Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүний хөгжлийн индекс, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл

No description
by

Sevjidmaa Byambadorj

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүний хөгжлийн индекс, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл

design by Dóri Sirály for Prezi
Агуулга
Хүний хөгжил гэж юу вэ?
Хүний хөгжлийн индекс гэж юу вэ?
Хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлтүүд
Хүний хөгжлийн индекст нөлөөлөх хүчин зүйлс
Дүгнэлт

Хүний хөгжил гэж юу вэ?
Хүний хөгжил гэдэг нь хүний сонголтуудыг өргөжүүлэх үйл явц гэж хамгийн энгийнээр тодорхойлж болно.
Хүний хөгжлийн индекс гэж юу вэ?
ХХИ нь тухайн улс орны хүний хөгжлийн байдлыг илтгэн харуулах үзүүлэлтүүдийн хялбаршуулсан систем бөгөөд хүний хөгжлийн ерөнхий шалгуур үзүүлэлт болгон ашигладаг. ( Хүн ам, жендер, хөгжил 76 ху)
Хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлтүүд
Улс орны хүний хөгжлийн түвшинг доорх 3-н гол хэмжигдэхүүнээр тооцно
Хүний хөгжлийн индекст нөлөөлөх хүчин зүйлс
Хүний хөгжлийн индекс, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл
Хүний хөгжлийн индекс,
түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл

Гүйцэтгэсэн:
Б.Долгоржав
Б.Зулаа
Б.Сэвжидмаа

Хүний хөгжлийн
үндсэн зорилго:

эрүүл саруул байж
урт удаан наслах

бүтээлчээр ажиллаж
амьдрах
таатай орчин,
нөхцлийг
бүрдүүлэх

Зорилго
Хөгжлийн эцсийн зорилгоо
хэрхэн хэрэгжүүлж
байгаагаа үнэлэх

Бусад орнуудтай
харьцуулахад ямар түвшинд байгаагаа мэдэх

Урт удаан, эрүүл амьдрал

Мэдлэг, боловсрол
эзэмших боломж

Боловсролын түвшин: (Насанд хүрэгчдийн нийт суралцсан дундаж хугацаа, сургуульд орох насны хүүхдийн цаашид сургуульд суралцах дундаж
хугацаа)
Амьжиргааны
түвшин
Хүн амын төрөлтөөс тооцсон дундаж наслалт
Хүний чадавхийг хамгийн дээдээр ашиглахад
шаардагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний
хэрэгцээг хангахад шаардагдах орлого

Боловсрол
Сүүлийн арваад жилийн хүний хөгжлийн индексээс
үзэхэд хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын түвшин
бага зэрэг дээшилж, бүх шатны сургуульд хамрагдалтын түвшин нэмэгдсэнээр боловсролын тиндекс мэдэгдэхүйц өссөн.

Гэвч хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдал хүн амын амжиргааны түвшнөөс шалтгаалан сургууль завсардагчдын тоо нэмэгдэж байгаа нь хүний хөгжил, чадавхи нэмэгдэхэд муугаар нөлөөлж байна.
Эрүүл мэнд
Аливаа улсын эрүүл мэндийн
байгууллагын хөгжлийг харуулдаг
гол тодорхойлогч нь нялхсын эндэгдэл

Эрүүл ахуйн нөхцөл эрүүл мэндийн системийн
хөгжлийн түвшинг илэрхийлэгч нь эхийн эндэгдэл
байдаг.
Нялхсын нас баралт сүүлийн жилүүдэд буурч байгаа ч жирэмслэлт, төрөлттэй холбоотой эхийн эндэгдэл буурахгүй байгаа юм. Энэ нь хүний хөгжлийн индекс тооцдог дундаж наслалтын индекс буурах шалтгаан болж
байна.
Эдийн засгийн өсөлт
Эдийн засгийн нөөцүүд нь хүний хөгжлийг сайжруулах суурь болдог.
Эдийн засгийн өсөлтийг харуулдаг
гол үзүүлэлт нь ҮНО юм
ҮНО нь засгийн , өрхийн орлого болон хуваарилагдаж болосрол, эрүүл мэнд гэх мэт бусад үйлчилгээнд зарцуулагддаг.
Нийгмийн халамж
Хүний хөгжил гэдэг нь хүмүүсийн сонголтыг нэсэгдүүлэх үйл явц учраас нийгмийн халамж нь эмзэг бүлгийн гэгдэх тэдгээр хүмүүсийн сонголтыг ч мөн нэмэгдүүлэх ач холбогдолтой.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа
Ном зүй
Хүн ам, жэндер, хөгжил. НҮБ-н хүн амын сан.УБ.2004
Хүний хөгжил.УБ.2008
Монголын хүн амын сэтгүүл.УБ.2003-2004
Монголын хүний хөгжлийн илтгэл.УБ.2003
Website
http://hdrstats.undp.org
Full transcript