Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

gayri-merkezileşme / süper-merkezileşme geriliminde dijital aktivizm

Alternatif Medya Şenliği 2012 - 23 Aralık 2012
by

Ozgur Uckan

on 27 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of gayri-merkezileşme / süper-merkezileşme geriliminde dijital aktivizm

internet: bir antagonizmalar alanı... gayri-merkezileşme / süper-merkezileşme geriliminde dijital aktivizm

Özgür Uçkan tehditler
internet sansürü
küresel gözetim,
ABD, BM & ITU Devletler Birleşmiş Milletler Putin Sarkozy ABD I.T.U HADOPI Three-Strikes-Out Digital Millenium Copyright Act ACTA Telif Lobileri Anaakım Medya NDAA Gözetim Dinleme Sansür Filtreleme Erişim denetimi Küresel Güvenlik ve İstihbarat Endüstrisi Narus Insight Stratfor Amesys Nokia Siemens Networks Alcatel Lucent Bluecoat DPI CRYPTON-M Cambridge Consultants ADSL Interception Analysis Software Data Retention GSM Tactical Interception Passive Surveillance RCS Trojan Satellite Interception Tactical GPS Tracking Telesoft TRACESPAN SEARTECH QOSMOS NetQuest EU Müzik, Sinema ve Yayıncılık Endüstrisi ABD Neo-Korporatizm Bilgi Tekelleri AWS RIAA Goldman Sachs PayPal Cloud VISA Master Card Banc of America Shell Nabucco Gasprom Mobil Roche DynCorp Black Waters Pfizer Google Facebook Twitter Fişleme Binali Yıldırım “Yeni Medya" ve Siyasetin İnovasyonu “Yeni medya", artık ağ temelli ve açık, sınırsız, etkileşimli, gayrimerkezi… yurttaş medyası veri Gazeteciliği
data Journalism “artırılmış gazetecilik”
augmented journalism köksapsı Medya
rhizomatic Media “hegemonya-aşan medya”
transhegemonic media Radyoswap Indymedia “kültürel ve politik parazit”
(cultural and political jamming) (anaakım) siyasetin krizi yeni katılım teknolojileri dijital aktivizm doğrudan demokrasi ağ etkisi temsiliyet mekanizmalarının aşınması sokak + iletişim = aktivizm düşünce, ifade, iletişim, bilgi özgürlüğü özel hayatın gizliliği yönetimin şeffaflaşması / açık yönetim küresel oyunun kuralları “... Oyunun kuralları değişti...Bu oyunda artık sadece devletler ve çokuluslu şirketler oynamıyor. Yeni ve davetsiz oyuncular oyuna girdi. Wikileaks’in temsil ettiği, kurumsal ve endüstriyel medya düzenini bozarak bilginin dolaşımı önündeki engelleri yıkarak, onların yanından dolaşarak iktidar odaklarının kirli sırlarını ifşa eden yeni bilgi oyuncuları da var oyunda. Daha da önemlisi, halk, yeniden oyunda. Arap Baharı, çok uzun zamandır görülmemiş bir biçimde, halkların, tarih sahnesine artık beklenmedik ve özellikle de davet edilmemiş bir şekilde yeni bir oyuncu olarak çıktığı an olarak da anılacak. Bu yeni güçlerin, kuşkusuz, internet başta olmak üzere ağ teknolojileriyle doğrudan ilgisi var. İnsanlar artık yeni güçlerle sahip: Çok hızlı bir şekilde bir araya gelip dağılabilme; gayrimerkezi bir örgütlenmeyle öngörülemez davranışlarda bulunabilme; iç ve dış iletişimi önlenemez bir şekilde sürdürebilme; yerel eylemlerine küresel iletişim kanallarını kullanarak destek yaratabilme; küresel iletişim yetenekleriyle dünya kamuoyunu etkileyebilme ve iktidarlar üzerinde görülmemiş bir baskı yaratabilme; her şeyden önemlisi, baskının koşulu olan görünmezlik duvarlarını yıkarak ülkeleri dünyaya şeffaflaştırabilme…”
Özgür Uçkan & Cemil Ertem,
Wikileaks: Yeni Dünya Düzenine Hogeldiniz, Etkileşim, 2011, p. 18) “Topluluk (Community) ve iletişim (Communication) sözcükleri aynı köke sahiptir. Bir iletişim ağı kurduğunuz her yerde bir topluluk da kurarsınız ve ne zaman bu ağı yıkarsanız –ele geçirirseniz, yasadışı ilan ederseniz, çökertirseniz ya da erişilemeyecek kadar pahalı kılarsanız–, topluluğu da incitmiş olursunuz.”
Bruce Sterling ,
The Hacker Crackdown, 1994 “Endüstriyel dünyanın hükümetleri, siz etten ve çelikten yapılmış yorgun devler, ben Siber Mekan’dan, Zihnin yeni evinden geliyorum. Gelecek adına, geçmişten gelen sizlerden bizi rahat bırakmanızı istiyorum. Aramıza hoş gelmediniz. Bir araya geldiğimiz bu yerde sizin hiç bir egemenliğiniz yok.”
John Perry Barlow,
A Cyberspace Independence Declaration, 1996 ".. örümcek, merkezileşmiş bir hayvandır; bacakları merkezi gövdesinden uzar; başını kesin, ölür... Denizyıldızı ise gayri-merkezi bir ağdır. Başı yoktur. Temel organları her bir kolda tekrarlanır. İkiye böldüğünüzde iki denizyıldızınız olur..."

Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom, Denizyıldızı ve Örümcek: Lidersiz Organizasyonların Önlenemez Başarısı (The Starfish And the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations), 2006 Conquistador ve Apaçi

"Aztek'ler ve İnka'lardan farklı olarak Apaçi'ler tek bir piramit inşa etmemişler, tek bir yol açmamışlar, hatta adından söz ettirecek tek bir kasaba bile kurmamışlardır; doğal olarak “Conquistador”ların ilgisini çekecek altınları da yoktur. Dolaysıyla İspanyollar, yağmalamak yerine onları Hıristiyan köylülere dönüştürerek yerleşik olmaya zorlar. Bu çaba ancak çok küçük bir nüfus üzerinde etkili olur. Apaçi'lerin büyük bölümü buna direnir, direnmekle de kalmayıp savaşırlar. İspanyolları çağrıştıran her şeye saldırırlar. İnsan önce bu vahşi kabilelerin İspanyol ordusuna karşı hiç bir şansları olmayacağını düşünür. Ama sonuç farklıdır: 17. Yüzyıl'ın sonunda İspanyollar Kuzey Sonora ve Chihuahua'yı Apaçi'lere kaptırır. Bunu amaçlamamış olsalar da, tüm Kuzey Meksika artık Apaçilerin elindedir. Bu, tesadüfî bir zafer değildir. Apaçiler iki yüzyıl daha İspanyollara kök söktürmeye devam eder. Bunun nedeni Apaçi'lerin Aztek ve İnka'ların bilmediği gizli bir silaha sahip olmaları veya İspanyol ordusunun güçten düşmüş olması da değildir. Bunun nedeni Apaçi'lerin toplumsal örgütlenme tarzlarıdır."

Ori Brafman ve Rod A. Beckstrom Gayrimerkezileşmenin sekiz ilkesi: 1 ) Saldırıya uğradığında, gayri merkezi bir organizasyon daha açık ve daha gayri merkezi hale gelme eğilimindedir. 2) Bir denizyıldızını örümcek zannetmek kolaydır. 3) Açık bir sistem merkezi istihbarata sahip değildir; istihbarat sistem boyunca yayılır. 4) Açık sistemler kolayca mutasyon geçirir. 5) Gayrimerkezi organizasyonlar sizin içinize sızar. 6) Endüstri (veya ekosistem) gayri merkezileştikçe genel kar oranı düşer. 7) İnsanları açık bir sisteme koyun, otomatik olarak katkıda bulunmak isteyeceklerdir. 8) Saldırıya uğradıklarında, merkezi sistemler daha da merkezi olma eğilimindedir. Büyük Birader'e
karşı
Küçük Birader "the future history of dissidence"
Denis Sener Geçiş dönemi:

