Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

No description
by

Anıl Şirin

on 23 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖZEL EĞİTİM NEDİR ?

Tanımlar,Terimler,Amacı ve Önemi ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel eğitim, özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleriyle onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araçlar kullanılarak desteklenmesi var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmelerini, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmelerine bağlıdır.
Zedelenme – Sapma: Bireyin psikolojik, sosyolojik, fizyolojik, anatomik
yapısında geçici ya da kalıcı türden bir kayıp, yapı veya işleyiş bozukluğu
durumudur (işitme veya dil özrü, zeka geriliği, felçli olma durumu, kolların ya
da bacakların tutmayışı, sakat oluşu vb.).

Yetersizlik: Zedelenme ya da sapmalar sonucu bir insanın normal durumlarda
yapması gereken bir etkinliği yerine getirememesi, sınırlanması durumudur (
bacaklarındaki sakatlıktan dolayı yürüyememe, koşamama, işitme kaybından
dolayı duyamama, iletişim kuramama, zihinsel engelden dolayı algılayamama
vb.). Yetersizlik geçici, kalıcı, giderilebilir- giderilemez, etkisi durumdan
duruma değişebilen bireysel özellikler göstermektedir.

Özür – Engel: Bireyin yaşamı boyunca yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel
faktörlere bağlı olarak oynaması gereken roller bulunmaktadır. Yetersizliği
yüzünden bu rolleri gereği gibi yerine getirememesi durumu yani birey
yapması gerekenleri özründen dolayı yapamazsa yetersizlik durumu ortaya
çıkar, özür engele dönüşmüş olur (işitemeyen çocuk anlayamaz, çevresiyle
iletişim kurup konuşamaz, sözlü iletişime dayalı rolleri yerine getiremez. Dil
özründen dolayı bayramda çıkıp şiir okuyamaz, ayağının sakatlığından dolayı
koşup oynayamaz)
Özel Gereksinimi Olan Birey
Ülkemizde “özel eğitime muhtaç çocuk” terimi yaygın kullanılmaktadır. 573 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname’ de ise “özel eğitim gerektiren birey” terimi kullanılmıştır.
Beden, zihin, duygu ve sosyal özelliklerindeki olağan dışı ayrıcalıkları nedeniyle normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan çocuklar “özel eğitime muhtaç çocuklar” şeklinde tanımlanır.

Sakatlık
Bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal özelliklerinde belirli bir oranda ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu sonucu normal yaşamın gereklerine
uyamama durumu

En Az Kısıtlayıcı Eğitim Ortamı
Özel gereksinimli bireyin ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı
zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabileceği ortam, o birey için en az kısıtlayıcı eğitim ortamını ifade etmektedir.

Kaynaştırma
Özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim desteğiyle araç gereç donanımıyla
normal sınıflarda akran gruplarıyla eğitim görmesidir. TANIMLAR Atatürk ilke ve inkılapları ve Atatürk milliyetçiliği ile belirlenen doğrultuda sosyal ve kültürel bütünleşmeyi sağlamak, özel eğitim gereksiniminde olan her öğrenciye ilgi ve yeteneklerini azami derecede geliştirme fırsatı vermek, bu çocukları kendi kendine yetme ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek ve bu tip çocukları erken teşhis ve tedaviye almak, en önemli amaç olmalıdır.
Herkesin durumu ne olursa olsun durumuna uygun eğitim alması en doğal ihtiyacı ve hakkıdır. Bu hakkın hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmadan bireyin yetenekleri doğrultusunda ve düzeyine göre verilmesi, toplumun temel görevlerinden biridir. Çünkü her birey kendine, ailesine ve topluma, aldığı eğitim oranında yararlı olur. Durumu ne olursa olsun eğitim hakkı kısıtlanan veya verilmeyen bireyler her toplum için zararlıdır. AMACI Özürlü çocuğu olan aileler çocuğunun yetişkinliğinde başkalarına bağımlı kalacağını düşünerek gelecek kaygısı yaşarlar. En büyük endişeleri kendilerinden sonra çocuklarının ne olacağıdır. Bu kişilerin varlığı kabul edilerek toplumdan soyutlamadan insan onuruna yaraşır şekilde rehabilite edilmeli ve sosyal destek hizmetleri sunularak topluma katılımları sağlanmalıdır. Bu yapılırken de hızlı bir sürecin takip edilmesi, çağdaş ve bilimsel temellere dayanarak, çağın gerisinde olmayan düzenlemelerle onların bağımsız birer birey olarak yetiştirilmesi gerekmektedir. Özetle;
Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini sağlamaya çalışmak,
Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç kullanarak ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, işve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.
Özel eğitimden yararlanmak isteyen bireylerin, yasalarla da desteklenerek önü açılmıştır.Çocukları topluma kazandırmak, kendi kendine yaşamını sürdürebilecek kapasiteyi kazandırmak eğitimin amacıdır. Özel eğitim bireyin gelişimi, var olan yetenek ve gizil güçlerin ortaya çıkması, yetersizlik durumlarında ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
yeterlilik kazandırılması, bireyi başkalarına bağımlı hayat sürdürmesini önlemek, bağımsız bir birey olarak yaşamını sürdürebilmesi için kişinin amacına ulaşıp mutlu olması, ailenin ve toplumun refahı açısından çok önemlidir. TERİMLER “ÖZEL EĞİTİM; ENGELLİ ÇOCUĞUN TOPLUMSALLAŞMASININ TEKYOLUDUR.” ÖNEMİ ANIL ŞİRİN
45120000128 Özel Eğitim Sınıfı
Full transcript