Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drøn på Læringen

No description
by

Lars Elbæk

on 24 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drøn på Læringen

Hvordan opnår vi bedst mulig læring i skolen
Hvordan styrker vi børns sundhed og trivsel?
Lærerne i de danske folkeskoler taler meget om værdien af varierende og fysisk aktiverende læringsformer ("løbebånd" mm.), men hvorfor?
Hvad skal der til for at tro på og skabe en praksis i skolen med mere kreativitet, gruppearbejde og fysisk aktivitet?
NB: Vi tror på at en moderne pædagogisk praksis med bevægelse kræver nye ideer og omtænkning af skolens uderum, men først og fremmest vilje til at ændre pædagogisk praksis
Lars Elbæk og Katrine Stensig
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet

iMo Learn har givet mere bevægelse i undervisningen og dermed forventning om en bedre sundhed blandt eleverne - en nedsat risiko for livsstilssygdomme
Hvad har vi set, hørt og målt i test af iMo Learn
iMo Learn kubens funktioner
De er fleksible og hurtige at bruge i forhold til gruppearbejde, halvcirkel og rundkredsen. (interview med lærer på Lyshøjskolen 14.3.13)
Med brug af det interaktive læremiddel øges mængden af total fysisk aktivitet med 39% i forhold til brug af almindelige skolemøbler (analyser udført af Jan Brønd, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 2013)
Klodsen skal bruges som et supplement - ikke til al undervisning (interview med lærer på Sjølund-Hejls skole 12.3.13)
Der ses, ved brug af iMo Learn i undervisningen, en tendens til, at noget af den stillesiddende adfærd ændres til let fysisk aktivitet.
%
Der er bevægelse i kuben
Jeg har i hvert fald kunnet koncentrere mig mere end før hen, fordi man kan sidde lidt mere uroligt (interview med elev på Kollerup skole 13.3.13)
»Læring der leger«
Undervisningen har været påvirket på den måde - ja bogen har vi bare – den har vi faktisk glemt fuldstændigt. Nu har vi blot kastet os over gange og plusstykker og samlet de geometriske former i stedet for - ja for at bruge møblet aktivt ind i undervisningen – så det krævede lige at jeg skulle tænke det anderledes. (interview med lærer på Kollerup skole 13.3.13)
Innovation af undervisning
Skolerne
H. C. Andersen og Abildgård
Familier i
Vollsmose
Fritid
B1909
Barnet
Visionen i projektet bygger på Helhedstrekanten
Projekt Helhed er et skole- og fodboldprojekt for Vollsmoses indskolingsbørn.
Evalueringen viser, at samtidig med at børnene dyrker deres interesse for fodbolden styrkes deres faglige niveau, deres trivsel og deres indlæringsparathed
De fysiske rum er afgørende
I forhold til det geografiske rum bør skole og klub ligge i umiddelbar nærhed af hinanden - det sikrer hurtig transportvej og efterfølgende let adgang til klubben
Læringsrummet bør være af en beskaffenhed, der giver mulighed for differientieret undervisning og træning - specielt stationstræning, herunder rum til bevægelse
Det er afgørende at den skolefaglige træning foregår i klublokalet, for at understøtte "frivillighedsrejsen" i skolearbejdet
NB: Brugerdrevet design
Power Breaks
Brain Breakers
Forandring af vaner
Udvikling
af kultur med fysisk aktivitet i undervisningen
Små aktive pauser
Information
og inspiration til power breaks og brain breakers
Kropslig forankret læring
Idræt og fysisk aktivitet i skolen
Forandring af vaner
Træning
"Drøn på ....."
Mere bevægelse og øget fysisk aktivitet ->
Sundhedspotentiale ->
Kropslig kognition ->
Læringsgevinst

