Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of chuwowng1;cách mạng xã hội chủ nghĩa 1917

No description
by

keo kien

on 8 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of chuwowng1;cách mạng xã hội chủ nghĩa 1917

CHƯƠNG 1: CUỘC CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở
LIÊN XÔ

1.1 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
Câu hỏi 1:Tại sao nói nước Nga là khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc
Câu hỏi 2: Tại sao nói tình hình nước Nga năm 1917 có đầy đủ những điều kiện cho một cuộc cách mạng vô sản bùng nổ
Câu hỏi 3: Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
1.1.1 Tình hình nước Nga trước cách mạng
1.1.1 Về kinh tế
- Cuối thế kỉ XIX đầu XX, Nga đã có một nền đại công nghiệp tập trung rất cao với sự xuất hiện của các tổ chức độc quyền.
- Nước Nga chỉ là một nước tư bản chủ nghĩa phát triển trung bình. Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn tồn tại bên cạnh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa
1.1.1.2 Về chính trị, xã hội
+ Nước Nga là nước quân chủ chuyên chế. Toàn bộ quyền lực chính trị trong nước thuộc về Nga hoàng. Phong kiến - quân phiệt là bản chất của chế độ chuyên chế Nga hoàng.
+ Chế độ Nga hoàng là nhà tù của các dân tộc
+ Đế quốc Nga xâm lược và áp bức các dân tộc khác nhưng lại lệ thuộc vào các nước tư bản phương Tây
+ Giai cấp vô sản Nga chiếm 10% dân số có nhiều ưu điểm nổi bật về tinh thần và khả năng cách mạng.
+Giai cấp nông dân chiếm 90% dân số, là lực lượng cách mạng to lớn, là bạn đồng minh tin cậy của giai cấp công nhân
+ Các dân tộc bị áp bức ở vùng biên khu là lực lượng cách mạng to lớn
- Về chính trị
- Về xã hội
cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng mười nga
Sự tồn tại đồng thời quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản xuất tiền tư bản chủ nghĩa đã làm cho nước Nga trở thành nơi hội tụ cao độ của những mâu thuẫn gay gắt của chủ nghĩa đế quốc
Tư sản
Vô sản
Địa chủ
Nông dân
Đế quốc Nga
Các dân tộc bị áp bức
Đế quốc Nga
Các nước đế quốc phương Tây
><
><
><
><
Nga trở thành khâu yếu nhất trong sợi dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc
1.1.2 Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai
Câu hỏi: Em hiểu thế nào về câu nói của Lê nin: Biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng?
Câu hỏi: Phân tích những điều kiện cho cuộc cách mạng tư sản tháng Hai nổ ra?
Câu hỏi: Tại sao lại có tình trạng hai chính quyền song song tồn tại sau Cách mạng tháng Hai?
a. Những điều kiện cho cuộc cách mạng tư sản tháng Hai bùng nổ
- Tất cả các tầng lớp nhân dân đều mâu thuẫn với chế độ phong kiến Nga hoàng
- Nội bộ giai cấp thống trị ngày càng rạn nứt và mâu thuẫn sâu sắc
- Giai cấp lãnh đạo đã có kinh nghiệm chiến đấu
b. Kết quả Cách mạng tháng Hai
- Cách mạng tư sản tháng Hai đã thắng lợi
+ Các Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính đã được thành lập
+ Chế độ Nga hoàng đã bị lật đổ . Nước Nga trở thành nước Cộng hòa dân chủ.
+ Cách mạng tư sản tháng Hai dẫn đến một kết quả độc đáo là sự tồn tại song song của hai chính quyền
- Tính chất: Đây là cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới
- Chiến tranh đế quốc kéo dài đã phơi bày rõ mọi sự lạc hậu về kinh tế, quân sự của đất nước, càng làm gay gắt mọi mâu thuẫn trong xã hội
- Các nước đế quốc đang bận tham gia chiến tranh không có điều kiện can thiệp
1.1.3 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917
1.1.3.1 Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai
- Tình trạng hai chính quyền song song tồn tại:
Chính phủ lâm thời là cơ quan quyền lực của giai cấp tư sản đang nắm các cơ quan nhà nước
Xô viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính
- Nguyên nhân của tình trạng hai chính quyền song song tồn tại:

