Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

33.MODUL_EGITIM_BOYUTU

No description
by

ali riza ulucan

on 13 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 33.MODUL_EGITIM_BOYUTU

MODÜL III
FATİH PROJESİ BT'NİN VE İNTERNET’İN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ KULLANIMININ
EĞİTİM BOYUTU

MODÜL III
FATİH PROJESİ BT'NİN VE İNTERNET’İN BİLİNÇLİ, GÜVENLİ KULLANIMININ
EĞİTİM BOYUTU (3 saat)
İnternet’in Getirdiği Yenilikler ve Güvenli İnternet
Çocukların ve Gençlerin İnternet’le Tanışması
Dijital Vatandaşlık Kavramı
KAZANIMLAR
1.
Dijital vatandaşlığın tanımını

yapabilir,
2. Dijital vatandaşlığın
boyutlarını açıklayabilir,
3.
İnternet kullanımının getirdiği yenilikleri
açıklayabilir,
4. Çocuk ve
gençlerin İnternet’le nasıl tanıştırılmas
ı gerektiğini bilir,
5.
İnternet bilgi ihbar merkezi
hakkında bilgi verir ve açıklama yapabilir,
6.
Sosyal ağların kullanımındaki sorunlar
ı açıklayabilir,
7. İ
nternet’te rol modellik ve özentinin
neden önemli olduğunu açıklayabilir,
8.
Dijital oyunların
içerdiği şiddet türlerini açıklayabilir,
9.
İnternet bağımlılığının
nedenlerini açıklayabilir,
10.
Sexting
(cepten görüntü ve video paylaşımı) kavramını açıklayabilir,
11. İnternet
pornografisinin
türlerini açıklayabilir,
12. İnternet'te
çocuk istismarının
farkındadır ve gerekli bilgiye sahiptir.
1.
Dijital Vatandaşlık Kavram
ı
2. Çocuk ve Gençlerin
internetle Tanışması
3.
Okullarda İnternet Kullanımı
4.
Sosyal Ağlar
5.
Sohbet Odaları
6. İnternette
Rol Modellik ve Özenti
7.
Teknoloji Bağımlılığı
8.
Saldırganlık
/Hırçınlık
9. Mobil İnternet Kullanımı ve
Sexting
10.
Siber Zorbalık
KONULAR
İnternet Bilgi İhbar Merkezi
Sosyal Ağlar (Face Sendromu)
6. İnternet’te Rol Modellik ve Özenti
Dijital Oyunlar
İnternet Bilgi İhbar Merkezi
Mobil İnternet Kullanımı Ve Sexting
İnternet Bağımlılığı
İnternet Pornografisi Ve Çocuk İstismarı
özet ve değerlendirme
«…bilgi teknolojilerini (İnternet)
düzenli ve etkin kullana
n…..» kişiye
dijital vatandaş
denir (Wikipedia, 2013)
dijital bir vatandaş mısınız ?
• bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken
eleştirebilen,

