Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mogućnosti održivog razvoja izoliranih i slabo naseljenih po

No description
by

Ivan Brlic

on 3 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mogućnosti održivog razvoja izoliranih i slabo naseljenih po

Mogućnosti održivog razvoja izoliranih i slabo naseljenih područja na primjeru Baških oštarija


Geostrateške odrednice
Baških Oštarija
Mogućnosti održivog razvoja - prednosti i nedostaci
Zaključna promišljanja
Uvod
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
Područni centar Gospić
Anita Bušljeta Tonković
Ivan Brlić
Nikola Šimunić
Uravnoteženost svih dimenzija održivosti - ekološke, ekonomske, sociokulturne i političke.
Suvremeni koncept integralne održivosti i održivog razvoja 21. stoljeća naglasak stavljaju na cjelokupan sustav života na zemlji, kojeg je čovjek, zajedno sa svojim društvom, samo jedan dio (Geiger 2009.).

Čovjekov utjecaj na prostoru Baških Oštarija moguće je razmatrati kroz 3 faze (Fürst-Bjeliš i sur., 2000: 120):
1. do 17. st. gustoća naseljenosti ovog prostora nije bila velika - transhumantno stočarstvo (tzv. pašarenje) imalo je neznatan utjecaj na ekološku održivost
2. doseljenje Bunjevaca generirano otomanskom penetracijom na ove prostore - jači pritisak na okoliš u drugoj fazi, od 17. do 20. stoljeća (deforestacija za potrebe gradnje naselja i obradive površine i erozija tala);
3. zadnja faza (modernizacijski procesi) obilježena je stalnom depopulacijom (rezultat toga je reforestacija šumskog pokrova).
Baške Oštarije danas: dio Parka prirode Velebit - ograničen utjecaj čovjeka
- antropogeni utjecaj smanjen je i samom brojnošću stanovnika

Baške Oštarije pripadaju skupini naselja ruralne periferije, koju karakterizira nepovoljna dobna struktura i ovisnost o primarnim djelatnostima (Lukić, 2012).


Zapuštenost postojeće infrastrukture:
Hotel, sportska dvorana, skijaška staza
Lokaliteti povijesne i kulturne vrijednosti
Napuštena velebitska sela i zaseoci
Zaborav tradicijskih znanja o okolišu
Modernizacijski procesi: Deruralizacija i deagrarizacija, depopulacija
-->ruralni egzodus


Nedostaci
Prednosti
Cilj rada:
Predložiti mogućnosti održivog razvoja izoliranih i slabo naseljenih područja na primjeru Baških Oštarija...

...ali, znanstveni tekst je jedna, dok je realizacija koncepta održivog razvoja druga strana medalje, koja iziskuje postojanje najprije demografskih predispozicija, a potom organizaciju i stručna znanja!
Hvala Vam na pažnji
Održivi razvoj: razvoj koji zadovoljava potrebe
i aspiracije sadašnjosti bez ugrožavanja mogućnosti potreba budućih generacija. (Brundtland report).

- Netaknuta priroda (korištenje, a ne iskorištavanje!)
- Regulative Parka prirode Velebit
- Ekološka poljoprivreda
- Atraktivan turistički položaj
- Povijesna i kulturna baština (crkve, ceste, kuće)
- Planinarske staze i domovi
- Geološki potencijali
(geološka profil staza)
Mogućnosti održivog razvoja
IZOLIRANIH

i slabo naseljenih područja
na primjeru Baških Oštarija

MANJAK STANOVNIŠTVA (starenje i odselidba), MANJAK STRUČNJAKA I NEDOVOLJNA ORGANIZIRANOST
Full transcript