Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PRZYWÓDZTWO

No description
by

Laura Ołdakowska

on 28 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PRZYWÓDZTWO

Problematyka przywództwa
SKŁADNIKI PRZYWÓDZTWA

Czyli KTO i DLACZEGO zostaje liderem?
FUNKCJE PRZYWÓDCY
Definicja przywództwa
Wg Encyklopedii Powszechnej PWN:
Przywódca
to członek grupy społecznej, który dzięki specyficznym cechom osobowości lub zajmowanemu stanowisku narzuca innym swoje przekonania, inicjuje, kieruje i zespala działalność grupy.
autorytet formalny - władza zagwarantowana hierarchia organizacyjna; określona przez organizacje

władza nagradzania - władza udzielania lub wstrzymywania nagrod w organizacji (premie, awanse, pochwały)

władza wymuszania - umożliwiajaca wymuszenie zachowań przez użycie zagrożenia psychologicznego, emocjonalnego lub fizycznego (kary)


władza odniesienia - władza oparta na naśladownictwie naszych zachowań, mamy wladzę bycia wzorem do naśladowania (złe zachowania rowniez będa powielane przez podwładnych)

władza ekspercka - przysługuje z racji posiadanej wiedzy fachowej (im mniej ludzi posiada taka wiedzę, tym większy mamy zakres władzy)
koncepcja substytutów przywództwa --> podwładny = przywódca
PRZYWÓDZTWO
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!
Laura Ołdakowska, Monika Garapich, Robert Czempas
->POJĘCIE PRZYWÓDZTWA
->ZNACZENIE I PROBLEMATYKA
->ODMIANY PRZYWÓDZTWA
->KONCEPCJE PRZYWÓDZTWA
->SKŁADNIKI PRZYWÓDZTWA
->FUNKCJE PRZYWÓDZTWA

"Pytanie: "Kto powinien być szefem?" jest jak pytanie: "Kto w zespole powinien śpiewać partię tenora?" Oczywiście ten, kto potrafi śpiewać tenorem."

HENRY FORD,
amerykański przemysłowiec,
założyciel Forda.
Indywidualne cechy i właściwości jednostki.

Zachowanie i styl jednostki.

Czynniki sytuacyjne.
TYPY ZACHOWAŃ:
zorientowane
na cel
zorientowane
na stosunki
interpersonalne
Rodzaje czynników sytuacyjnych:
stopień strukturalizacji zadania
stosunki wewnątrz grupy
oczekiwania społeczne
PIĘCIOCZYNNIKOWY MODEL OSOBOWOŚĆI
stabilność emocjonalna
ekstrawagancja
otwartość
sumienność
ugodwość
Paul Costa i Robert McCrae
Według
Lewina-Lipitta-White’a:
- autokratyczny
- demokratyczny
- nieingerujący

Podział
stylów
przywództwa

Podział według
Reddina:
-Przyjazny (towarzyski)
-Kompleksowy (zintegrowany)
-Wyizolowany (separujący się)
-Gorliwy (poświęcający się)
Podział autokratów:
- surowy
- życzliwy
- nieudolny
Podział demokratów:
-konsultujący
-zadaniowy
-uczestniczący
-partycypacyjny

Styl nieingerujący
Podział według Blake’a-Mouton:

-styl zadaniowy (dyrektywny)
-styl osobowy (integratywny)
-styl unikowy (nie integrujący)
-styl zachowawczy (mieszany)
-styl optymalny (zintegrowany)

Podział według G.S Sergiego:
-Styl osobisty
-Styl osobisty impulsywny
-Styl bezosobowy
-Styl zbiorowy
-Styl spokojny
Który styl jest najlepszy???
Charyzmatyczni przywódcy
"Gdy pracujecie nad czymś,
na czym naprawdę wam zależy,
nie potrzebujecie motywacji.
To wizja pcha was do przodu”
Steve Jobs
założyciel firmy Apple