çevrimiçi yapılan davranışların etik sonuçların
ı bilen,

ahlakî olarak çevrimiçi kararlar
alabilen,

teknolojiyi kötüye kullanmayarak
başkalarına
zarar vermeye
n ve
• sanal dünyada işbirliği yaparken ve iletişim kurarken
doğru davranışı teşvik eden
vatandaştır.
özellikleri
. Dijital Vatandaşlık Kavramı Nasıl Ortaya Çıkmıştır?
düşünüldüğünde
dijital vatandaşlık teknoloji kullanımına ilişkin davranış normlar
ı olarak nitelendirilebilir.
Teknoloji kullanırken, etik ve uygun davranışlarda bulunma
ve bu konuda bilgilenme, dijital vatandaşlığın önemli sorumlulukları
Dijital vatandaşlık algısında sorunlar
Internet kaynaklarını kullanırken eleştirememe
Internet’te yapılan davranışların
etik sonuçlarını bilmeme
Ahlakî olarak çevrimiçi kararları yanlış alma
Internet’i bilerek yanlış kullanarak başkalarına zarar vermek
(siber zorbalık)
Vatandaşlık Olgusundan Dijital Vatandaşlığa Geçiş
Vatandaşlık Olgusundan Dijital Vatandaşlığa Geçiş
çocuklar ve gençler teknoloji konusunda yetişkinlere göre daha fazla bilgi sahibidirler. Bu sebeple
dijital vatandaşlık olgusunun aileler ve öğretmenler tarafından aktarılamayacağı gerçeğiyle yüz yüze bulunmaktayız.
Dijital Vatandaşlık Eğitiminin
çocuklarımıza verilmesi gerekmektedir
.
yetişkinlerin de benzer
eğitimlere tabi tutulara
k
TOPLUM
GENÇ NESİL
Neden Dijital Vatandaşlık Eğitimi?
Teknoloji geliştikçe kullanımı ile ilgili sorunlar
da artmaktadır.
Teknolojik
davranışlarla ilgili değerlerin, etik kuralların ve bilincin
oluşturulması
Bu
bilinç oluşturulmadığı takdirde
,
uygunsuz davranışlarla karşılaşıldığ
ı görülmektedir.
Öğrenim hayatı için
düşünüldüğünde
ders sırasında
cep telefonu
kullanımı,
kameralı telefonlarla
etik olmayan görüntülerin çekilmesi ve paylaşılması ve
yasal olmayan yollardan
eser paylaşımı
gibi birçok olumsuzluk yaşanmaktadır

Dijital Vatandaşlık Eğitiminin gerekli olduğu
kaçınılmaz bir durumdur.
Dijital Dünya hangi bileşenleri içerir?
• Dijital
Erişim
• Dijital
Ticaret
• Dijital
İletişim
• Dijital
Okuryazarlık
• Dijital
Etik
/standart
• Dijital
Kanun
• Dijital
Sorumluluk
• Dijital
Sağlık
• Dijital
Güvenlik
Dijital Erişim
Bireylerin
dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrımlar gözetilmeksizin eşit olarak sunulan teknolojik imkanlara
erişim sağlaması anlamına gelmektedir
Dijital Ticaret
Dijital ortamda
alım-satım yeterliliğine sahip olma
durumudur.
Dijital İletişim
Günlük hayatta kullanılan iletişim biçimlerinin
teknolojik boyuta kayması anlamına gelmektedir. Dijital iletişimin de
kendine özgü kuralları ve yazım şekilleri
bulunmaktadır.
Dijital Okuryazarlık
Öğrenme-öğretme sürecinin teknoloji kullanarak
yapılabilir hale gelmesidir
Dijital Etik/Standartlar
sanal dünyadaki davranışların da bir standardının olması
gerekliliğidir.
Dijital Kanun
Dijital etik bağlamında
dijital dünyada yapılan işlerin sorumluluğunun ve yanlış yapılması durumunda da yaptırımlarının olması
anlamına gelir.
1.4.7.Dijital sorumluluklar

Her bireyin
sanal dünyada kendini özgürce ifade edebilme hakkı
vardır.
Dijital Sağlık
Dijital ortamlarda
fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden sağlığı
direk ya da dolaylı olarak etkileyen etmenlerin bulunuyor olmasıdır.
.Dijital güvenlik
kötü niyetli kullanıcıların farkında olmak
ve bu sebeple gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması
• hızlı ve
kolay iletişim ,
• istenilen
bilgilere kolayca erişebilme,

eğitim-öğretim
hizmetlerinde
İnternet kullanımı
,

eğlence sektöründe
yenilikler,

sanata
yönelik hizmetler,
• kendini daha
rahat ifade edebilme
,

ticarette
kolaylıklar,

vatandaşlık işlemlerinin
İnternet üzerinden yürütülmesi
internet ile gelen yenilikler
Normal hayatta kötü durumlarla karşılaşm
a olasılığı olduğu gibi,
İnternet ortamında da bu yeniliklerin istismar edilmesi
durumu çok açıktır.
Çocuk
evde ya da okulda İnternet’le tanışmış olabilir
.
önemli nokta,
nerede tanıştığı değil, İnternet’in bilinçli ve güvenli şekilde kullanıyor olması
gerektiğinin farkında olması ve bunu
içselleştirmesidir
.
Aile İnternet kullanımını yasaklamak yerine, çocuğa mutlaka
rehberlik ve teknik destek sağlamal
ı (dijital vatandaş olmalı),
İnternet’in faydalarını anlatmalı,
ancak
risklerinden de haberdar etmelidir.
İnternet kullanımı mutlaka
çocuğun yaşına göre olmalıdır
İ
nternet kullanımı evde ortak yaşam alanında
gerçekleştirilmeli,
çocuklar İnternet’le
uzun sure tek başlarına bırakılmamalıdır.

