Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Imperialism, kolonialism och nationalism

No description
by

Linus Rydberg

on 7 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Imperialism, kolonialism och nationalism

I början av 1800-talet sprids den industriella revolutionen till resten av Europa från England.
Europa blir världens mäktigaste världsdel.
Massproduktionen leder till ett ökat behov av råvaror och marknader att sälja varorna på. Detta leder i sin tur till vad vi idag kallar för Imperialism och Kolonialism.
1750
1800
1850
1900
Under 1800-talet byggdes det miljontals kilometer järnväg runt hela jorden. Detta gjorde det möjligt att snabbt transportera varor och människor.

1872 skriver den franska författaren Jules Verne boken "Jorden runt på 80 dagar" och visar att jorden har blivit "mindre".
Jag påstår att vi är den bästa rasen i världen och att ju större del av världen som vi har under oss, desto bättre är det för den mänskliga rasen. Jag påstår att varje acre som läggs till vårt territorium ger födsel åt fler av den engelska rasen, som annars inte skulle existera. Jag anser det vara min skyldighet till Gud, min Drottning och mitt land att måla hela den afrikanska kartan röd, röd från Kapstaden till Kairo. Det är min tro, min dröm och mitt uppdrag.
- Cecil Rhodes
Imperialism la grunden för kolonialismen.
Kolonialism
- erövra land för t.ex. råvaror till moderlandet.
Kapplöpning om Afrika
1880-1914
De Europeiska länderna "tävlade" om vem som kunde ta mest land. De styckade upp Afrika mellan sig.
1884 samlades de stora länderna i Berlin och delade in med linjal gränserna i Afrika. Dessa landsgränser finns än idag och har gett upphov till flera konflikter.
Belgiska Kongo
Började som en personlig koloni till Kung Leopold II av Belgien.
Tintin i Kongo
Kolonialismens orsaker
Industriella revolutionen - behovet av råvaror ökade markant under 1800-talet. Kolonialisering av Afrika kunde säkra råvaror. IR gav också uppfinningar som ångbåten och malariamedicin.
Prestige - Imperialismen skapade en tävlingsinstinkt mellan europeiska stormakterna. Att skaffa sig kolonier var ett sätt att visa att landet var något att räkna med.
Religion - möjlighet att sprida de kristna budskapet till "barbarerna" i Afrika.
Upplysningen - civilisera vildarna. Både med religion och med västerländska "överlägsna" värderingar.
Upplysningsidealen
1600-1700
Betonar vetenskap och förnuft. Världen ska utforskas, dissekeras och förstås.
Carl von Linné
(1707-1778)
Linné är mest känd för hans arbete med att systematisera djur och växter.
Han delade även in människor i olika raser och gav dem olika egenskaper.
-
Indianerna är röda och stridslyssna, afrikaner svarta långsamma tröga, européer smarta och uppfinningsrika
Ur "Nordisk familjebok" 1913
(Uppslagsverk)
"Negerns kranie är smalt, långt, måttligt högt, med måttlig hög, alltid mycket smal panna med mycket närstående pannknölar och en abnorm tjocklek som låter negern uthärda slag, vilka ovillkorligt skulle krossa en normal europeisk huvudskål"
"I psykiskt hänseende kan negern sägas i allmänhet stå på barnets ståndpunkt med i regel klen begåvning och livlig fantasi."
"Om negerns objektiva känslor: kärlek, vänskap, förtroende, tacksamhet och dylikt ha vi dock svårt att uttala oss då negerns sinneriktning är så grundolika européns."
"Negern i sedligt avseende kan sägas sakna moral än vara omoralisk"
Nutidens Människoraser (1946): "Negrerna äro
jordens mest utpräglade driftsmänniskor". ”En sådan natur är naturligtvis en utmärkt slav”.
Dikotomier - ett sätt att
ordna kunskap
Man / Kvinna, vi / dom, vit / svart, rationell/sensuell, civiliserad / barbarisk, osv....
Är inte en neutral beskrivning - utan en värdering och hierarkisk indelning.
Kategorier inom vetenskapen upprättade en gräns mellan Europa och "the rest". Europa = en fontän av förnuft, konst och kultur.
Rudyard Kipling, Den vita mannens börda
Sammanfattning
Revolution, nationalstatsbyggande, kapitalackumulation och industrialisering gick hand i hand med slaveri, folkmord och plundring av delar av världen utanför Europa.
Den "vetenskap" som producerades legitimerade övergrepp, plundring och slaveri.
I hur stor utsträckning lever dessa föreställningar om världen kvar idag?
Imperialism
- Strävan att skapa ett imperium
Europas stormakter sökta på olika sätt bli större och starkare och skapa ett imperium.
Genom ekonomiska, kulturella och militära medel skaffade sig länderna inflytande runt hela världen.
Genom historien har olika imperier uppkommit och fallit, Romarriket, Osmanska riket och Inkariket.
USA 1776
De första 13 staterna
Genom krig och diplomati erövrade USA mer och mer land väster ut.
Deras imperialistiska strävan krävde många dödsoffer och den amerikanska urbefolkningen blev nästan utrotad.
Storbritannien var världens genom tiderna största imperium i slutet av 1800-talet.
Nationalism
Under 1700-talet började människor se sig själva som svenskar, fransmän eller amerikaner. Tanken om att man ska göra sitt bästa för sitt land födds.
Det innebar också att folk ville bli självständiga och styra sitt egna land. Tidigare kolonier i Nord och Sydamerika slog sig fria från sina kolonialherrar och bildade egna länder.
Andra länder bildades pga av nationalistiska drömmar. T.ex. Italien 1861 och Tyskland 1871.
Simón Bolívar (1783-1830) frihetshjälten som slogs mot Spanska kolonialmakten i Sydamerika.
Nationalism idag

Mina förväntningar på er
Var redo
: Kom i tid till lektionerna med datorn laddad. Var redo att lära dig nya saker.

Ta eget ansvar
: Delta på lektionerna genom att lyssna aktivt, delta i diskussioner och fråga om det är något du inte förstår.

Visa respekt
: Lyssna när andra pratar, räck upp handen om du vill begära ordet och uppmuntra andra att göra sin röst hörd.

Är detta rimliga förväntningar?
Imperialism och kolonialism
Imperialism och kolonialism
Orsaker och konsekvenser
Du känner till någon orsak till imperialism och kolonialism.
Du kan förklara varför Europa koloniserade stora delar av världen och vilka konsekvenser det fick för Europa och resten av världen.
Du kan resonera om långsiktiga och kortsiktiga konsekenser av kolonialismen och imperialismen ur olika perspektiv.
De som inte arbetade tillräckligt straffades hårt.
Varför?
Prestige
Råvaror - även slavar
Nya marknader
Strategiska mål
Missionsverksamhet
Sprida upplysningens ideal
Full transcript