Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цаг бүртгэлийн систем

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цаг бүртгэлийн систем

4.Цаг бүртгэлийн системийн төрөл
Цаг бүртгэлийн систем нь ерөнхийдөө дараах 3н үндсэн төрөлтэй:

1. Хурууны хээ танигчтай цагийн бүртгэлийн систем
2. Карт уншигчтай цаг бүртгэлийн төхөөрөмж
3.Царай нүүр болон нүдний торлогоор танигчтай цаг бүртгэл
1. Хурууны хээ танигчтай цагийн бүртгэлийн систем
Хүний хурууны хээ хэзээ ч давтагддаггүй учир энэ нь тухайн хүн өөрөө бүртгүүлсэн байх хөдлөшгүй баталгаа болж чаддаг. Гэвч зарим байгууллагт хурууны хээ уншуулах төхөөрөмж ашиглах нь тохиромжгүй байдаг. Үүнд: Засварчид, Тогооч, гэх мэт ажлын байрууд орно, мөн химийн бодистой харьцдаг ажилтнууд болон бусад нарийн мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан өөр мөн халдварт өвчин гарсан тохиолдолд хурууны хээгээр бүртгэх нь тохиромжгүй.
2.Цаг бүртгэлийн системийн тухай
Цагийн машинаар ажилчдын ажилдаа ирсэн болон ажилаас явсан цагийн мэдээллийг цуглуулах бөгөөд үүн дээр тулгуурлан ажилчдын ажилласан, хоцорсон, тасалсан, өвчтэй, чөлөөтэй цагийн тооцоог гаргадаг. Мөн ажилчдын ажилд ирсэн ажилаас явсан цагаас гадна цайны цаг болон ажилаар түр гарсан, уулзалтын гэх мэт нэмэлт цагуудыг салбар байгууллагатай бол аль ч цэг дээрээc бүртгэдэг.
1. Оршил
Өнөөгийн өрсөлдөөнтэй, тогтворгүй бизнесийн орчинд улсын болон бизнесийн байгууллагуудын оршин тогтнох гол хүчин зүйлүүдийн нэг нь компьютерт суурилсан мэдээллийн системүүд болсон байна.
Мэдлэг, мэдээллийн энэ эрин зуунд мэдээллийн үнэ цэнэ улам өндөр болж байна. Бүх байгууллагад
(1) хүний нөөц,
(2) мэдээлэл,
(3) цаг хугацаа
гэсэн гурван үнэт чухал зүйл байдаг.
Цаг бүртгэлийн систем бол байгууллагын энэ гурван үнэт зүйлийг дэмждэг буюу хэрэгтэй цагт хэрэгтэй үед
хаана ч бүртгэж
болдог систем билээ.
Агуулга
1. Оршил
2.Цаг бүртгэлийн систем тухай
3.Veritech TNA Системийн тухай
4.Цаг бүртгэлийн системийн төрөл
5.Цаг бүртгэлийн системийн давуу тал
6.Дүгнэт
Цаг бүртгэлийн систем
2.Карт уншигчтай цаг бүртгэлийн төхөөрөмж

Энэ нь дээрхээс илүү боловсон, ямар ч тохиолдолд ашиглах бүрэн боломжтой боловч ажилчид картаа бусдад дамжуулан цагаа бүртгүүлэх эрсдэлтэй.
3.Царай нүүр болон нүдний
торлогоор танигчтай
цаг бүртгэл
Нарийвчлалтай авхад хэцүү тул бүхэл нүүр биш нүүрний тодорхой цэгүүдийг авч харьцуулалт хийдэг. Нийтдээ 80 орчим цэг байдаг. Голдуу нүдний хоорондох зай ,хамрын өргөн,хацар духны хэлбэр,нүдний хонхоройн гүн г.м энэ мэдээлэл нь үндсэн бааз дахь хүний нүүрний 2D зурагтай(илүү нарийвчлалтай нь 3D ) харьцуулагдаж тухайн хүн мөн эсэхийг тогтооно.
5.Цаг бүртгэлийн системийн давуу тал
-Удирдлагыг нийт ажилтнуудын ирцийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангана
-Хөдөлмөрийн хөлс бодох, шагнал урамшуулал, үнэлгээний асуудлаар шийдвэр гаргахад бодитой үндэслэл болно
-Ажилтнууд өөрсдийн цагийн бүртгэлтэй танилцсанаар ажилласан цагаа хянах, хоцролт, таслалтыг багасгахад бодитой хөшүүрэг болно
-Нягтлан бодогчид ажилчдын цалин хөлсийг хялбархан бодох бодитой мэдээлэл болж өгнө
-Хүний нөөцийн менежерт ажилтнуудын өвчтэй, чөлөөтэй, тасалсан, томилолттой гэх мэтчилэн үзүүлэлтээр тайлан судалгаа авах, цаг хугацаа, зардал мөнгө хэмнэхээс гадна ирцийн шинжилгээ хийх боломж олгоно
-Өөрөөр хэлбэл ажлын байрандаа байхгүй хүнд цалин олгох шаардлагагүй болсноор үргүй зардлыг бууруулна
Цаг бүртгэлийн Veritech TNA систем нь ажилтан бүртгэх, цагийн хуваарийг тохируулах, ирцийг бүртгэхээс эхлээд үйл ажиллагааг удирдан зохицуулах вебэд суурилсан програм хангамж юм.
Veritech TNA cистемийг ашигласнаар ирц бүртгэл нь онлайн, real-time горимд шилжин менежерүүдийн хувьд ирц бүртгэлийг орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран хянах, удирдах боломж олгоно. Өөрөөр хэлбэл, хөдөө орон нутаг, хотод олон салбартай
байгууллагын хувьд салбарын ажилтнуудын ирцийн мэдээлэл байгууллагын хэмжээнд нэг aгшинд нэгтгэгдэн хянагдах болно.3.Veritech TNA Системийн тухай

6.Дүгнэт
Бүтэц зохион байгуулалт нь оновчтой, оффист үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад бол бүр ч нэн тэргүүний чухал зүйл биш санагддаг. Ажил таслах, хоцрох, эрт орхиж явах нь ажил олгогчийн хувьд бүтээмжийн асуудал боловч нөгөө талаасаа байгууллагын дотоод соёл, хөдөлмөрийн сахилгын асуудал.Хэрэв бүтэц нэг их нүсэр биш бол удирдах ажилтнууд эсвэл бусад ажилтнууд өөрсдөө өөрийн ажиллаж буй нэгжийн ажилтнуудынхаа ирцэд шууд бусаар хянадаг байвал дээр.Өөрөөр хэлбэл байгууллагын хөдөлмөрийн сахилга батыг чанга сахьдаг соёл өөрөө бүртгэлийн үүрэг гүйцэтгэж болох юм.
Гүйцэтгэсэн: Г.Баяржаргал
Full transcript