Aile dijital vatandaş olmalı
. Teknolojiyle tanışmadan önce çocuklara yaptırılması gereken faaliyetler
• Harita ya da pusulayla yön bulmak,
• İp atlamak,
• Tepeye tırmanmak,
• Güneşin doğuşunu ve batışını incelemek,
• Çamurda oynamak,
• Adaya gitmek,
• Ağaca tırmanmak,
• Balık tutmak,
• Rüzgârda yürümek,
• Sahilde midye kabuğu toplamak,
• Birini kuma gömmek,
• Dalından koparıp elma yemek,
• Vahşi hayvanları görmek,
• Böcekleri incelemek,
• Şelale görmek,

• Ağaç dikmek,
• Kamp yapmak,
• Kartopu oynamak,
• Bir kuşu elle beslemek,
• Kumdan kale yapmak,
• Büyük bir kanyonda gezmek,
• Uçurtma uçurmak,
• Gölde yüzmek,
• Yağmurda yürümek,
• Kelebekleri incelemek.

Okullarda İnternet Kullanımı
t
üm eğitimciler
çocuklar için
yararlı ve zararlı sitelerin neler olduğunu
anlatmalıdır.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri
İnternet’i kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi toplayarak onlara
olumlu ve olumsuz durumlarla ilgili yol göstermelidir.
Rehberlik servisiyle İnternet’ten gelen tehlikelerden
çocukları korumak için çalışmalar yapılmalıdır.
Eğitimciler, çocuklarla
İnternet kullanım sözleşmesi yapmalı
ve sözleşmeden aileleri de haberdar ederek uygulanmasını sağlamalıdır.
Ailelerin eğitilmesi o
kullarda konferanslar düzenlenmelidir.
velilerin

İnternet’i güvenli kullanmayı biliyor olmas
ı gerekmektedir.
Ülkemizde İnternet kullanımı kanunla korunmaktadır
kanunen suç olan bazı Internet eylemleri şunlardır:

Müstehcenlik
• Cinsel taciz
• İnternet kumarı
• İnternet pornografisi
Kimlik kullanımında sorunlar (
yanıltıcı ve sahte kimli
k),
Tam isim, adres, telefon
numarası ve TC kimlik numaralarının
paylaşımı
,
Özel fotoğraf, yazı,
video ve bilgi paylaşımı,
Tanımadığınız kişilerden gelen
rahatsız edici mesajları ailelere haber vermeme
(siber zorbalık, tehdit vb.),
Düşük güvenirliği olan şifreler
kullanma
promosyon ürünlerine karşı duyarlı
olmama
ebay,
Paypal
Banka teklifleri
gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarların kullanmasını bilmeme
çocuklarımızın
tanımadığı kişilerle iletişime geçmesine
ve özel hayatlarıyla ilgili kişisel bilgilerin ele geçirilmesine neden olmaktadır
Sosyal ağların kullanımında yaşanan problemlerden bazıları
https://tr-tr.facebook.com/about/privacy
facebook yardım sayfası o kadar kalabalık ki ?
kimlerle paylaşıyorsunuz ?
facebook sorularınızı cevaplıyor
Sosyal ağlarda
başkalarına zarar verecek davranışlar

(siber zorbalık)
:
Başkalarını
aşağılama
,
küçük düşürme
,
hakaret
etme vb.

gerçek kimliğinizi kullanınız.

kendinize ait özel fotoğraf, yazı, video ve bilgi paylaşımında bulunmayınız.

tanımadığınız kişilerden gelen rahatsız edici mesajları ailenize haber veriniz
.

düşük güvenirliği
olan
şifreler
asla kullanmayınız.
Farklı sosyal ağlar için aynı şifreyi kullanmayınız.

herhangi bir şeyi kabul etmeden, önce
mutlaka kullanım şartlarını okuyunuz.

tam isminizi, adresinizi, telefon numaranızı ve TC kimlik numaranızı
tanımadığınız kişilere asla vermeyiniz.