Udvikling af pædagogisk fortælling med kombination af fag, bevægelse og læring
Forandring af vaner
Information om
og inspiration til at kombinere bevægelse og fag i undervisning
»Innovation«
Uderumslæring
Forandring af vaner
Udvikling
af skolerum og skabe den pædagogiske fortælling
Skolegård og -rum til fysisk aktivitet og læring
Målet med innovation af skolens uderum er, at det kan bruges til både træning, power breaks / brain breakers og til embodied learning (kropslig forankret læring).
Den didaktiske innovation er først fuldført, når skolens uderum har medvirket til ændring af praksis i skolens undervisning og elevers læring
Information og inspiration til fysisk trænende undervisning i skolen
Information
og viden om fysisk aktivitet og læring
Model for
udvikling af »udelæring«
Målet for skolerne i Danmark må være at ændre på de fysiske omgivelser og forandre praksis, så læringsrummene bliver mere fysisk aktiverende
Ved at udvikle fysisk aktiverende læringsrum kan vi måske komme tættere på "Læring der Leger"
Vi kan derigennem øge mængden af dagligdagsbevægelser, der er fysisk aktiverende
NEAT er betegnelsen for det energiforbrug, som opstår ved dagligdagsaktiviteter som for eksempel, at gå, arbejde, danse, rejse sig – alt det, der ikke er viljebestemt idrætslig træning (Levine & Kotz, 2005)
"Kaste lommeregner"
Lars Elbæk, Jan Brønd m.fl.
Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
Leg og Læring - Kids 'n Tweens Lifestyle
iMo Learn
Bevægende Klasserum” – skoleinventar til fysisk aktivitet og læring
Studier viser, at mindre tid til boglig læring i skolen, som følge af øget tid til daglig fysisk aktivitet, ikke gør elevernes skoleresultater dårligere (Ratey, J. J., 2009)
Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og:
hvorledes eleverne opfører sig i klasseværelset (Tomporowski, 2003; Tremblay, M.S. et al., 2000)
hjernens eksekutive formåen (målrettet adfærd, arbejdshukommelse og kreativitet) (Bangsbo m.fl., 2012; Davis et al. (2011)
intelligenskvotient (Åberg M. et al. 2009)
almene skolepræstationer (karakterniveau) (Donnely et al., 2009 og 2011; Sibley, B.A. et al., 2003; Ericsson I., 2008; Reed, Julian A. et al., 2010)
Kropslig forankret læring (embodied learning / embodied cognition) er betegnelsen for den pædagogiske tilgang, hvor kroppen indgår som en aktiv del af læreprocessen (Gallagher 2011)
Embodiment:
Kroppen som det formidlende element mellem individets fysiske verden og kognition (Moser, T, 2007; Aziz-Zadeh L., & Damasio A. R. 2008)
Embodiment influerer på individets verdensopfattelse, idet det organiserer verden i forhold til det kropslige og er dermed en del af det førbegrebsligt meningsfulde (Leder, D., 1992)

Hypotesen er at:
Der er afstand til kroppen i mange akademiske sammenhænge
Kropslig medvirken i de boglige fag, kaldet kropsligt forankret læring, kan have en positiv effekt på læring
Embodiment
Skolens normale praksis er ofte stillesiddende
Skærme, computere, tablets, TV, spil mm. har forstærket børns stillesidende hverdag
Fedme kan være en af flere konsekvenser
I længden kan det føre til livsstilssygdomme
Nyere undersøgelser viser, at erstatter vi en del af den stillesiddende aktivitet med let fysisk aktivitet, så har det en fremmende virkning på sundheden (Overgaard, K et al. 2012)
LRPE: Learning Readiness Physical Education
Fysisk træning umiddelbart før en matematiktest giver bedre resultater målt i forhold til, at træningen bliver gennemført tidligere på dagen eller at der slet ikke blev trænet.
Hypotesen er, at korte fysiske pauser fremmer læring og opmærksomhed / koncentration (Ratey, John J. & Hagerman, Eric, 2009)
Hvad er udfordringen?
Metabolic Equivalent (MET). 1 MET er defineret som kroppens energiomsætningshastighed i liggende vågen hvile under rolige forhold
Den tid der bruges på at være fysisk aktiv
forringer ikke den akademiske præstation
I et svensk studie med næsten 1,3 millioner mænd var der en klar association mellem fysisk kondition, logisk tænkning og sproglig opfattelsesevne.
Hypotesen er, at mere fysisk aktivitet og bedre fitness positivt udvikler hjernestrukturer (Åberg M. et al. 2009)
Sundhed og trivsel er basis for god læring
Læringen styrkes også ved at fysisk aktivitet og kropslig bevægelse bliver en del af undervisningen
Motorik
"hoppe kryds"