Jordan Belfort

Wilk z Wall Street
"Jedyną rzeczą jaka stoi pomiędzy Tobą a Twoim celem jest stek bzdur, które sam sobie powtarzasz dlaczego nie uda Ci się tego osiągnąć."
"Przywództwo to wpływ" ("Leadership is influence")

John C. Maxwell
Czy przywódcy są potrzebni?
Przywództwo a zarządzanie
1. Kreuje wizję, sens istnienia organizacji oraz
cele dla pracowników.
2. Motywuje podwładnych.
3. Tworzy i chroni podstawowe wartości firmy.
4. Jest opowiedzialny za proces komunikacji.
5. Pomaga pracownikom w osiąganiu celów.
6. Decyduje o alkoacji zasobów.
7. Komunikuje się ze światem zewnętrznym.

Przywództwo a zarządzanie
Przywództwo transakcyjne i transformacyjne

TRANSAKCYJNY -> prowadzi nieustanną wymianę z podwładnymi, zróżnicowanie interesów, instrumentalne traktowanie organizacji, nagrody służą do manipulacji i uzyskania pożądanych warunków.

TRANSFORMACYJNY-> przywódca charyzmatyczny, uzyskanie innowacyjności, komunikatywności i elastyczności, co prowadzi do pozytywnych zmian, przywódca motywuje, co prowadzi do większej świadomości znaczenia wykonywanych działań.

nierealistyczne oczekiwania lidera
"wszechwałdny" i "wszechwiedzący"
zastrasznie podwładnych
nierealistyczne oczekiwania pracowników
PROBLEMY!
DLACZEGO potrzebujemy lidera?
Helena Rubinstein
Założycielka pierwszej na
świecie firmy kosmetycznej
Helena Rubinstein Inc.
Uważana za jedną z
najbogatszych kobiet w historii.
Deborah Meaden
Angielska businesswoman, obecnie kieruje dwunastoma przedsiębiorstwami oraz jest inwestroem w programie Dragons' Den.
"Ludzie, którzy wydają sie być szczęściarzami, bo wychodzi im wszystko za co się zabiorą, tak naprawdę pracuja dużo ciężej niż cała reszta."
Przywództwo to „zdolność do wpływania lub sprawowania władzy we wspólnotach społecznych” (Abercrombie i in. 1988).
Socjolog, R.K. Merton sklasyfikował osoby o potencjale przywódczym w następujący sposób:
• ludzie, którzy wywierają wpływ w chwili obecnej - tacy, których pozycja społeczna jest ustalona
• ludzie potencjalnie wpływowi - wschodzące gwiazdy, pnące się pod górę w drabinie społecznej
• ludzie, których wpływ stopniowo zanika - po osiągnięciu szczytu posuwają się w dół po drabinie społecznej
• ludzie, których wpływ jest "ukryty" - osoby te posiadają obiektywne cechy osoby wywierającej wpływ, ale nie wykorzystują tej właściwości.

Klasyfikacja przywódców
Rodzaje władzy
Koncepcja przywodztwa transformacyjnego--> wykracza poza zwykłe metody, inspiruje nowe sposoby myślenia

I
Menedżer- autorytet formalny

Lider- autorytet nieformalny
Moje zainteresowanie życiem wynika z tego, że stawiam sobie wysokie, pozornie nieosiągalne wyzwania i staram się osiągnąć nawet więcej. Chcąc żyć w pełni, czułem, że muszę się tego podjąć.
Richard Branson
Brytyjski przedsiebiorca i miliarder. Obecnie Richard Branson jest właścicielem ponad 200 spółek z siedzibą w 30 krajach, w tym Virgin Galactic (turystyka kosmiczna), Virgin Oceanic (turystyka podwodna), linie lotnicze Virgin Atlantic Airways a także wytwórni płytowej Virgin Records.Pierwszy milion zarobił już w wieku 25 lat, obecnie oprócz pracy działa w akcjach charytatywnych, brał udział w wielu próbach pobicia rekordu Guinessa
Full transcript