Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kabanata 7

No description
by

chris llagas

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kabanata 7

KABANATA 7:
Ang Pagbabalik sa Pilipinas at ang Kilusang Propaganda

designed by Péter Puklus for Prezi
4 Na Dahilan ng Pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas.
Upang tistisin ang mata ng kanyang inang si Donya Teodora
Upang paglingkuran ang kayang mga kababayan.
Upang Makita ang naging epekto ng kanyang isunulat na nobelang Noli Me Tangere at
Upang alamin ang dahilan kung bakit hindi na sumulat sa kanya si Leonor Rivera.
Ang Paglalakbay Patungong Maynila
Mula Roma, tumungo siyang Marseilles.
Hulyo 3, 1887 -Sumakay si Rizal sa barkong
Djiemnah
Dumaraan ang barko sa Suez Canal
Hulyo 30, 1887 - Nakarating sa Saigon at Sumakay ng
Haipong
Agosto 2, 1887 - Umalis patungong Maynila
Agosto 5, 1887 - Nakarating sa Maynila

Pagdating sa Maynila
Bumisita sa ilang mga kaibigan
Napansin na walang pinagbago ang Maynila
Nariyan pa rin ang mga lumang gusali, simbahan, kalsada, bangka sa pasig at ang pader na pumapalibot sa lungsod
Pag-uwi sa Calamba
Agosto 8, 1887 - Nagbalik si Rizal sa Calamba kung saan sinalubong siya ng mga kapamilya na napaiyak sa tuwa
Nag-aalala si Paciano para sa kaligtasan ni Rizal kaya hindi siya iniiwang mag-isa
Nagbukas siya ng klinika sa Calamba
Hindi pa agad maooperahan ang katarata ng ina dahil hindi pa ito "hinog"
Dr. Uliman ang tawag sa kanya ng mga pasyente dahil galing siyang Alemanya
Nagbukas din siya ng himnasio para sa mga kabataan at nagturo ng gymnastics, pag-eskrima at pamamaril
Hindi na siya nakipagkita kay Leonor Rivera muli dahil ayaw ng ina niya na maging manugang si Rizal.
Ang kaguluhang Dulot ng Noli me Tangere
Inimbitahan siya ni Gob. Hen. Emilio Terrero sa Palasyo ng Malacañang.
Ito ay dahil may subersibong ideya raw ang Noli.
Pinaliwanag ni Rizal na ipinahahayag lamang niya ang katotohanan.
Nakakuha si Rizal ng isang kopya mula sa isang kaibigan upang ipakita sa Gobernador Heneral.
Binigyan niya ng tagapagbantay si Rizal dahil alam niyang nanganganib ang buhay niya.
Don Jose Taviel de Andrade
- tagapagbantay ni Rizal
Ang isang lupon ng mga guro sa Santo Tomas ay nagsabing
"eretikal, walang galang, nakasisirang puri sa simbahan, di makabayan, subersibo at mapaminsala sa pamahalaan ng Espanya."
Nagpahayag ng ulat si Padre Salvador Font na nagrekomenda ng pagbawal ng "importasyon, paggawa ng kopya, at pagpapalaganap" ng aklat sa Pilipinas.
Si
Padre Jose Rodriguez
ay naglathala ng walong polyetong pamagatang
Cuestiones de Sumo Interes
para tuligsain ang Noli at iba pang mga sulating kontra-Espanyol.
Kahit sa espanya, abot ang alingawngawng Noli Me Tangere.
Tinutuligsa ito ng mga senador na sina Hen. Jose de Salamanca, Hen. Luis de Pardo, at Sr. Fernando Vida
Siniraan ni Vicente Barrantes ang Noli sa pahayagang La España Moderna
Ang Pagbabalik sa Pilipinas
Tagapagtanggol ng Noli
Mga Repormistang Pilipino
Padre Sanchez
– paboritong guro ni Rizal; nagtanggol at pumuri ng nobela sa publiko
Don Segismundo Moret
– dating Ministro ng Korona.
Dr. Miguel Morayta
– mananalaysay at estadista
Professor Blumentritt
– propesor at edukador
Rev. Vicente Garcia
– ang matalinong nagpatanggol sa Noli sa pamamagitan ng pagsagot sa mga argumento ni Padre Rodriguez
Problemang Agraryo ng Calamba
1. Ang asyenda ng mga Dominikano ay binubuo ng buong bayan ng Calamba
2. Di-makatwirang pagtaas ng upa sa lupa ang ipinapataw sa mga kasama
3. Ang may-ari ay di nagbibigay ng pera para sa mga pistang bayan, edukasyon, at pagpapaunlad ng agrikultura
4. Nawawalan ng lupa ang mga kasamang naghihirap sa bukid dahil sa kung-anu-anong dahilan
5. Pag nahuli sa pagbayad ng renta ang mga kasama, mataas na interes ang ipapataw sa kanila. At pag di nila ito maibayad, kukunin ang kanilang mga ari- arian.
P
Pagpaalam sa Calamba
Kailangan nang lumisan si Rizal mula sa Pilipinas dahil ang mga magulang niya ay nakatatanggap ng mga pagbabanta sa buhay ni Rizal
Sila at ang mga kaibigan at kaanak ni Rizal ay nagpayo sa kanyang mangibang-bayan. Pati na rin ang Gobernador-general na ang naguutos sa kanyang lumisan
Umalis lang siya dahil 1.)manganganib ang buhay ng kanyang pamilya at kaibigan kung mananatili pa siya sa Pilipinas at 2.)mas makakalaban siya sa mga kaaway kung sa ibang bansa siya magsusulat.