1.1.3.2 Luận cương tháng Tư của Lê nin
- Ngày 4/4/1917, tại điện Tavritécxki trước Trung ương Đảng và Ban chấp hành Đảng bộ Pêtôgrát, Lê nin đã trình bày bản báo cáo quan trọng "Nhiệm vụ của giai cấp vô sản trong cuộc cách mạng hiện nay" (Luận cương tháng Tư)
- Luận cương đề ra đường lối chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Vấn đề cơ bản của cách mạng là vấn đề chính quyền. Cần phải chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại, tập trung toàn bộ chính quyền về tay các Xô viết - Chính quyền cho giai cấp vô sản và những tầng lớp nghèo trong nông dân.
- Khẩu hiệu: Tất cả chính quyền về tay Xô viết
- Hai bước thực hiện: Xóa bỏ chính phủ lâm thời, tập trung quyền lực vào tay các Xô viết
Đấu tranh trong nội bộ các Xô viết giữa những người Bônsêvích và các phần tử thỏa hiệp Mensêvích
Lê nin
1870- 1924
Câu hỏi: Phân tích những cơ sở để Lê nin đưa ra nhận định sau Cách mạng tháng Hai nước Nga có thể chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai sang Cách mạng xã hội chủ nghĩa
- Các đảng tư sản và thỏa hiệp vẫn theo đuổi cuộc Chiến tranh
- Các tầng lớp nhân dân chưa được đáp ứng những nguyện vọng khi họ tham gia cuộc cách mạng ruộng đất cho nông dân, hòa bình cho nhân dân, bánh mì cho công nhân, tự do cho các dân tộc áp bức.
- Thế lực Giai cấp tư sản ở Nga yếu kém hơn so với các nước khác
- Sự ủng hộ của phong trào cách mạng trên thế giới
1.1.3.3 Quá trình vận dụng đường lối chiến lược và sách lược của Lê nin và Đảng Bôn sê vích để chuyển từ cách mạng tháng Hai lên Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười
a. Giai đoạn phát triển hòa bình từ tháng 3 đến tháng 7 năm 1917
b. Giai đoạn khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền
Lê nin đọc Luận cương tháng Tư
Cuộc biểu tình ở Pê tô grat ngày 4 tháng7
Cuộc biểu tình ở Petogat ngày 18 tháng 6
Câu hỏi: Tại sao thời kỳ này cách mạng có thể phát triển một cách hòa bình?
Kerensky
c. Cách mạng tháng Mười thắng lợi
Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai vào 25/10
Lê nin ở điện Xmonưi
Chiến hạm Rạng đông
Hồng quân tiến chiếm cung điện mùa đông
Đảng Bônsêvích triệu tập Đại hội VI, quyết định khởi nghĩa vũ trang (26/7 đến 3/8/1917)
1.1.4 Công cuộc xây dựng và củng cố chính quyền Xô viết
1.1.4.1 Những thuận lợi và khó khăn sau Cách mạng tháng Mười
- Thuận lợi: Đảng Bônsêvích nắm chính quyền, nhân dân lao động các dân tộc được giải phóng khỏi ách thống trị của Nga hoàng
Phong trào cách mạng phát triển trên thế giới
- Khó khăn: Hậu quả chiến tranh hết sức nặng nề
Chế độ mới vừa xây dựng chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm
Chiến tranh thế giới vẫn đang diễn ra ở Mặt trận phía Đông hết sức quyết liệt
Các nước đế quốc bao vây, can thiệp
Các thế lực phản động trong nước đủ loại chống pháGiành chính quyền đã khó, giữ chính quyền lại càng khó hơn
Công cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài
1.1.4.2 Những chủ trương, biện pháp xây dựng chính quyền và đối phó với thù trong giặc ngoài
a. Xây dựng chính quyền
b. Đối phó với thù trong giặc ngoài
- Kí kết hòa ước Brét Litốp vào ngày 3 - 3 - 1918 với Đức nhằm chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa nước Nga Xô viết với các nước thuộc phe Liên minh nhưng đổi lại nước Nga phải cắt đi một bộ phận lãnh thổ rộng lớn 750.000 Km2 với hơn 50 triệu dân.
- Ban hành chính sách cộng sản thời chiến:
+ Nhà nước độc quyền lúa mì, cấm tư nhân buôn bán lúa mì. Từ tháng 1 - 1919, ban hành chế độ trưng thu lương thực thừa đối với nông dân theo nguyên tắc "Không thu một chút gì của nông dân nghèo, thu của trung nông với mức độ vừa phải và thu nhiều của phú nông".
+ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp
+ Thi hành chế độ lao động cưỡng bức toàn dân. Mọi công dân từ 16 đến 50 tuổi đều có nghĩa vụ phải tham gia lao động công ích cho toàn xã hội.
+ Trả lương bằng hiện vật theo nguyên tắc bình quân.