Bilgi toplama, gözetim, izleme, işleme, enformasyon / dezenformasyon yayma, toplum mühendisliği, propaganda mekanizmaları vb.
Muhalefet odaklarının büyük kısmı, yarı-umutlu bir konformizm içinde iktidarların değişmesini bekliyor
Merkezileşme / gayrimerkezileşme boyut değiştiriyor: gayri merkezileşme / süper-merkezileşme
İktidarlar gayrimerkezi ve dağıtık bir teknolojik ortam içinde bilgiyi merkezi bir biçimde işlemek ve yönetmek için çalışıyor (Her sinir sistemi merkezidir)
Direniş, gayrimerkezileşmenin farklı dinamiklerini alacakaranlıkta tecrübe ediyor. değişimler

Devletler değişiyor: Yönetişim / hesap verebilirlik / şeffaflaşma / küreselleşme / bağlantılılık / gayrimerkezileşme / devasa-gerçek zamanlı bilgi işleme / toplam gözetim mekanı / otomasyon vb.
Bireyler değişiyor: Siber mekana uzamak (avatarlar, kendini sergileme, sosyalleşme, devasa-gerçek zamanlı bilgi erişimi, topluluklar / bağlantılılık, flash mob, hareketlilik (mobilite)
Platformlar değişiyor: Anaakım medyadan yeni medyaya, yurttaş medyası, devasa-gerçek zamanlı bilgi dağıtımı, hareketlilik (mobilite), yakınsama, bulut bilgiişlem ( merkezileşme eğilimi / karmaşıklık) direniş (dissidence)

Direniş, iktidara karşı-güç oluşturmak için asimetrik bir araç:
Direniş eylemi hakkı (19. Madde)
Direniş mekanı (Hyde Park / Cybe(r) Park)
Direniş / yaratım: "Direnmek yaratmaktır" (S. Hessel) (direniş oyununda) yeni oyuncular:

Sızdıran (leaker)
Alaca karanlıkta bekleyen (lurker)
Halk (public flash power) oyundaki yeni oyuncular Büyük Birader

Mısır internet kesintisi
“Deep Packet Inspection” (DPI), gerçek zamanlı internet izlemesi
Kuantum bilgiişlem gibi araçlarla ileri kripto algoritmalarının kırılması, anonima ihlalleri vb. Küçük birader, Büyük Birader'in geliştirdiği iki teknolojiyi ona karşı kullanıyor:
(Direniş) Bilgi(si)nin dağıtımı
Şifreleme teknolojileri (Büyük Birader'in saklanmak için kullandığı teknolojiyi direnişi anonim kılmak için kullanıyor)

Halk da, küçük biraderin sağladığı bu teknolojilerle donanıyor. hipotez:

gözetim-denetim ve direniş tarafları arasındaki bu savaşın kesin bir galibi olmayacak.

Bu sadece bir "çıta yükseltme oyunu" (escalating game)... taviz elde etmek? bu mümkün mü?

Tartışılmaz: "Otorite", "kamu yararı adına", gözetlemekten, denetlemekten, sansürlemekten vb. vaz geçmeyecek
Ama birey de ele geçirdiği "asimetrik güç" sayesinde bu oyundaki çıtayı sürekli yükseltecek ekosistemin kaçınılmaz geleceği:

Toplam yakınsama / tek sistem
Bu sistemin ulusal / uluslararası hukuk dışında yaşamasına izin verilmeyecek
İzleme / gözetim yeteneği devlet otoritesine bırakılmayacak kadar tehlikeli
Tek çözüm paylaşımlı yönetişim
Ama bu izleme / karşı-izleme oyununun dışında kalanlar her zaman olacak: Gölge bilgiişlem (dusk computing) ve karanlık bilgiişlem (dark computing) http://www.scribd.com/doc/48996748/the-future-history-of-dissidence-denis-sener Küçük Birader:

“Görünmez internet projeleri” (Invisible Internet Projects - IIP):
P2P ağlarını maksimum güvenlik ve anonimlik koruması ile güçlendiren I2P ağları,
özgür ağ (freenet),
karanlık ağ (darknet),
derin ağ (deep web),
“sanallaştırılmış- veri cennetleri üreten kaos kutuları (virtualization-data haven chaosbox; blacthrow / ultimate chaosbox),
şifreleme ortamları (siber alem/cyberspace’den farklı bir paralel evren olarak cypherspace/şifreli alem)
TOR, PGP, Shields vb... İnternette iki antagonist / uzlaşmaz eğilim aynı anda varolup çarpışıyor:

gayrimerkezileşme - decentralization (internetin doğası gayrimerkezi, sınır aşan ve dağıtık bir yapıda)
süpermerkezileşme - supercentralization (internet içinde merkezi, denetimli, korporatist güvenlik adalarının yoğunlaşıp genişlemesi: Bulut bilgiişlem, fabric computing, internet of things, gözetim / denetim mekanizmaları vb.)... ? alacakaranlık sayesinde gelecek karanlık olmayabilir...

"ikilik hiptezi"nin (duality hypothesis) dikte ettiği bir iyimserlik...

denis sener, draft – 11 march 2012 DDS / NGS - Sanal, sözleşmesiz bir Devlet-Dışı-Sistem (Non-Governmental System)

Sızdıran / leaker (kovuşturma / prosecution)
Alacakaranlık bekleyeni / lurker (yargı / jurisdiction)
Halk / public flash power (icra / execution) tam olarak Sivil Toplum Kuruluşu (STK / NGO) değil...
iktidar paylaşım oyununda yeni bir yön...

Süper-merkezileşme farklı bir gayrimerkezileşme hareketi gerektiriyor.

Devleti izleme (watchdog) ve karşı-denge oluşturmak için farklı bir güç uygulamak gerek, asimetrik bir güç.

Devlet-Dışı-Sistem, amipsi ve anonim; sözleşmesiz (unchartred) ve kendiliğinden... "alacakaranlık gücü" / "the powers in dusk"

İktidarlar da karanlığa iniyor (drone'lar, enformasyon savaşları, süper-merkezileşme...)
O zaman karşı-denge oluşturmak için "alacakaranlık gücü" devreye giriyor:

karanlık iktidar (darker power) / alacakaranlık gücü (power in the dusk)

Bunlar, aynı antagonizm kaynaklarından beslenen ve birlikte-yaşayan (cohabited) güçler... ikilik hiptezi / duality hypothesis

Karşılıklı etkileşim içindeki bileşenlerden oluşan ve birlikte-yaşayan antagonist sistemler

Böylece, uygulanan her güç, karşı gücünü yaratacak ve ekosistem dengede kalacak.

Çünkü bu güçler, aynı antagonist kaynaktan beslenir (gayri-merkezileşme / süper-merkezileşme)

Bu ikilik olmaksızın pozitif döngü sağlanamaz. çıta yükseltme oyunu / escalating game

Çağdaş süper-merkezileşme eğilimi, karşısındaki gayri-merkezi Devlet-Dışı-Sistem ile dengelenir.

Bunlar:
aynı BİT ve medya kaynaklarından
aynı görünürlük / görünmezlik koşullarından (örtülü operasyonlar, şifreleme, anonim inisiyatifler vb)
aynı meşruiyet dinamiklerinden
beslenir... alacakaranlık ışığa boğulabilir mi?

Anonima haktır!
İnsanların, anonim olarak, bir araya geleceği, tartışacağı, paylaşacağı ve etkileşimde bulunacağı bir Hyde Park'a / Cybe(r) Park'a ihtiyaç var! (açık siyaset, yurttaş katılımı ve doğrudan demokrasi mekanı / aracı)
İkilik hipotezine göre, gayri-merkezileşme ve süper-merkezileşme sürekli birbirlerine cevap vereceği için, alacakaranlık asla ışığa boğulamaz! bir sonraki "şey" / the next thing

Çıta yükseltme oyununun bir sonraki adımı siber mekanın genişlemesi olacak (insan-sonrası / post human?)
İnsanlık her zaman alanını genişletmek ister.
Bir sonraki adım da, muhtemelen bu adımı gezegenler-arası / galaksiler-arası mekana doğru genişletmek olacaktır.
Ama ikilik hipotezi kuralları gereği, çıta aynı biçimde yükselmeye devam eder... yeni sansür, denetim, gözetim ve baskı teknolojileri yeni katılım, şeffaflık, anonimlik ve paylaşım karşı-teknolojileri
Full transcript