Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het nieuwe (ODA) werken

Presentatie tijdens de Gelderse Omgevingsdag, 12 november 2013
by

Rutger Addink

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het nieuwe (ODA) werken

Het nieuwe (ODA)
werken
Omgevingsdienst Achterhoek:
Een netwerkorganisatie
Ruim 70 medewerkers
10 locaties
Voordelen:
Lokale kennis
Korte lijntjes met partners
Snel schakelen
Nadelen:
Afstanden en reistijden
Contacten tussen ODA-medewerkers
Uitwisseling informatie
Uitwisseling kennis
Lastig verkrijgen van "wij-gevoel"
"loskomen" van de oude organisatie
Oplossing: "het ODA-werken"
Onze Missie:
Wij willen een organisatie zijn die:

• in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een compleet pakket aan WABO-brede producten levert
• integrale dienstverlening biedt
met oog voor de klant
en de totale leefomgeving

praktisch, efficiënt
maar ook klantgericht werkt: liever bewust maken dan handhaven
• medewerkers uitdaging en ontwikkeling biedt, daarbij gebruik makend van
elkaars kracht en eigen verantwoordelijkheid
• slagvaardig en innovatief is en gericht op de toekomst
• uitgaat van
vertrouwen
en bijstuurt waar nodig
· klantgericht zijn
· overtuigingskracht hebben
· flexibel zijn
· resultaatgericht werken
· goed kunnen samenwerken
We verwachten dan ook
dat onze ODA-collega's:
"De ODA draagt op efficiënte wijze samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone en veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek."
Het nieuwe werken +
+
Eigen werk bepalen (binnen kaders)
Sturen op kwaliteit en kwantiteit, niet op uren
Werken voor of bij iedere partner
"Verplichte" digitalisering slag, ook bij de partners
Vermindering papieren lasten, ook voor ondernemers
Omgevingsdienst
Achterhoek

Welkom bij de workshop:
Het nieuwe (ODA) werken

Met hart voor mens en omgeving!
Een paar voorbeelden
uit ervaringen bij de ODA

Organisatieverandering gemakkelijker
in een nieuwe organisatie zoals de OG's
Lastiger in een bestaande
organisatie
Verandering van werkgedrag
per persoon verschillend
Uitnodiging partners voor kick-off ODA
Digitaal via
Secretaresses in wanhoop

2 collega's samen overleg
Normaal: naar kantoor > reistijd > reiskosten
en vervolgens overleggen
Nu: ze wonen 3 km uit elkaar: overleg
gewoon bij één van hen thuis. Begin of
eind v.d. dag.
Maar ook:
Het maken van deze presentatie:
donderdags thuis geweest met de kids
zondags presentatie gemaakt.
Oog voor de klant
Vragen / opmerkingen
tussendoor.
Ga naar www.vot.rs
te gebruiken codes:
56 73 56
61 35 19
56 17 49

Externe klant (bedrijf/burger)

Gemakkelijke informatie beschikbaar stellen
Jip en Janneke taal in informatiefolders
Email met hyperlinks
Praktisch meedenken
Interne klant (partners)

Duidelijkheid over contactpersonen
Heldere afspraken
Gedeeltelijke toegang tot ODA Intranet
Praktisch en efficiënt
Interne klant (collega)

Help elkaar, daar heb je zelf ook baat bij!
Smoelenboek met werkdagen en specialismen
Niet zelf "het wiel opnieuw uitvinden"
Vermindering brieven:
Wat mondeling kan, mondeling doen!
Wat per email kan, per email doen!
Besluiten e.d. natuurlijk altijd per post.

Branche- en themagerichte werken
Projectmatig werken (als efficiëntie +)
Gebruik intranet voor kennisuitwisseling
Beheer intranet door collega's zelf
Elkaar kracht, eigen verantwoordelijkheid
Heb je specifieke kennis zelf niet? Het is in huis binnen de ODA!
Is de kennis niet binnen de ODA? Dan binnen het Gelders Stelsel
Zelf verantwoordelijk voor uitvoering taken
Ook elkaars kracht binnen Gelders Stelsel!!!
Vertrouwen
Alles valt of staat altijd met vertrouwen
Leidinggevend vertrouwt medewerker dat zaken goed worden afgerond
Medewerker vertrouwt leidinggevende op inhoudelijke en persoonlijke leiding
Collega's vertrouwen elkaar: Afspraak = afspraak!
De Omgevingsdienst Achterhoek
een nieuwe organisatie,
een nieuw team!

Kansen pakken
Vertrouwen
Durven
Praktisch
Digitaal
Kracht
Samenwerken
"Gaan voor elkaar"

Maak er wat van, óók in jouw omgeving(sdienst)!
Dank voor jullie aandacht
Heb je vragen of opmerkingen?
Dat kan straks via het "2e scherm!"
Ga naar met je telefoon/tablet naar
www.vot.rs .
Codes volgen in de presentatie

Maar ook:
Denken in kansen en oplossingen, niet in problemen
praktisch zaken oppakken (FB, intranet)
Diverse werkgroepen: "wij-gevoel", TJC, Slimmer werken
Wat ons energie en kracht geeft:
Bij alle hobbels zoveel mogelijk
zoeken naar oplossingen:

Als het niet kan zoals we het willen,
dan gaan we creatief om met wat
er wél kan!

Rutger Addink
Toezichthouder milieu
Communicatie (project)
Omgevingsdienst Achterhoek
rutger.addink@odachterhoek.nl

Vragen?
Aanvullend voorbeeld "eigen kracht",
"praktisch", "oplossingsgericht":
ODA Intranet
www.odachterhoek.pleio.nl
Wifi Orpheus congress
Username: GO
wachtwoord: GO
Full transcript