Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Munka, Energia, Teljesítmény, Hatásfok

No description
by

Antal Otvos

on 22 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Munka, Energia, Teljesítmény, Hatásfok

Munka, Energia, Teljesítmény, Hatásfok
Energia
Az energia általános értelemben a
változtatásra való képesség
et, a fizikában a testek
pillanatnyi állapot
át leíró mennyiség, állapotjelző.
Teljesítmény
Hatásfok
James Watt
1736 - 1819
Energia megmaradás
Munka
Definíció
:
Fizikai értelembe azokat a
folyamat
okat nevezzük munkavégzésnek, amelyben a testet
erőhatás éri
és annak
hatására elmozdul
.
Feladatok
Emeléskor a gravitációs erő ellenében munkát kell végezni.
Az erő irányában a test elmozdul, így munkavégzés is történik.
Ha a mozgás egyenletes, az általunk kifejtett erő nagysága ugyanakkora, mint a nehézségi erő nagysága.
A végzett munka egyenesen arányos a test tömegével és az emelés magasságával.
http://ia600802.us.archive.org/4/items/AP_Physics_C_Lesson_07/Container.html

Jele:
W
(Work)
Mértékegysége:
[W]
= 1Nm =
1 J
(joule)
Kiszámítási módja: Az erő és az erő irányába
történő elmozdulás szorzata.
(ha F = állandó)
Emelési Munka
James Prescott Joule
1818 - 1889
Angol fizikus.
A Királyi Természettudományos Társaság tagja volt.
Róla nevezték el a munka és az energia értékegységét.
Gyorsítási Munka
Ha egy kezdetben nyugvó testre állandó erő hat, a test egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végez.

A test a mozgás során az erő irányába mozdul el, így munkavégzés történik.

A végzett munka egyenesen arányos a test tömegével és a sebesség négyzetével.

Az érintkező felületek nem teljesen simák.
Ha egy testet vízszintes felületen mozgatunk úgy, hogy a test egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, akkor a súrlódási erő nagysága megegyezik a húzóerő nagyságával.
A súrlódási munka egyenesen arányos a test súlyával, a megtett úttal és az egymással érintkező felületek anyagi minőségére jellemző súrlódási együtthatóval.

Súrlódási Munka
Rugalmas Munka
Ha kihúzok egy íjat vagy egy expandert, akkor a rugalmas erő ellenében munkát kell végezni.

A rugó megnyújtása során végzett munka egyenesen arányos a rugóállandóval és a megnyúlás négyzetével.

Munkavégzés közben
energiaváltozás
jön létre, amit munkának nevezünk.
Az
"εν-εργεια"

összetétel az ógörögben
„isteni tett”
-et vagy
„bűvös cselekedet”
-et jelentett

Jele:
E
(Energy)
Mértékegysége:
[E]
= 1Nm =
1 J
(joule)
Kiszámítási módja: "Ahány energia,
annyi számolási mód"
Egy testnek vagy mezőnek
annyi energiája van, amennyi munkát végez
ni kell ahhoz, hogy a test alapállapotból a megadott állapotba kerüljön.
C
Helyzeti energia maximuma
D
Helyzeti és Mozgási energia átalakulása
E
Mozgási Energia maximuma
A
Potenciális energia
minimuma
B
Munkavégzés
Egy olyan rendszerben ahol csak konzervatív erők hatnak, a
mechanikai energiák összege állandó
.
Munkatétel
Az eredő erő munkája egyenlő a test kinetus energiájának megváltozásával.
A munkavégzés, vagy energiaváltozás sebességét jellemző fizikai mennyiség.
Megmutatja az egységnyi idő alatt végzett munka nagyságát.
Angol mérnök.
A teljesítmény mértékegységét róla nevezték el.
Egész életét a gőzgép fejlesztésének szentelte.
A hatásfok a valóságos folyamatokat jellemzi gazdaságosság szempontjából.

A hatásfok megmutatja, hogy a hasznos munka hányad része a befeketetett összes munkának.
Összefoglalás
A témazáró szerkezete
I. Elméleti rész
I. Elméleti rész
II. Kifejtős feladatok
III. Feladat megoldás
Definíciók, fizikai mennyiségek jele, mértékegysége, kiszámítási módja
Munka
Gyorsítási
Emelési
Súrlódási
Rugalmas
Energia
Mozgási (Kinetikus)
Helyzeti (Potenciális)
Rugalmas
Teljesítmény
Hatásfok
II. Kifejtős feladat
Tétel leírása, matematikai formula, hétköznapi példa
i. Energia megmaradás
ii. Munkatétel
III. Feladat megoldások
3 feladat megoldása a tanult módszerekkel.

szövegértelmezés
adatkigyűjtés
képletfelírás
egyenletrendezés
behelyettesítés
megoldás
eredmény értelmezése
Full transcript