Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Van harte welkom bij mijn presentatie over veiligheidsbewust

No description
by

Mick van den Bergh

on 25 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Van harte welkom bij mijn presentatie over veiligheidsbewust

Van harte welkom bij mijn presentatie over veiligheidsbewust gedrag!
Hoofdvraag
Hoe kan veiligheidsbewust gedrag bij de operationele werknemer gestimuleerd worden teneinde de ongevallen en incidenten te minimaliseren?
Veiligheidsbewustzijn
Gedrag = waarneembare handeling
Aanleiding
Onderzoeksgroepen
IJsbertheorie van Heinrich
Ernstig ongeval: dodelijk/blijvend letsel
29 minder ernstige ongevallen: zonder blijvend letsel
300 bijna-ongevallen
Zonder het aanpakken van de bijna-ongevallen, kunnen de ernstige ongevallen nooit uit worden gesloten.
Observaties verricht m.b.t. het veiligheidsbewuste gedrag van de operationele werknemer van Visser & Smit Hanab
Operationele werknemers

Voormannen en (hoofd)uitvoerders)
Uitvoeringsmanagement
Uitleg theoretisch
kader
Onderzoeksresultaten
Aanbevelingen
Waarneming
Wordt het potentiële gevaar waargenomen?
Ervaring
Mate van kennis over de gebruikelijke gang van zaken. Verkregen door observaties en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden.

Alertheid
Mate van alertheid wordt bepaald of een werknemer zijn aandacht al dan niet bij de situatie houdt en reageert op een gevaarlijke situatie.
Loyaliteit
Is de werknemer bereidt om de procedures op te volgen?
Innerlijke activiteiten