reklamlara ve promosyon ürünlerine karşı duyarlı olunuz
.
ebay, Paypal ya da banka teklifler
i sunan bilgilere dikkat
Bilgisayarınızda
güncel olan virüs programı ve güvenlik duvarı
kullanınız.
Sosyal ağlarda
gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarları
kullanmasını mutlaka öğreniniz.
için kullanılan
sadece arkadaşlar ya da herkese açık ayarlarını
mutlaka dikkatli kullanınız.
Tanımadığınız kişilerden S
osyal ağlarda gelen arkadaşlık tekliflerini
kesinlikle kabul etmeyiniz.
Sosyal ağlarda başkalarına zarar verecek
(siber zorbalık
) davranışlarda bulunmayınız (Başkalarını aşağılama, küçük düşürme, hakaret etme vb.)
sorunları, aile bireylerine, öğretmenlerine ya da ihbar webe (www.ihbarweb.org.tr) bildiride
bulununuz.

tanımadığınız kişilerle sohbet etmeyiniz.
her bilgiye inanmayınız
,farklı kaynakları tarayınız.

her linke ya da paylaşım sitesine tıklamayınız
Sosyal Ağların Kullanımı (Öğrencilere Tavsiyeler):
sossyal Ağ Sendromu (Öğrencilere verilecek olan bilinç):


İ
leride sıkıntı çıkarabilecek herhangi bir yayın
ı sosyal ağlarda kesinlikle paylaşmayınız.


Gerçek hayatta yapmadığınız şeyler
i
sosyal paylaşım sitelerinde kesinlikle yapmayınız.

• Sosyal hayatta yaptığınız
her davranış kaydedilmekte, kesinlikle silinmemektedir
.

• Sosyal ağlarda yayınlanan h
er bilgi doğru değildir
. Uyanık olunuz!


Sosyal ağlar bir araçtır, yaşamanızın odak noktasını oluşturmaz!


Sanal dünyada yapılan her iş,
doğrudan öğrencinin
gerçek dünyasını etkiler.

lütfen dikkat
Çocuklara
ve gençlere evde ne kadar iyi ortamlar oluşturulsa da, onlar
sanal dünyaya da merak duyarlar.
Argo ifadelerinde
kullanılan bu tür konuşmalar
Kimlik kullanımında sorunlar (
yanıltıcı ve sahte kimli
k),
Tam isim, adres, telefon
numarası ve TC kimlik numaralarının
paylaşımı
,
Özel fotoğraf, yazı,
video ve bilgi paylaşımı,
Tanımadığınız kişilerden gelen
rahatsız edici mesajları ailelere haber vermeme
(siber zorbalık, tehdit vb.),
Düşük güvenirliği olan şifreler
kullanma
promosyon ürünlerine karşı duyarlı
olmama
ebay,
Paypal
Banka teklifleri
gizlilik ilkeleri ile ilgili ayarların kullanmasını bilmeme
çocuklarımızın
tanımadığı kişilerle iletişime geçmesine
ve özel hayatlarıyla ilgili kişisel bilgilerin ele geçirilmesine neden olmaktadır
Çocukların ve gençlerin “ben de varım” duygusuna kapılması
1.
Arkadaş grubu
içinde olmayı,
2.
Oyun
oynamayı,
3.
Konuşmayı
, konuşturulmayı,
4.
Dinlenilmeyi
,
5.
Fikirler
üretmeyi,
6. Farklı fikirleri
paylaşmayı
,
7.
Tercih edilir olmayı,
8. Takdir edilmeyi,
9. Fikirlerine
saygı
duyulmasını,
10. Çağdaş dünya üzerine
konuşmayı
,
11.
Farklı olmayı,
12.
Farklılığının fark edilmesini,

için vb. için, uygun iletişim
grupları içinde yer almaya
çalışırlar.
.İnternet’te gerçek dünyayla uyuşmayan karakterler ve olaylar
İnternet ortamında
gerçek yaşamla örtüşmeyen, fanteziye
dayalı ve çoğu zaman ulaşılamaz
karakterlerin
ve olayların cazibesi
gençleri ve çocukları çok rahat kendilerine çeker
,

çünkü
çocuklar ve gençler:

1.
Sanal dünyada vakit geçirmekten hoşlanırlar.
2.
Döngüsellik
onları rahatsız etmez, aksine bundan
zevk alırlar.
3. Gittikçe
artarak uzun sürelerini bilgisayar başınd
a harcarlar.
4.
Sohbetlerinde sanal dünyadaki karakterlerde
n sık sık bahsederler.
5. .
Sanal dünya dışında vakit geçirmek
istemezler, bu zamanı
boşa geçmiş bir zaman
olarak tanımlarlar.
6. Bilgisayar başından kalkamadıkları için
gece geç yatıp, sabah geç kalkarla
r.
7. Bu sebep ile de
okula gitmek istemezler.

örnek aldıkları kahramanları
Çocukların,
şiddet içerikli olan veya yaşlarına uygun olmayan oyunlar oynamasının

psikolojik ve ruhsal gelişimlerini olumsuz
olarak etkileyebileceği unutulmamalıdır
Sözlü Şiddet
Sembolik Şiddet
Görsel Şiddet
Pornografik Şiddet
gibi
normal olmayan fiziksel özellikleri
çirkinlik ya da korkutuculuk
sembolik
olarak hakaret açık biçimde
beden dili
Pornografik
şiddet cinsel, durumları
.
Göz sağlığınız
için çok hareketli ve aksiyon içeren oyunların başında
uzun süre geçirmeyiniz
.

Oyunlar
yaşınıza uygun olsa da
sağlığınızı olumsuz etkilememesi için mutlaka bir
süre sınırı belirleyiniz
veya mutlaka periyodik olarak
molalar vererek gözlerinizi ve beyninizi dinlendiriniz
.

Eğer gerçek hayatta
her şeyinizi İnternet başında oyun oynamaya feda ediyorsanız İnternet bağımlısı
olduğunuzu unutmayınız. Bu durumda İ
nternet dışında vaktinizi geçirecek
aktivitelere yöneliniz.

Günümüzde birçok İnternet
oyunu artık sohbet odası barındırmaktadır.
İnternet oynarken sohbet ettiğiniz kişilere karşı dikkatli olunuz. Kendinizle ilgili özel bilgileri kesinlikle paylaşmayınız.

İnternet oyunlarının
multiplayer (çoklu oyuncu)
şeklinde oyunların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Multiplayer oyunlar oynarken
başkalarına karşı dikkatli olunuz
.

oyun oynarken
Fiziksel uyarım artar
(örneğin, kalp ritimi vb.).
Saldırganlık
düşüncesi artar.
Sosyal davranış azalır.
Dış dünyayla olan
iletişim azalır.
Algılama ve odaklanma
problemleri yaşanır.
İçe dönüklük
ve dolayısı ile de
sosyal iletişim problemle
ri yaşanır.

Dijital oyunların öğrenciler üzerindeki etkileri
Gerçek hayattaki
yorucu ve tatsız olaylardan uzaklaşmaya çalışma
: Gerçek hayatta
stres, yalnızlık, depresyo
n ve diğer negatif duygular hayattaki
sorunlardan kaçmak rahatlamak


İnternet bağımlılığına yol açabilecek
risk faktörlerine sahip olma:

a)
Hali hazırda bir bağımlılığa sahip olma:
Birçok İnternet bağımlısı
gerçek hayatta ilaçlar, alkol, kumar ve seks gibi
diğer bağımlılıklardan mustariptir.

b) Sosyal destek eksikliği:genellikle
gerçek hayatta a-sosyal bir yaşama sahiptir
. Aile ve akran desteğinden yoksundurlar. Bu yüzden, sosyal ağ siteleri, anlık mesajlaşma veya yeni ilişkiler kurmak ve
çevrimiçi kendini daha güvenli hissetmek İnternet bağımlılığına yol açar

c)
Mutsuz bir hayat yaşama:
Gerçek hayatta bir
aidiyetlik duygusuna sahip olmama v
e nereye ait olduğunu bulamama İnternet bağımlığına sebep olan etkenlerin başında gelmektedir.