Ang Ikalawang Pagbabalik
Bakit ba siya bumalik ulit?
Mapanatili ang pagkakaisa ng Kilusang Propaganda sa Europa (nag-aaway sila doon kung si Rizal ba o si del Pilar ang dapat pangulo kaya umalis si Rizal)
Kausapin si Despujol para alamin kung magbabago ba ang pasya nito• Itatag ang La Liga Filipina
Tingnan muli kung maooperahan na ang katarata ng kanyang ina
Ang Pangalawang Pagbabalik
Bumisita siya sa kanyang mga kaibigan sa Gitnang Luzon noong ika-6 ng gabi ng Hunyo 27, 1892.
Bumalik siya sa Manila noong ika-5 ng hapon sa Hunyo 28.
• Pinapanood siya ng mga espiya ng gobyerno sa bawat galaw niya.
• Ang mga nabisita niyang mga bahay ay nilusuban ng Guardia Civil na kumuha ng mga kopya ng Noli at Fili at ng ilang mga ―subersibong‖ papel.
Ang Kilusang Propaganda at ang Buhay sa London at Paris
Dahilan ng pagtira ni Rizal sa London:
Mapahusay ang kaalaman sa Ingels.
Maparangalan at iwasto ang aklat na Sucesos de las Islas Filipinas na isinulat ni Morga.
Maipagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa kalupitan ng mga Kastila sa Pilipinas sa isang ligtas na lugar.
City of Rome - Barkong sinakyan ni Rizal patungong Liverpool
Mayo 24, 1888 - nakarating si Rizal sa Liverpool, England.
Otel Adeph - Ang lugar kung saan nagpalipas ng gabi si Rizal
Mayo 25, 1888 - Araw ng pagdating ni Rizal sa London
Otel ng Grand Mirand - Kung saan tumuloy si Rizal noong siya'y nasa London
37 Chaloot, Primrose Hill - Pribadong bahay na pinaglipatan ni Rizal pagkatapos manirahan sa London. Napili niya ang lugar na ito sapagkat ito ay malapit sa aklatan at museo ng Inglatera.
Pamilyang Beckett - Ang may-ari ng bahay paupahan na sinasabing isang organist ng katedral ng St. Paul
Pagtawid sa Atlantiko
British Museum - Pambansang aklatan sa Enland na nagtataglay ng napakaraming aklatan na kung saan dito ginugol ni Rizal ang kanyang araw sa pananaliksik
Dr. Rheinold Rost - Katiwala ng aklatan sa mga suliraning panlabas na dalubhasa sa kasaysayan at kulturang Malay.
Perlas ng mga lalaki - ang tinawag ni Dr. Rheinold Rost kay Rizal
Trubner's Record - Magasin ng kung saan sumulat si Rizal at pinagmatnugan ni Dr. Rost
Specimens of tagalog Folklore at Two Eastern Fables - Naisulat ni Rizal sa magasin ng Dr. Rost
Sucesos de las Islas Filipinas - Aklat na sinulat ni Antonio Morga noong 1609 sa Mehiko.
Antonio Morga - naging hukom ng royal audencia at pansamantalang heneral ng Pilipinas.
Mga Balita Mula sa Pilipinas
Masamang balita:
Pag-uusig sa mga makabayang Pilipino nalumagda sa Manipestong laban sa mgaPrayle na iniharap ni Doroteo Cortes. Angmanipesto ay nilagdaan ng 800 na Pilipino atisinulat ni Marcelo H. del Pilar na humihilingsa pagpapa-alis ng mga prayle sa Pilipinas.
Pag-uusig laban sa mga kasama salupa sa Calamba, kabilang dito angpamilya ni Rizal dahilan sa kanilangginawang petisyon para sa repormangagraryo.
Malubhang paninira ninaSenador Salamanca at Vida sa Cortesng Espanya laban sa Noli MeTangere , gayundin ng mga manunulatna sina Wenceslao Retana at PabloFeced sa mga pahayagang Espanyol.
Mga Balita Mula sa Pilipinas
Masamang balita:
Ang bayaw ni Rizal na si Manuel Hidalgoay ipinatapon ni Gobernador Weyler ngwalang anumang ginanap na paglilitis.
Dinakip ng mga Espanyol si Laureano Viadona kaibigan ni Rizal sa Maynila dahilan sanahulihan ng mga Espanyol ng sipi ng NoliMe Tangere sa kanyang bahay.
