Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Judendom - Centrala tankegångar

No description
by

Niklas Aronsson

on 21 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Judendom - Centrala tankegångar

Judendom - Vad tror de på?
Judarna tror endast på EN Gud (
Mono
= En,
Tei
= Gud
Grundläggande: Monoteism
I överlag: Judar fokuserar på livet här och nu - detta liv!
Livet efter döden
I Toran finns 613 bud
Lagar och regler
De två förbunden
Guds utvalda folk
Det finns tankar hos judarnas själva att de är ett eget släkte/familj
Judar = En folkgrupp?
"Du skall inte koka en killing i moderns mjölk..." (2 Mos 34:26)
Kosher
Det finns flera "judendomar" men detta är gemensamt för alla judar
Detta "var" också det unika med judendomen när den uppkom
Den första monoteistiska religionen!
1. Guds utvalda folk
3. Livet efter döden
2. Lagar och regler
1. Abraham - Omskärelse av allt manfolk
2. Mose - Guds utvalda folk
- Mose anses som judendomens grundare
248 positiva - "Du skall..."
365 negativa "Du skall icke..."
Vad är vitsen med att följa dessa bud?
...man får ett gott liv!
...alla följer såklart inte alla bud...
Många bud ej längre aktuella, eftersom templet ej finns!
Inte blanda kött och mjölkprodukter
T.ex: I de första moseböckerna finns fullt med berättelser om släktled - vem som är släkt med vem...
Varför?
- För att förstärka den familjära känslan och förstå hur judarna har koppling till Abraham men även Adam och Eva

- Känslan av exklusivitet och utvaldhet
"När Set var 105 år blev han far till Enosh. Efter Enoshs födelse levde Set 807 år och fick söner och döttrar. Sets hela livstid blev 912 år; sedan dog han.

När Enosh var 90 år blev han far till Kenan. Efter Kenans födelse levde Enosh 815 år och fick söner och döttrar. Enoshs hela livstid blev 905 år; sedan dog han."

1 Mos. kap 5:5-11
Vad tror ni är alla judar släkt med varandra?
Godkänt (rent) / Inte godkänt (oren)
Enligt de regler (mitzvot) som finns i Torah (GT)
Detta betyder och har tolkats:
Dessa finns främst i 2 och 3 Mosebok
Dessa regler visar sig även idag...
= Godkända matregler
Detta följs på olika sätt
"Hör Israel , Herre är vår Gud, Herren är en" - 5 Mos 6:4
(Den judiska trosbekännelsen - "Shema Yisrael")
Den som är född av en judisk mor är jude
Vem är jude?
Judar bedriver inte mission såsom Kristendom el. Islam
14 miljoner judar i världen (USA 6 milj Israel 5 milj.)
En del menar att döden är människans straff pga. vad som hände i paradiset
En uppfattning är att själen lever vidare när kroppen dött
och kommer återförenas med kroppen då Messias kommer
Lite olika idéer i olika grupper
...andra pratar om himmel och helvete
...straff & belöning
...några tredje om själavandring
4. Messias
Messias
Messias är en människa som ska komma och frälsa judarna
Att han SKA komma står på flera ställen i skriften
Väntan på Messias har varit extra stor vid judiska kriser
- ockupationer, i diaspora, förintelsen
Flera personer har sagt sig vara Messias, b.la. Jesus
...utan att de blivit trodda
Enligt judarna har Messias ännu inte kommit
STÖRSTA SKILLNADEN MED KRISTENDOMEN!!!
- Tar israelerna ur Egypten
- Tar emot lagarna av Gud på ett berg
Full transcript