Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Helsingin yliopiston oppiaineet

Helsingin yliopiston oppiaineet jaoteltuna lukion oppiaineiden mukaan. Tutustu oppiaineisiin tarkemmin osoitteessa http://www.helsinki.fi/opiskelijaksi/tutustu_hyn_ainevalikoimaan.html
by

Anu Korhonen

on 21 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Helsingin yliopiston oppiaineet

Helsingin yliopiston
oppiaineet

Kielet
äidinkieli
Humanistinen
suomen kieli, kotimainen kirjallisuus,
yleinen kirjallisuustiede, yleinen kielitiede, itämerensuomalaiset kielet,
suomalais-ugrilainen kielentutkimus,
käännöstiede (sivuaine),
suomea kääntäjille (sivuaine)
Valtiotieteellinen
viestintä
Käyttäytymistieteellinen
fonetiikka, logopedia
Social- och
kommunalhögskolan
journalistik (opetus ruotsiksi)
Maatalous-metsätieteellinen
yhteisöviestintä (vain sivuaine)
ruotsi
Humanistinen
pohjoismaiset kielet, pohjoismainen kirjallisuus, ruotsin kääntäminen, pohjoismaiset naapurikielet (sivuaine), Suomen ja Pohjoismaiden historia, alue- ja kulttuurintutkimus (Pohjoismaiden tutkimus)
saksa
germaaninen filologia, saksan kääntäminen, alue- ja kulttuurintutkimus (Euroopan tutkimus), hollannin kieli ja kulttuuri (vain sivuaine)
Humanistinen
ranska
ranskalainen filologia,
alue- ja kulttuurintutkimus (Euroopan tutkimus), Aasian ja Afrikan kielet ja kulttuurit, katalonialainen filologia (vain sivuaine)
Humanistinen
venäjä
venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjän kääntäminen, länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit, balttilaiset kielet ja kulttuurit,
itämerensuomalaiset kielet,
suomalais-ugrilainen kielentutkimus,
alue- ja kulttuurintutkimus (Venäjä ja Itä-Eurooppa), Itäisen Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian tutkimus (vain sivuaine), Ukraina-opintokokonaisuus (vain sivuaine), saamentutkimus
Humanistinen
englanti
englantilainen filologia, englannin kääntäminen, alue- ja kulttuurintutkimus (Eurooppa, Pohjois-Amerikka)
Humanistinen
espanja
espanjalainen filologia, portugalilainen filologia, katalonialainen filologia (vain sivuaine), galicialainen filologia (vain sivuaineena),
alue- ja kulttuurintutkimus (Eurooppa, Latinalainen Amerikka)
Humanistinen
italia
italialainen filologia,
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus,
alue- ja kulttuurintutkimus (Eurooppa), klassillinen arkeologia
Humanistinen
latina
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, Kreikan kieli ja kirjallisuus, nykykreikka, klassillinen arkeologia, yleinen historia
Humanistinen
kielet yleisesti
balttilaiset kielet ja kulttuurit, itämerensuomalaiset kielet, Kreikan kieli ja kirjallisuus, latinan kieli ja Rooman kirjallisuus, länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit,
nykykreikan kieli ja kirjallisuus, portugalilainen filologia, suomalais-ugrilainen kielentutkimus,
Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-Idän tutkimus, katalonialainen filologia, (vain sivuaine), hollannin kieli ja kulttuuri (vain sivuaine), pohjoismaiset naapurikielet (vain sivuaine)
Humanistinen
kieliteknologia, yleinen kielitiede,
käännöstiede, tulkkaus
Humanistinen
Käyttäytymistieteellinen
fonetiikka
Reaaliaineet
historia
Humanistinen
yleinen historia,
Suomen ja Pohjoismaiden historia,
historia (opetus ruotsiksi), arkeologia,
klassillinen arkeologia, kansatiede,
alue- ja kulttuurintutkimus,
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus,
keskiajan tutkimus (vain sivuaine),
merihistoria (vain sivuaine), museologia
(vain sivuaine)
Valtiotieteellinen
poliittinen historia,
talous- ja sosiaalihistoria
Teologinen
yleinen kirkkohistoria,
Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
yhteiskuntaoppi
Valtiotieteellinen
yleinen valtio-oppi, taloustiede, yhteiskuntapolitiikka, sosiologia,
talous- ja sosiaalihistoria, poliittinen historia, sosiaalityö, tilastotiede, kehitysmaatutkimus, sosiaali- ja kulttuuriantropologia,
käytännöllinen filosofia, sosiaalipsykologia, viestintä, ympäristöpolitiikka (vain sivuaine)
EU-opintokokonaisuus (vain sivuaine), kaupunkitutkimus (vain sivuaine), vanhenemisen tutkimus (vain sivuaine)
Oikeustieteellinen
Social- och kommunalhögskolan
rättsvetenskap, socialpsykologi och psykologi,
socialt arbete och socialpolitik, sociologi , statskunskap med förvaltning, etnicitet, genusstudier, det tematiska biämnet "Miljö, naturförvaltning och regionalpolitik", socialpolitik (vain sivuaineina) (opetus ruotsiksi)
Maatalous-metsätieteellinen
kuluttajaekonomia, markkinointi,
ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, maatalousekonomia ja yrittäjyys
Farmasia
sosiaalifarmasia
Humanistinen
sukupuolentutkimus
filosofia
Humanistinen
teoreettinen filosofia,
filosofi (opetus ruotsiksi),
estetiikka
Valtiotieteellinen
käytännöllinen filosofia,
elämänkatsomustiedon opinto-kokonaisuus (sivuaine)
tieteen- ja teknologian tutkimus (sivuaine)
Teologinen
teologinen etiikka ja sosiaalietiikka, uskonnonfilosofia
Käyttäytymistieteellinen
kognitiotiede
uskonto
Teologinen
Humanistinen
uskontotiede
Valtiotieteellinen
sosiaali- ja kulttuuriantropologia, elämänkatsomustiedon opinto-kokonaisuus (vain sivuaineena)
kulttuurien tutkimus
Valtiotieteellinen
sosiaali- ja kulttuuriantropologia
Humanistinen
folkloristiikka, kansatiede,
Aasian tutkimus, Afrikan ja Lähi-Idän tutkimus, alue- ja kulttuurintutkimus, arkeologia
Taideaineet
Humanistinen
musiikkitiede, taidehistoria, estetiikka, kotimainen kirjallisuus,
yleinen kirjallisuustiede, pohjoismainen kirjallisuus (opetus ruotsiksi),
teatteritiede, elokuva- ja televisiotutkimus (vain sivuaine),
taiteet käytäntöön –opintokokonaisuus (vain sivuaine)
Matematiikka ja
luonnontieteet
matematiikka
Matemaattis-luonnontieteellinen
matematiikka, soveltava matematiikka, tilastotiede, fysiikka, teoreettinen fysiikka, tietojenkäsittelytiede
Valtiotieteellinen
taloustiede, tilastotiede
Maatalous-metsätieteellinen
ympäristö- ja luonnonvaraekonomia, metsien ekologia ja käyttö
fysiikka
Matemaattis-luonnontieteellinen
fysiikka, geofysiikka, meteorologia, teoreettinen fysiikka, tähtitiede
Maatalous-metsätieteellinen
agroteknologia, elintarviketieteet (elintarviketeknologian opintosuunta)
Farmasia
farmasian teknologia
Lääketieteellinen
kemia
Matemaattis-luonnontieteellinen
kemia, meteorologia
Maatalous-metsätieteellinen
biotekniikka,
maataloustieteet (kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede)
elintarviketieteet (elintarvikekemia, elintarviketeknologia, mikrobiologia), ravitsemustiede
Farmasia
Lääketieteellinen
Bio- ja ympäristötieteellinen
molekyylibiotieteet
tietotekniikka
Matemaattis-luonnontieteellinen
tietojenkäsittelytiede
Humanistinen
kieliteknologia
maantiede
Matemaattis-luonnontieteellinen
maantiede, aluetiede, geologia
Biologia
Bio- ja ympäristötieteellinen
biologia, molekyylibiotieteet,
akvaattiset tieteet, ympäristötieteet
Maatalous-metsätieteellinen
biotekniikka,
maataloustieteet (kasvintuotantotieteet, kotieläintiede, maaperä- ja ympäristötiede),
metsien ekologia ja käyttö
metsäekonomia ja markkinointi,
elintarviketieteet (mikrobiologia, elintarvikekemia, elintarviketeknologia), ravitsemustiede
Farmasia
Käyttäytymistieteellinen
Lääketieteellinen
kognitiotiede, logopedia
Kasvatus- ja
käyttäytymistieteet

