandlingen
Modaliteternes betydningspotentiale kaldes affordans. Skrift er fx godt til at repræsentere tidslige forløb og årsagssammenhænge, mens billeder er bedst til at vise rumlige forhold
Den kulturelle norm er ikke nødvendigvis tilpasset modaliteternes affordans på den bedste måde
Sammenhæng ml. modaliteter
Rytmisk samspil: Den rytmiske organiseringen bygger på en veksling mellem modsætninger
Komposition: er relateret til den rumlige organiseringen; hvad der hører sammen og hvordan man skal orientere sig i teksten
Informationskobling: fremhævning af modaliternes potentielle mening
Dialogisk relation: initiativ og respons
”I møte med denne multimodale tekstkulturen trenger vi å utvikle en tolkningskompetanse som gjør det mulig for oss å innta et reflektert og kritisk standpunkt i møte med disse tekstene. Det er stor forskjell på å være en ureflektert aktiv bruker av kommersielle nettsider og å være en aktiv bruker som samtidig forstår at man er med i et spill som handler om identitet, verdier og ikke minst penger"
Full transcript