Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pla TAC de centre

No description
by

Marta Puig

on 28 April 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pla TAC de centre

Conèixer experiències Relexió compartida
Estratègia Planificació Maduresa tecnològica Quin és el punt de partida? Què ens aporta? Focalitzar en què i com ha d’aprendre l’alumnat i en quina mesura la tecnologia ajudarà a aquest propòsit. ... planificar en quina forma les tecnologies s’usaran per a l’aprenentatge i el coneixement i avançar així cap a una escola amb maduresa tecnològica. El Pla TAC ha d’establir unes directrius clares per assegurar la competència digital de l’alumnat, la integració curricular, la inclusió digital i la innovació metodològica Impuls i coordinació de l’equip directiu Consens del claustre Complicitat de tota la comunitat educativa. LEC -comissió TAC de centre,... es recomana que estigui compost per un membre de l'equip directiu, el coordinador/a TIC del centre i els coordinadors/res de cicles o caps de departaments. [...] i el coordinador/a de la biblioteca escolar . Organització i funcionament dels centres. Curs 2010-2011. 17 Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/Educacio/InstruccionsCurs/DetallInstruccionsCurs?p_amb=11327&p_ext=1&p_apa=399888&p_nrm=11332 Assignació de tasques Aspectes normatius a tenir en compte Llicència d'ús per a tot el programari Linkat-http://linkat.xtec.net/portal/
Guies Linkat- http://www.xtec.cat/at_usuari/guies/preventives/linkat.htm
Guies de programari lliure- http://www.xtec.cat/at_usuari/guies/pl/
Banc de dades d’imatges i sons MEC:
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
Materials de formació- eines
http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/eines.htm

Drets d’autoria i els criteris d’accessibilitat en els materials digitals publicats pel centre Identificació XTEC http://www.xtec.cat/at_usuari/gestusu/identificacio/

- Vetllar perquè la pàgina web del centre incorpori la identificació gràfica adaptada al Programa d'Identificació Visual de la Generalitat de Catalunya

Imatge corporativa http://www.xtec.cat/guies/imatge/

- Vetllar per una correcta aplicació dels principis de la legislació relativa a protecció de dades i la promoció de conductes que preservin els valors que se’n desprenen.

Agència catalana de protección de dades http://www.apdcat.net/

Manual de bons usuos digitals http://www.xtec.cat/internet_segura/documents/manual_bons_usos_digitals.pdf
Recull de les necessitats del centre Maquinari http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/tda01/fitxerb/fitxerb3/modulb3116.htm

GEPSE http://aplitic.xtec.cat/pls/gepse_pub/Pq_inici_Html.inici
Intranet Educació
http://educacio.gencat.net/portal/page/portal/EducacioIntranet/Benvinguda

Catàleg d’equipaments
Maquinari i altres equipaments Programari segons les àrees Tipologies d’activitats Recursos TAC i currículum Eines d’avaluació Comunicació amb els pares i mares Intranet de centre http://blocs.xtec.cat/tic2tac/category/taxonomia/ Formació i currículum
http://www.xtec.cat/formacio/index.htm#curriculum
Escola Oberta http://www.xtec.cat/escola/index.htm
Biblioteca de webs
http://www.reporteducacio.cat/index.php?option=com_weblinks&view=categories&Itemid=100015
http://www.delicious.com/reporteducaciolinks
ARC (Aplicació de recobriment curricular) http://base.projecte-arc.com/
Taxonomia de Bloom Digital
http://www.eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomDigital.pdf Reorganització dels espais Gestió d’aula http://www.xtec.cat/practicomp/digital/index.htm http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=28%20 Identificar els problemes i buscar solucions Tasques / Responsabilitats Analitzar de forma acurada l’impacte de les tecnologies currículum,
metodologia
organització de l’aula
l’organització escolar
els mètodes d’avaluació Flexibilitat horaria i grupal Objectius de canvi possibles
Calendari d'aplicació Pla de formació Què ensenyar sobre informàtica? Com integrar les TIC al currículum? Quins continguts i metodologies faciliten els millors aprenentatges? Barreres El grau d’accés als ordinadors, connexions i programari.

La disponibilitat de temps per planificar i preparar les activitats.

El grau d’adequació del suport tècnic i administratiu que el professorat rep per dur a terme aquestes tasques. Creences del professorat sobre:
L’ensenyament-aprenentatge.

El paper que han de jugar les tecnologies en el procés educatiu.

El tipus de pràctiques metodològiques que adopten.
Continguts que tenim La plataforma de centre Intranet EVEA Quins recursos tecnològics per a quins usos? http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Moodle_com_plataforma_educativa_centre/ARXIUS/TAC_2.pdf http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Pla_TAC_centre/ARXIUS/TAC_1.pdf http://catalegdigital.wikispaces.com/ • CE Jacint Verdaguer - Sant Sadurní d’Anoia
http://www.jverdaguer.org/media/documents/plaestraTIC.pdf
• Escola Costa i Llobera - Barcelona
http://www.costaillobera.org/costa/uploads/materials/DIM%20Costa%20i%20Llobera.pdf
• CEIP Juan Vallejo - Burgos
http://www.juandevallejo.org/profesor_files/plantic.pdf
-l'equip directiu que ha d'assignar i delegar les responsabilitats operatives • CE Jacint Verdaguer - Sant Sadurní d’Anoia
http://www.jverdaguer.org/media/documents/plaestraTIC.pdf

• Escola Costa i Llobera - Barcelona
http://www.costaillobera.org/costa/uploads/materials/DIM%20Costa%20i%20Llobera.pdf

• CEIP Juan Vallejo - Burgos
http://www.juandevallejo.org/profesor_files/plantic.pdf Planificació TAC de centre
SEMTAC. Curs 2010-2011
CRP Esplugues de Llobregat
SE Baix Llobregat-8
crp-esplugues@xtec.cat
(versió en revisió)
Full transcript