psykologia
Käyttäytymistieteellinen
psykologia, kognitiotiede, kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus), pedagogik (opetus ruotsiksi)
Valtiotieteellinen
sosiaalipsykologia, sosiologia, kaupunkiakatemia-sivuaine
lapsuuden- ja nuorisotutkimus -sivuaine
käsityö
Käyttäytymistieteellinen
käsityötiede
kotitalous
Käyttäytymistieteellinen
kotitaloustiede
Maatalous-metsätieteellinen
kuluttajaekonomia
luokanopettajan koulutus,
lastentarhanopettajan koulutus, barnträdgårdslärarutbildning (opetus ruotsiksi), erityispedagogiikka
Käyttäytymistieteellinen
Terveys ja liikunta
terveystieto
Maatalous-metsätieteellinen
ravitsemustiede
Käyttäytymistieteellinen
logopedia, kotitaloustiede
Lääketieteellinen
lääketiede ja hammaslääketiede
Eläinlääketieteellinen
Farmasia
Kauppatieteet
Maatalous-metsätieteellinen
markkinointi, elintarvike-ekonomia ja yrittäjyys, kuluttajaekonomia, maatalousekonomia ja yrittäjyys, metsäekonomia ja markkinointi,
ympäristö- ja luonnonvaraekonomia
Valtiotieteellinen
taloustiede
Tekniikka
Bio- ja ympäristötieteellinen
molekyylibiotieteet (biotekniikka)
Farmasia
(farmasian teknologia)
Humanistinen
kieliteknologia
Matemaattis-luonnontieteellinen
geologia
Maatalous-metsätieteellinen
agroteknologia, elintarviketieteet (elintarviketeknologia),
metsien ekologia ja käyttö
lukion
aineiden
mukaan
jaoteltuna
Kielet, joiden
osaamista
ei vaadita
pääsykokeissa
tai opintojen alussa
Kieliin
liittyviä
muita
aineita
Kieliä voi opiskella
sivuaineena myös
Helsingin yliopiston
Kielikeskuksessa,
jossa voi aloittaa uuden
kielen opiskelun tai
jatkaa siitä, mitä on
aiemmin oppinut.
Tutustu tarkemmin
oppiaineisiin osoitteessa
www.helsinki.fi/opiskelu
Mitä HY:ssa voi opiskella?
psykologia
Käyttäytymistieteellinen
psykologia, kognitiotiede, kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus), pedagogik (opetus ruotsiksi)
Valtiotieteellinen
sosiaalipsykologia, sosiologia
kaupunkiakatemia-sivuaine
lapsuuden- ja nuorisotutkimus -sivuaine
Eläinlääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen
Eläinlääketieteellinen
Valtiotieteellinen

kaupunkiakatemia-sivuaine
Valtiotieteellinen

kehitysmaantiede
kaupunkiakatemia-sivuaine
Valtiotieteellinen
Tieteen- ja teknologian tutkimus (sivuaine)
Valtiotieteellinen
tieteen- ja teknologian tutkimus (sivuaine)
Maatalous-metsätieteellinen
metsien ekologia ja käyttö,
metsäekonomia ja markkinointi
Oikeustieteellinen
oikeushistoria
Oikeustieteellinen
lääkintä- ja bio-oikeus
Käyttäytymistieteellinen
kasvatustiede
(yleinen ja aikuiskasvatustiede)
Käyttäytymistieteellinen
fonetiikka
Full transcript