(Individer) ”udsat” for kortere eller længere (ekstraordinær) fysisk aktivitet, gennemfører kognitive opgaver hurtigere og bedre end individer, der blot har været almindeligt fysisk aktive - hvorfor?
Motion fremmer neurotrofiner – især stoffet som hedder ’Brain Derived Neurotrophic Factor’ (BDNF)
En tilstrækkelig mængde af dette stof er en nødvendig forudsætning for, at nervecellerne i hjernen kan muliggøre kognitive processer som læring og problemløsning (Chomitz, 2009; Shephard, 1997; Åberg et al., 2009, Trudeau & Shephard, 2008)
Kendetegn ved og virkning af neurotrofiske faktorer:
De er proteiner (hormonlignende stof)
Nervecellerne frigiver dem under træning
De beskytter nervecellerne mod sygdom og nedbrydning
De får nervecellerne til at vokse og formere sig
De styrker nervecellens kobling til andre nerveceller
Stole-steptest
Bogstavkrig
Eksekutive funktioner er en samlet kognitiv kerneevne, der omfatter (Diamond, 2006):
Kognitiv fleksibilitet - at kunne skifte perspektiv og respondere på dem, samt have fokus og opmærksomhed
Hæmning - evnen til at ignorere forstyrrelser og holde fokus
Arbejdshukom-melse - fastholde informationer i tankerne og bruge dem
Brain motto: ”Do not wake me up unless something really interesting is going on”
God fysisk form forbindes med ændringer i kognitionen, specielt for opgaver, der har med eksekutive funktioner at gøre
God fysisk form gavner hjernens sundhed og akademiske formåen
Der er positive forventninger om at power breaks og brain breakers påvirker hjernens funktioner positivt i forhold til kognitive præstationer
Kropslig forankret læring fremmer faglig forståelse
Fremtidens udfordring for undervisningspraksis og forskning er i højere grad af inddrage og undersøge kropslig forankret læring
Overvægt er relateret til nedsat kognition, hjernens sundhed og boglige resultater
Tidlig indsats for at skabe gode motionsvaner er derfor afgørende for levealderen, sundheden og hjernens effektivitet, kognition og læring
Konklusion
Som kultursociolog Eichberg illustrerer det, forbliver kroppen i læring ”i overensstemmelse med den protestantisk-borgerlig-akademiske siddekultur […] sammenfoldet og stillesat.” Eichberg i Svensson et al. 2003: p.130

Damasio fremfører med egne ord: ”We are, and then we think, and we think only inasmuch as we are, since thinking is indeed caused by the structures and operations of being.” Antonio R. Damasio ,The error of Descartes, p.248
Skal der designes rum og øvelser?
http://imolearn.dk/terning/
Tak for opmærksomheden
Eksekutive (udøvende) funktioner er nødvendige og afgørende for:
Mødet med nye opgaver, planlægning, problemløsning, at træffe bevidste valg mellem flere muligheder og er tungtvejende i forhold til at opnå mål
Det er et samlebegreb ligesom intelligens og bygger på en lang række mere grundlæggende funktioner
Vigtig for skoleparathed (over IQ)
Forudsiger matematik- og læsekompetencer i alle skoleår
Afgørende for succes gennem hele livet i forhold til:
karriere
mental og fysisk sundhed
NB: Det er dokumenteret at ikke alle former for aerob træning gavner de eksekutive funktioner i samme grad: F.eks. er boldspil bedre end løb på løbebånd
Aziz-­Zadeh L., & Damasio A. R. (2008). Embodied semantics for actions: Findings from functional brain imaging. Journal of Physiology – Paris, 102: 35–39

Bangsbo, Jens, Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Kunststyrelsen, november 2011: http://www.kum.dk/Servicemenu/Publikationer/2011/Fysisk-aktivitet-og-laring/

Chomitz, Virginia R. et al.: ”Is there a relationship between physical fitness and academic achievement? Positive results from public school children in the Northeastern United States” (2009). Journal of School Health. Vol. 79, No. 1. American School Health Association.