Waarneming
Aanleren van
gedrag
Activeren
groepsnormen
Theoretische trip voor de beïnvloeding van veiligheidsbewust gedrag
Beïnvloeding van het onbewuste
Associatie priming
Beeld
Fear appeals
Prompting
Reminders
Associatie
Boodschap
Kritische succesfactoren
Praktiseren werkveld
Geur = gevaar
H2S
Klassieke conditionering
Operante conditionering
Skinner
Pavlov
Negatieve bekrachtiging
Positieve bekrachtiging
Straf positief of negatief
Uitdoving van gedrag
Beloning voor onveilig werk groter dan voor veilig werk.
The end
Beïnvloeding onbewust proces
Priming
Prompting
Reminders
Fear appeal
Beïnvloeding bewust proces
Training
Ervaring/anciënniteit
Stap 1
Een gevaarlijke situatie doet zich voor
Stap 2
Operationele werknemer neemt dit waar
Ja
Nee
Negatieve bekrachtiging
(continu)
Er volgt een waarneembare handeling (gedrag) op de waarneming
Positief bekrachtigen (onderbreking)
Stap 3
Werknemer neemt een effectieve maatregel
Kans op ongeval/incident is weggenomen. Doelstelling bereikt
Ja
Nee
Positief bekrachtigen (continue)
Kans op ongeval of incident
Ongeval of incident wordt gemeld
Groepsnormen activeren
Conceptueel model
Observatie methodiek
Open interviews
Noodoefening
Onervaren in handelen
Geen aandacht
Meldingsprocedures
Incident wordt pas na 3 minuten waargenomen
Inattentional blindness
Drills zijn nog nooit uitgevoerd door VSH
Werkdruk
Niet effectief schakelen: hulpdiensten worden pas na 12 minuten gealarmeerd
Blootstelling (mere exposure)
Associatie
Boodschap verstopt (onbewust opnemen)
VCA te industrie gericht
LMRA
Noodoefeningen
Huidige situatie
Sprake hoge werkdruk?
Klassieke conditionering
Planning
Kwalitatief onderzoeksmodel
Aanleren gedrag
Positieve bekrachtiging
Negatieve bekrachtiging
Straffen
Activering groepsnormen
Sterke mate groepsverband
Beloon de groep
Omgevingsfactoren
Aanvevelingen
Veiligheid
Mens
Organisatie
Techniek
Theorie van Robbins voor de beïnvloeding van groepsgedrag
Frequente normactivering
Omgevingsfactoren
Groepscohesie
Beloon en beoordeel de groep
Consensus -> participatieve leiderschapsstijl
Groep heeft een belangrijke invloed op het individu.
Zorgen voor extra personele bezetting op de boorlocaties zodat de veiligheid ten tijde van een calamiteit niet onder druk kan komen te staan.
Organiseren en het vaker inplannen van onverwachte noodoefeningen.
 Pas stimuli toe die het onbewuste proces beïnvloeden (zie onderstaand):
- Priming
- Fear appeals
- Reminders (LMRA)
Ontwerp de LMRA stop & go kaart, maak bij het ontwerp gebruik van de kennis uit het werkveld, voor de ontwikkeling van de risicovragen. Beloon de medewerker zodra deze LMRA toepast (stilleggen van werk, zodra een van de risicovragen negatief wordt beoordeeld).
Vraag om voorziening geen gehoor aan gegeven!
Auditeurs en leidinggevende dienen de negatieve bekrachtiger incidenteel toe te passen. Bevredig de basisbehoeften van de operationele medewerkers door hen te complimenteren en te waarderen in veilig gedrag/ veilig werken.
Straf enkel bij herhaaldelijk of zeer ongewenst veiligheidsgedrag. Het schorsen of het inhouden van loon is het meest effectief.
Stel eisen aan de orde en netheid en beoordeel de ploeg hier op. Het management van Visser & Smit en Joulz dienen daarnaast de kleinere boorploegen beter te monitoren en waar nodig te corrigeren.
Stimuleer de competitie tussen verschillende ploegen (kabel/boor). Door de hele ploeg te beoordelen op veiligheidsbewust gerag. Beloon de ploeg door het inzetten van incentivereis-/uitje, waardoor tevens de cohesie zal verhogen.
Pas een bottom-up benadering toe bij het ontwerpen en implementeren van nieuwe veiligheidssystemen.
Mick van den Bergh
Student Integrale Veiligheid
Waarnemen en bewustzijn gaan niet altijd hand in hand
Bewust waarnemen = onder de aandacht brengen
Geluid
Geur
H2S =
Terug halen van opgeslagen kennis d.m.v. onbewuste prikkels.
De bewuste waarneming beïnvloeden
Aandacht opeisen om bewust in te spelen op gedrag
Prikkelen van bestaande kennis in het langetermijngeheugen
Waarom zijn ze dan onbewust? Omdat je het bewustzijn niet nodig hebt om tot gedrag te komen.
Inspelen op verliesaversie om gewenst gedrag uit te lokken
Conceptueel model
Hoge werkdruk
Deadlines
Kritiek conditionering = enkel uitgaan dat het
gedrag wordt beïnvloed door beloning of straffen.
Theoretisch gerichte vragen
Vragen over de huidige situatie
Capaciteit probleem
Motiveer de werknemer
Operante conditionering
Groepen zijn hecht: voornamelijk bij 250 tons boorstelling
Er is sprake van onderlinge competitie: boorploegen willen hun boringen zonder vertragingen uitvoeren.
Stimuleer de competitie tussen verschillende ploegen (kabel/boor). Door de hele ploeg te beoordelen op veiligheidsbewust gerag. Beloon de ploeg door het inzetten van incentivereis-/uitje, waardoor tevens de cohesie zal verhogen.
Aandacht van de leiding verschuift vaak naar grote boorploegen.
Gevaar kleine boorploegen werken structureel onordelijk
Literatuur
Internetbronnen
Interne documenten
Toepassen theorie in de praktijk
Blik op de huidige situatie
Gedragsbeïnvloeding door inzetten onbewuste stimuli
Je kan je aandacht maar op een punt focussen
Ondertussen stuurt het onbewuste de rest van je gedrag aan. Als er nu een alarm afgaat dan vangen we dit onbewust op.
Auto rijden: Aandacht ligt op de weg, de reflexen zorgen voor het schakelen, remmen etc.
Theoretisch kader richt zich op: inzetten van prikkels of stimuli die onbewust „binnenkomen‟ maar vervolgens wel invloed uitoefenen op ons gedrag.
Angstboodschappen
Theoretische ondersteuning
Gegevens uit het onderzoeksveld
Onbewuste invloeden op gedrag
Aanleren van gedrag
Activeren groepsnormen
Paradox
Operationele werknemers namen gevaren niet waar of namen geen effectieve maatregel, op de gevaarlijke situatie
Het waarderen en complimenteren blijkt het meest effectief te zijn.
Wordt echter niet of te weinig toegepast
People management skills (workskills)
Slechte beoordeling in begin periode te vermijden
Auditeurs (Eneco) vaak te negatief
Commentaar raakt de medewerker niet meer
Schorsen of inhouden loon bij zeer ongewenst of herhaaldelijk onveilig gedrag
Taakgroep: streven dezelfde doelstelling na
Normen vertellen leden in de groep wat ze wel en niet mogen doen.
Inattentional blindness
Zodra je de aandacht teveel focust op een punt van de omgeving, kunnen gevaren over het hoofd worden gezien.
Komt vaker voor bij onervaren werknemers, die hun volledige aandacht nodig hebben om werkzaamheden uit te voeren
Een goede balans tussen ervaren en minder ervaren personeel is van belang.
Veel van wat je waarneemt heb je niet eens echt in de gaten
Gekozen voor kwalitatief
Full transcript