Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

kaedah mengumpul dan merekod data

pengurusan tingkah laku murid
by

ekin pillos sophia

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of kaedah mengumpul dan merekod data

Kaedah mengumpul dan merekod data
Di sediakan oleh :
Ilya Yohana Renyta binti Awang
Nor Nira binti Hero
Hasnalina binti Johari
jenis-jenis pemerhatian
Borang pemerhatian
Senarai semak
Rakaman audio / video

tujuan mengumpul data dan merekod data
i. mengesan perkembangan murid secara menyeluruh;
ii. mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh;
iii. mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa;
iv. mengesan keberkesanan pengajarannya;
v. merancang dan mengubah suai aktiviti pengajarannya;
vi. menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta.
merekod
Merekod ialah aktiviti mencatat maklumat secata bersistem berkaitan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Maklumat dalam rekod perlu dikemaskini untuk memudahkan guru membuat rujukan tentang pembelajaran murid.

Kaedah mengumpul dan merekod maklumat melalui:
Senarai Semak;
Catatan Anekdot;
Rekod Berterusan


KEBERKESANAN ALAT-ALAT PEMERHATIAN
Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan
Mengikuti perkembangan individu / kumpulan
Elak membuat tanggapan awal
Untuk menambahbaik strategi pengajaran guru
Kesan sikap pelajar terhadap pelajaran dan rakan sebaya dan diri sendiri

pengenalan
Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan
adalah seperti berikut (Altrichter et al.,
1993:83; KPM, 1995:22)
 Siapa dan apakah yang anda akan
perhatikan?
 Mengapakah anda membuat pemerhatian itu?
 Di manakah pemerhatian akan dilaksanakan?
 Bilakah anda akan membuat pemerhatian itu
dan untuk berapa lama?
 Bagaimanakah pemerhatian itu akan
dicatatkan atau dirakamkan?
SEKIAN...TERIMA KASIH
JENIS - JENIS REKOD
Jadual kedatangan
Rekod prestasi
Rekod profile
Buku kemajuan murid
Bab kandungan :
-Jenis-jenis pemerhatian
-Jenis-jenis rekod
-Keberkesanan alat pemerhatian
Full transcript