Caterina Pesce*, Claudia Crova, Rosalba Marchetti, Ilaria Struzzolino, Ilaria Masci, Giuseppe Vannozzi, Roberta Forte: Searching for cognitively optimal challenge point in physical activity for children with typical and atypical motor development, Mental Health and Physical Activity xxx (2013) 1-9, Article in press.

Davis et al. (2011) Exercise improves executive function and achievement and alters brain activation in overweight children: A randomized, controlled trial. Health Psychology, Vol 30(1)

Donnely, Joseph E. et al.: “Physical activity across the curriculum (PAAC): A randomized controlled trial to promote physical activity and diminish overweight and obesity in elementary school children” (2009). Preventive Medicine. Elsevier Inc.

Donnelly, J. E., & Lambourne, K. (2011). Classroom-based physical activity, cognition, and academic achievement. Preventive Medicine, 52, Supplement(0), S36-S42. doi: 10.1016/j.ypmed.2011.01.021

Dourish, P. (2001). Where The Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. MIT Press

Ericsson, Ingegerd: “Motor skills, attention and academic achievement. An intervention study in school years 1-3” (2008). British Educational Research Journal, Vol. 34, No. 3, June 2008.

http://cooperativelearning.dk/about-cooperative-learning

Gallagher, S (forthcoming). Interpretations of embodied cognition. In W. Tschacher and C. Bergomi (eds.), The Implications of Embodiment: Cognition and Communication. Exeter Imprint Academic 2011.

Leder, Drew: ”A tale of two bodies: the Cartesian corpse and the lived body” in “The body in medical thought and practice” (1992). Kluwer Academic Publishers.

Lot Verburgh, Marsh Königs, Erik J A Scherder, Jaap Oosterlaan: Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis; Sports Med. Published Online March 8, 2013

Majgaard, G., Misfeldt, M., Nielsen, J. (2011). How Design-based Research, Action Research and Interaction Design Contributes to the Development of Designs for Learning. Designs for Learning.

Moser, Thomas: “The significance of physical activity for the psychosocial domain: a crash between myths and empirical reality?” in Jørgensen, Per & Vogensen, Niels: “Whats going on in the gym? – Learning, teaching and research in physical education” (2004). The authors and Institute of Sports Science & Clinical Biomechanics.

Moser, Thomas: ”Kropsforankret læring og aktivitet som pædagogiske begreber” in: Schilhab, Theresa S. S. & Steffensen, Bo: ”Nervepirrende pædagogik” (2007). Akademisk Forlag.

Overgaard, K., Grøntved, A., Nielsen, K., Dahl-Petersen, I. K., & Aadahl, M. (2012). Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko? (First ed., pp. 96). København Ø: Vidensråd for forebyggelse.

Ratey, John J. & Hagerman, Eric: “SPARK! How exercise will improve the performance of your brain” (2009), s. 3-56. Quercus, Great Britain.

Reed, Julian A. et al.: ”Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school setting: a preliminary investigation” (2010). Journal of Physical Activity and Health, 7, 343-351. Human Kinetics, Inc.

Shephard, Roy J.: “Curricular physical activity and academic performance” (1997). Human Kinetics Publishers, Inc.

Sibley, B. A., & Etnier, J. L. (2003). The Relationship Between Physical Activity and Cognition in Children: A Meta-Analysis. Pediatric Exercise Science, 15: 243-256

smallablearning (2013). http://smallablearning.com/embodied-learning-blends-movement-computer-interaction senest downloaded 13-4-13

Tomporowski, Phillip D.: “Cognitive and behavioral responses to acute exercise in youths: a review” (2003). Human Kinetics Publishers, Inc.

Tremblay, Mark S. et al.: ”The relationship between physical activity, self-esteem and academic achievement in 12-year-old children” (2000). Human Kinetics Publishers, Inc.