Çocuklar ve Gençler Nasıl İnternet Bağımlısı Olur?
Çocuklarda Ve Gençlerde İnternet Bağımlılığının Belirtileri Nelerdir
belirtileri ve semptomları k
işiden kişiye değişir
Örneğin,
saat başına gönderilen mesaj sayıs
ı
İ
nternet’te geçirilen zaman
, bağımlılığını tespit etmek için kullanılabilir.
önemli olan İ
nternet kullanımının gerçek hayatın akışını etkilemeye
başladığının farkına varmaktır.


belirtilerİ

Çevrimiçi geçirilen
zamanın kontrolünü kaybetme

Evde ya da iş yerinde
r
utin işleri yapmakta zorluk çekme

Aileden ve arkadaşlardan kopma

İnternet kullanımı konusunda
suçluluk ya da kendini savunma duygusu

İnternet faaliyetlerinde
heyecan ve coşku duygusu hissetme


f
iziksel belirtileri nelerdir


El
ve el bileklerinde
ağrı ve uyuşma,

Gözlerde kuruluk, kızarma
, bakışın bulanması,
• Sırt ağrıları ve boyun ağrıları,
• Şiddetli
baş ağrısı,

Uyku bozuklukları,
• Belirgin
kilo alma veya kilo kaybı.

Yoğun ve kontrolsüz İnternet kullanımı çocukları,
gerçek dünyadan uzaklaştırırken
, daha
bireysel olmay
a itmekte ve
ailevi ilişkilerin zayıflamasına
sebep olmaktadır.

cinsel içerikli siteler
henüz otokontrol mekanizmaları tam gelişmemiş,
psikolojik olgunluk
süreçlerini henüz tamamlamamış
çocuklar üzerinde olumsuz izler
bırakabilmektedir.

Gençlerin İnternet’teki Gizli Hayatları:

McAfee'nin yaptırdığı "Gençlerin İnternetteki Gizli Hayatları" adlı araştırma sonucunda
10-17 yaş grub
undaki gençlerin
online davranışları ile ilgili önemli tespitler
yapılmıştır.
Gençler, yabancılarla iletişim kuruyor ve kişisel bilgilerini veriyor,
%69'u
sosyal paylaşım sitelerinde
anlık durumlarını
paylaşırken
lokasyon bilgisini de
veriyorlar,
%28'i
gerçek hayatta
tanımadığı kişilerle sohbet ediyor,
%43'ü
gerçek
ismini
paylaşıyor,
%24'ü

e-mail
adresini paylaşıyor,
%18'i fotoğrafını
paylaşıyor.

TESPİTLER
Ergenlik çağındaki gençlerin
yetişkinlerden çok daha fazla telefonla
ilgilendikleri
veri oranı inanılmaz bir ivmeyle artmış
durumdadır.


KULLANILAN VERİ MİKTARLARI
• Bir
genç aylık ortalama 3417 SMS
göndermektedir.
SMS’den sonra
gençler için en
popüler
aktiviteler
mobil olarak İnternet kullanım
ı,
SMS’i kolay ve eğlenceli
n buldukları için tercih etmektedirler.
İnternet ve cep telefonuna düşkünlük gençlerde aynı zamanda
alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı ile depresyon ve yeme bozuklukları
gibi sorunları tetikliyor.,
sosyal paylaşım sitelerinde fazla zama
n geçiren gençlerin
popüler olabilmek adına bazı kötü alışkanlıkları
daha kolay benimsediğinin altını çiziyor.
gençlerin hayatında İnternet’i
n anlamı
sosyal paylaşım siteleri
olmuş durumdadır.
Üniversitelilerin yüzde 87’si, liselilerin yüzde 67’si
İnternet’e girme amacının
sosyal paylaşım sitelerind
e dolaşmak olduğunu belirtiyor.
Mobil İnternet kullanımı
özellikle
liseli ve üniversiteli
gençler arasında gün geçtikçe yaygınlaşıyor.
Öğrenci
gençlerin neredeyse yarısı İnternet’e cep telefonlarından
da bağlanıyor
İnternet
üzerinden yapılan
tacizi ifade etmek .

