Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

КОЧО РАЦИН

No description
by

zora damjanova

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of КОЧО РАЦИН

КОЧО РАЦИН
1908-1943

Кочо Солев , во литературата познат под псевдонимот Рацин , е роден 1908 год. во Велес ( највероватно на 26 октомври ) како прво меѓу шесте деца на трудољубивиот грнчар Апостол и аргатката Марија .
Тој е појдовно име кога се зборува за современата македонска поезија , нејзините одлики и нејзините достигнувања .
Кочо Рацин е поет и револуционер , изникнат од пазувите на својот народ , сроден со страдањата и трепетите на народот и класата на која и припаѓаше и со длабочината на своите марксистички погледи .

,,Бели мугри ,,
Збирка поезија објавена во 1939 год. во Сомбор , близу Загрееб .
Основното мотивско јадро е животот на црнотрудовиот македонски народ во периодот меѓу двте светски војни – судбината на нашиот работник .

БЕЛИ МУГРИ
Денови
Печал
Селска мака
Тутуноберачите
Ленка
Проштевање
Балада за непознатиот
Елегии за тебе
Утрото над нас
Татунчо
На Струга дуќн да имам
Копачите

КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПЕСНИТЕ ОД ЗБИРКАТА ,, БЕЛИ МУГРИ ,,
АРГАТСКИ
ПЕЧАЛБАРСКИ ( И ЗА ПРОПАДНАТИТЕ ЗАНАЕТИ )
БОРБЕНО – РЕВОЛУЦИОНЕРНИ(ЗА ТАТКОВИНАТА )

Меѓу нив не постои некоја остра граница така што специфичното на секоја од овие три групи мотиви со свои нијанси суштествува во секоја песна
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
АРГАТСКИ ПЕСНИ
Денови Печал Селска мака Тутуноберачите

Доминантна тема во овие песни е аргатувањето . Според Рацин аргатските денови се ,, аргатски маки големи ,, ,, алки ковани ,, синџир железен ,, камења студени ,,
Работникот е ,, роб ,, ,, скот,, зашто за ,, туѓи бели дворови ,, си копа ,,црни гробови
ПЕЧАЛБАРСКИ ПЕСНИ
Проштевање На Струга дуќан да имам

Проблемот на печалбарството , како типична социјална појава во опстојувањето на македонскиот народ низ вековите , преку мотивот на печалбарската разделба – присутен во народната поезија .


БОРБЕНО – РЕВОЛУЦИОНЕРНИ ( ЗА ТАТКОВИНАТА )
Елегии за тебе Утро над нас
Татунчо Копачите

Ропската положба на татковината , тага за неостварените идеали од минатото копнеж за иднината , разочараност поради ропскиот живот , непомирливоста со суровата експлоатација на работмикот ...

БАЛАДИ
Ленка Балада за непознатиот

Поетовото болно сознание за прерано уништениот живот на младата монополска работничка
Безимен војник кој загинува во битолско за време на Прва светска војна

Full transcript