Trudeau, François & Shephard, Roy J.: “Physical education, school physical activity, school sports and academic performance” (2008). International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Biomed Central.

Åberg MA, Pedersen NL , Toren K, Svartengren M, Backstrand B, Johnsson T, et al. Cardiovascular fitness is associated with cognition in young adulthood. Proc Natl Acad Sci U S A 2009:20906-11.
Litteratur:
Bachelor-rapporten: Anna Katrine Stensig Ravn & Julie Sofie Hviid: Fysisk aktivitet og kognitiv læring, IOB 2012
Move School, Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle, KØBENHAVNS KOMMUNE, www.kk.dk/faglighedforalle
Kristian Overgaard m.fl.; Stillesiddende adfærd – en helbredsrisiko?, http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/rapporten_stillesiddende_adfaerd_-_en_helbredsrisiko_0.pdf
Jens Bangsbo m.fl; Fysisk aktivitet og læring - en konsensuskonference, http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2011/fysisk-aktivitet-og-laring/
Charles Hilmann: Slides fra Nordplus konference på SDU: http://static.sdu.dk/mediafiles//A/8/7/%7BA870F76E-80D4-4FD6-BAEE-264DFA3FFA24%7DCharles%20H.%20Hillman%20Slides.pdf
http://www.saetskolenibevaegelse.dk/
www.imolearn.dk
projekthelhed.sdu.dk
Ressourcer
“Vi uddanner folk væk fra deres kreativitet“ - Sir Ken Robinson
Test af 1.500 personer:
Børnehavebørn: 98 % (hvordan bliver man god til noget? - "VED AT LEGE")
8-10 år: 30 %
13-15 år: 12 %
280.000 voksne:
2 %
“Ikke-kreativ adfærd er tillært” - Beth Jarman & George Land
Kreativ tænkning
Sigrid Rytz Alison, Lars Elbæk og Bjarne Ibsen
Please cite this article in press as: Pesce, C., et al., Searching for cognitively optimal challenge point in physical activity for children with typical and atypical motor development, Mental Health and Physical Activity (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.mhpa.2013.07.001

Specialistguidet fysisk aktivitet med målrettede kognitive udfordringer fremmer udviklingen af opmærksomhed hos børn
Effekten af kognitivt engagement i den fysiske aktivitet afhænger af aktivitetens type og "dosis" og børnenes motoriske niveau

Fysisk aktivitet som sådan, uanset dens kognitive udfordringer, øger fysiologisk arousal, hvilket giver mulighed for bedre opmærksomhed, og derfor mulighed for at udøve kognitiv kontrol i forhold til at undgå forstyrrelser (Best, 2012;. Hillman et al, 2009)

Hos børn med motoriske udviklingsmæssige problemer, ses særlig effekt ved højere træningsintensitet. Ligeledes opnåede de større opmærksomhed ved specialist guidede interventioner end ved generalistguidede intervention
Børn med motoriske udviklingsmæssige problemer, der indgik i specialist-guidede grupper opnåede større fordele, når de blev udsat for intervention uden kognitive udfordringer

Almindeligt udviklede børn (ikke borderline eller DCD) opnåede størst effekt ved aktivitet med kognitive udfordringer
Her forbedres deres evne til at fokusere og skifte opmærksomhedsfokus


Lot Verburgh, Marsh Königs, Erik J A Scherder, Jaap Oosterlaan: Physical exercise and executive functions in preadolescent children, adolescents and young adults: a meta-analysis; Sports Med. Published Online March 8, 2013

Resultaterne tyder på, at ”akut” fysisk træning forbedrer de eksekutive funktioner. Antallet af undersøgelser om vedvarende træning er begrænset, og det bør undersøges, hvilken effekt vedvarende træning har på eksekutive funktioner sammenlignet ”akut” fysisk træning.

Problemstillingen er yderst relevant for børn og unge i betragtning af at veludviklede eksekutive funktioner i dagligdagen er afgørende, og specielt i betragtning af stigningen i stillesiddende adfærd i disse aldersgrupper.
http://www.tvsyd.dk/artikel/179623:Interaktivt-moebel
INNOVATION
Drøn på Læringen
Full transcript