Siber-zorbalık:
SEXTING-İnternet’teki Yeni Tehdit
Selfie
SEXTING
Sexting,
İngilizce’deki sex ve mesajlaşmak
anlamına gelen texting kelimelerinden üretilmiş yeni bir kelimedir.
Oxford sözlüğünde
«
Cinsel yönü yüksek mesajların cep telefonu yoluyla gönderilmes
i.»
başkasına çıplak fotoğraf göndermek
olarak kullanılıyor.
1
8 yaş altı her 3 kızdan 1′i
bu şekilde özel ve cinsel içerikli fotoğraflarını paylaşmaya zorlanıyor.
Sexting’in bir norm olma yolundaki hızlı ilerleyişi
akıllara şu soruyu getiriyor:

Sexting gelecek nesil için çok normal bir durum haline gelecek mi ?

O zaman gelmeden bilinmesi gerekir ki, sexting gençler için, özellikle de
resimleri kötü ellere ulaşmış olanla
r için, yıpratıcı riskler taşımaktadır.

Psikolojik hasarlar
baş gösterebilir ve yaşıtları da böyle gençlere karşı pek insaflı davranmayabilir.

Pornografi
çok
tartışılan
bir konudur
Bazı insanlar
pornografiyi
kendilerine özel erotik cinsel yaşam
larına ek bir olgu olarak görürken,
diğer kesim ise pornografiyi
kadına yapılmış bir ahlaksızlık
görmektedir
çok hızlı ve büyük bir şekilde geliştiği

ulaşım
”, “
ekonomik
”, “
gizlilik
” yönünden çok büyük problemler oluşturduğudur
uygunsuz içeriklere
çok kısa ve kolay
şekilde ulaşılmakta,
için herhangi bir
bedel ödenmemekte
çocuklar yönünden aileden gizli şekilde yapılmaktadır.
Pornografik içerikli
İnternet sitelerinin sayısının sayılamayacak kadar ço
ktur

çocuk pornografisi
” ya da “
hayvan pornografis
i” vb. şekilde
daha vahim
sonuçlara yol açmaktadı

Çocuk pornografisi dünyadaki tüm ülkelerde yasal olarak suçtu
r. Suç olması, pornografik içerikli tüm İnternet sitelerinin
düzenli şekilde kontrol ediliyor olması anlamına gelmemektedir.
. İnternet Pornografisi
İnternet pornografisinin
en vahim akımlarından birisi “çocuk pornografisidir”.


Yetişkin olmayan çocuk ve gençlerin
bireysel
fotoğrafları
ve videoları çekilmekte, programlar yardımıyla düzenlemekte ve İnternet aracılığıyla yayınlamaktadır.

iğer bir etkisi sebep olduğu
çocuklar için cinsel istismar, sapıklık ve bağımlılıktır

ömür boyunca yüz yüze gelmeyeceği içeriklerle yüzleşmek
zorunda bırakılması bir tıklamayla ulaşılması kontrol edilemez
psikolojik problemlere neden olmakta ve çoğu zaman da tedavi edilememektedir.

Çocuk Pornografisi
Çocuk pornografisi ve çocukların cinsel istismarı
ülkemizde kanunen suçtur.
5237 sayılı TCK’nın 103. maddesi gereği
,

İnternet ortamında yapılan yayınlarda
çocukların (18 yaşından küçük bireyler) cinsel olarak istismarı suçunun işlendiğini düşünüyorsanız
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı yürüttüğü
http://www.ihbarweb.org.tr/
adresine ihbarda bulunabilirsiniz.
DUYARLI OLUN
en yeni akımlarından birisi
“amatör pornografidir
”. Bireyler kendi
bireysel fotoğraflarını ve videolarını
çekmekte
, bu yeni akım ile ortaya çıkmaya başlayan şey pornografinin bir meşru zemine oturtulma çabalarının daha ön plana çıktığıdır.
tehlike hem psikolojik hem de bağımlılık
yönünden
çocuklar ve gençler için
çok vahim düzeylere ulaşmaktadır.
İgençler ve çocuklar için büyük problem oluşturan
cinsel sapıklık ve bağımlılıktır.
İnternet pornografisi ile mücadelede
en iyi yöntem geliştirilen yazılım programları ve filtreleme araçlarıdır.
Amatör Pornografisi
günümüz
İnternet kullanımının yeni bir döneme
girdi

İnternet bağlantısı bulunan
her ev potansiyel porno dergileri satan bir dükkân
konumuna gelmiştir.