Chính sách cộng sản thời chiến nhằm huy động tối đa và sử dụng mọi nguồn của cải của đất nước

1.1.5 Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười
- Nguyên nhân thắng lợi
+ Sự lãnh đạo của Đảng Bôn sê vích mà người đứng đầu là Lê nin
+ Cuộc cách mạng này đã lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo nên một sức mạnh tổng hợp có thể đánh đổ được các thế lực
+ Cuộc cách mạng diễn ra khi các nước đế quốc còn đang bận cuộc chiến tranh nên không có điều kiện can thiệp
+ Cuộc cách mạng này được sự ủng hộ của phong trào cách mạng trên thế giới
+ Chính phủ tư sản lâm thời tương đối yếu

1.2 Chính sách kinh tế mới và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
1.2.1 Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1921 - 1925)
Hồng quân bị giết trong thời kì nội chiến cách mạng
Một gia đình Ukraina trong thời kì nội chiến
Áp phích năm 1921: Chúng ta tuyên chiến với hậu quả của chiến tranh
Nước Nga thực hiện chính sách kinh tế mới
a. Tình hình nước Nga sau chiến tranh
- Khó khăn mà Nga phải đối mặt:
+ Nga là nước đầu tiên xây dựng CNXH
+ Điểm xuất phát về kinh tế của Nga còn thấp.
+ Nước Nga bị tàn phá hết sức trầm trọng sau 4 năm chiến tranh và 3 năm can thiệp
+ Nhân dân bất mãn với chính sách cộng sản thời chiến
+ Tình hình chính trị rất phức tạp: Kẻ thù lợi dụng tình hình kích động nhân dân nổi dậy chống phá. Nghiêm trọng nhất là cuộc nổi loạn ở Crôngxtát.
Sự khủng hoảng chính trị còn diễn ra trong nội bộ Đảng
+ Đối ngoại: Nga bị cô lập
b. Đại hội lần thứ X của Đảng Bônsêvích Nga và Chính sách kinh tế mới
- Thời gian: từ ngày 8 - 16/3/1921
- Đại hội đã thông qua Nghị quyết chuyển từ chính sách cộng sản thời chiến sang Chính sách kinh tế mới (NEP)
- Nội dung:
+ Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay thế bằng thuế lương thực cố định
+ Những xí nghiệp dưới 20 công nhân được trả lại cho chủ cũ, họ được phép thuê xí nghiệp, thuê ruộng đất và tự do mua nguyên liệu, bán hàng hóa dưới sự kiểm soát của Nhà nước. Tư bản nước ngoài được phép thuê một số xí nghiệp, khai thác mỏ dưới hình thức tô nhượng.
+ Thương nghiệp, tiền tệ: Cho tư nhân được tự do buôn bán, cải cách tiền tệ (cho phát hành đồng rúp mới)
+ Nhà nước nắm các mạch máu kinh tế và quyền chỉ huy chung toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhà nước cũng thực hiện một số biện pháp nhằm huy động vốn và kĩ thuật của tư bản nước ngoài

