Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

No description
by

Alicja Przybysz

on 12 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

Podstawowe techniki inżynierii genetycznej

GMO
(
g
enetically
m
odified
o
rganism
), organizm, którego chechy dziedziczne zostały zmienione wskutek ingerencji w jego materiał genetyczny.
ELEKTROFOREZA
ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY
wektory
SEKWENCJONOWANIE DNA
ustalanie kolejności (sekwencji) nukleotydów danego organizmu.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
WYPOSAŻENIE LABORATORIUM
ZADANIA
Sposoby otrzymywania GMO
WSTAWIENIE DODATKOWEJ KOPII GENU
enzymy restrykcyjne
ZASTOSOWANIE
Rozpoznawanie przez restryktazy specyficznej sekwencji DNA, połączone ze specyficznym cięciem, spowodowało, że wraz z ligazami DNA, używa się ich w biologii molekularnej do manipulacji fragmentami DNA. Samych restryktaz używa się m.in. do tworzenia map restykcyjnych cząsteczek DNA (np. map plazmidów).
elektroforeza
ETAPY
1) nalożenie próbek DNA, poddanie żelu działaniu pola elektrycznego
żel ma strukturę sieci
PCR
ZNACZENIE
1)Nie wymaga znajomości sekwencji badanego genu – wystarczy znajomość sekwencji nukleotydów w odcinkach oskrzydlających gen.
2)Stosowane startery nie muszą być komplementarne do matrycy w 100%. Pozwala to na amplifikację wariantów tego samego genu, które różnią się od siebie niewielkimi zmianami w sekwencji.
3)Jednocześnie jest to metoda specyficzna – przy doborze odpowiednich starterów, powielaniu ulega tylko jeden odcinek DNA.
4)Jest to metoda bardzo czuła. Pozwala na wykrycie nawet pojedynczej cząsteczki DNA.
transformacja genetyczna
1) Rozcięcie kolistej cząsteczki plazmidu
2) Łączenie wyciętego genomu innego organizmu z rozciętym plazmidem za pomocą ligazy
3) Pobieranie plazmidu przez bakterie
4) Przekazywanie plazmidów do komórek potomnych
ZADANIE 1
a) Bakteria jest organizmem zmodyfikowanym genetycznie. Cechy dziedziczone zostaly zmienione wskutek interacji w materiał genetyczny.

ZADANIE 2
rozdzielenie DNA w wysokiej temperaturze
obniżenie temperatury
przyłączanie sie starterów do DNA
podwyższenie temperatury
dobudowywanie nici DNA
powstawanie wielu kopii
b)termocykler
c) D, B
ZADANIE 3
Based on Jim Harvey's speech structures
który występuje w ich genomie, co nasila występowanie cechy warunkowanej przez ten gen
ZMIANA AKTYWNOŚCI WYBRANEGO GENU
np. przez zmniejsznie aktyności genów odpowiedzialnych za dojrzewanie jabłek można spowodować zachowanie przez nie świeżości przez dłuższy czas
WPROWADZENIE DO ICH GENOMU GENU ORGANIZMU INNEGO GATUNKU
aby uzyskać organizmy o nowych właściwościach
organizm transgeniczny
zawiera obcy materiał genetyczny
Sekwencjowanie DNA przeprowadza się kiedy badany materiał genetyczny został zmieniony na przykład wskutek wprowadzenia do niego obcego genu.
stosuje się je w celu przecinania DNA w miejscach o ściśle określonej sekwencji nukleotydów
technika rozdzielania w polu elektrycznym fragmentów o różnych włciwościach
2) pod wpływem prądu cząsteczki DNA z probówek przemiszczają się
3) każdy prążek to zbiór fragmentów DNA o jednakowej długości
PCR
dzięki niej możliwe jest szybkie otrzymywanie ogromnej liczby kopii wybranego fragmentu DNA w warunkach laboratoryjnych
specjane przenośniki wprowadzające geny do wybranej komórki
wprowadzenie do komórki obcego materiału genetycznego
ETAPY
s.75
s.77
N
N
ZADANIE 5
a) A IV, B III, C V, D II
b) Sonda molekularna to sztucznie utworzony, jednoniciowy fragment kwasu nukleinowego. Ma zdolność dołączenia się do nici DNA o komplementarnej sekwencji nukleotydów, dzięki czemu można zlokalizować dany fragment DNA
----

zestaw do elektroforezy
hodowle bakterii
enzymy restrykcyjne
termocykler
lodówka
wirówka
3. 1. Rozpoznaja sekwencję DNA zbudowana z co najmniej 8 nukleotydów. F
2. Tną DNA na mniejsze gragmenty. P
3. Przecinają DNA w miejscach o określonej sekwencji nukleotydow. P
4. Przecinają DNA w dowolnym miejscu. F
4. 1. Próbkę DNA umieszcza się w żelu. TAK
2.W wyniku elektroforezy uzyskuje się kopie odcinkow DNA. NIE
3. Pod wpływem pola elektrycznegocząsteczki DNA przechodzą przez żel. TAK
4. Duże cząsteczki DNA przemieszczają się szybciej w żelu. NIE
5.DNA jest widoczny w postaci prążków. TAK
ZADANIE 4
Full transcript