Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Open dag: OK & GW

Presentatie over de tweedegraads lerarenopleidingen Omgangskunde & Gezondheidszorg en Welzijn
by

Guus Koot

on 22 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Open dag: OK & GW

Lerarenopleiding Omgangskunde
&
Lerarenopleiding Gezondheidszorg
en Welzijn

goede, professionele manier met leerlingen omgaan

creëren prettig leer- en werkklimaat
Interpersoonlijk
veilige leeromgeving en
structuur bieden om leerlingen sociaal-emotioneel en moreel te kunnen ontwikkelen
Pedagogisch
Vakinhoudelijk
&
didactisch
zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas

- klassenmanagement
Organisatorisch
met collega's
Info over de opleiding
Profiel van de leraar
7 onderwijscompetenties
leerlingen helpen zich de leerinhouden van een vak eigen te maken
contact maken: taalgebruik en omgangsvormen afstemmen op leerlingen

leerlingen medeverantwoordelijk maken voor de sfeer

corrigeren en stimuleren: ongewenst en gewenst gedrag
Inschrijven
Wet kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs

1. Aanvragen DigiD
2. Aanmelden voor 1 mei 2014
via www.studielink.nl
op leraar GW of OK 1e jaar
3. Studiekeuzecheck verplicht
via mijnrealitycheck.nl
voor 1 mei 2014
4. Toch andere studie?
Meelopen?
Kom op 17 april 2015 naar de workshops van de eerstejaars studenten

Van 9.00 uur tot 16.00 uur
Onderwijs-
programma
3 typen modules

1. pedagogisch-didactisch

2. vakinhoudelijk

3. werkplekleren = stage lopen
bespreekt sfeer in de groep en omgang met elkaar

waarderen en complimenteren van inbreng

signaleren van ontwikkelingsproblemen

zelfstandig werken en samenwerken
praktische en theoretische kennis en beheersing van de de leerinhoud


les afstemmen op de leerlingen
- rekening houdend met individuele verschillen


ontwerpen van gevarieerde leeractiviteiten


zelfstandigheid bevorderen door leren leren
en leren werken - samen met anderen
Hoe?
Hoe?
Hoe?
Hoe?

hanteren van procedures en afspraken

aanbieden van organisatievormen, leermiddelen en leermaterialen

planning en voorbereiding van onderwijs
met zichzelf
met omgeving
- informatie delen
- bijdrage leveren bij overleg op school
- geven en ontvangen van intervisie
- samenwerken aan ontwikkeling en verbetering
- communicatie met ouders en anderen
- afstemmen en inroepen van externe ondersteuning
- bijdrage leveren bij overleg en samenwerken buitenschools
- reflecteren & ontwikkelen
tweedegraads bevoegd geeft les in..
- In Onderwijs:
VO onderbouw (indien op lessentabel)
VMBO (indien op lessentabel)
MBO beroepsonderwijs en volwassen educatie (bve)


- In Gezondheidszorg/ Welzijnssector:
Praktijkbegeleider, Opleidingscoördinator


- In Bedrijfsleven:
Voorlichter, Consulent, Freelance opleider
G&W
OK
Voeding
Doelgroepen
Gezondheid en ziekte
Zorg en hulpverlening
Gezond gedrag en leefstijl
Facilitaire dienstverlening
Vakdidactiek verzorging
Communicatie
Socialisatie
Ontwikkeling en levensloop
Opvoeden en begeleiden
Groepsdynamica
Ontwikkelingsproblemen
Organisatie en -verandering
2. Vakinhoudelijke
modules
Opbouw studie
gemeenschappelijke propedeuse voor alle varianten en beide opleidingen

bindend studieadvies

overstap naar andere variant en opleiding is mogelijk
Propedeuse
Post-propedeuse
invulling afhankelijk van leertraject
Bachelor
&
Associate degree
Associate degree
tweejarige hbo-opleiding

graad en niveau in het hoger onderwijs:
tussen mbo-4 en hbo-bachelor in

leidt op tot onderwijsondersteuner niv.2
valt onder verantwoordelijkheid van leraar (bachelor)


na Ad-opleiding mogelijk om te gaan werken of door te studeren voor de bachelor
Bachelor
vierjarige hbo-opleiding
- (vrijstelling afhankelijk van code leertraject: raadpleeg de aanwezige docenten op de open dag)


tweedegraads lesbevoegdheid

leidend in primair proces
verantwoordelijk voor ontwerpen van onderwijsprogramma
onderzoeksmatig onderwijs verbeteren
3. Werkplekleren
= stage lopen
vanaf de start van de opleiding & gedurende de opleiding


voltijd 2 dagen per week
deeltijd 1 dag per week


zelf zoeken naar stageplek


relevante werkplek met opleidingstaken
les kunnen geven aan een groep
wanneer?
waar?
hoe vaak?
Studieweekoverzicht
2014/2015
afhankelijk van leertraject
7 leertrajecten
* tweede bevoegdheid is mogelijk
Overzicht propedeusejaar
advies: bij twijfel voor Ad/BA, inschrijven voor bacheloropleiding
Praktische info
KOP opleiding
leraar omgangskunde
Voltijd opleiding van 1 jaar

bestemd voor WO of Bachelor
psychologie of pedagogiek
SPH, MWD, CMV en P&A

jonger dan 30 jaar

1 jaar extra studiefinanciering
2 lesdagen & 2 stagedagen per week

donderdag & vrijdag
Kosten college & leermiddelen
Collegegeld
Deeltijd ±€1800
Voltijd ±€1800


Boeken en licenties op websites ±€750
Tegemoetkoming in de kosten?
Zie op de website van DUO
HBO instroom vanuit Educatie en Zorg
= Hoge collegegeld tarief! ±€6700
Let op:
DUO:
financiële mogelijkheden
studiefinanciering lerarenopleiding
extra prestatiebeurs lerarenopleiding (KOP opleiding)
tegemoetkoming leraren
belastingaftrek studiekosten


zie website DUO voor meer
Overig...

* Schoolvakanties volgens regio Leiden

* Wel 21+, maar geen diploma...
+ 1 a 2 dagen thuisstudie
hoe?
vooropleidingsonderzoek
capaciteitentest via Aob Compaz
tel: 038-4553040
e-mail: info@aob-compaz.nl
mogelijk tot 1 september met behoud van toelatingsrecht MITS voor 1 mei ingeschreven
Facebook
volg ons op facebook

HSLeiden Lerarenopleiding Gezondsheidszorg & Welzijn

HSLeiden Lerarenopleiding Omgangskunde
* verplicht landelijk examen
* aanwezigheid bij meerderheid van modules noodzakelijk

ook wanneer je vrijgesteld bent van de vakinhoud
met uitzondering van KOP-studenten
Full transcript