Gelecek nesiller
kendilerini
her türlü bilgi kaynağına daha hızlı ve kolay
her bir bireyin
çok küçük yaşlarda ulaşacaklar

gelecek gençlerin
genelde teknoloji
özelde ise
internet kullanımı
konusunda
eğitilmesini, bilinçlendirilmesini
ve gelebilecek muhtemel zararlardan korunması gerektirecektir.

Diğer türlü,
bireysel olarak başlayan sosyal ve psikolojik problemlerin toplumu sarması kaçınılmazdır.

geleceğe dikkat
Dijital vatandaş
/dijital genç/dijital çocuk
gerçek hayatta yapmadığı şeyler
i, İnternet ortamında kesinlikle yapmaz.

İnternet
faydalıdır
ancak bazı riskler barındırır.İnternet kullanımını
yasaklamak değil, risklerin farkında olmaktır.

İnternet kullanımı k
anunlardan bağımsız değildir
.

Ülkemizd
e 5651 sayılı kanun ç
erçevesinde İnternet kullanımı ile ilgili her türlü sorun, problem yada risk
http://www.ihbarweb.org.tr
adresine ihbar edilebilir.

Sosyal dünyada gerçek dünyanızı etkileyecek işler
kesinlikle yapmayınız.

İ
nternet ortamında bulunan karakterler,
insanlar ve olaylar
gerçek dünyadak
i benzerleriyle kesinlikle uyuşmaz. Ancak bu karakterler ve olaylar çocuk ve gençleri daha çabuk kendine çeker.

Dijital oyunların f
arklı yönlerden
çocuklar üzerinde olumsuz etkileri vardır
. Bunların başında sağlık ve sosyal yaşamdan kopukluk gelmektedir.

İnternet’in kontrolsüz ve bilinçsiz kullanımı İnternet bağımlılığına yol açar.

Mobil cihazlarda resim ve video paylaşımı (
sexting
) günümüz gençleri arasında çok yaygınlaşmıştır.

İnternet kullanımının getirdiği
en vahim sonuçlardan birisi İnternet pornografisidir
.
TEŞEKKÜRLER
TİB AFİŞ SOSYAL AĞ
TİB AFİŞ SOSYAL AĞ
İnternet Pornografisi
Ve Çocuk İstismarı
cep telefonu masum bir alet !
sexting - sonuç ?
HAYDİ ÇIK DIŞARIYA ! AMA NASIL ? :)
HANGİSİ GERÇEK ?
OYUN KARAKTERLERİMİZİ YAKINDAN GÖRMEK İSTER MİSİNİZ?
ÇOCUĞUNUZUN ARKADAŞLARINI NASIL BULDUNUZ ?
2:13'
1:09'
1:32'
0:50'
3:25'
4:38'
0:20'
6:12'
3:27'
dikkat uzun video
0:26'
3:38'
dikkat uzun video
KISACA İZLEYİNİZ
2:58'
kısaca izleyiniz
0:30'
3:06'
dikkat uzun video
3:15'
8:27'
dikkat uzun video
8:04'
uzun video
ek video - zamana planınıza göre izleyiniz
http://yadi.sk/d/hpp4pX97L5oo3
http://yadi.sk/d/8pPNcat1L5oo7

http://yadi.sk/d/nVcdKKRrMgWtP
http://yadi.sk/d/IiCzFb25MgX2r
http://yadi.sk/d/a2RGP1ijL5ood
http://yadi.sk/d/kwlOaTRJL5ooj
http://yadi.sk/d/At6haEVrL5ooq
http://yadi.sk/d/7wA0_hzUL5oow
http://yadi.sk/d/PawyW6u4L5op8
http://yadi.sk/d/BifK78hEL5opL
http://yadi.sk/d/aAZQw4HYL5opU
http://yadi.sk/d/nKdM39OTL5oq5
http://yadi.sk/d/NON6sR2GL5opc
http://yadi.sk/d/uaEPORZEL5opg
http://yadi.sk/d/8ROzhL6cL5opr
http://yadi.sk/d/CgPMu4EML5opv
https://www.facebook.com/fatihprojesibeylikduzu
a_ulucan@hotmail.com
Ali Riza Ulucan
Eğitici Bil. Tek. Fort. Öğrt.
iletisim
Full transcript