ý nghĩa của Chính sách kinh tế mới:
+ Thực chất của chính sách kinh tế mới là sự liên minh công nông trên cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa
+ chuyển từ nền kinh tế bao cấp, nhà nước nắm độc quyền về mọi mặt dựa trên cơ sở cưỡng bức lao động, trưng thu bao cấp theo kiểu cộng sản thời chiến sang nền kinh tế hàng hóa có sự điều tiết của nhà nước, công nhận sự cùng tồn tại trong một thời gian nhất định của nhiều thành phần kinh tế khác nhau, lợi dụng vốn, kĩ thuật, kinh nghiệm của tư bản trong và ngoài nước.
+ Chính sách này chỉ rõ phải bắt đầu từ nông nghiệp. Việc thực hiện chính sách thuế lương thực làm cho nông dân phấn khởi sản xuất.
+ Chính sách kinh tế mới là một chính sách thực hiện trong suốt thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội
+ Bài học kinh nghiệm cho các nước khác
GIỚI THIỆU MÔN LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI
1. Nội dung
- Cách mạng tháng Mười Nga và Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ năm 1919 đến 1991
- Phong trào cộng sản và công nhân tế squốcau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
- Các nước Á, Phi và Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nay
- Quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
- Các nước tư bản từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến nay
- Cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại
TAI LIEU THAM KHAO
1. Nguyễn Anh Thái (cb), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb Giáo dục, H.2009.
2. Đỗ Thanh Bình, Lịch sử thế giới hiện đại (quyển 1), Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2011
3. Trần Thị Vinh, Thế giới hiện đại (quyển 2), Nxb ĐHSP Hà Nội, H.2011
4. Trần Thị Vinh, Chủ nghĩa tư bản thế kỉ XX và những năm đầu thế kỉ XXI, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2011
5. Lương Ninh, Lịch sử Nam Á, Nxb Giáo dục, H.2008
6. Từ Thiên Ân, Hứa Bình Đông, Vương Hồng Sinh, Lịch sử thế giới thời hiện đại (1900 - 1945), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
7. Từ Thiên Tân, Lương Chí Minh (cb), Tập 6: Lịch sử thế giới thời đương đại (1945 - 2000), Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 2002.
8. Vũ Dương Ninh, Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Tập I, Nxb ĐHQG Hà Nội, 2001.
9. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim (cb), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, Tập II, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006.
10. Vũ Dương Ninh (cb), Giáo trình Lịch sử quan hệ quốc tế, Tập I, Nxb Giáo dục, 2005.
11. Cách mạng tháng 10 và phong trào giải phóng dân tộc, Nxb Sự Thật, 1987.
12. Đỗ Thanh Bình (cb), Con đường cứu nước trong đấu tranh giải phóng dân tộc ở một số nước châu Á, Nxb ĐHQG Hà Nội, 1999.
13. Đỗ Thanh Bình, Lịch sử phong trào giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX – một cách tiếp cận, Trường ĐH Sư phạm, 2006.
14. Những vấn đề cơ bản về lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Nxb CTQG, 2002.
15. Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc: Giáo trình dùng trong trường Đảng cao cấp, Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, 1983.
16. Viện Mác Lênin, Những vấn đề lý luận về phong trào giải phóng dân tộc trong giai đoạn hiện nay, Nxb Thông tin lí luận, 1984.
17. Nguyễn Quốc Hùng, Quan hệ quốc tế thế kỷ XX, Nxb Giáo dục, 2000.
18. Hoàng Văn Hiển (cb), Giáo trình Quan hệ quốc tế từ 1945 đến 1995, Huế, 2003
19. Chủ nghĩa tư bản ngày nay, Nxb Khoa học xã hội, 1991
20. Đinh Ngọc Lân, Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật thế kỉ XX, Nxb Phổ thông, HN 1976
21. Trương Tiểu Minh, Chiến tranh lạnh và di sản của nó, Nxb Chính trị quốc gia, HN 1976
22. Lê Minh Đức, Nguyễn Nghị, Lịch sử nước Mĩ, Nxb Văn hóa thông tin, HN 1997
23. Tiêu Phong, Hai chủ nghĩa một trăm năm, Nxb Quốc gia HN, 2004
24. Fareed Zakaria, Thế giới hậu Mĩ, Nxb Tri thức, Hà Nội, 2009.
25. Sukharđin, Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật hiện đại, Nxb Khoa học kĩ thuật, Hà Nội, 1979
26. Lê Văn Sang, Lưu Ngọc Trịnh, Nhật Bản đường đi tới một siêu cường kinh tế, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1991
27. Nguyễn Khắc Thân, Tập bài giảng về chủ nghĩa tư bản hiện đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002.

Nga hoàng Nicolai II
Bãi công ở Pê tô grat tháng 2/ 1917
Xô viết đại biểu công nhân và binh lính
Câu hỏi: Những thuận lợi và khó khăn của nước Nga sau Cách mạng tháng Mười?
- Ý nghĩa lịch sử
+ Cách mạng tháng Mười đã mở ra một kỉ nguyên mới đối với nước Nga - kỉ nguyên giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức lên làm chủ đất nước.
+ Sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa Xô viết làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là một hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới.
+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng của giai cấp công nhân các nước.
+ Cách mạng tháng Mười mở ra một thời kì mới trong lịch sử đấu tranh giải phóng của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á.

c. Những thành tựu chủ yếu về kinh tế, chính trị trong thời kì 1921 - 1925
- Thành lập Liên bang Xô viết: 30 - 12 - 1922, tại Đại hội lần thứ nhất các Xô viết toàn Liên bang được tiến hành tại Nhà hát lớn của thủ đô Matxcơva đã nhất trí thông qua bản Tuyên ngôn thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết bao gồm Nga , Ucraina, Bêlarut, Adecbaigian, Grudia, Ácmênia.
LIÊN BANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA XÔ VIẾT
- Những thành tựu trong công cuộc khôi phục kinh tế
+ Chỉ trong một thời gian ngắn (4 năm), công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô đã hoàn thành về cơ bản, thu được nhiều thành tựu quan trọng
+ Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động được nâng lên rõ rệt
Quốc huy của Liên Xô
1. Acmenia
2. Adécbaigian
3. Belorussia
4. Estonia
5. Gruzia
6. Kazashtan
7. Kirghizia
8. Latvia
9. Litva
10. Moldavia
11. Liên bang Nga
12.Tajikistan
13. Tuốcmênia
14. Ukraina
15. Uzbekistan
Full transcript