Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mitologia grecka prezentacja

No description
by

Konrad Wiewióra

on 3 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mitologia grecka prezentacja

Mitologia Grecka Mitologia
Grecka Mitologia Grecka Na poczatku.. Wierzenia Grekow i
ich religia. Mitologia grecka – zbiór mitów przekazywanych przez starozytne tradycje greckie opowieci o bogach i herosach, wyjaniajcych miejsce człowieka w wiecie, oraz samo funkcjonowanie swiata, jego stworzenie i historie. Z mitologii czerpano wiedze na temat wiata i rozwijano na tej podstawie normy etyczne wyznaczajce miejsce człowieka w ustalonym porzadku swiata. Wiedza płynca z mitów nie stanowiła jednak nigdy "prawdy objawionej" i otwarta była na dyskurs, polemik i krytyk. Sama za staroytna religia grecka, chocia nie sposób o niej mówi w oderwaniu od mitologii bdcej jej elementarn czci składow, opierała si w znacznym stopniu na ortopraksji (jednoci praktyk religijnych), nie za ortodoksji (jednoci pogldów).

Najstarszymi ródłami wiedzy o mitologii greckiej s dzieła Homera i Hezjoda. Mitologia stymulowała twórczo artystyczn do tego stopnia, e cigle pojawiały si nowe wtki, odzwierciedlajce relacje zachodzce midzy człowiekiem i bogami, słuyły one głównie do okrelenia granic, których miertelnikom nie było wolno przekracza.

Najwiekszy Bog Olimpu Na poczatku był Chaos. Z Chaosu wyłonili si pierwsi bogowie: Uranos – Niebo i Gaja – Ziemia. Mieli oni dzieci, lecz Uranos strcał je wszystkie do Tartaru, bowiem nie mógł znie ich potwornoci. Zrozpaczona Gaja namówiła jednego z synów by dokonał zemsty. Kronos mieczem pozbawił ojca mskoci.

Rozpoczło si wtedy królowanie Kronosa, który polubił swoja siostr Rej. Bojc si przepowiedni ojca, e równie zginie z rki syna, bóg poerał swoje dzieci tu po narodzeniu.

Jednak Reja nie mogła si z tym pogodzi i kiedy urodził si Zeus, dała Kronosowi wielki kamie owinity w pieluszki. Kronos połknł go, niczego nie podejrzewajc. Niemowl ukryto na Krecie, gdzie wychowywało si pod opiek nimf górskich i kozy Amaltei.

Kiedy Zeus dorósł, obalił Kronosa i oswobodził ukrytych w jego wntrznociach braci i siostry. Bogowie podzielili si władz, za siedzib obrali Olimp i wiedli boskie ycie, kłócc si i kochajc oraz bacznie obserwujc ludzi.

Zeus take miał duo dzieci, nie tylko z małonk Her, równie z innymi boginiami i kobietami ziemskimi. Co wazne do zaznaczenia to to, ze mitologia nie jest tozsama z religia, jest wobec niej czyms pierwotnym. To na mitach i mitologii kształtuje sie rytuał i obrzed, konieczne wyznaczniki zycia religijnego. Nie nalezy traktowac mitologii jedynie jako zbioru bani i fantazji. Jak pisał o mitach wybitny religioznawca Mircea Eliade, mit w kulturze pierwotnej był opowiecia paradygmatyczna, stanowił fundamentalna prawde, była niesamowita narracja. Zeus!


Syn Kronosa i Rei, naczelne bóstwo nieba i ziemi, bóg światłości, zsyłał deszcze, grzmoty i pioruny. Stał na straży porzdku świata, sprawiedliwości, był opiekunem wszystkich plemion greckich, patronem każdego gospodarstwa rolnego.

Doznawał wielkiej czci w całej Grecji, lecz głównymi miejscami kultu były Nemea i Olimpia, gdzie obchodzono ogólnogreckie uroczystości poświcone mu, oraz Dodona, w której znajdowała si wyrocznia boga.

Atrybutami Zeusa były: berło, piorun, orzeł i tarcza z frdzlami.
Full transcript