Ang Aktibong Pakikilahok sa Kilusang Propaganda
Itinatag ng mga Pilipino sa Barcelona ang isang makabayang samahan na tinawag naAsosacion La Solidaridad na pinasinayaan noong Disyembre 31, 1884
Sa pamamagitan ng nagkakaisang boto, si Rizal ay nahalal na Pangulong Pandangal ngAsociacion La solidaridad bilang pagkilala sa kanyang pamumuno sa lahat ng mga makabayang Pilipino sa Europa.
Nagpadala si Rizal ng isang liham sa Asociacion La Solidaridad na nagpapasalamat sa kanilang pagtitiwala at pagpapayo sa ikapagtatgumpay ng samahan.
Noong Pebrero 15, 1889 itinatag ni Graciano Lopez Jaena sa Barcelona ang pahayagang makabayan na amy pamagat na La Solidaridad na lumalabas tuwing ikalawa at huling linggo ng buwan at nagsilbing pahayagan ng kilusang propaganda.
Mga Layunin ng Pahayagang La Solidaridad
Isulong ang isang mapayapang pagbabagong politikal at panlipunan sa Pilipinas
Ipakita sa mga mambabasa ang kalunus-lunos na kalagayan ng Pilipinas upang malapatan ng lunas ng pamahalaang Espanya.
Labanan ang mga paring Espanyol sa Pilipinas na noon ay siyang kumokontrol ng pamahalaan.
Isulong ang kaisipang liberal at kaunlaran.• e. Isulong ang makatuwirang karapatan ng mga Pilipino para sa buhay, demokrasya, at kaligayahan.
Mga Sinulat ni Rizal gamit ang sagisag na Dimasalang at Laong Laan
Los Agricultures Filipino (Mga Magsasakang Pilipino) Marso 25, 1889
La Verlad Paratodos (Ang katotohanan Para sa Lahat) Mayo 31, 1889
Una Profanasion (Ang Kalapastanganan) Hulyo 13, 1889
Verdades Nuevas (Bagong Katotohanan) Hulyo 31, 1889
Cosas de Filipinas (Mga Bagay-bagay sa Pilipinas) Hulyo 15, 1890
Sobre la Indolencia de los Filipinos (Tungkol sa mga Katamaran ng mga Pilipino) Setyembre 15, 1890
Ang Romansa Kay Gertrude Beckett
Anak na babae ng kanyang kasero sa London at tinawag niya ito sa palayaw na Getie. Naging malapit ang dalawa, dahilan sa tinutulungan ng dalaga si Rizal sa kanyang mga gawain tulad ng paghahalo ng pintura sa kanyang pagpipinta at paghahanda ng clay para sa kaniyang iskultura. Tinawag ni Getie si Rizal sa palayaw na Petie.
Ngunit bago pa man mabuo ang isang pag-ibig, si Rizal ay lumayo kay Gertrude Beckett dahilan sa kanyang mas mahalagang misyon sa buhay.
Bago umalis si Rizal sa London, kanyangtinapos ang apat na gawang lilok na may pamagat na
Promotheus Bound
Triumph of Death Over Life
Triumph of Science Over Death
Ang ulo ng magkapatid na dalagang Beckett
Valentine Ventura-tinuluyan ni Rizal sa Paris ng siya'y dadalo sa gaganaping pandaigdi exposisyon
Mara De La Paz - Pangalawang anak ni Juan Luna at Luz Parado de Tavera na inaanak ni Rizal
Sadi Carnot - Pangulo ng Pransiya na nangangasiwa sa pagbubukas ng exposisyon sa Paris na dinaluhan ni Rizal kasama sina Valentine Ventura, Abarca at Justo Trinidad.
Samahang Kidlat - Samahang itinatag sa Paris para sa mga kababayang Pilipino upang paglapitin ang bawat isa na di naglaon ay naging Indios Bravos.
R.D.L.M (Redencion de los Malayos) - Ang pagpapalayas sa Malayo.
Pangkat nila:
Villaceran, Christopher L.
Tornea, Abigail C.
Tapec, Maricor S.
Hunyo 29, 1887 - Tumelegrama si Rizal sa kanyang ama ukol sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas.
Paciano Mercado, Silvestre Ubaldo at Jose Cecilio - Tumutol sa pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas.
Full transcript